Σέ ἑλληνικά χέρια ἡ ἑταιρεία κινητῆς Wind

Μέ τήν ἐξαγορά τῆς Wind ἀπό τό βρεταννικό United Group τοῦ Νίκου Σταθόπουλου πού πρίν ἀπό λίγο καιρό ἐξηγόρασε καί τήν Νοvα

ΣΕ ΟΡΙΣΤΙΚΗ συμφωνία μέ τόν βρεταννικό ἐπενδυτικό ὅμιλο United Group πού εὑρίσκεται ὑπό τήν ἔλεγχο τῆς BC Partners τοῦ Νίκου Σταθόπουλου γιά τήν ἐξαγορά τοῦ 100% τῶν μετοχῶν τῆς WIND Ἑλλάς ἦλθε ἡ Crystal Almond Holdings Limited, μητρική ἑταιρεία τῆς ἑλληνικῆς τηλεπικοινωνιακῆς ἑταιρείας. Μετά τήν ἐξαγορά τῆς Γερμανός ἀπό τήν Cosmote, εἶναι ἡ δεύτερη μεγαλύτερη πού γίνεται στήν χώρα στόν τομέα τῶν τηλεπικοινωνιῶν δημιουργώντας τήν δεύτερη μεγαλύτερη ἑταιρεία τηλεπικοινωνιῶν σέ σταθερή καί τηλεόραση στήν Ἑλλάδα.

Συμφώνως πρός πληροφορίες, τό τίμημα τῆς ἐξαγορᾶς τοῦ 100% τῆς Wind κινεῖται στήν περιοχή τοῦ 1 δισ. εὐρώ καί συγκεκριμένα ἐκτιμᾶται στά ἐπίπεδα τῶν 970 ἑκατ. εὐρώ. Τό deal ὁλοκληρώνεται ἔπειτα ἀπό διαπραγματεύσεις πού διήρκεσαν ἀρκετές ἑβδομάδες μεταξύ τῶν funds –ἰδιοκτητῶν τῆς WIND καί τῆς Unitet Group καί ἔρχεται μερικούς μῆνες μετά τήν ἐξαγορά τῆς NOVA (Forthnet) ἀπό τήν United Group. Δημιουργεῖ ἕνα νέο, ἰσχυρότερο, σχῆμα στήν ἐγχώρια τηλεπικοινωνιακή ἀγορά πού θεωρεῖται βέβαιον ὅτι θά ἐντείνει τόν ἀνταγωνισμό καί θά ὁδηγήσει σέ ἀνακατατάξεις δυνάμεων. Ἡ ὁλοκλήρωσις τῆς συμφωνίας ἀναμένεται τό 2022, κατόπιν τῶν σχετικῶν ἐγκρίσεων ἀπό τίς ἁρμόδιες ρυθμιστικές ἀρχές. Σέ ἐπίπεδο συνδρομητικῆς βάσεως, οἱ πελάτες κινητῆς τῆς Wind μέ συμβόλαιο ἔφθασαν τίς 924 χιλιάδες, οἱ πελάτες σταθερῆς τούς 630 χιλιάδες συνολικῶς, οἱ ἑταιρικοί πελάτες ηὐξήθησαν σέ 80.500, ἐνῶ τά νοικοκυριά μέ συνδυαστικές ὑπηρεσίες ξεπέρασαν τίς 252 χιλιάδες.

Σέ μία ἑλκυστική ἀγορά, μέ σημαντικές προοπτικές ἀναπτύξεως, τό ἑνοποιημένο σχῆμα Wind-Nova θά διαθέτει ἀνταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αὐξάνοντας τήν παρεχόμενη ἀξία γιά τούς καταναλωτές στήν Ἑλλάδα μέσω συνδυαστικῶν προσφορῶν, νέων τεχνολογιῶν καί ὑπηρεσιῶν κορυφαίας ποιότητος, ἀναφέρει σέ ἀνακοίνωσή της ἡ United Group.

Ὁ Νῖκος Σταθόπουλος, ἐπί κεφαλῆς τῆς BC Partners καί Πρόεδρος τῆς United Group, δήλωσε: «Ἡ ἐξαγορά καί ἡ ἐνσωμάτωση ἰσχυρῶν ἐγχώριων ἑταιριῶν τηλεπικοινωνιῶν καί μέσων ἐνημέρωσης στήν πλατφόρμα μας, ἀποτελεῖ βασικό πυλῶνα τῆς εὐρωπαϊκῆς ἀναπτυξιακῆς στρατηγικῆς τῆς United Group. Ἡ Ἑλλάδα εἶναι μία κομβικῆς σημασίας ἀγορά γιά ἐμᾶς. Mε τήν ἐξαγορά τῆς Wind εἴμαστε σέ θέση νά δημιουργήσουμε ἕναν κορυφαῖο, ὁλιστικό πάροχο καί νά συμβάλλουμε στήν ἀνάπτυξη τοῦ κλάδου τηλεπικοινωνιῶν τῆς Ἑλλάδoς.». Ταυτοχρόνως ὁ πρόεδρος καί διευθύνων σύμβουλος τῆς Wind Ἑλλάδας Νάσος Ζαρκαλῆς, σέ ἀνακοίνωση, ἀναφέρει ὅτι: «Ἡ WIND ἔχει παίξει σημαντικό ρόλο στήν τεχνολογική πρόοδο τῆς χώρας, στήν 30χρονη πορεία της στήν ἑλληνική ἀγορά τηλεπικοινωνιῶν, ἔχοντας ἐπενδύσει περισσότερα ἀπό 4 δίς εὐρώ γιά τήν ἀνάπτυξη κορυφαίων ὑποδομῶν.

Ἡ τελευταία πενταετία ὑπῆρξε ἰδιαίτερα ἐπιτυχημένη, μέ συνεχῆ ἄνοδο σέ ὅλους τούς οἰκονομικούς καί λειτουργικούς δεῖκτες καί ἀνάπτυξη νέων τεχνολογιῶν, ὅπως δίκτυα ὀπτικῶν ἰνῶν καί 5G πού ἀλλάζουν τήν καθημερινότητά μας. Εἶμαι πολύ περήφανος γιά ὅσα ἔχουμε ἐπιτύχει ὡς ὀργανισμός, κυρίως ὅμως γιά τούς ἀνθρώπους μας καί τούς συνεργάτες μας, πού κερδίζουν καθημερινά τήν ἐμπιστοσύνη τῶν Ἑλλήνων καταναλωτῶν καί ἐπιχειρήσεων, μέ στέρεα βάση τίς ἀξίες μας.

Τώρα ξεκινάει μία νέα, συναρπαστική ἐποχή στήν ἱστορία τῆς WIND μέ τήν ἔνταξή της στήν United Group, τόν μεγαλύτερο ὅμιλο τηλεπικοινωνιῶν καί μέσων ἐνημέρωσης στήν ΝΑ Εὐρώπη.».

Ειδήσεις / Άρθρα

Σόκ: Τό Ρούβλι εἶναι τό νόμισμα μέ τήν καλύτερη ἀπόδοση στόν κόσμο

Εφημερίς Εστία
Ἀνάλυσις οἰκονομικοῦ ἀξιωματούχου γιά τήν «Ἑστία»: Σέ ὕφεση ἡ Εὐρωζώνη τό τρίτο τρίμηνο τοῦ 2022! – Θά κατακρημνισθοῦν χρηματιστήρια καί ψηφιακά νομίσματα

Τό ἐρώτημα τοῦ ἑνός ἑκατομμυρίου

Μανώλης Κοττάκης
Παλαιός κοινοβουλευτικός ἀπό τούς πλέον ἔμπειρους μοῦ ἔκανε τήν ἑξῆς ἐπισήμανση:

Ἀνατιμήσεις στά οἰκοδομικά ὑλικά

Εφημερίς Εστία
Γιά φρένο στίς ἐπενδύσεις ἔχει προειδοποιήσει ἡ ΤτΕ

Ἡ εἴδηση βρίσκεται στό ἔλεος τῆς πληροφορίας

Δημήτρης Καπράνος
Ὅσο ὁ κόσμος «προχωρεῖ ὅλο πρός τά ἐμπρός»…

Δευτέρα, 25 Ἰουνίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