ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023

Σέ ἀχυρῶνα μετατρέπουν τήν Ἁγία Σοφία!

Νέες ἀποκαλύψεις καταστροφῶν πού προεκάλεσαν οἱ Τοῦρκοι

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ ἀγανάκτηση καί θυμό προκαλοῦν οἱ νέες ἀποκαλυπτικές φωτογραφίες ἀπό τήν Ἁγία Σοφία πού καταδεικνύουν τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο οἱ Τοῦρκοι δῆθεν προστατεύουν ἕνα Μνημεῖο Παγκόσμιας Πολιτιστικῆς Κληρονομιᾶς. Ὄχι μόνον ἡ Αὐτοκρατορική Πύλη ἔχει ὑποστεῖ ἀνεπανόρθωτη ζημία, ἀλλά καί μέσα στόν ναό οἱ μουσουλμάνοι πιστοί ἔχουν προκαλέσει βλάβες. Τουριστικοί πράκτορες δημοσίευσαν χθές ἀποκαλυπτικές φωτογραφίες μέ τρῦπες στόν τοῖχο δίπλα στήν κυρία εἴσοδο τῆς Ἁγίας Σοφίας, ἀποφάγια δίπλα στίς κολῶνες ἐνῶ ἡ σκόνη ἔχει καλύψει σέ ἐπικίνδυνο βαθμό ψηφιδωτά. Ἐπίσης οἱ τουριστικοί πράκτορες καταγγέλλουν ὅτι οἱ ἀνεπανόρθωτες ζημίες γίνονται ἐνώπιον τῶν φυλάκων, οἱ ὁποῖοι τόν μόνο ἔλεγχο πού κάνουν εἶναι γιά τήν ἐμφάνιση πιστῶν καί τουριστῶν. Οἱ τρῦπες στόν τοῖχο ἔχουν γίνει μέ αἰχμηρά ἀντικείμενα, προσθέτουν, καί εἶναι ἀδύνατον νά μήν ἔγιναν ἀντιληπτές ἔστω ἀπό τίς κάμερες. Κάθε Παρασκευή, ἡμέρα προσευχῆς, συρρέουν κατά χιλιάδες οἱ μουσουλμάνοι στήν Ἁγία Σοφία καταστρέφοντας σιγά-σιγά ὅ,τι ἔχει ἀπομείνει.

Μετά τήν διάσταση πού ἔλαβε τό θέμα ἡ Γενική Διεύθυνσις Βακουφίων ἀνέφερε ὅτι ἀνετέθη σέ δύο διοικητικούς καί τεχνικούς ἐπιθεωρητές ἡ διερεύνησις τῆς καταστροφῆς στήν Πύλη. Βουλευτής τοῦ κόμματος τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως CHP κατέθεσε ἐρώτηση στήν τουρκική Βουλή, τόν ΟΗΕ καί τήν Unesco μέ αἴτημα νά τοποθετηθοῦν ἐπί τῶν καταστροφῶν στήν Ἁγία Σοφία. «Αὐτή ἡ πόρτα δέν εἶναι πόρτα ἀχυρῶνα, εἶναι μιά ἱστορική πόρτα 1.400 ἐτῶν. Καλῶ τούς εἰσαγγελεῖς νά κάνουν τό καθῆκον τους. Θά πρέπει νά δημοσιοποιηθοῦν πλάνα ἀπό κάμερες ἀσφαλείας γιά νά ἐντοπιστοῦν αὐτοί πού προκάλεσαν αὐτό τό ἐπαίσχυντο γεγονός καί οἱ ὑπεύθυνοι νά διωχθοῦν» δήλωσε ὁ βουλευτής Ilgezdi.

Τήν ὥρα πού δημοσιεύονται τά αἴσχη μέσα στήν Ἁγία Σοφία ὁ ὑπουργός Ἐσωτερικῶν τῆς Τουρκίας Σουλεϊμάν Σοϊλού, μέ ἀπειλητικό ὕφος, προειδοποίησε ὅτι ἡ μετατροπή της σέ τζαμί εἶναι «μόνο ἡ ἀρχή» καί ὅτι δέν φοβᾶται τίς ἀντιδράσεις τῆς Δύσεως. «Ἐπειδή εἶπαν δέν μπορεῖτε νά τό κάνετε, ἀνοίξαμε ξανά τά κλειστά Βαρώσια στήν Κύπρο, μέ τή θέληση τοῦ προέδρου μας. Ξέρετε τί κάναμε ὅταν ἦταν ἀπασχολημένοι μέ τήν πανδημία; Μετατρέψαμε σέ τέμενος τήν Ἁγία Σοφία, κάτι τό ὁποῖο κρατοῦσαν πάνω ἀπό τό κεφάλι μας γιά χρόνια σάν Δαμόκλειο Σπάθη, ἀπειλῶντας μας μέ διασάλευση τῆς εἰρήνης καί ὁρκίζονταν νά μήν μᾶς ἀφήσουν νά τή μετατρέψουμε. Τό λέω αὐτό γιά νά καταλάβουν καί νά εἶναι ἕτοιμοι γιά ὅσα ἔχουμε νά κάνουμε» δήλωσε χαρακτηριστικά ὁ Τοῦρκος ὑπουργός.

