ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

Σέ ἐρευνητή τῆς σχέσεως μέ Νεάντερταλ τό Νόμπελ Ἰατρικῆς

Σέ μία ἐποχή μεγάλων συζητήσεων γιά τά θέματα ὑγείας…

… ἡ Σουηδική Ἀκαδημία Ἐπιστημῶν ἔκανε τήν ἔκπληξη ἀπονέμοντας τό Νόμπελ Ἰατρικῆς σέ ἕναν ἐπιστήμονα πού ἔχει ἐρευνήσει τόν σύνδεσμο μεταξύ τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Νεάντερταλ καί τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου. Ὁ Σουηδός γενετιστής Σβάντε Πάμπο ἀπέσπασε, συγκεκριμένα, τό πολυπόθητο Νόμπελ Φυσιολογίας καί Ἰατρικῆς, μαζί τό καθιερωμένο χρυσό μετάλλιο καί τό ποσόν τῶν 10 ἑκατ. σουηδικῶν κορόνων (917.000 εὐρώ περίπου). Εἰς τό ἐπίκεντρον τῆς ἐρεύνης τοῦ 67χρονου ἐπιστήμονος εὑρίσκεται ἡ προέλευσις τοῦ ἀνθρώπου, ἔχοντας ἀναπτύξει τεχνικές πού ἐπιτρέπουν τήν ἐξέταση ἀκολουθιῶν τοῦ γενετικοῦ ὑλικοῦ ἀρχαιολογικῶν καί παλαιοντολογικῶν λειψάνων. Ἕνα δέ ἀπό τά σημαντικώτερα ἐπιτεύγματά του ἦταν ἡ μελέτη τῆς ἀκολουθίας ἑνός ὁλόκληρου γονιδιώματος τοῦ ἐξηφανισμένου πλέον ἀνθρωποειδοῦς Νεάντερταλ.

Συμφώνως δέ, μέ τήν ἀνακοίνωση τῆς διοργανώτριας ἀρχῆς, «τό Βραβεῖο Νόμπελ στή Φυσιολογία καί τήν Ἰατρική ἔχει ἀποδοθεῖ στόν Σβάντε Πάμπο γιά τίς ἀνακαλύψεις του σχετικῶς μέ τό γονιδίωμα τῶν ἐξηφανισμένων ἀνθρωπίνων εἰδῶν καί τήν ἀνθρώπινη ἐξέλιξη.» Ἀκόμη καί ὁ ἴδιος ὁ βραβευθείς ἠφνιδιάσθη ἅμα τῇ ἀνακοινώσει ἀπό τόν γραμματέα τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν βραβείων, Τόμας Πέρλμαν.

Ἡ ἀπονομή τῶν φετινῶν βραβείων ξεκίνησε χθές ἀπό τό Νόμπελ Ἰατρικῆς, σήμερα θά ἀπονεμηθεῖ τό Νόμπελ Φυσικῆς καί τήν Τετάρτη ἐκεῖνο τῆς Χημείας. Τήν Πέμπτη θά ἀκολουθήσει τό Νόμπελ Λογοτεχνίας, τήν Παρασκευή τό Νόμπελ Εἰρήνης, τήν Δευτέρα, τέλος, τό βραβεῖο Οἰκονομικῶν Ἐπιστημῶν.

Ειδήσεις / Άρθρα

Σύμφωνο ἐγκαταλείψεως ἐθνικῶν θέσεων!

Μανώλης Κοττάκης
Καί ἐπισήμως ἡ μειονότης τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! – Μαδρίτη 2: «Μονομερής ἐνέργεια» τά 12 μίλια καί ἡ στρατιωτικοποίησις τῶν νησιῶν – «Κίνδυνος» τά ὁπλισμένα μαχητικά ἀεροσκάφη μας – Κάθε «νέα διαφορά» ἐπιλύεται «μέ διάλογο, διαιτησία ἤ δικαστικό διακανονισμό»!

Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός

Εφημερίς Εστία
ΣΕ μιά συνάντηση σάν τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα.

Τί περιλαμβάνει ἡ «Διακήρυξις τῶν Ἀθηνῶν»

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή καί νά προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί Τουρκία.

«Καζάν-καζάν», ἀλλά δῶστε καί σῶστε…

Δημήτρης Καπράνος
Στά ἑλληνικά, ἐδῶ καί πέντε χιλιάδες χρόνια, νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Λέσβο, τήν Χίο, τήν Σάμο, τήν Κῶ, τήν Ρόδο, τά καλοκαίρια οἱ περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονται ἀπό τήν Τουρκία.

Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;