ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023

Σέ ἰσχύ ἡ Συμφωνία μέ τήν Ἰταλία γιά τήν ΑΟΖ

Τουρκία, Λιβύη καί ἀνατολική Μεσόγειος εἰς τό ἐπίκεντρον τῶν συνομιλιῶν

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ βῆμα γιά τήν ἐφαρμογῆς τῆς συμφωνίας ὁριοθετήσεως θαλασσίων ζωνῶν (ΑΟΖ) μέ τήν Ἰταλία συνετελέσθη χθές στήν Ρώμη, ὅπου πραγματοποίησε ἐπίσημη ἐπίσκεψη ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Δένδιας. Ἀφοῦ ἔγινε ἡ ἀνταλλαγή τῶν ὀργάνων ἐπικυρώσεως τῆς συμφωνίας, ὁ κ. Δένδιας εἶχε συνομιλίες μέ τόν Ἰταλό ὁμόλογό του Λουίτζι ντί Μάιο γιά τήν Λιβύη, τήν ἀνατολική Μεσόγειο, τό μέλλον τῆς Εὐρώπης καί τίς διμερεῖς σχέσεις. Ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν μετά τό πέρας τῆς συναντήσεως δήλωσε μεταξύ ἄλλων: «Ἡ παρουσία μου ἐδῶ ἔχει νά κάνει μέ ἕνα πολύ εὐχάριστο γεγονός. Τήν ἀνταλλαγή τῶν ὀργάνων ἐπικύρωσης τῆς Συμφωνίας Ὁριοθέτησης τῶν Θαλασσίων Ζωνῶν, ἡ ὁποία ἐπιτρέπει τήν ἔναρξη ἐφαρμογῆς της. Αὐτή ἡ συμβολική πράξη εἶναι ἰδιαίτερα σημαντική. Κλείνει μιά ἐκκρεμότητα 45 ἐτῶν, καί ἀναδεικνύει τίς ὑποδειγματικές μας σχέσεις, μέ τήν Ἰταλία. Τόσο ἐντός τῆς ΕΕ, ὅπου συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά καί μέ τόν φίλο μου ὑπουργό ντί Μάιο, ὅσο καί στό διμερές μας ἐπίπεδο. Ἡ σημερινή ἀνταλλαγή τῶν ὀργάνων ἐπικύρωσης, ὑποδηλώνει, ἐπίσης, τήν προσήλωση τῶν δύο χωρῶν μας στόν σεβασμό τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου, καί εἰδικά τοῦ Δικαίου τῆς Θάλασσας. Κάτι τέτοιο ὑποστήριξε πρόσφατα καί ἡ ἰταλική γερουσία, μέ τήν υἱοθέτηση τοῦ νομοσχεδίου γιά τίς θαλάσσιες ζῶνες».

Ἐξ ἄλλου ἀναφερόμενος στήν συμπεριφορά τῆς Τουρκίας καί τήν προκλητικότητά της ὁ Ν. Δένδιας ἐτόνισε: «Τόν ἐνημέρωσα (τόν κ. ντί Μάιο) ὅτι ἡ Τουρκία δυστυχῶς συνεχίζει τήν παραβατική της συμπεριφορά, στήν εὐρύτερη περιοχή τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου, ἀγνοώντας θεμελιώδεις ἀρχές τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου, καί συνεχίζει νά διατυπώνει ἀπειλές κατά τῆς Ἑλλάδας. Τό casus belli, ἡ ἀπειλή πολέμου συνεχίζει νά ἰσχύει γιά τήν Τουρκία, ἀπέναντι στήν Ἑλλάδα. Εἶναι ἡ μόνη χώρα στόν πλανήτη πού ἔχει ἐκπέμψει ἀπειλή πολέμου κατά ἄλλης χώρας. Ἀλλά οἱ ἀπειλές ἐκπέμπονται καί κατά τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας. Εἶναι κάτι πού δέν ἀφορᾶ μόνον τήν Ἑλλάδα καί τήν Κύπρο, ἀλλά συνολικά τήν οἰκογένεια τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης καί βέβαια τήν Ἰταλία, ὡς μιά ἰδιαίτερα σημαντική καί μεγάλη χώρα στήν Μεσόγειο».

Ἀπαντῶντας ὁ κ. ντί Μάιο ὑπεγράμμισε: «Μέ τόν Νῖκο Δένδια ἐξετάσαμε πολλά θέματα: Ἀπό τίς σχέσεις μέ τίς γειτονικές, νότιες χῶρες, μέχρι οἰκονομικά καί ἐνεργειακά θέματα. Ἀλλά θά ἤθελα νά ξεκινήσω ἀπό τήν τελετή πού μόλις ὁλοκληρώθηκε, μέ τήν ὁποία πραγματοποιήθηκε ἡ ἀνταλλαγή τῶν Ὀργάνων Ἐπικυρώσεως τῆς Συμφωνίας Ὁριοθετήσεως τῶν Θαλάσσιων Ζωνῶν. Μιά πράξη πού σηματοδοτεῖ τήν ἔναρξης ἰσχύος της σέ διεθνές ἐπίπεδο. Πρόκειται γιά μεγάλη ἐπιτυχία γιά τίς δύο χῶρες μας καί γιά ἕνα σημαντικό γεγονός γιά τή συνεργασία στήν Μεσόγειο, πού εὐχόμαστε νά ἀποτελέσει ὑπόδειγμα καί σημεῖο ἀναφορᾶς γιά τό μέλλον. Μόνον μέ συνεχῆ καί ἐποικοδομητικό διάλογο μεταξύ ὅλων τῶν χωρῶν τῆς περιοχῆς, πού ἡ Ἰταλία θά συνεχίσει νά ἐνθαρρύνει, θά μπορέσει νά ἐπιτευχθεῖ ἡ σταθερότητα στήν ἀνατολική Μεσόγειο».

Σχετικά μέ τήν Λιβύη, ὁ Ἰταλός ὑπουργός Ἐξωτερικῶν ἀνέφερε: «Ἐπανέλαβα στόν Ἕλληνα ὁμόλογό μου τήν σημασία στήριξης τῆς πολιτικῆς διαδικασίας στήν Λιβύη, σύμφωνα μέ μία εὐρείας συμμετοχῆς διαδικασία ἐν ὄψει τοῦ σημαντικοῦ ραντεβού, τῶν ἐκλογῶν τῆς 24ης Δεκεμβρίου. Καί τήν ἐπείγουσα ἀνάγκη νά ἀποχωρήσουν οἱ μισθοφόροι καί οἱ ξένοι μαχητές».

Ειδήσεις / Άρθρα

Σέ γραμμή ΣΥΡΙΖΑ ἡ ΝΔ γιά ἐθνικό ὕμνο-ἔπαρση σημαίας!

Εφημερίς Εστία
Ἡ κ. Δόμνα Μιχαηλίδου ἀρνήθηκε νά ἀναθεωρήσει τήν ρύθμιση Γαβρόγλου, μέ τήν ὁποία ἡ Ἀριστερά κατήργησε τόν «Ὕμνο εἰς τήν Ἐλευθερίαν» καί τήν ἔπαρση τοῦ ἐθνικοῦ συμβόλου στά σχολεῖα! – Ἡ ὑφυπουργός Παιδείας χαρακτήρισε τό αἴτημα τῆς «Νίκης» «ἐπιστροφή στό χθές» καί εἶπε «ὅτι ἡ ἀποδοχή τῆς διαφορετικότητος καλλιεργεῖ τήν ἐθνική συνείδηση»

Εὐχάριστα νέα γιά τήν ΝΔ

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΝΕΟΣ ἀρχηγός τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει πελαγωμένος στά πρῶτα του βήματα. Ἤξερε πῶς νά φθάσει στήν νίκη, δέν εἶναι ὅμως καθόλου βέβαιον ὅτι ξέρει τί νά τήν κάνει τήν νίκη.

Βόμβα Θεοχάρη: «Κόφτες» καί στά ἐπιδόματα γιά τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες

Εφημερίς Εστία
ΡΙΖΙΚΕΣ ἀνατροπές ἔρχονται γιά τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες πού ἀφοροῦν ὄχι μόνο στό καθεστώς φορολογήσεώς τους ἀλλά καί στήν δυνατότητα νά λαμβάνουν μία σειρά ἀπό ἐπιδόματα.

Ἡ σκέψη μας εἶναι κοντά στό Ἀρτσάχ

Δημήτρης Καπράνος
Αὐτά πού συμβαίνουν στό Ἀρτσάχ, δηλαδή ἡ ἐθνοκάθαρση τήν ὁποία ἐπιχειροῦν οἱ Τουρκαζέροι εἰς βάρος τῶν Ἀρμενίων, δείχνουν τήν εὐρωπαϊκή χρεοκοπία καί τήν ἀδυναμία τοῦ μορφώματος πού ἀκόμη ἀποκαλοῦμε «Εὐρωπαϊκή Ἕνωση» νά διαδραματίσει ἀποφασιστικό ρόλο στό διεθνές στερέωμα.

Σάββατον, 28 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΓΕΡΙΝΟΙ!