Σέ προστασία τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας προσβλέπει ἡ Κυβέρνησις

Ἡ ἐπενδυτική βαθμίδα πού ἀπεδόθη ἀπό τόν οἶκο S&P

ΓΡΑΜΜΗ ἀμύνης στούς κλυδωνισμούς πού προκαλοῦνται ἀπό τήν κρίση στήν Μέση Ἀνατολή ἀποτελεῖ, ὅπως ἐκτιμοῦν κυβερνητικοί παράγοντες, ἡ ἀναβάθμισις τῆς ἀξιολογήσεως τῆς Ἑλλάδος στήν ἐπενδυτική βαθμίδα, ἀπό τήν Standad & Poor’s, ἕναν ἀπό τούς μεγαλύτερους οἴκους μετά ἀπό 13 χρόνια. Καί αὐτό, διότι τά ἑλληνικά ὁμόλογα γίνονται πλέον «ἐπιλέξιμα» γιά μεγάλους ξένους ἐπενδυτές χωρίς νά χρειάζονται τίς προστατευτικές ἐξαιρέσεις τῆς ΕΚΤ σέ ἐποχή ἔντονης ἀβεβαιότητος στό διεθνές οἰκονομικό καί πολιτικό περιβάλλον. Διαχειριστές μεγάλων ἐπενδυτικῶν κεφαλαίων οὐσιαστικά θά ὑποχρεωθοῦν ἀπό τό καταστατικό τους νά ἀγοράσουν Ἑλλάδα. Ὑπολογίζεται ὅτι μόνο οἱ πελάτες τῆς S&P θά κληθοῦν νά ἀγοράσουν τίτλους ἀξίας τοὐλάχιστον 6-7 δισ. εὐρώ μέσα στό ἑπόμενο διάστημα.

Πλέον ἀνοίγει ὁ δρόμος καί γιά τίς τράπεζες ἀλλά καί γιά τίς ἐπιχειρήσεις νά ἀποκτήσουν πρόσβαση σέ φθηνότερο χρῆμα. Ἑπόμενος σταθμός εἶναι ἡ 1η Δεκεμβρίου, ὁπότε καί ἀναμένεται ἡ ἀνάκτησις τῆς ἐπενδυτικῆς βαθμίδος ἀπό τήν Fitch. Ὅπως ἀναφέρει στό report του ὁ οἶκος, «τά δημόσια οἰκονομικά τῆς Ἑλλάδας βελτιώνονται χάρη στίς προσπάθειες δημοσιονομικῆς ἐξυγίανσης.

Ἀπό τήν κρίση χρέους τήν περίοδο 2009-2015 ἔχει σημειωθεῖ σημαντική πρόοδος στήν ἀντιμετώπιση τῶν οἰκονομικῶν καί δημοσιονομικῶν ἀνισορροπιῶν τῆς Ἑλλάδας. Ἀναμένουμε πρόσθετες διαρθρωτικές οἰκονομικές καί δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις, σέ συνδυασμό μέ τά κονδύλια τῆς ΕΕ, τά ὁποῖα θά στηρίξουν τήν ἰσχυρή οἰκονομική ἀνάπτυξη τά ἔτη 2023-2026 καί θά συνδράμουν στήν συνεχῆ μείωση τοῦ δημόσιου χρέους. Ὡς ἐκ τούτου, ἀναβαθμίσαμε τήν ἀξιολόγηση τῆς πιστοληπτικῆς ἱκανότητας γιά τήν Ἑλλάδα σέ «BBB-/A-3» ἀπό «BB+/B», μέ σταθερές προοπτικές».

Ὁ Πρωθυπουργός σέ μήνυμά του τόνισε ὅτι «τά ἑλληνικά ὁμόλογα γίνονται ὅλο καί πιό ἑλκυστικά γιά τίς διεθνεῖς ἀγορές, ὁ δανεισμός καθίσταται εὐκολώτερος καί φθηνότερος γιά ἐπιχειρήσεις καί νοικοκυριά» ἐνῷ ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Οἰκονομίας τόνισε ὅτι «πατριωτικό μας καθῆκον νά ἀξιοποιήσουμε τήν εὐκαιρία καί νά προχωρήσουμε μπροστά πρός ὄφελος ὅλων τῶν Ἑλλήνων, ἰδιαίτερα δέ τῶν ἀσθενέστερων.»

Ειδήσεις / Άρθρα

Στάς διαταγάς τῆς τουρκικῆς πρεσβείας ἑλληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἰθύνοντες τοῦ Παντείου ἔσπευσαν νά προσθέσουν τόν χάρτη τῆς γείτονος Τουρκίας στό λογότυπο συνεδρίου γιά τίς κρίσεις στήν Εὐρώπη μετά ἀπό δημόσια ἐπίπληξη πού τούς ἔκανε ὑψηλόβαθμος διπλωμάτης τῆς Ἀγκύρας! – Ἄφαντα τά νησιά τοῦ Αἰγαίου ἀπό τόν χάρτη ἐνῷ ἡ Κύπρος ὁμοιάζει νά εἶναι συνέχεια τοῦ τουρκικοῦ ἐδάφους! – Θερμά συγχαρητήρια! Τόση δουλικότης; – Ἀπό ποῦ καί ἕως ποῦ Εὐρώπη ἡ Τουρκία;

Οἱ μεγάλες ἀνατροπές τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου

Μανώλης Κοττάκης
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ σχόλιο πρίν εἰσέλθω στό κυρίως θέμα: πανηγυρίσαμε, καί δικαίως, πού ὁ Βασιλεύς Κάρολος φόρεσε γραβάττα μέ τά ἑλληνικά χρώματα στό Ντουμπάι.

Χαμένοι στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος

Εφημερίς Εστία
TON MITO τῆς Ἀριάδνης στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος ἀναζητοῦν οἱ καταναλωτές, μετά καί τίς πρῶτες ἀνακοινώσεις σχετικῶς πρός τό «πράσινο» τιμολόγιο.

Ναπολέων Βοναπάρτης, Καλόμερος, ἀλλά λίγος…

Δημήτρης Καπράνος
Νά δηλώσω εὐθαρσῶς ὅτι εἶμαι θαυμαστής τοῦ Ρίντλεϋ Σκόττ. Τοῦ πολύ καλοῦ σκηνοθέτη, ὁ ὁποῖος ἔχει ὑπογράψει τεράστιες ἐπιτυχίες.

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις