ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

Σέ ἐπενδυτικό ταμεῖο ΕΥΔΑΠ – ΕΥΑΘ μέ «προίκα» 1 δισ. € ἀπό τό μαξιλάρι

ΜΕ 1 δισ. εὐρώ ἀπό τό μαξιλάρι τῶν ταμειακῶν διαθεσίμων σχεδιάζεται νά ξεκινήσει τήν λειτουργία του τό Ἐθνικό Ἐπενδυτικό Ταμεῖο, ὅπως ἀνεκοίνωσε ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Οἰκονομίας καί Οἰκονομικῶν Κωστῆς Χατζηδάκης μιλῶντας στό «Growth fund Summit», τό ὁποῖο διοργάνωσε τό ὑπερ-Ταμεῖο.

Ὅπως ἀνέφερε ὁ Kωστῆς Χατζηδάκης, στό πλαίσιο τῶν διαπραγματεύσεων πού ἔγιναν μέ τόν ESM γιά τήν μεταφορά τῆς ΕΥΔΑΠ καί τῆς ΕΥΑΘ ἀπό τό ὑπερ-Ταμεῖο στό Δημόσιο, θά δρομολογηθεῖ ἡ μετεξέλιξις τοῦ ὑπερ-Ταμείου σέ ἀναπτυξιακό μοχλό καί μοντέλο ἀναπτύξεως, καί μέσῳ τῆς ἱδρύσεως τοῦ Ἐθνικοῦ Ἐπενδυτικοῦ Ταμείου, ὡς ἐπενδυτικό ἐργαλεῖο, πού θά βασίζεται σέ ἔσοδα τῆς ΕΕΣΥΠ ὥστε νά κινητοποιεῖ ἐπενδυτικές πρωτοβουλίες σέ κλάδους αἰχμῆς, ὅπως τεχνολογία, πράσινες ἐπενδύσεις κ.ἄ. Τά πρῶτα κεφάλαια τοῦ Ἐπενδυτικοῦ Ταμείου θά προέλθουν ἀπό τό Δημόσιο μέ τήν ἑξῆς διαδικασία: θά γίνει ἀποτίμησις τῆς ΕΥΔΑΠ καί τῆς ΕΥΑΘ ἀπό ἀνεξάρτητο ἐκτιμητή, καί στήν συνέχεια κεφάλαια πού ἀντιστοιχοῦν στό 50% τῆς ἀξίας τους θά διοχετευθοῦν στό Ἐθνικό Ἐπενδυτικό Ταμεῖο ἐνῷ τό ὑπόλοιπο 50% θά διατεθεῖ γιά τήν μείωση τοῦ δημοσίου χρέους. Συμφώνως πρός πληροφορίες, ὁ σχεδιασμός μέ δεδομένο ὅτι ἡ ἀποτίμησις τῶν δύο ἑταιρειῶν ἐκτιμᾶται σέ 1 δισ. εὐρώ προβλέπει ὅτι 500 ἑκατομμύρια εὐρώ θά μεταφερθοῦν πρός τόν Εὐρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητος γιά τήν ἀποπληρωμή τοῦ χρέους καί ἄλλα 500 ἑκατομμύρια εὐρώ στήν Black Rock πού θά ἀναλάβει τήν διαχείριση τοῦ Ταμείου.

Ταυτοχρόνως, ἀναμένεται ἄλλο ἕνα 1 δισ. εὐρώ ἀπό τά repos, ἤτοι τά διαθέσιμα τῶν φορέων τῆς γενικῆς κυβερνήσεως, τά ὁποῖα ἡ Κυβέρνησις δανείζεται βραχυπρόθεσμα γιά νά ἐξυπηρετεῖ τίς ἀνάγκες της ὥστε νά κατευθύνονται πρός τήν κάλυψη τῆς «τρύπας» τοῦ ὑπερ-Ταμείου, ἀπό τήν ἐπιστροφή τῶν ΕΥΔΑΠ καί ΕΥΑΘ στό Δημόσιο. «Τό Ἐθνικό Ἐπενδυτικό Ταμεῖο θά ἔχει σύγχρονο μάνατζμεντ καί θά λειτουργεῖ μέ βάση τίς καλύτερες εὐρωπαϊκές πρακτικές. Ἀξιοποιοῦμε τή λειτουργία τοῦ Ὑπερταμείου καί τό στρέφουμε σέ κατεύθυνση ὁλοένα καί περισσότερο ἀναπτυξιακή γιά τήν ἑλληνική οἰκονομία» ἀνέφερε ὁ κ. Χατζηδάκης. Ἡ ἕτερη πρωτοβουλία ἀφορᾶ στήν ψήφιση, ἕως τό τέλος τοῦ πρώτου ἑξαμήνου τοῦ 2024, νέου θεσμικοῦ πλαισίου πού θά προωθεῖ περαιτέρω τόν ἐκσυγχρονισμό τῶν δημοσίων ἐπιχειρήσεων πού λειτουργοῦν ὑπό τήν ὀμπρέλλα τοῦ ὑπερ-Ταμείου. «Θέλουμε μεγαλύτερη ἐπιχειρησιακή εὐελιξία καί ἐμπορική δυναμική. Δέν θέλουμε τίς δυσκαμψίες πού ὑπάρχουν σήμερα σέ ἐπιχειρήσεις πού σχετίζονται μέ τό Δημόσιο. Ἔχουμε θετικά καί ἀρνητικά παραδείγματα, ἐμπνέομαι πιό πολύ ἀπό τίς ἐπιχειρήσεις πού ἔχουν περιορίσει τά ἐλλείμματά τους καί ἔδωσαν περισσότερες εὐκαιρίες στούς ἐργαζόμενους» τόνισε ὁ ὑπουργός. Ἤδη, ὅπως σημείωσε, ἔχει γίνει ἕνα σημαντικό βῆμα μέ τόν νόμο 4972/2022 περί Ἑταιρικῆς Διακυβερνήσεως Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν τοῦ Δημοσίου, μέ τόν ὁποῖο ἀντιμετωπίστηκαν μία σειρά ἀπό χρόνια ζητήματα, καί ἐδημιουργήθη τό πλαίσιο γιά ἐπιτάχυνση τῶν μεταρρυθμίσεων.

Ὁ ἐπί κεφαλῆς τοῦ ὑπερ-Ταμείου, Γρηγόρης Δημητριάδης, ἀνεφέρθη στό Ἐθνικό Ἐπενδυτικό Ταμεῖο πού ἔρχεται, ὡς νέα θυγατρική, πού θά συμβάλλει στόν ρόλο τοῦ fund ὡς growth – wealth fund, μέ αὐστηρά τεχνοκρατικά κριτήρια, στήν βάση προτάσεων ξένων συμβουλευτικῶν οἴκων (Black Rock), ὥστε ἡ Ἑλλάς νά ἔχει ἐθνικό ἐπενδυτικό φορέα ὅπως ὑπάρχει ἤδη σέ Νορβηγία, Σιγκαπούρη, ἀραβικό κόσμο, Ἱσπανία καί ἀλλοῦ. Μάλιστα, σημείωσε ὅτι ὑπάρχει καί συνεργασία μέ τόν ΙΟΒΕ γιά ἀποτύπωση τῆς συνεισφορᾶς τῶν ἐπενδύσεων στήν χώρα, σέ οἰκονομία καί κοινωνία. Σημειώνεται ὅτι ἤδη ἐντός τοῦ ὑπερ-Ταμείου λειτουργοῦν funds ὅπως τό Phaistos.

Ειδήσεις / Άρθρα

«Ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἤ… ζευγᾶς ζευγᾶς κ. Σακελλαροπούλου»

Εφημερίς Εστία
«Εἶναι νίκη τῶν δικαιωμάτων ἡ ἔκπτωση τοῦ ἀξιώματος τῆς Προέδρου ἀπό τόν ἑνωτικό ὑπερκομματικό χαρακτῆρα του καί ἡ συμμετοχή σέ δημόσια ἐπινίκια γιά τόν γάμο σέ οἰνοπωλεῖο;» – «Ἡ σιωπή εἶναι προδοσία τοῦ λειτουργήματος τοῦ Κλήρου» – «Οἱ δηλώσεις πού ἔκαναν βουλευτές, θά τούς ἀκολουθοῦν στό μέλλον»

Ἡ ἠθική χρεοκοπία: Συνηθίσαμε τόν βοῦρκο

Μανώλης Κοττάκης
ΣΗΜΕΡΑ θά εἶμαι ὀλίγον ἐξομολογητικός.

Πρότασις μομφῆς Τσίπρα κατά τοῦ «νάρκισσου» Κασσελάκη

Εφημερίς Εστία
ΒΟΜΒΑ μεγατόνων στήν Κουμουνδούρου ἔρριξε ὁ πρώην Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Ἀλέξης Τσίπρας, λίγες ὧρες πρίν ἀνέβει ὁ κ. Στέφανος Κασσελάκης στό βῆμα τοῦ Συνεδρίου.

Ἡ ἄλλη πλευρά τοῦ «μένουμε σπίτι»…

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι λίγες οἱ φορές πού λές «σήμερα θά κάνω αὐτό», ἀλλά δέν τό κάνεις ποτέ.

Σάββατον, 22 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΜΑΤΑΙΩΣΙΣ