Ρωσσία: Οἱ ΗΠΑ θέλουν νά ἐμπλέξουν τήν Ἑλλάδα στήν οὐκρανική κρίση

ΤΗΝ ΕΝΤΟΝΗ ἀντίδραση τῆς ρωσσικῆς πρεσβείας στήν Ἀθήνα…

… προεκάλεσε ἡ προσπάθεια τοῦ Ἀμερικανοῦ πρέσβεως Τζέφφρυ Πάυατ νά ἐμπλέξει ἐνεργά τήν Ἑλλάδα στήν διαμάχη τῶν ΗΠΑ καί κατ’ ἐπέκτασιν τοῦ ΝΑΤΟ μέ τήν Μόσχα. Ὁ Ἀμερικανός διπλωμάτης δήλωσε ὅτι οἱ συζητήσεις Οὐάσιγκτων – Ἀθηνῶν εἶναι «ἐντατικές» εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τήν κρίση στήν Οὐκρανία, λέγοντας μάλιστα ὅτι «δέν θά διαπραγματευτοῦμε γιά τήν Οὐκρανία χωρίς τήν Οὐκρανία.»

Μόλις ἔγινε γνωστό τό περιεχόμενο τῆς συνεντεύξεως πού παρεχώρησε ὁ Πάυατ, ἡ ρωσσική πρεσβεία προειδοποίησε ὅτι «κάποιοι θέλουν νά ἐμπλέξουν τήν Ἑλλάδα σέ περιπέτειες, πού ἐξυπηρετοῦν τά σχέδιά τους γιά τόν περιορισμό τῆς Ρωσσίας μέσῳ τῆς δημιουργίας κρίσεων στά ρωσσικά σύνορα». Ὁ πρέσβυς τῶν ΗΠΑ εἶπε ὅτι ἡ χώρα του καί ἡ Ἑλλάς «δεσμεύονται νά στηρίξουν τήν ἐθνική κυριαρχία καί ἀκεραιότητα» καί ὅτι θά βοηθήσουν τήν Οὐκρανία νά ἀμυνθεῖ σέ νέα ρωσσική ἐπιθετικότητα. «Οἱ ΗΠΑ θέλουν νά συνεχίσουν νά χτίζουν ἕνα διεθνῆ συνασπισμό στήν Εὐρώπη καί ἀλλοῦ πού βλέπουν αὐτή τήν ἀπειλή μέ καθαρά μάτια. Οἱ φίλοι μας στήν Ἑλλάδα εἶναι πολύ σημαντικοί στήν προσπάθεια αὐτή» σημείωσε ὁ πρέσβυς καί χαιρέτισε τό πρόσφατο ταξίδι τοῦ Νίκου Δένδια στήν Μαριούπολη ὅπου διαμένουν χιλιάδες ὁμογενεῖς. Ὁ Πάυατ ἐπέρριψε ἀποκλειστικά τήν εὐθύνη στό Κρεμλῖνο γιά τήν μή τήρηση τῆς Συμφωνίας τοῦ Μίνσκ πού στόχευε τήν ἐκεχειρία στήν περιοχή τοῦ Ντονμπάς καί ἰσχυρίσθηκε ὅτι ἡ στρατιωτική στάσις τοῦ ΝΑΤΟ καί τῆς Οὐκρανίας εἶναι καθαρά ἀμυντικῆς φύσεως. Καί σέ αὐτό ἀπήντησε ἡ ρωσσική πρεσβεία ἀναφέροντας ὅτι οἱ ΗΠΑ «δηλώνουν ὅτι δῆθεν ἡ Οὐκρανία τήρησε τίς δεσμεύσεις της ὑπό τίς Συμφωνίες τοῦ Μίνσκ». Ὑπενθυμίζει ἡ πρεσβεία ὅτι στίς 31 Ἰανουαρίου ὁ Γραμματεύς τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας τῆς Οὐκρανίας Α. Ντανίλοφ εἶχε δηλώσει: «Ἡ ἐφαρμογή τῶν Συμφωνιῶν τοῦ Μίνσκ θά σήμαινε τήν καταστροφή τῆς χώρας». Ἐπίσης ὁ Οὐκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι εἶχε πεῖ ὅτι «οἱ Συμφωνίες τοῦ Μίνσκ χρειάζονται ὄχι γιά τήν ἐπίλυση τῆς συγκρούσεως ἀλλά μόνο γιά τήν διατήρηση τῶν ἀντιρωσσικῶν κυρώσεων».

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.

Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε» ἤ «Τά παράπονά σας στόν δήμαρχο».

ΚΑΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 12 Ἰουλίου 1924