Σέ ἑτοιμότητα τό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο γιά νέα μέτρα ἐνισχύσεως

Στήν μέγγενη ἀκρίβειας καί πανδημίας ἡ Κυβέρνησις

ΣΤΟΝ ἀσφυκτικό κλοιό τῆς ἐνεργειακῆς ἀκρίβειας καί τῶν ἀνατιμήσεων βασικῶν προϊόντων καί ὑπηρεσιῶν ἀλλά καί τῆς ἐξάρσεως τῆς πανδημίας εὑρίσκεται τό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο πού ἔχει ξεκινήσει νά μετράει τά …κουκιά καί νά ἐπεξεργάζεται σχέδια νέας στηρίξεως τῶν ἐπιχειρήσεων ἐφ’ ὅσον κριθεῖ ἐπιβεβλημένο. Ἡ Κυβέρνησις διαθέτει ταμειακά ἀποθέματα ὕψους 40 δισ. εὐρώ, τά ὁποῖα, ὅμως πρέπει νά διαχειριστεῖ μέ φειδώ καθῶς σέ διαφορετική περίπτωση θά διευρυνθεῖ τό δημοσιονομικό ἔλλειμμα, τό ὁποῖο ξεπερνάει αὐτήν τήν στιγμή τό 7,3% τοῦ ΑΕΠ. Ἡ ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν ξεκαθαρίζει ὅτι δέν πρέπει νά διογκωθεῖ περαιτέρω τό ἔλλειμμα γιατί σέ διαφορετική περίπτωση θά εἶναι ἐξαιρετικά δύσκολο γιά νά ἀποφύγουμε μία νέα δημοσιονομική προσαρμογή μέ περιοριστικά μέτρα ἀπό τό 2023 ὅταν καί θά ἐπιστρέψουν οἱ δημοσιονομικοί κανόνες.

Ἐπί πλέον, ἡ αὔξησις τοῦ πληθωρισμοῦ ὁδηγεῖ σέ ἄνοδο τῶν βραχυπρόθεσμων ἐπιτοκίων καί τῶν ἀποδόσεων τῶν ὁμολόγων, γεγονός πού αὐξάνει τόν κίνδυνο νά ἀρχίσει νά δανείζεται πιό ἀκριβά τό Δημόσιο. Ὁ Ὀκτώβριος ὁλοκλήρωσε τήν πορεία του μέ τήν μέση τιμή μῆνα γιά τήν ἠλεκτρική ἐνέργεια νά διαμορφώνεται στά ὑψηλότερα ἐπίπεδα ὅλων τῶν ἐποχῶν, ἐνῶ εἶναι δεδομένο ὅτι τό ἴδιο φαινόμενο θά ἀποτυπωθεῖ καί τούς ἑπόμενους μῆνες. Ἡ ἐκκαθάρισις τῆς ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας γιά τόν προηγούμενο μῆνα θά γίνει μέ μέση τιμή κοντά στά 200 εὐρώ ἤ μεγαβατώρα ἤ στά 20 λεπτά ἀνά κιλοβατώρα. Τό μόνο βέβαιο εἶναι ὅτι γιά τούς μῆνες Αὔγουστο, Σεπτέμβριο καί Ὀκτώβριο οἱ χρεώσεις θά εἶναι πολύ ὑψηλές καί τό ἐπίδομα πού δίδει τό κράτος γιά τούς λογαριασμούς ρεύματος δέν ἐπαρκεῖ σέ καμμία περίπτωση γιά τήν κάλυψη τῆς διαφορᾶς. Τήν ἴδια ὥρα, οἱ πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι καταγράφεται μεγάλη καθυστέρησις στήν ἀποπληρωμή λογαριασμῶν ἐνῶ ἐκφράζεται ἡ ἀνησυχία ὅτι οἱ καθυστερήσεις στήν ἀποπληρωμή θά διογκωθοῦν τό ἑπόμενο διάστημα. Ταυτοχρόνως παρατηρεῖται μετακίνησις πελατῶν, σέ ἰδιῶτες παρόχους καθῶς ἀναζητοῦν πιό συμφέροντα τιμολόγια.

Ἀπό τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν διαμηνύουν ὅτι τά μέτρα γιά τήν ἀπορρόφηση τῶν αὐξήσεων σέ φυσικό ἀέριο καί ἠλεκτρικό ρεῦμα θά συνεχισθοῦν γιά ὅσο χρειασθεῖ ὥστε νά περιορισθοῦν οἱ ἐπιβαρύνσεις γιά τούς καταναλωτές. Ἀπό τά στοιχεῖα πού δημοσιοποιοῦνται οἱ ἀνατιμήσεις ὄχι μόνο στά καύσιμα ἀλλά καί στά τρόφιμα ἔχουν ἀρχίσει νά ἐπηρεάζουν τό 53% τοῦ εἰσοδήματος τῶν νοικοκυριῶν. Μάλιστα τό ἑπόμενο διάστημα ἀνατιμήσεις πού κυμαίνονται μεταξύ 5% καί 15% ἐκτιμᾶται πώς θά περάσουν σέ βασικά προϊόντα διατροφῆς, τά ὁποῖα χαρακτηρίζονται πρώτης ἀνάγκης. Ἡ μέση τιμή τῆς ἁπλῆς ἀμόλυβδης βενζίνης πρίν ἀπό ἕναν χρόνο ἦταν 1,419 καί πλέον στήν Ἀθήνα ἔχει σκαρφαλώσει στό 1,765 ἐνῶ στήν περιφέρεια σέ πολύ ὑψηλότερα ἐπίπεδα.

Παράλληλα, ἡ ὑγειονομική κρίσις ἀσκεῖ ἐπί πλέον πίεση στό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο, τό ὁποῖο εὑρίσκεται σέ ἑτοιμότητα προκειμένου νά λάβει μέτρα στηρίξεως τῶν ἐπιχειρήσεων σέ περίπτωση πού κριθεῖ ἐπιβεβλημένο νά κατεβάσουν ρολλά. Γιά τήν ὥρα ἀποκλείουν τό ἐνδεχόμενο lockdown ἀλλά ἡ πραγματικότης μπορεῖ νά ὑπερισχύσει τῆς ὅποιας προβλέψεως.

Ειδήσεις / Άρθρα

Πρός κήρυξη καταστάσεως ἐκτάκτου ἀνάγκης ἡ Εὐρώπη

Μανώλης Κοττάκης
Λόγω τῆς διακοπῆς τοῦ ρωσσικοῦ ἀερίου – Ἕως τό φθινόπωρο – Ὁ Ντράγκι πιέζει, ἀλλά ἡ Γερμανία καθυστερεῖ τίς ἀποφάσεις γιά νά θωρακισθεῖ καί νά δανεισθεῖ λιγώτερα – Αὔξησις τῶν μελλοντικῶν ὑποχρεώσεων τῆς Ἑλλάδος

Σόφια: Κατέρρευσε ἡ κυβέρνησις τοῦ Harvard

Εφημερίς Εστία
Κατεψηφίσθη ἡ νέα βουλγαρική Κυβέρνησις ἀπό…

Μήπως νά τυπώσουμε καί τούς δικούς μας;

Δημήτρης Καπράνος
«Θέλει ὁ Ἐρντογάν νά κρυφτεῖ καί ἡ χαρά δέν τόν ἀφήνει»…

Σάββατον, 23 Ἰουνίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ὁ Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ἀποκαλύπτει: «Τυπικῶς ΝΔ» ἡ νέα κυβερνητική πλειοψηφία!

Εφημερίς Εστία
Τί δήλωσε σέ ἱστότοπο: Ἡ ἀποχή στίς γαλλικές ἐκλογές καί ἡ παραλυσία ἐπιταχύνουν τίς ἀποφάσεις – «Προσοχή στά τεκταινόμενα στήν Γαλλία» ἐτόνισε