ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

Ρωσσία: Οἱ ΗΠΑ θέλουν νά ἐμπλέξουν τήν Ἑλλάδα στήν οὐκρανική κρίση

ΤΗΝ ΕΝΤΟΝΗ ἀντίδραση τῆς ρωσσικῆς πρεσβείας στήν Ἀθήνα…

… προεκάλεσε ἡ προσπάθεια τοῦ Ἀμερικανοῦ πρέσβεως Τζέφφρυ Πάυατ νά ἐμπλέξει ἐνεργά τήν Ἑλλάδα στήν διαμάχη τῶν ΗΠΑ καί κατ’ ἐπέκτασιν τοῦ ΝΑΤΟ μέ τήν Μόσχα. Ὁ Ἀμερικανός διπλωμάτης δήλωσε ὅτι οἱ συζητήσεις Οὐάσιγκτων – Ἀθηνῶν εἶναι «ἐντατικές» εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τήν κρίση στήν Οὐκρανία, λέγοντας μάλιστα ὅτι «δέν θά διαπραγματευτοῦμε γιά τήν Οὐκρανία χωρίς τήν Οὐκρανία.»

Μόλις ἔγινε γνωστό τό περιεχόμενο τῆς συνεντεύξεως πού παρεχώρησε ὁ Πάυατ, ἡ ρωσσική πρεσβεία προειδοποίησε ὅτι «κάποιοι θέλουν νά ἐμπλέξουν τήν Ἑλλάδα σέ περιπέτειες, πού ἐξυπηρετοῦν τά σχέδιά τους γιά τόν περιορισμό τῆς Ρωσσίας μέσῳ τῆς δημιουργίας κρίσεων στά ρωσσικά σύνορα». Ὁ πρέσβυς τῶν ΗΠΑ εἶπε ὅτι ἡ χώρα του καί ἡ Ἑλλάς «δεσμεύονται νά στηρίξουν τήν ἐθνική κυριαρχία καί ἀκεραιότητα» καί ὅτι θά βοηθήσουν τήν Οὐκρανία νά ἀμυνθεῖ σέ νέα ρωσσική ἐπιθετικότητα. «Οἱ ΗΠΑ θέλουν νά συνεχίσουν νά χτίζουν ἕνα διεθνῆ συνασπισμό στήν Εὐρώπη καί ἀλλοῦ πού βλέπουν αὐτή τήν ἀπειλή μέ καθαρά μάτια. Οἱ φίλοι μας στήν Ἑλλάδα εἶναι πολύ σημαντικοί στήν προσπάθεια αὐτή» σημείωσε ὁ πρέσβυς καί χαιρέτισε τό πρόσφατο ταξίδι τοῦ Νίκου Δένδια στήν Μαριούπολη ὅπου διαμένουν χιλιάδες ὁμογενεῖς. Ὁ Πάυατ ἐπέρριψε ἀποκλειστικά τήν εὐθύνη στό Κρεμλῖνο γιά τήν μή τήρηση τῆς Συμφωνίας τοῦ Μίνσκ πού στόχευε τήν ἐκεχειρία στήν περιοχή τοῦ Ντονμπάς καί ἰσχυρίσθηκε ὅτι ἡ στρατιωτική στάσις τοῦ ΝΑΤΟ καί τῆς Οὐκρανίας εἶναι καθαρά ἀμυντικῆς φύσεως. Καί σέ αὐτό ἀπήντησε ἡ ρωσσική πρεσβεία ἀναφέροντας ὅτι οἱ ΗΠΑ «δηλώνουν ὅτι δῆθεν ἡ Οὐκρανία τήρησε τίς δεσμεύσεις της ὑπό τίς Συμφωνίες τοῦ Μίνσκ». Ὑπενθυμίζει ἡ πρεσβεία ὅτι στίς 31 Ἰανουαρίου ὁ Γραμματεύς τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας τῆς Οὐκρανίας Α. Ντανίλοφ εἶχε δηλώσει: «Ἡ ἐφαρμογή τῶν Συμφωνιῶν τοῦ Μίνσκ θά σήμαινε τήν καταστροφή τῆς χώρας». Ἐπίσης ὁ Οὐκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι εἶχε πεῖ ὅτι «οἱ Συμφωνίες τοῦ Μίνσκ χρειάζονται ὄχι γιά τήν ἐπίλυση τῆς συγκρούσεως ἀλλά μόνο γιά τήν διατήρηση τῶν ἀντιρωσσικῶν κυρώσεων».

Ειδήσεις / Άρθρα

Σύμφωνο ἐγκαταλείψεως ἐθνικῶν θέσεων!

Μανώλης Κοττάκης
Καί ἐπισήμως ἡ μειονότης τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! – Μαδρίτη 2: «Μονομερής ἐνέργεια» τά 12 μίλια καί ἡ στρατιωτικοποίησις τῶν νησιῶν – «Κίνδυνος» τά ὁπλισμένα μαχητικά ἀεροσκάφη μας – Κάθε «νέα διαφορά» ἐπιλύεται «μέ διάλογο, διαιτησία ἤ δικαστικό διακανονισμό»!

Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός

Εφημερίς Εστία
ΣΕ μιά συνάντηση σάν τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα.

Τί περιλαμβάνει ἡ «Διακήρυξις τῶν Ἀθηνῶν»

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή καί νά προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί Τουρκία.

«Καζάν-καζάν», ἀλλά δῶστε καί σῶστε…

Δημήτρης Καπράνος
Στά ἑλληνικά, ἐδῶ καί πέντε χιλιάδες χρόνια, νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Λέσβο, τήν Χίο, τήν Σάμο, τήν Κῶ, τήν Ρόδο, τά καλοκαίρια οἱ περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονται ἀπό τήν Τουρκία.

Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;