Ρῆξις Κασσελάκη – Τσίπρα μέσῳ …Λονδίνου

Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ τοῦ Προέδρου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νά θέσει σέ ἠλεκτρονική ψηφοφορία τήν ἀλλαγή τοῦ συμβόλου, τοῦ ὀνόματος καί τῆς ταυτότητος τοῦ κόμματος ἔχει προκαλέσει τόσο μεγάλη ἐσωκομματική σύγκρουση πού δέν ἀποκλείεται νά τεθεῖ ἀκόμη καί ζήτημα ἡγεσίας, παραμονή τοῦ Συνεδρίου!

Ὁ κ. Στέφανος Κασσελάκης δέν δείχνει σημάδια συμβιβασμοῦ οὔτε διαλόγου, καί γι’ αὐτό δέν βρῆκε ἔστω λίγα λεπτά νά συνδεθεῖ μέσῳ τηλεδιασκέψεως μέ τήν Πολιτική Γραμματεία λόγῳ τοῦ ταξιδιοῦ του στό Λονδῖνο. Εἶναι πλέον σαφές ὅτι ὁ νέος ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως θέλει ὁ ΣΥΡΙΖΑ νά ἀπαγκιστρωθεῖ πλήρως ἀπό τόν κ. Ἀλέξη Τσίπρα καί φυσικά νά ξεφορτωθεῖ τά στελέχη ἐκεῖνα πού διατηροῦν διαύλους ἐπικοινωνίας μέ τόν τέως Πρόεδρο. Ἐξ ἄλλου ἡ ἀλλαγή ὀνόματος καί συμβόλου τά ὁποῖα εἶναι συνδεδεμένα μέ τήν περίοδο Τσίπρα, καταδεικνύουν τήν προσπάθειά του τό κόμμα νά εἰσέλθει στήν ἐποχή Κασσελάκη.

Ἐνδεχομένως στήν αὐριανή νέα ἔκτακτη συνεδρίαση τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς, τήν ὁποία μπορεῖ νά τιμήσει μέ τήν παρουσία του ὁ κ. Κασσελάκης, νά ληφθοῦν ἀποφάσεις πού μπορεῖ νά σηματοδοτήσουν ἀκόμη καί νέα διάσπαση ἤ νέα φυγή στελεχῶν. Ἡ χθεσινή συνεδρίασις τοῦ ὀργάνου ὁλοκληρώθηκε μετά ἀπό ἕξι ὧρες! Εἶχε προηγηθεῖ ἐπιστολή πρός τά 17 στελέχη τῆς Πολιτικῆς Γραμματείας πού δέν συμφωνοῦν μέ τίς ἐπιλογές τῆς ἡγεσίας καί κάνουν λόγο γιά κόμμα Ι.Χ.

Ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ὑπεστήριξε ὅτι τό ἐρωτηματολόγιο ἔχει «συμβουλευτικό χαρακτῆρα» καί ὅτι «τό ἐπικείμενο Συνέδριο δέν εἶναι καταστατικό καί δέν λαμβάνει καταστατικές ἀποφάσεις. Γι’ αὐτά τά θέματα θά ἀποφασίσουμε σέ καταστατικό Συνέδριο τό φθινόπωρο» κάνοντας παράλληλα γνωστό ὅτι τό Συνέδριο θά ξεκινήσει κανονικῶς μεθαύριο Πέμπτη. «Ἐπισημαίνω ὅτι δέν ἔχω καμμία διαφωνία μέ τήν λειτουργία τῆς Π.Γ καί τῶν Ὀργάνων γενικά, παρά τήν βαθιά ἀπογοήτευσή μου γιά τίς ἐπανειλημμένες διαρροές πού γίνονται ἀκόμη καί κατά τήν διάρκεια τῶν συνεδριάσεων», καί στρέφοντας τήν κριτική πρός τούς διαφωνοῦντες τούς εἶπε: «Σταματῆστε νά κυνηγᾶτε χίμαιρες, νά τροφοδοτεῖτε σενάρια συνωμοσιολογίας, πώς δῆθεν θά φτιάξω Ι.Χ. κόμμα, γιατί ἀπογοητεύουμε τόν κόσμο μας.»

Στόν ἴδιο τόνο καί μέ τήν ἴδια φρασεολογία ἀπήντησε καί ἡ Π.Γ. στόν κ. Κασσελάκη: «Εἴμαστε κόμμα μελῶν, ὄχι κόμμα στελεχῶν καί βεβαίως ὄχι ἕνα ἀρχηγικό κόμμα. Εἶναι λοιπόν ἡ ὥρα τῶν μελῶν τά ὁποῖα καί ἔχουν τό λόγο. Ὡς κόμμα τῶν μελῶν, ὀργανώνουμε τό διάλογο, χωρίς ἀπαγορευμένες ἐρωτήσεις, χωρίς νά ἀποκλείουμε τά μέλη ἀπό τή δυνατότητα νά ἀξιολογοῦν ὅλα τά ἡγετικά κλιμάκια. Ἀπό τόν πρόεδρο μέχρι καί τίς ἐκλεγμένες νομαρχιακές ἐπιτροπές». Καί συνέχισε –στό ἴδιο ὕφος– ὅτι πρέπει νά πορευθοῦν ἑνωμένοι στό Συνέδριο, καί ὅτι «σέ αὐτό τόν ἀγῶνα οἱ χίμαιρες καί τά σενάρια συνωμοσιολογίας δέν πρέπει καί οὔτε ἀφοροῦν κανένα στόν ΣΥΡΙΖΑ.»

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἐπικύψεις Γεραπετρίτη στό Αἰγαῖο: Γκρίζα ζώνη τό Ἀρχιπέλαγος

Εφημερίς Εστία
Ἡ Ἑλλάς πειθάρχησε στίς ἀπειλές τῆς Ἀγκύρας καί ἀνεκάλεσε μέ ἐπίσημη ἀνακοίνωση τήν δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων στό Ἰόνιο καί στό Αἰγαῖο – Οὔτε τίς χελῶνες δέν μποροῦμε νά προστατεύσουμε, ἄν δέν λάβουμε ἄδεια ἀπό τήν Τουρκία! – Καθεστώς συγκυριαρχίας – Ἡ φινλανδοποίησις προχωρεῖ ταχέως

Τά σφάλματά σας, πέλαγα!

Μανώλης Κοττάκης
ΤΗΝ ἑπομένη τῆς ὑπογραφῆς τῆς Συμφωνίας Φιλίας καί Εἰρήνης μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας στό Μέγαρο Μαξίμου μέ κάλεσε στό τηλέφωνο ἡ Ντόρα Μπακογιάννη.

Βολές Δένδια κατά τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν

Εφημερίς Εστία
Η ΝΕΑ πρόκλησις τῶν Τούρκων στό Αἰγαῖο καί εἰδικά ὁ ἄνευρος τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἀντέδρασε τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν δέν ἔμειναν ἀσχολίαστα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης.

Ἡ Ναυτιλία, ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς οἰκονομίας

Δημήτρης Καπράνος
Ὀφείλουμε, ἄν θέλουμε νά εἴμεθα εἰλικρινεῖς, νά παραδεχθοῦμε ὅτι ἡ Ναυτιλία ἀποτελεῖ σήμερα τόν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Σάββατον, 11 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΥΧΗΡΑ ΚΑΙ ΑΤΥΧΙΑΙ