Σχόλια ὑπέρ τῆς Ρωσσίας «παραίτησαν» Γερμανό ναύαρχο

Γιά ἐγκατάσταση κυβερνήσεως ἀνδρεικέλων στό Κίεβο ὁμιλοῦν οἱ Βρεταννοί

Βερολῖνο.– Ἡ παραίτησις τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ Γερμανικοῦ Ναυτικοῦ, ἀντιναυάρχου Καίυ-Ἀχίμ Σαίνμπαχ, ἔδειξε ὅτι οἱ περιπλοκές τοῦ οὐκρανικοῦ ζητήματος ἐκτείνονται πολύ πέρα ἀπό τήν γραμμή ἀντιπαραθέσεως τοῦ Ντονμπάς.

Ὁ Γερμανός ἀξιωματικός εἶπε μεγαλοφώνως αὐτό πού σκέπτονται πάρα πολλοί στήν Εὐρώπη καί στίς ΗΠΑ, ἀλλά τό ὁποῖο δέν θέλουν νά ἀκούουν οἱ καθ’ ὕλην ἁρμόδιοι τῶν κυβερνήσεων. Μιλῶντας στό Ἰνστιτοῦτο Ἀμυντικῶν Μελετῶν καί Ἀναλύσεων Manohar Parrikar, ὁ Γερμανός ἀντιναύαρχος σημείωσε ὅτι αὐτό πού πρωταρχικῶς ἐπιδιώκει ἡ Μόσχα, σχετικά μέ τήν Οὐκρανία, εἶναι νά τυγχάνει σεβασμοῦ, καθώς οὕτως ἤ ἄλλως εἶναι μιά μεγάλη χώρα. «Αὐτό πού πραγματικά θέλει εἶναι σεβασμός» εἶπε ἀναφερόμενος στόν Βλαντιμήρ Πούτιν γιά νά συνεχίσει «Καί, Θεέ μου, τό νά δίνεις σέ κάποιον σεβασμό ἔχει χαμηλό κόστος, ἀκόμη καί καθόλου κόστος. … Εἶναι εὔκολο νά τοῦ δώσουμε τόν σεβασμό πού πραγματικά ἀπαιτεῖ –καί πιθανῶς ἐπίσης ἀξίζει». Ἀκόμη, διετύπωσε τήν ἄκρως ρεαλιστική ἐκτίμηση, ὅτι «ἡ χερσόνησος τῆς Κριμαίας χάθηκε (γιά τήν Οὐκρανία). Δέν θά ἐπιστρέψει ποτέ –αὐτό εἶναι γεγονός.»

Ὧρες μετά τήν ὁμιλία αὐτή, ἔγινε γνωστό ὅτι ὁ ἀντιναύαρχος Σαίνμπαχ παρητήθη μέ διάχυτη τήν ἀντίληψη, ὅτι ὑπεχρεώθη στήν ἐνέργεια αὐτή ἀπό τήν κυβέρνηση τῆς χώρας του. Ἡ τελευταία πάντως εὑρέθη πρό μιᾶς διπλωματικῆς κρίσεως ἀφοῦ τό Κίεβο ἀντέδρασε ἀμέσως. Τό ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τῆς Οὐκρανίας ἐκάλεσε τή Γερμανίδα πρέσβυ Ἄνκα Φελντχοῦζεν γιά νά τονίσει ὅτι θεωρεῖ «κατηγορηματικῶς ἀπαράδεκτα» τά σχόλια τοῦ Σαίνμπαχ. Ἡ γερμανική κυβέρνησις δέν προέβη σέ ἐπίσημη δήλωση, ἄν καί πῆρε ἀποστάσεις ἀπό τά σχόλια τοῦ ἀντιναυάρχου. «Τό περιεχόμενο καί ἡ ἐπιλογή τῶν λέξεων τῶν δηλώσεων δέν ἀνταποκρίνονται σέ καμμία περίπτωση στήν θέση τοῦ ὁμοσπονδιακοῦ ὑπουργείου Ἄμυνας» ἐδήλωσε ἐκπρόσωπος τῆς κυβερνήσεως στό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ZDF.

Ὁ ἴδιος ὁ ἀντιναύαρχος ἐζήτησε συγγνώμη διά τοῦ Twitter. «Δέν ὑπάρχει λόγος νά μαλώνουμε: ἦταν σαφῶς ἕνα λάθος. Οἱ παρατηρήσεις μου γιά τήν ἀμυντική πολιτική κατά τή διάρκεια μιᾶς ὁμιλίας σέ ἕνα think tank στήν Ἰνδία ἀντανακλοῦσαν τήν προσωπική μου ἄποψη ἐκείνη τή στιγμή. Σέ καμμία περίπτωση δέν ἀντικατοπτρίζουν τήν ἐπίσημη θέση τοῦ ὑπουργείου Ἄμυνας».

Τό οὐκρανικό ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν κάλεσε τήν Γερμανία νά ἀπορρίψει ἰδίως τά σχόλια σχετικά μέ τήν Κριμαία, λέγοντας ὅτι ὑπονομεύουν τίς προσπάθειες ἀντιμετωπίσεως τῆς ρωσσικῆς ἐπιθετικότητος.

Ἐν τῷ μεταξύ, ὁ Βρεταννός ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Ντομινίκ Ράαμπ ἔθεσε μία νέα διάσταση τοῦ προβλήματος, μιλῶντας γιά τό ἐνδεχόμενο νά ἐγκαταστήσει ἡ Ρωσσία στήν Οὐκρανία μιά κυβέρνηση ἀνδρεικέλων πού θά τελοῦν ὑπό τόν ἀπόλυτο ἔλεγχό της. Προειδοποίησε μάλιστα ὅτι: «Θά ὑπάρξουν σοβαρές κυρώσεις, ἄν ἡ Ρωσσία κάνει αὐτή τήν κίνηση νά προσπαθήσει νά εἰσβάλει ἀλλά καί νά ἐγκαταστήσει ἕνα καθεστώς μαριονέτα» στήν Οὐκρανία. Καί τοῦτο ἀφοῦ ἐπισήμως ἡ Βρεταννία κατηγόρησε τήν Ρωσσία πώς «ἐπιδιώκει νά ἐγκαταστήσει φιλορῶσσο ἡγέτη στό Κίεβο» καί σχεδιάζει νά προχωρήσει σέ «κατοχή» τῆς Οὐκρανίας. «Ἔχουμε στήν διάθεσή μας πληροφορίες σύμφωνα μέ τίς ὁποῖες οἱ ρωσσικές ὑπηρεσίες κατασκοπίας διατηροῦν δεσμούς μέ ἀρκετούς Οὐκρανούς πρώην πολιτικούς» ἀνέφερε τό βρεταννικό ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν σέ ἀνακοίνωση Τύπου πού ἔδωσε στή δημοσιότητα. «Σύμφωνα μέ τίς πληροφορίες μας, ἡ ρωσσική κυβέρνησις ἐπιδιώκει νά ἐγκαταστήσει φιλορῶσσο ἡγέτη στό Κίεβο, ἐνῶ σχεδιάζει νά εἰσβάλει καί νά καταλάβει τήν Οὐκρανία».

Σήμερα πάντως ἡ ἔκρυθμος κατάστασις στά σύνορα Ρωσσίας-Οὐκρανίας θά συζητηθεῖ στό Συμβούλιο ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν τῆς ΕΕ πού θά γίνει μέσῳ τηλεδιασκέψεως στίς Βρυξέλλες, μέ συμμετοχή καί τοῦ Ἀμερικανοῦ ὑπουργοῦ Ἄντονυ Μπλίνκεν.

Σύμφωνα μέ εὐρωπαῖο ἀξιωματοῦχο, ὁ Ἄντονυ Μπλίνκεν ἀναμένεται νά ἐνημερώσει τούς Εὐρωπαίους ὁμολόγους του γιά τά ἀποτελέσματα τῆς συναντήσεώς του μέ τόν Ρῶσσο ὑπουργό Ἐξωτερικῶν Σεργκέι Λαβρώφ στήν Γενεύη. Μεταξύ ἄλλων, ἀναμένεται νά συζητηθεῖ ἡ γραπτή ἀπάντησις στίς ρωσσικές προτάσεις. Σύμφωνα μέ εὐρωπαίους διπλωμάτες, οἱ ρωσσικές ἀξιώσεις κρίνονται «ἀπαράδεκτες» καί «ἀνατρεπτικές» γιά τήν εὐρωπαϊκή ἀρχιτεκτονική ἀσφαλείας.

Οἱ ὑπουργοί Ἐξωτερικῶν τῆς ΕΕ ἀναμένεται νά ζητήσουν ἀπό τήν Ρωσσία νά ἀποκλιμακώσει ἐπειγόντως τήν ἔνταση πού ἔχει προκαλέσει, ἀνέφερε Εὐρωπαῖος ἀξιωματοῦχος. «Δέν θά συζητηθοῦν κυρώσεις», σύμφωνα μέ τόν ἴδιο, ὡστόσο, σέ περίπτωση στρατιωτικῆς ἐπιθέσεως στήν Οὐκρανία, ἡ ἀπάντησις πού θά δώσει ἡ ΕΕ θά εἶναι «ἄμεση» καί «ἀνάλογη τῆς ρωσσιῆής προκλήσεως». Εἶναι ἐμφανές ὅμως ἤδη ὅτι ὑπάρχουν διαφορές μεταξύ τῶν χωρῶν τῆς ΕΕ γιά τίς οἰκονομικές κυρώσεις πού σχεδιάζονται κατά τῆς Ρωσσίας. Ὅπως σημείωναν Εὐρωπαῖοι διπλωμάτες, «ἡ κάθε χώρα ἔχει τίς δικές της εὐαισθησίες.»

Ειδήσεις / Άρθρα

Υπογραφή MoU ΕΒΙΔΙΤΕ – OHB HELLAS: Η ΕΒΙΔΙΤΕ καλωσορίζει την OHB Hellas ως νέο μέλος

Εφημερίς Εστία
H ΟΗΒ Hellas, που δραστηριοποιείται εδώ και σχεδόν 5 έτη στον τομέα της Διαστημικής στην Ελλάδα.

Οἱ λύκοι ἔγιναν «ἀμνοερίφια»

Εφημερίς Εστία
Τί κρύβεται πίσω ἀπό τήν ἐπίθεση φιλίας πρός τήν Ἑλλάδα ἀπό τούς κ.κ. Τσαβούσογλου καί Ἐρντογάν ἀνήμερα τῆς 25ης Μαρτίου – Ἡ μεγάλη συνεννόησις γιά τό Αἰγαῖο καί στό βάθος τά ἐνεργειακά – Γιατί Κυβέρνησις καί ἀξιωματική Ἀντιπολίτευσις σιώπησαν γιά τίς ἀποκαλύψεις τῆς «Ἑστίας» γιά τήν ὑποβάθμιση τῆς Κύπρου ἀπό τόν Πρωθυπουργό στήν νέα γεωπολιτική ἐξίσωση – Μηνύματα Χριστοδουλίδη στήν Ἀθήνα, στήν σκιά τῶν ἀποκαλύψεων κατά τῆς διχόνοιας μέ τό ἐθνικό κέντρο

Ἡ πατρίδα εἶναι κάτι πολύ μεγαλύτερο ἀπό ἐμᾶς

Μανώλης Κοττάκης
Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ τοῦ ἀποκαλυπτικοῦ ρεπορτάζ μέ τίς συγκλονιστικές ἐξομολογήσεις τοῦ Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Νίκου Ἀναστασιάδη γιά τίς ἀπόψεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη περί τό Κυπριακό καί τίς ἀφόρητες πιέσεις πού τοῦ ἄσκησε νά διακοπεῖ τό πρόγραμμα γεωτρήσεων τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας χάριν τῆς ἑλληνοτουρκικῆς προσέγγισης, μέ βρῆκε στόν ἱερό ναό τῆς Ἁγίας Σοφίας στήν Θεσσαλονίκη.

Διάστασις ἀπόψεων Ἀθηνῶν – Λευκωσίας γιά τόν ΙΜΟ

Εφημερίς Εστία
ΛΙΓΕΣ ΩΡΕΣ μετά τήν ἀποκάλυψη τῆς «Ἑστίας» γιά τά ὅσα κατήγγειλε ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Κύπρου κ. Νῖκος Ἀναστασιάδης εἰς βάρος τοῦ Ἕλληνος Πρωθυπουργοῦ, ἦλθε ἡ ἐπιβεβαίωσις γιά τό σοβαρό χάσμα στήν ἐξωτερική πολιτική Ἀθηνῶν – Λευκωσίας, εἰδικῶς μετά τήν ἀνάληψη τῆς νέας Κυβερνήσεως.

Τό Ἑλληνικό Ἵδρυμα Πολιτισμοῦ καί ὁ πολιτισμός μας

Δημήτρης Καπράνος
Κάποια μεσημέρια, πρίν πάω στό γραφεῖό μου, στήν «Καθημερινή» τῆς Ἑλένης Βλάχου, ἐπισκεπτόμουν τόν καθηγητή μου στήν Πάντειο, Ἰωάννη Γεωργάκη, στό γραφεῖό του, στό «Ἵδρυμα Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ».