ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

Σαρωτικές ἀλλαγές στήν ἡγεσία τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων

Ὁ νέος Ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ κ. Δημήτρης Χούπης.

ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ τῶν ἀρχηγῶν ὅλων τῶν Γενικῶν Ἐπιτελείων τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων καί βεβαίως τοῦ ἀρχηγοῦ ΓΕΕΘΑ προχώρησε χθές τό ΚΥΣΕΑ ὑπό τόν Πρωθυπουργό.

Μετά ἀπό τέσσερα χρόνια στήν ἡγεσία τοῦ ΓΕΕΘΑ, ἀποστρατεύεται ὁ κ. Κωνσταντῖνος Φλῶρος καί τήν θέση του ἀναλαμβάνει προαγόμενος σέ στρατηγό ὁ Δημήτριος Χούπης, ἐπί κεφαλῆς μέχρι τοῦδε τῆς Διοικήσεως Εἰδικοῦ Πολέμου. Ἡ προαγωγή του ὁδηγεῖ σέ ἀποστρατεία τῶν ἀρχαιοτέρων ἀρχηγῶν τῶν Γενικῶν Ἐπιτελείων τῶν Κλάδων. Ἔτσι ἀπεφασίσθη ὅτι Αργηγός ΓΕΣ ἀναλαμβάνει ὁ ἀντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, Ἀρχηγός ΓΕΝ ὁ Ἀντιναύαρχος Δημήτριος-Ἐλεύθεριος Κατάρας καί Ἀρχηγός ΓΕΑ ὁ ἀντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης. Στόν ἀπερχόμενο Ἀρχηγό ΓΕΕΘΑ κ. Φλῶρο ἀπονέμεται ὁ ἐπί τιμῇ τίτλος τοῦ Ἀρχηγοῦ ΓΕΕΘΑ καί στούς ἀπερχόμενους Ἀρχηγούς τοῦ ΓΕΑ, τοῦ ΓΕΣ καί τοῦ ΓΕΝ, ἀντιπτέραρχο Θεμιστοκλῆ Μπουρολιᾶ, ἀντιστράτηγο Ἄγγελο Χουδελούδη καί ἀντιναύαρχο Ἰωάννη Δρυμούση, ἀπονέμεται ὁ ἐπί τιμῇ τίτλος τοῦ Ἀρχηγοῦ ΓΕΑ, Ἀρχηγοῦ ΓΕΣ καί Ἀρχηγοῦ ΓΕΝ ἀντιστοίχως. Ὁ Πρωθυπουργός ἐξῆρε τήν παρουσία τοῦ κ. Φλώρου στήν ἡγεσία τοῦ ΓΕΕΘΑ, λέγοντας ὅτι ἦταν αὐτός πού ἐπέβλεψε τήν ἐφαρμογή τοῦ σχεδίου μας γιά τήν θωράκιση τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης».

Ἐξ ἄλλου ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης κ. Νῖκος Δένδιας ὑπεγράμμισε: «Ἡ ἐπιλογή τῆς νέας ἡγεσίας τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων σηματοδοτεῖ τή νέα προσέγγιση τῆς Κυβέρνησης γιά τήν Ἐθνική Ἀσφάλεια. Τήν Ἐθνική Στρατηγική γιά τίς Ἔνοπλες Δυνάμεις τοῦ 2030. Ἕνα Σύγχρονο Ἀμυντικό Δόγμα. Ἡ νέα ἡγεσία καλεῖται νά ὑπηρετήσει αὐτή τήν ἀλλαγή. Στόχος τῆς ἀλλαγῆς πού ξεκινᾶ σήμερα εἶναι ὁ πολύπλευρος ἐκσυγχρονισμός τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, μέ προσαρμογή στά σύγχρονα δεδομένα καί τίς ἀνάγκες γιά ἐθνική προσπάθεια γιά τήν ἀποτελεσματική θωράκιση τῆς πατρίδας μας ἀπέναντι σέ κάθε μορφῆς ἀπειλή, συμβατική ἤ ὑβριδική. Ἡ ἀλλαγή ἀφορᾶ σέ 3 βασικούς πυλῶνες: Πρῶτος πυλῶνας ἡ πλήρης ἀναδιοργάνωση τῆς Δομῆς καί Λειτουργίας τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων. Ὁ δεύτερος πυλῶνας ἀφορᾶ στά ὁπλικά συστήματα τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων. Τρίτος πυλῶνας οἱ ἀνθρώπινοι πόροι τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων».

