ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

Σφραγίζεται ὁ Ἕβρος γιά τούς μετανάστες

Θωρακίζονται τά σύνορα λόγῳ τοῦ «ὑβριδικοῦ πολέμου»

Η ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ αὔξησις τῶν μεταναστῶν πού ἐπιχειροῦν νά περάσουν στήν Ἑλλάδα εἰδικά μέσῳ τοῦ Ἕβρου, σήμανε συναγερμό στήν Κυβέρνηση, ἡ ὁποία ἀπεφάσισε τήν λήψη μέτρων γιά νά ἐλεγχθεῖ ὁ «ὑβριδικός πόλεμος» πού μᾶς ἔχει κηρύξει ἡ Τουρκία. Στό χθεσινό ΚΥΣΕΑ ἐλήφθη ἡ ἀπόφασις νά ἐπεκταθεῖ ὁ φράκτης σέ ὅλος τό μῆκος τοῦ ποταμοῦ. Αὐτό πού προέχει εἶναι βεβαίως τά σημεῖα πού γνωρίζουν καλά οἱ Τοῦρκοι δουλέμποροι, εἰδικά δέ στίς νησῖδες πού δημιουργοῦνται λόγῳ τῆς ξηρασίας. Ἡ διαδικασία πού θά ἀκολουθηθεῖ εἶναι ὁ διαγωνισμός γιά συμφωνία-πλαίσιο. Ἡ Κυβέρνησις θά ζητήσει ἀπό τήν ΕΕ νά συμμετάσχει στήν χρηματοδότηση τοῦ ἔργου, καθώς πρόκειται γιά τά εὐρωπαϊκά σύνορα. Ἐπίσης ἀπεφασίσθη ἡ ἐνίσχυσις τῶν ἠλεκτρονικῶν μέσων ἐπιτηρήσεως. Ἐξητάσθη ὡστόσο καί ἡ πίεσις πού δέχεται ἡ χώρα μας μέσῳ θαλάσσης. Μέσῳ τῶν διεθνῶν ὑδάτων καί μέ προορισμό τήν Ἰταλία, οἱ Τοῦρκοι στέλνουν σαπιοκάραβα γεμᾶτα μετανάστες πού βυθίζονται κοντά σέ νησιά τοῦ Αἰγαίου ἀλλά καί τοῦ Ἰουνίου!

Ἡ κατάστασις στόν Ἕβρο εἶναι ἐπικίνδυνη, καθώς βάσει τῶν δηλώσεων τοῦ Τάκη Θεοδωρικάκου, μόνο τήν περασμένη ἑβδομάδα περίπου 1.500 μετανάστες ἐπεχείρησαν νά περάσουν τά σύνορα! Ἀναφορικῶς μέ τήν περίπτωση τῶν 38 μεταναστῶν στόν Ἕβρο, συζητήθηκε τό γεγονός ὅτι χάρτες ἔχουν συνταχθεῖ τό 1926 καί ἡ γεωμορφολογία στήν περιοχή εἶναι εὐμετάβλητη καί ἡ Τουρκία κάνει τό πᾶν γιά νά περιπλέξει τήν κατάσταση.

Ὑπενθυμίζεται ὅτι ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος, μιλῶντας σέ τελετή ἀποφοιτήσεως τῆς Συνοριοχωροφυλακῆς, τοῦ σώματος πού ἵδρυσε ὁ ἴδιος καί δίδει ἀναφορά σέ αὐτόν, ἰσχυρίσθηκε ὅτι ἡ χώρα του σώζει χιλιάδες μετανάστες πού ἀπωθεῖ παρανόμως ἡ Ἑλλάς. Ἀποφεύγοντας νά μιλήσει ἀπό ποῦ καί μέ ποιά μέσα οἱ μετανάστες ἐπιχειροῦν νά φθάσουν στήν Ἑλλάδα εἶπε ὅτι μόνο τήν τελευταία διετία τό τουρκικό Λιμενικό ἀπέτρεψε τόν θάνατο 41.000 μεταναστῶν στό Αἰγαῖο «πού ἡ Ἑλλάς τούς ἄφησε νά πεθάνουν». Ὁ Ἐρντογάν δήλωσε ὅτι οἱ μετανάστες πού συνελήφθησαν ἀπό τήν τουρκική Ἀκτοφυλακή ἀνῆλθαν σέ 245.000, προσθέτοντας ὅτι οἱ τουρκικές Ἀρχές συνεχίζουν «τόν ἀγῶνα της κατά τῆς παράτυπης μεταναστεύσεως καί τῶν διακινητῶν.» Ἐπί πλέον, ἡ Τουρκία συνεχίζει νά προκαλεῖ καί στόν ἀέρα μέ δεκάδες ὑπερπτήσεις καί ὄχι μόνο. Χθές τό τουρκικό Ὑπουργεῖο Ἀμύνης ἀνεκοίνωσε ὅτι ἑλληνικά F-16 παρηνώχλησαν τουρκικά μαχητικά ἀεροσκάφη πού ἐκτελοῦσαν ἀποστολές τοῦ NATO πάνω ἀπό τήν ἀνατολική Μεσόγειο.

Σχετικῶς, ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἀμύνης διευκρινίσθηκε ὅτι ἦσαν πέντε «ἄγνωστα ἴχνη ἀέρος» πού παρενεβλήθησαν στό δρομολόγιο ἀμερικανικῶν Β-52 πού ἐκινοῦντο στό ἑλληνικό FIR. Ἀπογειώθηκαν τέσσερα F-16 τῆς Π.Α. ἀπό τήν Κρήτη, τά ὁποῖα ἀνεγνώρισαν τά ἄγνωστα ἴχνη ὡς ὁπλισμένα τουρκικά μαχητικά Ἀεροσκάφη F-16, πού ἀναχαιτίσθηκαν. Ἐπί τοῦ θέματος ἔχουν ἐνημερωθεῖ οἱ ἁρμόδιες ἀρχές τοῦ ΝΑΤΟ καί τῶν ΗΠΑ.

Ειδήσεις / Άρθρα

Διάλογος κωφῶν στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἐπιστολές, τά ὀνόματα καί οἱ… «κουμπάρες» – Ἀπόρρητα καί «τρομοκρατία» Μένουμε Εὐρώπη, μένετε Μαδοῦρο – Τά χρέη τῶν κομμάτων καί τό σπίτι τοῦ Βολταίρου

Δικαιοσύνη καί Διοίκησις

Εφημερίς Εστία
ΔΕΝ ΓΙΝΑΜΕ σοφώτεροι παρακολουθῶντας τήν τριήμερη συνεδρίαση τῆς Βουλῆς, πού συζητοῦσε τήν πρόταση μομφῆς τῆς ἀντιπολιτεύσεως σχετικά μέ τήν ὑπόθεση τῶν ὑποκλοπῶν.

Μέ 143 «ναί»,156 «ὄχι», ἀπερρίφθη ἡ πρότασις δυσπιστίας

Εφημερίς Εστία
ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ μέ 156 «ὄχι» καί 143 «ναί» ἡ πρότασις δυσπιστίας πού ὑπέβαλε κατά τῆς Κυβερνήσεως ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί ἡ Κοινοβουλευτική Ὁμάς τοῦ κόμματος.

Ἡ «μάχη τῶν μαχῶν» καί τά χαρακώματα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁλοκληρώθηκε λοιπόν ἡ περιλάλητη συζήτηση γιά τήν πρόταση δυσπιστίας τήν ὁποία ὑπέβαλε ὁ ἄσπιλος καί ἀμόλυντος Σύριζα ἐναντίον τῆς κυβερνήσεως.

ΤΑ ΕΥΘΥΜΑ ΤΟΥ ΛΥΣΣΙΑΤΡΕΙΟΥ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 30 Ἰανουαρίου 1923