Σέ θέσεις μάχης οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις τοῦ Ἰσραήλ

Θεωρεῖται βέβαιον ὅτι ἡ ἀντεπίθεσίς τους θά εἶναι ἀπρόβλεπτος

Τέλ Ἀβίβ.– «Ἡ Χαμάς νόμιζε ὅτι θά διαλυθοῦμε, ἀλλά ἐμεῖς θά συντρίψουμε τήν Χαμάς.» Στό μήνυμα αὐτό ἐπέμεινε, χθές, ὁ Μπενιαμίν Νετανυάχου, κατά τήν παρθενική συνεδρίαση τοῦ διευρυμένου Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου ἐκτάκτου ἀνάγκης. Μία συνεδρίασις, ἡ ὁποία ἔγινε, μάλιστα, στήν ἕδρα τοῦ Στρατοῦ.

Ἡ ἐθνική ἑνότης, τήν ὁποίαν ἐπιδεικνύουν οἱ Ἰσραηλινοί, στέλνει ἕνα μήνυμα, στό ἐσωτερικό καί τό ἐξωτερικό τῆς χώρας, προσέθεσε δέ. Μήνυμα, πού ἀπευθύνετο ἐνδεχομένως καί πρός ὅλους ἐκείνους τούς διεθνεῖς παράγοντες, οἱ ὁποῖοι καλοῦν τό Τέλ Ἀβίβ σέ αὐτοσυγκράτηση. Ἡ συνεδρίασις ἐκκίνησε μέ ἑνός λεπτοῦ σιγή στήν μνήμη τῶν Ἰσραηλινῶν, οἱ ὁποῖοι ἔχουν χάσει τήν ζωή τους.

Οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις τοῦ Ἰσραήλ ἀναμένουν, σέ κάθε περίπτωση, τήν «πολιτική ἀπόφαση» γιά νά προχωρήσουν ἐντός τῆς Γάζας, ἡ ὁποία βομβαρδίζεται συνεχῶς. Μία πιθανή ἔνδειξις γιά εἰσβολή, συντόμως, εἶναι ἡ ἐκκένωσις τῆς ἰσραηλινῆς πόλεως Σντερότ, πλησίον τοῦ παλαιστινιακοῦ θύλακος.

Συνεχίζεται, ἐν τῷ μεταξύ, ἡ ἔξοδος τοῦ 1,1 ἑκατ. Παλαιστινίων τοῦ βορείου τμήματος πρός τήν νότιο Λωρίδα τῆς Γάζας. Παρά τίς διαβεβαιώσεις, ὅμως, τοῦ Τέλ Ἀβίβ γιά ἀσφαλῆ μετάβαση, κομβόι ἀμάχων ἐπλήγη, μέ πολλούς νεκρούς. Καί, κατόπιν ἀμερικανικῆς παρεμβάσεως στό ὕψιστο ἐπίπεδο –ὑπῆρξε τηλεφωνική ἐπικοινωνία Μπάιντεν-Νετανυάχου – ὁ ὑπουργός Ἐνεργείας τοῦ Ἰσραήλ, Ἰσραέλ Κάτζ, διεβεβαίωσε ὅτι θά ὑδροδοτηθεῖ, ἐκ νέου, ἡ νότιος Γάζα.

Τό βράδυ, ἐξ ἄλλου, ὁ Πρόεδρος τῶν ΗΠΑ συνομίλησε μέ τόν Πρόεδρο τῆς Παλαιστινιακῆς Ἀρχῆς σχετικῶς μέ τήν ἀνθρωπιστική βοήθεια πρός τήν Λωρίδα τῆς Γάζας. Ὁ Τζό Μπάιντεν εἶπε στόν Μαχμούντ Ἀμπάς ὅτι συνεργάζεται μέ τούς ἑταίρους τῶν ΗΠΑ στήν περιοχή, προκειμένου νά διασφαλισθεῖ ὅτι οἱ ἀνθρωπιστικές προμήθειες θά φθάσουν τούς πολῖτες στήν Γάζα.

Στόν ἀπολογισμό τῶν θυμάτων ηὐξήθη χθές ὁ ἀριθμός τῶν νεκρῶν στό Ἰσραήλ –ἤγγιξε τούς 1.400. Ὁμάδες ἰατροδικαστῶν τοῦ ἰσραηλινοῦ στρατοῦ ἐξήτασαν, παραλλήλως, πτώματα θυμάτων τῆς ἐπιθέσεως τῆς Χαμάς. Καί, διεπίστωσαν, ὅπως εἶπαν, πολλαπλές ἐνδείξεις γιά βασανιστήρια, βιασμούς καί ἄλλες ὠμότητες. Ὑπῆρχε καί ἕνα ἀποκεφαλισμένο βρέφος, μεταξύ τῶν ἄλλων θυμάτων.

Ὅσον ἀφορᾶ στούς ὁμήρους, ὁ ἰσραηλινός στρατός ἀνεκοίνωσε ὅτι ἐταυτοποίησε 126 ὁμήρους, οἱ ὁποῖοι ἀπήχθησαν ἀπό τήν Χαμάς. Ὁ ἀρχικός κατάλογος περιελάμβανε περίπου 150 Ἰσραηλινούς καί ἀλλοδαπούς, πλήν ὅμως, ὁ ἀριθμός ἀνεθεωρήθη πρός τά κάτω, ἀφοῦ ἐνετοπίσθησαν πτώματα ἀγνοουμένων στό νότιο Ἰσραήλ.

Στήν Λωρίδα τῆς Γάζας τά θύματα ἀνέρχονται σέ 2.670. Ἡ παλαιστινιακή ὁμάς τῆς Πολιτικῆς Προστασίας ἀνεκοίνωσε, ὅμως, ὅτι ἡ τύχη περισσοτέρων τῶν 1.000 ἀνθρώπων ἀγνοεῖται κάτω ἀπό τά ἐρείπια τῶν κτηρίων, τά ὁποῖα κατέρρευσαν μετά τούς ἰσραηλινούς βομβαρδισμούς. ύν τοῖς ἄλλοις, ἡ ἔνοπλη πτέρυξ τῆς Χαμάς (Ταξιαρχίες Ἐζεντίν ἄλ Κάσαμ) ἀνεκοίνωσε ὅτι ἐξετόξευσε 20 ρουκέττες ἀπό τόν Λίβανο ἐναντίον δύο ἰσραηλινῶν οἰκισμῶν στά βόρεια τῆς «κατεχομένης Παλαιστίνης», ὅπως ἀνεφέρθη στήν ἀνακοίνωση τῆς Χαμάς. Ἡ ἔντασις αὐξάνεται ἐπικινδύνως στά σύνορα τοῦ Ἰσραήλ μέ τόν Λίβανο, ὅπου πληθύνονται οἱ συγκρούσεις μεταξύ τῆς ὀργανώσεως τοῦ Λιβάνου Χεζμπολλάχ καί τοῦ ἰσραηλινοῦ στρατοῦ. Οἱ συγκρούσεις αὐτές, ὅμως, τροφοδοτοῦν τίς ἀνησυχίες γιά τοπική κλιμάκωση τοῦ πολέμου. Τό Ἰσραήλ διευκρίνισε, πάντως, ὅτι δέν θέλει πόλεμο στά σύνορά του μέ τόν Λίβανο. «Δέν ἐνδιαφερόμεθα γιά πόλεμο στόν βορρᾶ, δέν θέλουμε κλιμάκωση τῆς καταστάσεως» ἐπεσήμανε ὁ Ἰσραηλινός ὑπουργός Ἀμύνης Γιόαβ Γκάλαντ. Διευκρίνισε, ὅμως, ὅτι «ἐάν ἡ Χεζμπολλάχ ἐπιλέξει τόν δρόμο τοῦ πολέμου, θά πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα.»

Ἡ ἕδρα τῶν κυανοκράνων τοῦ ΟΗΕ στόν νότιο Λίβανο ἐπλήγη, τέλος, ἀπό ρουκέττα, χωρίς νά ἀναφερθεῖ σέ θύματα. «Προσπαθοῦμε νά ἐξακριβώσουμε τήν προέλευσή της» ἀνεκοίνωσε ἡ Unifil, ἡ εἰρηνευτική δύναμις τοῦ ΟΗΕ στόν Λίβανο.

Ειδήσεις / Άρθρα

Στάς διαταγάς τῆς τουρκικῆς πρεσβείας ἑλληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἰθύνοντες τοῦ Παντείου ἔσπευσαν νά προσθέσουν τόν χάρτη τῆς γείτονος Τουρκίας στό λογότυπο συνεδρίου γιά τίς κρίσεις στήν Εὐρώπη μετά ἀπό δημόσια ἐπίπληξη πού τούς ἔκανε ὑψηλόβαθμος διπλωμάτης τῆς Ἀγκύρας! – Ἄφαντα τά νησιά τοῦ Αἰγαίου ἀπό τόν χάρτη ἐνῷ ἡ Κύπρος ὁμοιάζει νά εἶναι συνέχεια τοῦ τουρκικοῦ ἐδάφους! – Θερμά συγχαρητήρια! Τόση δουλικότης; – Ἀπό ποῦ καί ἕως ποῦ Εὐρώπη ἡ Τουρκία;

Οἱ μεγάλες ἀνατροπές τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου

Μανώλης Κοττάκης
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ σχόλιο πρίν εἰσέλθω στό κυρίως θέμα: πανηγυρίσαμε, καί δικαίως, πού ὁ Βασιλεύς Κάρολος φόρεσε γραβάττα μέ τά ἑλληνικά χρώματα στό Ντουμπάι.

Χαμένοι στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος

Εφημερίς Εστία
TON MITO τῆς Ἀριάδνης στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος ἀναζητοῦν οἱ καταναλωτές, μετά καί τίς πρῶτες ἀνακοινώσεις σχετικῶς πρός τό «πράσινο» τιμολόγιο.

Ναπολέων Βοναπάρτης, Καλόμερος, ἀλλά λίγος…

Δημήτρης Καπράνος
Νά δηλώσω εὐθαρσῶς ὅτι εἶμαι θαυμαστής τοῦ Ρίντλεϋ Σκόττ. Τοῦ πολύ καλοῦ σκηνοθέτη, ὁ ὁποῖος ἔχει ὑπογράψει τεράστιες ἐπιτυχίες.

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις