Σέ ἀχυρῶνα μετατρέπουν τήν Ἁγία Σοφία!

Νέες ἀποκαλύψεις καταστροφῶν πού προεκάλεσαν οἱ Τοῦρκοι

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ ἀγανάκτηση καί θυμό προκαλοῦν οἱ νέες ἀποκαλυπτικές φωτογραφίες ἀπό τήν Ἁγία Σοφία πού καταδεικνύουν τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο οἱ Τοῦρκοι δῆθεν προστατεύουν ἕνα Μνημεῖο Παγκόσμιας Πολιτιστικῆς Κληρονομιᾶς. Ὄχι μόνον ἡ Αὐτοκρατορική Πύλη ἔχει ὑποστεῖ ἀνεπανόρθωτη ζημία, ἀλλά καί μέσα στόν ναό οἱ μουσουλμάνοι πιστοί ἔχουν προκαλέσει βλάβες. Τουριστικοί πράκτορες δημοσίευσαν χθές ἀποκαλυπτικές φωτογραφίες μέ τρῦπες στόν τοῖχο δίπλα στήν κυρία εἴσοδο τῆς Ἁγίας Σοφίας, ἀποφάγια δίπλα στίς κολῶνες ἐνῶ ἡ σκόνη ἔχει καλύψει σέ ἐπικίνδυνο βαθμό ψηφιδωτά. Ἐπίσης οἱ τουριστικοί πράκτορες καταγγέλλουν ὅτι οἱ ἀνεπανόρθωτες ζημίες γίνονται ἐνώπιον τῶν φυλάκων, οἱ ὁποῖοι τόν μόνο ἔλεγχο πού κάνουν εἶναι γιά τήν ἐμφάνιση πιστῶν καί τουριστῶν. Οἱ τρῦπες στόν τοῖχο ἔχουν γίνει μέ αἰχμηρά ἀντικείμενα, προσθέτουν, καί εἶναι ἀδύνατον νά μήν ἔγιναν ἀντιληπτές ἔστω ἀπό τίς κάμερες. Κάθε Παρασκευή, ἡμέρα προσευχῆς, συρρέουν κατά χιλιάδες οἱ μουσουλμάνοι στήν Ἁγία Σοφία καταστρέφοντας σιγά-σιγά ὅ,τι ἔχει ἀπομείνει.

Μετά τήν διάσταση πού ἔλαβε τό θέμα ἡ Γενική Διεύθυνσις Βακουφίων ἀνέφερε ὅτι ἀνετέθη σέ δύο διοικητικούς καί τεχνικούς ἐπιθεωρητές ἡ διερεύνησις τῆς καταστροφῆς στήν Πύλη. Βουλευτής τοῦ κόμματος τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως CHP κατέθεσε ἐρώτηση στήν τουρκική Βουλή, τόν ΟΗΕ καί τήν Unesco μέ αἴτημα νά τοποθετηθοῦν ἐπί τῶν καταστροφῶν στήν Ἁγία Σοφία. «Αὐτή ἡ πόρτα δέν εἶναι πόρτα ἀχυρῶνα, εἶναι μιά ἱστορική πόρτα 1.400 ἐτῶν. Καλῶ τούς εἰσαγγελεῖς νά κάνουν τό καθῆκον τους. Θά πρέπει νά δημοσιοποιηθοῦν πλάνα ἀπό κάμερες ἀσφαλείας γιά νά ἐντοπιστοῦν αὐτοί πού προκάλεσαν αὐτό τό ἐπαίσχυντο γεγονός καί οἱ ὑπεύθυνοι νά διωχθοῦν» δήλωσε ὁ βουλευτής Ilgezdi.

Τήν ὥρα πού δημοσιεύονται τά αἴσχη μέσα στήν Ἁγία Σοφία ὁ ὑπουργός Ἐσωτερικῶν τῆς Τουρκίας Σουλεϊμάν Σοϊλού, μέ ἀπειλητικό ὕφος, προειδοποίησε ὅτι ἡ μετατροπή της σέ τζαμί εἶναι «μόνο ἡ ἀρχή» καί ὅτι δέν φοβᾶται τίς ἀντιδράσεις τῆς Δύσεως. «Ἐπειδή εἶπαν δέν μπορεῖτε νά τό κάνετε, ἀνοίξαμε ξανά τά κλειστά Βαρώσια στήν Κύπρο, μέ τή θέληση τοῦ προέδρου μας. Ξέρετε τί κάναμε ὅταν ἦταν ἀπασχολημένοι μέ τήν πανδημία; Μετατρέψαμε σέ τέμενος τήν Ἁγία Σοφία, κάτι τό ὁποῖο κρατοῦσαν πάνω ἀπό τό κεφάλι μας γιά χρόνια σάν Δαμόκλειο Σπάθη, ἀπειλῶντας μας μέ διασάλευση τῆς εἰρήνης καί ὁρκίζονταν νά μήν μᾶς ἀφήσουν νά τή μετατρέψουμε. Τό λέω αὐτό γιά νά καταλάβουν καί νά εἶναι ἕτοιμοι γιά ὅσα ἔχουμε νά κάνουμε» δήλωσε χαρακτηριστικά ὁ Τοῦρκος ὑπουργός.

Ἄκρως προκλητικός ἦταν καί ὁ ὑπουργός Ἀμύνης Χουλουσί Ἀκάρ, ὁ ὁποῖος ἰσχυρίσθηκε ὅτι ἡ χώρα του καταβάλλει κάθε προσπάθεια γιά νά λύσει τά προβλήματα σέ Αἰγαῖο, Μεσόγειο καί Κύπρο, ὅμως οἱ Ἕλληνες φταῖνε γιά ὅλα. Κάλεσε τούς Ἕλληνες πολιτικούς νά ἐνεργοῦν συμφώνως πρός τίς σχέσεις καλῆς γειτονίας καί τό Διεθνές Δίκαιο. «Παρ’ ὅλο πού τείνουμε χέρι φιλίας καί προσπαθοῦμε νά καταστήσουμε τήν Μεσόγειο μία θάλασσα εἰρήνης, ἐρχόμαστε ἀντιμέτωποι μέ προκλητικές καί παράνομες ἐνέργειες, καθώς καί μέ δηλώσεις ὁρισμένων Ἑλλήνων ἀξιωματούχων» προσέθεσε ὁ Ἀκάρ.

Ἔφθασε δέ στό σημεῖο νά ὑποστηρίξει ὅτι ἡ Ἑλλάς προβαίνει σέ «κάθε εἴδους ἄδικες καί παράνομες ἐνέργειες, τίς ὁποῖες ἀντικρούουμε στό πλαίσιο τῆς ἀμοιβαιότητος καί σέ διπλωματικό ἐπίπεδο καί στό πεδίο τῆς δράσης. Ἡ πιό εἰλικρινής μας ἐπιθυμία εἶναι ὁ τουρκικός καί ὁ ἑλληνικός λαός νά ζήσουν μέ εἰρήνη, ἀσφάλεια, σταθερότητα καί εὐημερία ἐπωφελούμενοι ἀπό τά πλούτη τῆς περιοχῆς.»

Ειδήσεις / Άρθρα

Ὁ κρυφός ρυθμιστής τῶν ἐκλογῶν

Μανώλης Κοττάκης
Γιατί τό ΚΚΕ δέν ἐπιθυμεῖ τήν παλινόρθωση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί προσπαθεῖ νά θέσει ἐκτός Βουλῆς τό MέΡΑ25 τοῦ Γιάνη Βαρουφάκη – Ποιόν θά ὠφελήσει ἡ ἀνακατανομή τῆς ἀριστερῆς ψήφου – Ἡ ἀφαίρεσις τῆς σκουριᾶς καί τά νέα καθήκοντα στίς νέες συνθῆκες

Ἀκαταδίωκτο ἀπό τίς Ἐρινύες δέν ὑπάρχει

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ἡ λέξις «ἐπιτροπή» εἶναι σέ πολλές περιπτώσεις συνώνυμη μέ τήν ἀνευθυνότητα.

Τό ἕνα τρίτο τῶν πολιτῶν συμφωνεῖ μέ τήν πρόταση Ἀνδρουλάκη

Εφημερίς Εστία
ΤΟ 31,6% τῶν ψηφοφόρων συμφωνεῖ μέ τήν πρόταση τοῦ κ. Νίκου Ἀνδρουλάκη γιά Πρωθυπουργό Χ. Τό ποσοστό αὐτό, δηλαδή, ἀπορρίπτει τόσο τόν κ. Μητσοτάκη ὅσο καί τόν κ. Τσίπρα.

Ἡ πολιτική ὀρθότης καί ὁ νέος ὁλοκληρωτισμός

Δημήτρης Καπράνος
Ἀποτροπιασμό προκαλεῖ πλέον ἡ πολιτική ὀρθότης, ἡ μέθοδος, δηλαδή, μέ τήν ὁποία ἡ σημερινή, στεῖρα ἕως ἀρνητική σέ παραγωγή ἰδεῶν καί ἔργων ἐποχή, ἔχει παρέμβει γιά νά ἀποκαταστήσει τήν τάξη.

Σάββατον, 30 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
O KΟΣΜΟΣ ΤΕΡΑΤΟΛΟΓΙΑΙ