Ὁ στρατηγός Χούπης ἐγεννήθη τό 1965 στά Νέα Κερδύλλια Σερρῶν. Εἰσήχθη τό 1983 στήν Στρατιωτική Σχολή Εὐελπίδων ἀπό τήν ὁποία ἀπεφοίτησε τό 1987 ὡς ἀρχηγός τῆς τάξεώς του. Φοίτησε μέ ἄριστα σέ ὅλες τίς σχολές καί τά σχολεῖα τοῦ ὅπλου του, ἐπί διετία στήν ΣΤΗΑΔ (Ραδιοηλεκτρολόγος Α΄) καθώς καί στήν Σχολή Πολέμου μέ διακεκριμένη φοίτηση. Ἐκπαιδεύτηκε σέ Σχολεῖα Ἐξειδικεύσεως τοῦ Ὅπλου καί Εἰδικῶν Δυνάμεων στήν Ἑλλάδα καί στά ἀντίστοιχα τοῦ ΝΑΤΟ-Γερμανία. Εἶναι ἐν ἐνεργείᾳ ἀλεξιπτωτιστής ἐλευθέρας πτώσεως. Τό 2012 ἐπελέγη καί φοίτησε στήν Σχολή Ἐθνικῆς Ἀμύνης τοῦ ΝΑΤΟ. Ὑπηρέτησε σέ Μονάδες Διαβιβάσεων, Ἠλεκτρονικοῦ Πολέμου, Ἠλεκτρονικῆς Ἐπιτηρήσεως καί Εἰδικῶν Δυνάμεων. Ὑπηρέτησε ἐπί τριετία ὡς διοικητής τοῦ Εἰδικοῦ Τμήματος Ἀλεξιπτωτιστῶν (ΕΤΑ). Ἔχει ὑπηρετήσει ἐπί τριετία στό Διεθνές Ἐπιτελεῖο τῆς Στρατιωτικῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἑλλάδος στό ΝΑΤΟ στίς Βρυξέλλες. Τό 2022 προήχθη σέ ἀντιστράτηγο καί ἐτοποθετήθη ὡς Διοικητής τῆς ΑΣΔΕΝ καί τόν ἑπόμενο χρόνο ἀνέλαβε καθήκοντα Διοικητοῦ τῆς Διοικήσεως Εἰδικοῦ Πολέμου. Εἶναι Διδάκτωρ τοῦ τμήματος Ἠλεκτρολόγων Μηχανικῶν καί Μηχανικῶν Η/Υ τοῦ ΕΜΠ στά συστήματα μεταδόσεως τῆς πληροφορίας.

Ὁ ἀντιναύαρχος κ. Κατάρας ἐγεννήθη τό 1965 στόν Βόλο καί ἀπεφοίτησε ἀπό τήν Σχολή Ναυτικῶν Δοκίμων τό 1987. Ἡ ἐπιχειρησιακή ἐμπειρία του περιλαμβάνει ὑπηρεσία σέ φρεγάτες τοῦ Στόλου ὡς ἀξιωματικός ἀεραμύνης, ἀξιωματικός κέντρου ἐπιχειρήσεων, ἀξιωματικός συνεννοήσεως, διευθυντής ἐπιχειρήσεων καί ὕπαρχος, ἐνῷ διετέλεσε Κυβερνήτης στήν Κ/Φ «Δόξα» καί στήν Φ/Γ «Σαλαμίς». Ἦταν τακτικός διοικητής (OTC) στήν ἐπιχείρηση ἐκκενώσεως 182 ἀμάχων (Ἐπιχείρησις ΑΓΗΝΩΡ) τό 2014, ἀπό τήν Τρίπολη τῆς Λιβύης.

Ὁ ἀντιστράτηγος κ. Κωστίδης ἐγεννήθη τό 1965 στήν Καστοριά καί ἀπεφοίτησε ἀπό τήν Σχολή Εὐελπίδων τό 1987. Φοίτησε σέ ὅλες τίς σχολές καί τά σχολεῖα τοῦ Ὅπλου του, στήν Ἀνωτάτη Σχολή Πολέμου τοῦ Στρατοῦ Ξηρᾶς (ΑΣΠ) καί στήν Σχολή Ἐθνικῆς Ἀμύνης (ΣΕΘΑ). Ἐτιμήθη μέ ὅλα τά προβλεπόμενα παράσημα, μετάλλια καί διαμνημονεύσεις. Εἶναι κάτοχος Μεταπτυχιακοῦ Τίτλου στήν Διεύθυνση Ἐπιχειρησιακοῦ Σχεδιασμοῦ τοῦ Nottingham Trent University. Ἔχει ὑπηρετήσει σέ μονάδες τεθωρακισμένων καί ἦταν διοικητής ΝΑΤΟ Operational Mentor and Liaison Team (Ἀφγανιστάν).

Ὁ ἀντιπτέραρχος κ. Γρηγοριάδης εἰσήχθη στήν Σχολή Ἰκάρων τό 1983 καί ἀπεφοίτησε τό 1987. Εἶναι ὑπεύθυνος γιά τήν ἄρτια ὀργάνωση, στελέχωση, ἐξοπλισμό, ἐκπαίδευση, ἀξιολόγηση, προπαρασκευή γιά πόλεμο καί ἑτοιμότητα τοῦ συνόλου τοῦ στρατιωτικοῦ καί πολιτικοῦ προσωπικοῦ τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας.

Κατά τήν ἐπιλογή τῶν νέων Ἀρχηγῶν ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ ἀπό τό Κυβερνητικό Συμβούλιο Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας (ΚΥΣΕΑ), ἐκρίθησαν ὡς εὐδοκίμως τερματίσαντες τήν σταδιοδρομία τους οἱ ἀξιωματικοί: ἀντιστράτηγος Ἰωάννης Τσιόπλος, στόν ὁποῖο ἀπονέμεται ὁ τίτλος τοῦ Ἐπίτιμου Διοικητοῦ 1ης Στρατιᾶς, ἀντιστράτηγος Ἀναστάσιος Σπανός, στόν ὁποῖο ἀπονέμεται ὁ τίτλος τοῦ Ἐπίτιμου Γενικοῦ Ἐπιθεωρητοῦ Στρατοῦ, ἀντιπτέραρχος Γεώργιος Φασούλας, στόν ὁποῖο ἀπονέμεται ὁ τίτλος τοῦ Ἐπίτιμου Ἀρχηγοῦ Τακτικῆς Ἀεροπορίας καί ἀντιπτέραρχος Γεώργιος Κυριάκου, στόν ὁποῖο ἀπονέμεται ὁ τίτλος τοῦ Ἐπίτιμου Ἐπιτελάρχου ΓΕΕΘΑ.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ Ἑλλάδα ἀξίζει καλύτερα ὑποδείγματα

Μανώλης Κοττάκης
«ΠΟΙΑ εἶναι τά πρῶτα συμπεράσματα πού προκύπτουν ἀπό τά ἐρωτηματολόγια πού στείλατε στά μέλη σας;» ρώτησε ὁ Γιῶργος Κουβαρᾶς τόν Πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη στήν προχθεσινή συνέντευξή του στήν ΕΡΤ.

Μηνύσεις πολιτῶν κατά ΕΦΚΑ γιά λάθος ὑπολογισμό συντάξεων

Εφημερίς Εστία
ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ἀναφορά στόν Εἰσαγγελέα, εἰς βάρος τοῦ e-ΕΦΚΑ, κατέθεσε τό Ἑνιαῖο Δίκτυο Συνταξιούχων, γιά μή ἐφαρμογή τοῦ νόμου, καθώς ἐνετόπισε σειρά λαθῶν στόν ἐπανυπολογισμό τῶν συντάξεων.

Ἐκεῖνα πού χάσαμε γιά πάντα…

Δημήτρης Καπράνος
Ἔλαβα ἕνα μήνυμα στό κινητό μου τηλέφωνο ἀπό τήν τράπεζά μου.

Ἐτρώθη τό κῦρος τοῦ Ἀρείου Πάγου

Εφημερίς Εστία
Τελικῶς «συνεμορφώθη πρός τάς ὑποδείξεις» τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου – Τώρα δέχεται τίς συστάσεις του, καί παρατείνει τήν ἔρευνα γιά τά αἴτια τῆς ἐκρήξεως στήν ἐμπορική ἁμαξοστοιχία στά Τέμπη – Τήν προηγουμένη ἑβδομάδα ἡ Ὁλομέλειά του τό κατήγγειλε γιά παρέμβαση στά ἐσωτερικά τῆς Δικαιοσύνης

«Ἤμουν ὁδηγός τοῦ Κυριάκου στήν Νέα Ὑόρκη…»

Μανώλης Κοττάκης
ΠΡΩΤΑ ἡ πληροφορία: Ὅσο περνοῦν οἱ μέρες τόσο περισσότερο ἀνοίγουν τά στόματα γιά τήν συνεδρίαση τῆς περίφημης «Μπίλντεμπεργκ» τῶν Βορείων Προαστίων, μέ ἐπίτιμο προσκεκλημένο τόν κύριο Κασσελάκη καί ἀκροατήριο μεταξύ ἄλλων Ὑπουργούς τοῦ κυρίου Μητσοτάκη καί ἀξιωματούχους τοῦ μισοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ.