Σέ ἐφαρμογή οἱ ρυθμίσεις γιά χρέη 114,5 δισ. εὐρώ πρός τήν ἐφορία

ΑΝΟΙΓΕΙ ἐντός τῆς ἑβδομάδος ἡ ἠλεκτρονική πλατφόρμα γιά τήν νέα ρύθμιση τῶν 36-72 δόσεων, ὅπου χιλιάδες ὀφειλέτες θά μπορέσουν νά ἐντάξουν τά χρέη πού δημιούργησαν ἀπό τόν Νοέμβριο τοῦ 2021 ἕως καί τήν 1η Φεβρουαρίου τοῦ 2023.

Ταυτοχρόνως, θά «τρέξει» ἡ ἐπανένταξις στίς ρυθμίσεις τῶν 120 δόσεων καί τῆς πανδημίας (36-72 δόσεων) τῶν 200.000 ὀφειλετῶν πού τίς ἔχουν χάσει. Οἱ ρυθμίσεις ἔρχονται μία στιγμή, πού τά «φέσια» πρός τήν Ἐφορία ἀπό ἐπιχειρήσεις καί φυσικά πρόσωπα ἀγγίζουν τά 91 δισ. εὐρώ. Ἡ ἀναβίωσις τῶν ρυθμίσεων αὐτῶν πραγματοποιεῖται μέχρι τήν 31η Ἰουλίου 2023 μέ τήν καταβολή 2 δόσεων καί μέ τήν ἀναβίωση ὅλων τῶν εὐεργετημάτων τῶν ρυθμίσεων, ὅπως ἡ ἀποδέσμευσις τῶν τραπεζικῶν λογαριασμῶν τῆς ρυθμίσεως τῶν 120 δόσεων. Ἡ ἀναβίωσις τῶν ρυθμίσεων περνάει ἀπό τήν ὑποχρεωτική, ἐντός μηνός, ἀπό τήν ἐπικύρωση τῆς ἀναβιώσεως, ἔνταξη τῶν ἀρρύθμιστων ὀφειλῶν στήν πάγια ρύθμιση τῶν 24 ἤ 48 δόσεων. Τό σχῆμα αὐτό καλύπτει καί ὅσους εἶχαν ἐνταχθεῖ ἐνωρίτερα στίς 24-48 δόσεις καί ἔχασαν τήν ρύθμιση.

Ἡ νέα ρύθμισις τῶν 36-72 δόσεων ἀφορᾶ σέ ὅσους τήν 1η Νοεμβρίου 2021 δέν εἶχαν ληξιπρόθεσμες ἤ ἀρρύθμιστες ὀφειλές, ἐνῷ ταυτοχρόνως κατέβαλαν ὅλες τίς δόσεις τῶν ρυθμίσεων τῶν 72 ἤ 120 δόσεων, ἐφ’ ὅσον εἶχαν τέτοιες ρυθμίσεις.

Ἡ ἐλάχιστη μηνιαία δόσις εἶναι 30 εὐρώ καί συνοδεύεται ἀπό εὐεργετήματα πού εἶχε καί ἡ ρύθμισις τῶν 120 δόσεων ὅπως ἡ ἀποδέσμευσις τῶν τραπεζικῶν λογαριασμῶν.

Γιά τούς ὀφειλέτες πού δημιούργησαν ληξιπρόθεσμες ὀφειλές στό χρονικό διάστημα ἀπό τήν 1η Νοεμβρίου 2021 ἕως καί τήν 1η Φεβρουαρίου 2023 καί τίς ἔχουν ἤδη ἐντάξει στήν πάγια ρύθμιση τῶν 24 ἤ 48 δόσεων, δίνεται ἡ δυνατότης νά τίς ὑπαγάγουν καί αὐτές στήν νέα ρύθμιση τῶν 72 δόσεων, ἐνῷ ἐάν τήν 1η Νοεμβρίου 2021 ὑφίστανται ρυθμισμένες ὀφειλές στήν πάγια ρύθμιση τῶν 24 ἤ 48 δόσεων ἡ ὁποία μεταγενέστερα ἐχάθη καί ταυτόχρονα ἐβεβαιώθησαν νέες ὀφειλές, μετά τήν 1η Νοεμβρίου 2021, τότε οἱ νέες αὐτές ὀφειλές δύνανται νά ἐνταχθοῦν στήν νέα ρύθμιση τῶν 36 ἤ 72 δόσεων. Ταυτοχρόνως, ὅμως, ἐντός μηνός ἀπό τήν ὑπαγωγή τῶν νέων ὀφειλῶν στήν ρύθμιση τῶν 36 ἤ 72 δόσεων, τίς ὀφειλές τῆς ἀπολεσθείσης ρυθμίσεως ὁ ὀφειλέτης ὑποχρεοῦται νά τίς ἐντάξει ἐκ νέου στήν πάγια ρύθμιση τῶν 24 ἤ 48 δόσεων. Ἀπό τίς συνολικές ὀφειλές πρός τήν ἐφορία πού ξεπερνοῦν τά 114 δισ. εὐρώ, τό 79,4% τῶν συνολικῶν χρεῶν ὀφείλονται ἀπό μόλις 9.022 ΑΦΜ, μέ μέσον ποσόν χρέους ἄνω τῶν 10 ἑκατ. εὐρώ ἕκαστος. Ἐπίσης στήν κατηγορία ὀφειλῆς ἀπό 100.000 ἕως 1.000.000 εὐρώ εἶναι 41.938 ὀφειλέτες, οἱ ὁποῖοι χρωστᾶνε συνολικῶς 11,4 δισ. εὐρώ, ποσόν πού ἐπίσης δέν θά ἀποπληρωθεῖ ποτέ.

Δηλαδή, οἱ 50.960 ὀφειλέτες μέ χρέη ἄνω τῶν 100.000 εὐρώ ἕκαστος, χρωστᾶνε συνολικῶς 102,3 δισ. εὐρώ, στήν Ἐφορία καί οἱ ὑπόλοιποι 3.980.650 φορολογούμενοι χρωστᾶνε 12,2 δισ. εὐρώ. Ἀπό 50 ἕως 500 εὐρώ ὀφείλουν 1.517.173 φορολογούμενοι.

Μέ βάση τήν διάρθρωση τοῦ πραγματικοῦ ληξιπρόθεσμου ὑπολοίπου διαπιστώνεται ὅτι μόνο τό 52% αὐτοῦ, πού ἀντιστοιχεῖ σέ 45,8 δισ. εὐρώ, πηγάζει ἀπό φορολογικές ὀφειλές (ἄμεσοι καί ἔμμεσοι φόροι, φόροι στήν περιουσία, ΦΠΑ, εἰδικοί φόροι καταναλώσεως κ.τ.λ.).

Ειδήσεις / Άρθρα

Ὑπέκυψε ἡ ΝΔ στό βέτο Ράμα γιά τήν ὑποψηφιότητα Φρέντη Μπελέρη

Εφημερίς Εστία
Ἀπεκλείσθη ἀπό τό εὐρωψηφοδέλτιο τῆς Νέας Δημοκρατίας ὁ ἔγκλειστος ἐκλεγμένος δήμαρχος τῆς Χειμάρρας – Ἐπεκράτησε ἡ γραμμή τῆς ὑφυπουργοῦ Ἀλεξάνδρας Παπαδοπούλου – Τό Μαξίμου «χρυσώνει» τό χάπι στούς Βορειοηπειρῶτες περιλαμβάνοντας στήν λίστα τῶν ὑποψηφίων του τόν υἱό του

Τώρα παραδέχεται τό μοντάζ ἀλλά δείχνει ΟΣΕ καί ΜΜΕ

Μανώλης Κοττάκης
ΜΕΡΙΚΕΣ διαπιστώσεις ἀπό τήν χθεσινή συνέντευξη τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στόν «Ἀντέννα», στούς συναδέλφους Γιῶργο Παπαδάκη καί Μαρία Ἀναστασοπούλου.

Ἐπίδομα «πρώτης ἀνταπόκρισης» ἀπό Χρυσοχοΐδη σέ ΕΛ.ΑΣ.

Εφημερίς Εστία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ κίνητρο στούς ἀστυνομικούς πού ἐργάζονται ἐκτός τῶν ἀστυνομικῶν τμημάτων, τῶν γραφείων καί ὡς συνοδοί πολιτικῶν καί ἄλλων ἐπιφανῶν πολιτῶν, θά δώσει τό Ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτου.

Ἄλλο ἡ κριτική καί ἄλλο ἡ μηχανή τοῦ κιμᾶ

Δημήτρης Καπράνος
Παρακολουθήσαμε μέ μεγάλη προσοχή τήν συνέντευξη τῆς Εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου. Εὐχάριστη ἔκπληξη τό ὅτι εἴδαμε ἀνώτατη δικαστικό νά ἀπαντᾶ σέ ἐρωτήσεις.

Σάββατον, 11 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΛΛΑΓΗ ΠΗΓΗΣ