Ἄκρως προκλητικός ἦταν καί ὁ ὑπουργός Ἀμύνης Χουλουσί Ἀκάρ, ὁ ὁποῖος ἰσχυρίσθηκε ὅτι ἡ χώρα του καταβάλλει κάθε προσπάθεια γιά νά λύσει τά προβλήματα σέ Αἰγαῖο, Μεσόγειο καί Κύπρο, ὅμως οἱ Ἕλληνες φταῖνε γιά ὅλα. Κάλεσε τούς Ἕλληνες πολιτικούς νά ἐνεργοῦν συμφώνως πρός τίς σχέσεις καλῆς γειτονίας καί τό Διεθνές Δίκαιο. «Παρ’ ὅλο πού τείνουμε χέρι φιλίας καί προσπαθοῦμε νά καταστήσουμε τήν Μεσόγειο μία θάλασσα εἰρήνης, ἐρχόμαστε ἀντιμέτωποι μέ προκλητικές καί παράνομες ἐνέργειες, καθώς καί μέ δηλώσεις ὁρισμένων Ἑλλήνων ἀξιωματούχων» προσέθεσε ὁ Ἀκάρ.

Ἔφθασε δέ στό σημεῖο νά ὑποστηρίξει ὅτι ἡ Ἑλλάς προβαίνει σέ «κάθε εἴδους ἄδικες καί παράνομες ἐνέργειες, τίς ὁποῖες ἀντικρούουμε στό πλαίσιο τῆς ἀμοιβαιότητος καί σέ διπλωματικό ἐπίπεδο καί στό πεδίο τῆς δράσης. Ἡ πιό εἰλικρινής μας ἐπιθυμία εἶναι ὁ τουρκικός καί ὁ ἑλληνικός λαός νά ζήσουν μέ εἰρήνη, ἀσφάλεια, σταθερότητα καί εὐημερία ἐπωφελούμενοι ἀπό τά πλούτη τῆς περιοχῆς.»

Ειδήσεις / Άρθρα

ΕS SYSTEMS: Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων καταμέτρησης και καταγραφής δεδομένων στον Δήμο Κηφισιάς

Εφημερίς Εστία
H ES SYSTEMS A.E., μέλος του EFA GROUP του μεγαλύτερου ομίλου αμυντικής τεχνολογίας στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τον Δήμο Κηφισιάς, υλοποίησε και τοποθέτησε έξυπνα συστήματα καταμέτρησης και καταγραφής δεδομένων για την κάλυψη του δήμου σε θέματα πυρασφάλειας & πυρανίχνευσης, ποιότητας του αέρα & των ατμοσφαιρικών συνθηκών και εξοικονόμησης ενέργειας.

Δύο ἄνδρες καί ἕνα σκυλί συνιστοῦν «οἰκογένεια»;

Μανώλης Κοττάκης
Αὐτή εἶναι ἡ λύσις γιά τό δημογραφικό καί γιά τήν ἀνανέωση τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους; Στά δύο ἑκατομμύρια θά συρρικνωθοῦμε οἱ Ἕλληνες, ἄν συνεχίσουν οἱ γεννήσεις μέ αὐτούς τούς ρυθμούς, σύμφωνα μέ τήν Νορβηγική Ἀκαδημία – Στήν πατρίδα μας οἱ λιγώτερες γεννήσεις στήν Εὐρώπη, καί παγκοσμίως

Ἡ νέα ἐξουσία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ

Εφημερίς Εστία
ΟΤΑΝ τόν Δεκέμβριο τοῦ 1944 ἡ τριανδρία Γιώργης Σιάντος, Γιάννης Ἰωαννίδης καί Γιῶργος Ζεῦγος τοῦ ΚΚΕ ἐπιχείρησαν τήν κατάληψη τῆς ἐξουσίας στήν Ἑλλάδα, δέν ἦσαν γνωστοί οὔτε καλύτεροι τοῦ κ. Στέφανου Κασσελάκη, πού ἐχθές ἐχρίσθη ἀρχηγός τοῦ ΣΥΡΙΖΑ.

Προηγεῖται ὁ Τράμπ τοῦ Μπάιντεν κατά ἐννέα ποσοστιαῖες μονάδες

Εφημερίς Εστία
Φαβορί ὁ Ντόναλντ Τράμπ γιά τίς προεδρικές ἐκλογές τοῦ 2024, καθώς ἤδη προηγεῖται τοῦ Τζό Μπάιντεν μέ 51% ἔναντι 42%, δηλαδή κατά ἐννέα ποσοστιαῖες μονάδες.

Ἡ γουόκ κουλτούρα καί ἡ ἔλλειψη τοῦ μέτρου

Δημήτρης Καπράνος
Οἱ ἐπιλογές τοῦ καθενός εἶναι δικό του θέμα. Ἀλλά ἀπό τό σημεῖο αὐτό μέχρι τοῦ νά φθάνεις νά λές στόν λαό σου ὅτι ὁ ἐξ Ἀμερικῆς νοσηλευτής σύντροφός σου «ἔχει πολλά νά προσφέρει στόν τόπο μας» ὑπάρχει κάποια ἀπόσταση.