Σχόλια ὑπέρ τῆς Ρωσσίας «παραίτησαν» Γερμανό ναύαρχο

Γιά ἐγκατάσταση κυβερνήσεως ἀνδρεικέλων στό Κίεβο ὁμιλοῦν οἱ Βρεταννοί

Βερολῖνο.– Ἡ παραίτησις τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ Γερμανικοῦ Ναυτικοῦ, ἀντιναυάρχου Καίυ-Ἀχίμ Σαίνμπαχ, ἔδειξε ὅτι οἱ περιπλοκές τοῦ οὐκρανικοῦ ζητήματος ἐκτείνονται πολύ πέρα ἀπό τήν γραμμή ἀντιπαραθέσεως τοῦ Ντονμπάς.

Ὁ Γερμανός ἀξιωματικός εἶπε μεγαλοφώνως αὐτό πού σκέπτονται πάρα πολλοί στήν Εὐρώπη καί στίς ΗΠΑ, ἀλλά τό ὁποῖο δέν θέλουν νά ἀκούουν οἱ καθ’ ὕλην ἁρμόδιοι τῶν κυβερνήσεων. Μιλῶντας στό Ἰνστιτοῦτο Ἀμυντικῶν Μελετῶν καί Ἀναλύσεων Manohar Parrikar, ὁ Γερμανός ἀντιναύαρχος σημείωσε ὅτι αὐτό πού πρωταρχικῶς ἐπιδιώκει ἡ Μόσχα, σχετικά μέ τήν Οὐκρανία, εἶναι νά τυγχάνει σεβασμοῦ, καθώς οὕτως ἤ ἄλλως εἶναι μιά μεγάλη χώρα. «Αὐτό πού πραγματικά θέλει εἶναι σεβασμός» εἶπε ἀναφερόμενος στόν Βλαντιμήρ Πούτιν γιά νά συνεχίσει «Καί, Θεέ μου, τό νά δίνεις σέ κάποιον σεβασμό ἔχει χαμηλό κόστος, ἀκόμη καί καθόλου κόστος. … Εἶναι εὔκολο νά τοῦ δώσουμε τόν σεβασμό πού πραγματικά ἀπαιτεῖ –καί πιθανῶς ἐπίσης ἀξίζει». Ἀκόμη, διετύπωσε τήν ἄκρως ρεαλιστική ἐκτίμηση, ὅτι «ἡ χερσόνησος τῆς Κριμαίας χάθηκε (γιά τήν Οὐκρανία). Δέν θά ἐπιστρέψει ποτέ –αὐτό εἶναι γεγονός.»

Ὧρες μετά τήν ὁμιλία αὐτή, ἔγινε γνωστό ὅτι ὁ ἀντιναύαρχος Σαίνμπαχ παρητήθη μέ διάχυτη τήν ἀντίληψη, ὅτι ὑπεχρεώθη στήν ἐνέργεια αὐτή ἀπό τήν κυβέρνηση τῆς χώρας του. Ἡ τελευταία πάντως εὑρέθη πρό μιᾶς διπλωματικῆς κρίσεως ἀφοῦ τό Κίεβο ἀντέδρασε ἀμέσως. Τό ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τῆς Οὐκρανίας ἐκάλεσε τή Γερμανίδα πρέσβυ Ἄνκα Φελντχοῦζεν γιά νά τονίσει ὅτι θεωρεῖ «κατηγορηματικῶς ἀπαράδεκτα» τά σχόλια τοῦ Σαίνμπαχ. Ἡ γερμανική κυβέρνησις δέν προέβη σέ ἐπίσημη δήλωση, ἄν καί πῆρε ἀποστάσεις ἀπό τά σχόλια τοῦ ἀντιναυάρχου. «Τό περιεχόμενο καί ἡ ἐπιλογή τῶν λέξεων τῶν δηλώσεων δέν ἀνταποκρίνονται σέ καμμία περίπτωση στήν θέση τοῦ ὁμοσπονδιακοῦ ὑπουργείου Ἄμυνας» ἐδήλωσε ἐκπρόσωπος τῆς κυβερνήσεως στό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ZDF.

Ὁ ἴδιος ὁ ἀντιναύαρχος ἐζήτησε συγγνώμη διά τοῦ Twitter. «Δέν ὑπάρχει λόγος νά μαλώνουμε: ἦταν σαφῶς ἕνα λάθος. Οἱ παρατηρήσεις μου γιά τήν ἀμυντική πολιτική κατά τή διάρκεια μιᾶς ὁμιλίας σέ ἕνα think tank στήν Ἰνδία ἀντανακλοῦσαν τήν προσωπική μου ἄποψη ἐκείνη τή στιγμή. Σέ καμμία περίπτωση δέν ἀντικατοπτρίζουν τήν ἐπίσημη θέση τοῦ ὑπουργείου Ἄμυνας».

Τό οὐκρανικό ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν κάλεσε τήν Γερμανία νά ἀπορρίψει ἰδίως τά σχόλια σχετικά μέ τήν Κριμαία, λέγοντας ὅτι ὑπονομεύουν τίς προσπάθειες ἀντιμετωπίσεως τῆς ρωσσικῆς ἐπιθετικότητος.

Ἐν τῷ μεταξύ, ὁ Βρεταννός ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Ντομινίκ Ράαμπ ἔθεσε μία νέα διάσταση τοῦ προβλήματος, μιλῶντας γιά τό ἐνδεχόμενο νά ἐγκαταστήσει ἡ Ρωσσία στήν Οὐκρανία μιά κυβέρνηση ἀνδρεικέλων πού θά τελοῦν ὑπό τόν ἀπόλυτο ἔλεγχό της. Προειδοποίησε μάλιστα ὅτι: «Θά ὑπάρξουν σοβαρές κυρώσεις, ἄν ἡ Ρωσσία κάνει αὐτή τήν κίνηση νά προσπαθήσει νά εἰσβάλει ἀλλά καί νά ἐγκαταστήσει ἕνα καθεστώς μαριονέτα» στήν Οὐκρανία. Καί τοῦτο ἀφοῦ ἐπισήμως ἡ Βρεταννία κατηγόρησε τήν Ρωσσία πώς «ἐπιδιώκει νά ἐγκαταστήσει φιλορῶσσο ἡγέτη στό Κίεβο» καί σχεδιάζει νά προχωρήσει σέ «κατοχή» τῆς Οὐκρανίας. «Ἔχουμε στήν διάθεσή μας πληροφορίες σύμφωνα μέ τίς ὁποῖες οἱ ρωσσικές ὑπηρεσίες κατασκοπίας διατηροῦν δεσμούς μέ ἀρκετούς Οὐκρανούς πρώην πολιτικούς» ἀνέφερε τό βρεταννικό ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν σέ ἀνακοίνωση Τύπου πού ἔδωσε στή δημοσιότητα. «Σύμφωνα μέ τίς πληροφορίες μας, ἡ ρωσσική κυβέρνησις ἐπιδιώκει νά ἐγκαταστήσει φιλορῶσσο ἡγέτη στό Κίεβο, ἐνῶ σχεδιάζει νά εἰσβάλει καί νά καταλάβει τήν Οὐκρανία».

Σήμερα πάντως ἡ ἔκρυθμος κατάστασις στά σύνορα Ρωσσίας-Οὐκρανίας θά συζητηθεῖ στό Συμβούλιο ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν τῆς ΕΕ πού θά γίνει μέσῳ τηλεδιασκέψεως στίς Βρυξέλλες, μέ συμμετοχή καί τοῦ Ἀμερικανοῦ ὑπουργοῦ Ἄντονυ Μπλίνκεν.

Σύμφωνα μέ εὐρωπαῖο ἀξιωματοῦχο, ὁ Ἄντονυ Μπλίνκεν ἀναμένεται νά ἐνημερώσει τούς Εὐρωπαίους ὁμολόγους του γιά τά ἀποτελέσματα τῆς συναντήσεώς του μέ τόν Ρῶσσο ὑπουργό Ἐξωτερικῶν Σεργκέι Λαβρώφ στήν Γενεύη. Μεταξύ ἄλλων, ἀναμένεται νά συζητηθεῖ ἡ γραπτή ἀπάντησις στίς ρωσσικές προτάσεις. Σύμφωνα μέ εὐρωπαίους διπλωμάτες, οἱ ρωσσικές ἀξιώσεις κρίνονται «ἀπαράδεκτες» καί «ἀνατρεπτικές» γιά τήν εὐρωπαϊκή ἀρχιτεκτονική ἀσφαλείας.

Οἱ ὑπουργοί Ἐξωτερικῶν τῆς ΕΕ ἀναμένεται νά ζητήσουν ἀπό τήν Ρωσσία νά ἀποκλιμακώσει ἐπειγόντως τήν ἔνταση πού ἔχει προκαλέσει, ἀνέφερε Εὐρωπαῖος ἀξιωματοῦχος. «Δέν θά συζητηθοῦν κυρώσεις», σύμφωνα μέ τόν ἴδιο, ὡστόσο, σέ περίπτωση στρατιωτικῆς ἐπιθέσεως στήν Οὐκρανία, ἡ ἀπάντησις πού θά δώσει ἡ ΕΕ θά εἶναι «ἄμεση» καί «ἀνάλογη τῆς ρωσσιῆής προκλήσεως». Εἶναι ἐμφανές ὅμως ἤδη ὅτι ὑπάρχουν διαφορές μεταξύ τῶν χωρῶν τῆς ΕΕ γιά τίς οἰκονομικές κυρώσεις πού σχεδιάζονται κατά τῆς Ρωσσίας. Ὅπως σημείωναν Εὐρωπαῖοι διπλωμάτες, «ἡ κάθε χώρα ἔχει τίς δικές της εὐαισθησίες.»

Ειδήσεις / Άρθρα

Ὁ Ἐρντογάν ἐκβιάζει τίς ΗΠΑ: Δῶστε μου τά F-16 καί τά F-35 γιά νά ἄρω τό βέτο στό ΝΑΤΟ

Εφημερίς Εστία
Μήπως πρέπει καί ἐμεῖς νά ἐπαναδιαπραγματευθοῦμε τήν 25ετῆ σύμβαση δανεισμοῦ μέ τό Ἑλσίνκι, πού τό 2011 ζητοῦσε ἐμπράγματες ἐγγυήσεις γιά τά μνημόνια;

Τό ἄτομο καί ἡ κοινωνία: Τί προηγεῖται;

Μανώλης Κοττάκης
ΦΙΛΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ μέ προέτρεψε ἐχθές τό πρωί νά μελετήσω τό…

Θά πληρώσει καί τά δικαστικά ἔξοδα ἡ 24χρονη πού κατήγγειλε βιασμό

Εφημερίς Εστία
ΤΕΛΟΣ στήν ὑπόθεση τοῦ δῆθεν βιασμοῦ τῆς 24χρονης Γεωργίας Μπίκα…

Ἡ χώρα τῆς ὑποτροπῆς, στό κατακάθι τοῦ καφέ

Δημήτρης Καπράνος
«Ἡ ὁλοκλήρωση τοῦ ἐπετειακοῦ ἔτους βρῆκε τήν Ἐπιτροπή μέ ἕνα σημαντικό οἰκονομικό πλεόνασμα.»

Τετάρτη, 16 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