Σφραγίζεται ὁ Ἕβρος γιά τούς μετανάστες

Θωρακίζονται τά σύνορα λόγῳ τοῦ «ὑβριδικοῦ πολέμου»

Η ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ αὔξησις τῶν μεταναστῶν πού ἐπιχειροῦν νά περάσουν στήν Ἑλλάδα εἰδικά μέσῳ τοῦ Ἕβρου, σήμανε συναγερμό στήν Κυβέρνηση, ἡ ὁποία ἀπεφάσισε τήν λήψη μέτρων γιά νά ἐλεγχθεῖ ὁ «ὑβριδικός πόλεμος» πού μᾶς ἔχει κηρύξει ἡ Τουρκία. Στό χθεσινό ΚΥΣΕΑ ἐλήφθη ἡ ἀπόφασις νά ἐπεκταθεῖ ὁ φράκτης σέ ὅλος τό μῆκος τοῦ ποταμοῦ. Αὐτό πού προέχει εἶναι βεβαίως τά σημεῖα πού γνωρίζουν καλά οἱ Τοῦρκοι δουλέμποροι, εἰδικά δέ στίς νησῖδες πού δημιουργοῦνται λόγῳ τῆς ξηρασίας. Ἡ διαδικασία πού θά ἀκολουθηθεῖ εἶναι ὁ διαγωνισμός γιά συμφωνία-πλαίσιο. Ἡ Κυβέρνησις θά ζητήσει ἀπό τήν ΕΕ νά συμμετάσχει στήν χρηματοδότηση τοῦ ἔργου, καθώς πρόκειται γιά τά εὐρωπαϊκά σύνορα. Ἐπίσης ἀπεφασίσθη ἡ ἐνίσχυσις τῶν ἠλεκτρονικῶν μέσων ἐπιτηρήσεως. Ἐξητάσθη ὡστόσο καί ἡ πίεσις πού δέχεται ἡ χώρα μας μέσῳ θαλάσσης. Μέσῳ τῶν διεθνῶν ὑδάτων καί μέ προορισμό τήν Ἰταλία, οἱ Τοῦρκοι στέλνουν σαπιοκάραβα γεμᾶτα μετανάστες πού βυθίζονται κοντά σέ νησιά τοῦ Αἰγαίου ἀλλά καί τοῦ Ἰουνίου!

Ἡ κατάστασις στόν Ἕβρο εἶναι ἐπικίνδυνη, καθώς βάσει τῶν δηλώσεων τοῦ Τάκη Θεοδωρικάκου, μόνο τήν περασμένη ἑβδομάδα περίπου 1.500 μετανάστες ἐπεχείρησαν νά περάσουν τά σύνορα! Ἀναφορικῶς μέ τήν περίπτωση τῶν 38 μεταναστῶν στόν Ἕβρο, συζητήθηκε τό γεγονός ὅτι χάρτες ἔχουν συνταχθεῖ τό 1926 καί ἡ γεωμορφολογία στήν περιοχή εἶναι εὐμετάβλητη καί ἡ Τουρκία κάνει τό πᾶν γιά νά περιπλέξει τήν κατάσταση.

Ὑπενθυμίζεται ὅτι ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος, μιλῶντας σέ τελετή ἀποφοιτήσεως τῆς Συνοριοχωροφυλακῆς, τοῦ σώματος πού ἵδρυσε ὁ ἴδιος καί δίδει ἀναφορά σέ αὐτόν, ἰσχυρίσθηκε ὅτι ἡ χώρα του σώζει χιλιάδες μετανάστες πού ἀπωθεῖ παρανόμως ἡ Ἑλλάς. Ἀποφεύγοντας νά μιλήσει ἀπό ποῦ καί μέ ποιά μέσα οἱ μετανάστες ἐπιχειροῦν νά φθάσουν στήν Ἑλλάδα εἶπε ὅτι μόνο τήν τελευταία διετία τό τουρκικό Λιμενικό ἀπέτρεψε τόν θάνατο 41.000 μεταναστῶν στό Αἰγαῖο «πού ἡ Ἑλλάς τούς ἄφησε νά πεθάνουν». Ὁ Ἐρντογάν δήλωσε ὅτι οἱ μετανάστες πού συνελήφθησαν ἀπό τήν τουρκική Ἀκτοφυλακή ἀνῆλθαν σέ 245.000, προσθέτοντας ὅτι οἱ τουρκικές Ἀρχές συνεχίζουν «τόν ἀγῶνα της κατά τῆς παράτυπης μεταναστεύσεως καί τῶν διακινητῶν.» Ἐπί πλέον, ἡ Τουρκία συνεχίζει νά προκαλεῖ καί στόν ἀέρα μέ δεκάδες ὑπερπτήσεις καί ὄχι μόνο. Χθές τό τουρκικό Ὑπουργεῖο Ἀμύνης ἀνεκοίνωσε ὅτι ἑλληνικά F-16 παρηνώχλησαν τουρκικά μαχητικά ἀεροσκάφη πού ἐκτελοῦσαν ἀποστολές τοῦ NATO πάνω ἀπό τήν ἀνατολική Μεσόγειο.

Σχετικῶς, ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἀμύνης διευκρινίσθηκε ὅτι ἦσαν πέντε «ἄγνωστα ἴχνη ἀέρος» πού παρενεβλήθησαν στό δρομολόγιο ἀμερικανικῶν Β-52 πού ἐκινοῦντο στό ἑλληνικό FIR. Ἀπογειώθηκαν τέσσερα F-16 τῆς Π.Α. ἀπό τήν Κρήτη, τά ὁποῖα ἀνεγνώρισαν τά ἄγνωστα ἴχνη ὡς ὁπλισμένα τουρκικά μαχητικά Ἀεροσκάφη F-16, πού ἀναχαιτίσθηκαν. Ἐπί τοῦ θέματος ἔχουν ἐνημερωθεῖ οἱ ἁρμόδιες ἀρχές τοῦ ΝΑΤΟ καί τῶν ΗΠΑ.

Ειδήσεις / Άρθρα

Βόμβα στά θεμέλια τοῦ Κράτους: Ἀξιωματικοί τοῦ Στρατοῦ …τρομοκράτες!

Εφημερίς Εστία
Λίγες ἡμέρες μετά τήν ἐμπλοκή ἀνδρῶν τῶν ΟΥΚ σέ ὑπόθεση τῆς «Συνωμοσίας Πυρήνων τῆς Φωτιᾶς», νέο κροῦσμα συμμετοχῆς στρατιωτικῶν σέ τρομοκρατική ὀργάνωση

Στις 3 Μαρτίου ξεκινά το Κυνήγι Τρούφας στα Μετέωρα

Εφημερίς Εστία
Η νέα περίοδος του Κυνηγιού Τρούφας στα Μετέωρα ξεκινά στις 3 Μαρτίου και ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου του 2024.

Τό «Σημεῖο Τήξεως» τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ λαός, μέ ἀρχηγό μιά μάνα, νέα ἀξιωματική ἀντιπολίτευση Θεία Δίκη γιά τήν Κυβέρνηση πού προσέβαλε τήν μητρότητα

1.000.000 ὑπογραφές πολιτῶν κατά τῆς ἀσυλίας πολιτικῶν

Εφημερίς Εστία
ΟΛΗ ἡ χώρα ἀπέτισε χθές φόρο τιμῆς στά 57 θύματα τῆς τραγωδίας τῶν Τεμπῶν.

Περί ἡρώων καί μή, καί περί ἐθνικῶν ἐπετείων

Δημήτρης Καπράνος
Ἕνα κείμενο ἐπάνω σέ σκέψεις τοῦ ἀξέχαστου «φιλοσόφου τῆς Ναυτιλίας» Σπύρου Ράνη.