Σχέδιο τοῦ Τέλ Ἀβίβ νά γίνει ἡ Ἑλλάς κέντρο ὑποδοχῆς Παλαιστινίων

ΠΡΙΝ ἀκόμη ἀρχίσει ἡ χερσαία ἐπίθεσις στήν Γάζα καί πρίν κἄν ὑπάρξει θέμα εἰρηνευτικῶν διαδικασιῶν μετά Παλαιστινίων καί Ἰσραήλ, τό τελευταῖο ἤδη καταστρώνει σχέδια γιά τό πῶς θά μεταφέρει τούς Παλαιστινίους ἀπό διάφορα μέρη τῆς Γάζας ἐκτός τῶν συνόρων του.

Συμφώνως πρός ἀποκαλυπτικό δημοσίευμα τῆς ἰσραηλινῆς ἐφημερίδος Calcalist, ἡ κυβέρνησις Νετανυάχου σχεδιάζει νά μεταφέρει διά τῆς βίας χιλιάδες Παλαιστινίους μακριά ἀπό τήν Γάζα, καί καταστρώνει σχέδια γιά ἐποικισμό τῆς Λωρίδας. Πρόκειται γιά ἀπόρρητο ἔγγραφο πού προέρχεται ἀπό τό γραφεῖο τῆς ὑπουργοῦ Πληροφοριῶν Gila Gamliel τό ὁποῖο περιγράφει λεπτομερῶς τό σχέδιο τοῦ Ἰσραήλ νά διώξει τούς Παλαιστινίους. Σέ μία ἀπό τίς προτάσεις τοῦ Ὑπουργείου Πληροφοριῶν ἐμπλέκεται καί ἡ χώρα μας, καθώς προτείνεται ὡς χώρα πού θά μποροῦσε νά φιλοξενήσει χιλιάδες Ἄραβες!

Οἱ τρεῖς προτάσεις τῆς ὑπουργοῦ γιά τήν μεταπολεμική περίοδο ἔχει ὡς πρωτεύουσα λύση τήν μεταφορά τῶν πολιτῶν τῆς Γάζας στό Σινᾶ. Εἰδικώτερα, προτείνει νά δημιουργηθεῖ ζώνη ἐλέγχου πλάτους πολλῶν χιλιομέτρων ἐντός τῆς Αἰγύπτου, νοτίως τῶν συνόρων μέ τό Ἰσραήλ, ὥστε νά μήν μποροῦν νά ἐπιστρέψουν οἱ ἐκδιωχθέντες. Ἐπίσης, μέσῳ συνεργασίας, νά ἐπιτευχθεῖ συμφωνία μέ ἄλλες χῶρες, ὥστε νά μποροῦν νά ὑποδεχθοῦν τούς Παλαιστίνιους ἐκτοπισμένους ἀπό τήν Γάζα. Μεταξύ τῶν χωρῶν αὐτῶν εἶναι ἡ Ἑλλάς, ἡ Ἱσπανία, ὁ Καναδᾶς καί ὁρισμένες χῶρες τῆς Βορείου Ἀφρικῆς. Τό δημοσίευμα διευκρίνισε ὅτι δέν πρόκειται γιά ἐπίσημο κυβερνητικό σχέδιο ἀλλά γιά προτάσεις τῆς ὑπουργοῦ. Παρά τό γεγονός ὅτι τό ἔγγραφο φέρει τήν σφραγῖδα «ἄκρως ἀπόρρητο», τελικῶς ἔπεσε στά χέρια ἑνός κινήματος πού εἶναι στά σκαριά καί ὀνομάζεται «Στρατηγεῖο Ἐποικισμοῦ – Λωρίδα τῆς Γάζας», τό ὁποῖο, ὅπως μαρτυρεῖ τό ὄνομά του, ἐπιδιώκει νά ἐπιτρέψει τόν οἰκισμό στήν Λωρίδα τῆς Γάζας.

Τό ἔγγραφο τῆς Gila Gamliel φαινομενικά ἐξετάζει τρεῖς ἐναλλακτικές λύσεις γιά τήν μεταπολεμική ἐποχή, ἀλλά ἡ ἐναλλακτική «πού θά ἀποφέρει θετικά καί μακροπρόθεσμα στρατηγικά ἀποτελέσματα» εἶναι ἡ μεταφορά τῶν πολιτῶν τῆς Γάζας στό Σινᾶ. Ἡ κίνησις περιλαμβάνει τρία στάδια: τήν ἵδρυση πόλεων σκηνῶν στό Σινᾶ νοτιοδυτικά τῆς Λωρίδας τῆς Γάζας, τήν δημιουργία ἑνός ἀνθρωπιστικοῦ διαδρόμου γιά τήν βοήθεια τῶν κατοίκων καί τέλος τήν κατασκευή πόλεων στό βόρειο Σινᾶ. Παράλληλα, θά δημιουργηθεῖ νεκρή ζώνη πλάτους πολλῶν χιλιομέτρων ἐντός τῆς Αἰγύπτου, νοτίως τῶν συνόρων μέ τό Ἰσραήλ, ὥστε οἱ Παλαιστίνιοι νά μήν μποροῦν νά ἐπιστρέψουν στίς περιοχές τους.

Τό ἔγγραφο ἤδη ἔχει προκαλέσει διεθνῆ κριτική, ἀλλά τό ὑπουργεῖο Πληροφοριῶν ἐπιμένει ὅτι ἡ ἐν λόγῳ πρότασις εἶναι καλύτερη ἀπό ἄλλες ἐπιλογές, ἐπειδή οἱ μάχες μετά τήν ἐκκένωση τῶν κατοίκων θά ὁδηγήσουν σέ λιγώτερα θύματα. Ἐπί πλέον, τό ἔγγραφο ὑποστηρίζει ὅτι ἤδη τήν παραμονή τοῦ πολέμου πολλοί κάτοικοι τῆς Γάζας ζήτησαν νά μεταναστεύσουν.

Ειδήσεις / Άρθρα

Στάς διαταγάς τῆς τουρκικῆς πρεσβείας ἑλληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἰθύνοντες τοῦ Παντείου ἔσπευσαν νά προσθέσουν τόν χάρτη τῆς γείτονος Τουρκίας στό λογότυπο συνεδρίου γιά τίς κρίσεις στήν Εὐρώπη μετά ἀπό δημόσια ἐπίπληξη πού τούς ἔκανε ὑψηλόβαθμος διπλωμάτης τῆς Ἀγκύρας! – Ἄφαντα τά νησιά τοῦ Αἰγαίου ἀπό τόν χάρτη ἐνῷ ἡ Κύπρος ὁμοιάζει νά εἶναι συνέχεια τοῦ τουρκικοῦ ἐδάφους! – Θερμά συγχαρητήρια! Τόση δουλικότης; – Ἀπό ποῦ καί ἕως ποῦ Εὐρώπη ἡ Τουρκία;

Οἱ μεγάλες ἀνατροπές τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου

Μανώλης Κοττάκης
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ σχόλιο πρίν εἰσέλθω στό κυρίως θέμα: πανηγυρίσαμε, καί δικαίως, πού ὁ Βασιλεύς Κάρολος φόρεσε γραβάττα μέ τά ἑλληνικά χρώματα στό Ντουμπάι.

Χαμένοι στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος

Εφημερίς Εστία
TON MITO τῆς Ἀριάδνης στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος ἀναζητοῦν οἱ καταναλωτές, μετά καί τίς πρῶτες ἀνακοινώσεις σχετικῶς πρός τό «πράσινο» τιμολόγιο.

Ναπολέων Βοναπάρτης, Καλόμερος, ἀλλά λίγος…

Δημήτρης Καπράνος
Νά δηλώσω εὐθαρσῶς ὅτι εἶμαι θαυμαστής τοῦ Ρίντλεϋ Σκόττ. Τοῦ πολύ καλοῦ σκηνοθέτη, ὁ ὁποῖος ἔχει ὑπογράψει τεράστιες ἐπιτυχίες.

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις