Πύρινος ὄλεθρος σέ Ἀττική, Κορινθία καί Βοιωτία

Κάηκαν δεκάδες σπίτια, μιά ἀνάσα ἀπό τό κῦμα

ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ στιγμές βίωσαν οἱ κάτοικοι τῆς νοτιοανατολικῆς Ἀττικῆς καί τοῦ Λουτρακίου πού ἐπλήγησαν ἀπό τά πύρινα μέτωπα πού ἔκαψαν δεκάδες σπίτια, ἐπιχειρήσεις, αὐτοκίνητα καί ὑποδομές. Γιά μία ἀκόμη φορά ὁ κρατικός μηχανισμός εὑρέθη ἀπροετοίμαστος, παρά τήν ἔγκαιρη προειδοποίηση τῆς Μετεωρολογικῆς Ὑπηρεσίας γιά ἰσχυρούς ἀνέμους καί καύσωνα, ἐνῷ κατεγράφη γιά πολλοστή φορά ἡ ἔλλειψις πτητικῶν πυροσβεστικῶν μέσων καί εἰδικευμένων χερσαίων πυροσβεστικῶν μονάδων, ἐλλείψεις πού καμμία κυβέρνησις μέχρι τώρα δέν μπορεῖ νά καλύψει παρά τίς περί τοῦ ἀντιθέτου ἐξαγγελίες. Ἡ πυρκαϊά πού ἔκαψε τήν Κερατέα, τόν Κουβαρᾶ, τήν Ἀνάβυσσο, τό Λαγονήσι καί τήν Σαρωνίδα ἦταν ἀδύνατον νά περιορισθεῖ, ἄν καί οἱ φλόγες ἦσαν λίγα ἑκατοντάδες μέτρα μακριά ἀπό τήν ἀκτή!

Ἐπίσης πρόκειται γιά περιοχές πού ἔχουν καεῖ πολλές φορές μέ συνέπεια νά μήν ὑπάρχει πυκνόφυτο δάσος, ὅπως συνέβη στήν Πάρνηθα ἤ στήν Βόρεια Εὔβοια, ἀλλά μόνο χαμηλή βλάστησις. Ἀκόμη ὅμως καί ὑπό αὐτές τίς συνθῆκες οἱ ἁρμόδιες Ἀρχές δέν μπόρεσαν νά σώσουν οὔτε τίς περιουσίες τῶν πολιτῶν οὔτε τό φυσικό περιβάλλον.

Ὅλες οἱ συσκέψεις ἔγιναν στό Μέγαρο Μαξίμου, μακριά ἀπό τά μέτωπα τῶν πυρκαϊῶν, ἐνῷ κανείς ἁρμόδιος ὑπουργός δέν προέβη σέ κάποια δήλωση. Ὁ ὑπουργός Κλιματικῆς Κρίσεως καί Πολιτικῆς Προστασίας κ. Βασίλης Κικίλιας ἐπέρριψε εὐθῦνες στούς δημάρχους τῶν καμμένων ἐκτάσεων ἐπειδή δέν εἶχαν φροντίσει νά γίνει ἀποψίλωσις. Ὁ Πρωθυπουργός ἀπό τίς Βρυξέλλες δήλωσε ὅτι ἡ καταγραφή τῶν ζημίων θά γίνει γρήγορα καί θά δοθοῦν ἀποζημιώσεις στούς πληγέντες.

Οἱ πρῶτες φλόγες ξεπήδησαν στήν περιοχή τοῦ Κουβαρᾶ, σέ μιά περιοχή μέ χαμηλή βλάστηση καί ἀρκετά μακριά ἀπό κατοικημένες περιοχές. Ἀπό τήν πρώτη στιγμή ὅμως ἐκπρόσωποι τῆς τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως ἐπεσήμαναν τήν ἔλλειψη συντονισμοῦ γιατί τά πυροσβεστικά ὀχήματα ἐξήντλησαν τά ἀποθέματα νεροῦ πού εἶχαν καί κανείς δέν εἶχε σκεφθεῖ νά στείλει ὑδροφόρες ὥστε νά γεμίσουν ἐγκαίρως τίς δεξαμενές τους. Σταδιακῶς δέ ἄρχισαν νά ἐνισχύονται, καί οἱ ἄνεμοι καί ὅταν μπῆκε ἡ φωτιά σέ χαράδρες, ἐχάθη ὁ ἔλεγχος. Τά μέτωπα διεσπάσθησαν καί ἄρχισαν νά κινοῦνται πρός τούς οἰκισμούς. Ἀμέσως ἐστάλη μήνυμα στό «112» γιά νά ἀπομακρυνθοῦν οἱ κάτοικοι.

Τότε ἔγινε ἀντιληπτό ὅτι ἡ καταστροφή θά ἦταν μεγάλη. Τά πρῶτα σπίτια ἐτυλίχθησαν στίς φλόγες. Ἐνδεικτικό δέ τοῦ μικροκλίματος πού δημιούργησε τό θερμικό κῦμα ἀπό τίς φλόγες ἦταν ὅτι σέ λιγώτερο ἀπό δύο ὧρες ἡ πυρκαϊά ἐξαπλώθηκε κατά 12 χιλιόμετρα! Οἱ κάτοικοι βίωσαν ἐφιαλτικές καταστάσεις. Ἡ εἰκόνα μέ τόν ἱππικό ὅμιλο Κουβαρᾶ νά καίγεται ἀπό ἄκρη σέ ἄκρη καί τά ἄλογα νά τρέχουν πανικόβλητα στά καμμένα χωράφια ἦταν συγκλονιστική!

Εὐτυχῶς, ἐθελοντές καί ἄνδρες τῆς ΟΠΚΕ μπόρεσαν νά τά βροῦν καί νά τά μεταφέρουν μέ εἰδικά φορτηγά μακριά ἀπό τόν πύρινο ὄλεθρο. Γρήγορα ὅμως οἱ φλόγες ἔφθασαν στό Λαγονήσι. Πολυτελεῖς κατοικίες ἔγιναν παρανάλωμα τοῦ πυρός. Ἐν συνεχείᾳ τό πύρινο μέτωπο πέρασε πρός τήν Σαρωνίδα. Ἐκεῖ ἡ μορφολογία τοῦ ἐδάφους (κάθετες πλαγιές), εἰδικά στό Πανόραμα Σαρωνίδος, ἦταν σύμμαχος τῆς φωτιᾶς. Σπίτια σχεδόν δίπλα στήν θάλασσα ὑπέστησαν μεγάλες ζημίες. Κάτοικοι τῆς Σαρωνίδος κατήγγειλαν ὅτι τά πυροσβεστικά ὀχήματα, ὄχι μόνο ἦταν λίγα, ἀλλά δέν εἶχαν καί νερό.

Περισσότερα ἀπό 40 σπίτια κάηκαν στήν περιοχή τοῦ Λουτρακίου καί τῶν Ἰσθμίων καί ἐκεῖ λίγα μέτρα δίπλα ἀπό τήν θάλασσα. Οἱ καπνοί ἦταν τόσο πυκνοί ἀναγκάζοντας τήν ἀστυνομία νά κλείσει γιά ἀρκετή ὥρα τήν Ἐθνική Ὁδό Ἀθηνῶν – Κορίνθου καί τήν παλαιά Ἐθνική Ὁδό. Οἱ πυροσβέστες ἔδιδαν μάχη σπίτι-σπίτι γιά νά τά σώσουν ἀλλά καί γιά νά ἀπομακρύνουν τούς ἰδιοκτῆτες τους πού ἠρνοῦντο νά ἀπομακρυνθοῦν. Συνολικά περισσότερα ἀπό 170 ἄτομα ἀπεγκλώβισαν οἱ πυροσβεστικές δυνάμεις σέ Ἀττική καί Λουτράκι.

Χθές τό ἀπόγευμα ξέσπασε φωτιά σέ διαφορετικά σημεῖα στά Δερβενοχώρια. Ὁ καπνός κάλυψε ὅλη τά ἀνατολικά καί βόρεια προάστια τῆς Ἀθήνας, ἀνακαλῶντας μνῆμες ἀπό τήν «βιβλική» καταστροφή τῆς Πάρνηθας τό 2007, ὅταν καί τότε ἡ φωτιά ξέσπασε στά Δερβενοχώρια.

Ειδήσεις / Άρθρα

Γιατί εἶναι ἀντισυνταγματική ἡ φορολόγησις τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν

Εφημερίς Εστία
Τί ὑποστηρίζει ὁμαδική αἴτησις ἀκυρώσεως πού κατέθεσαν χθές στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας, μέ βάση τήν γνωμοδότηση Παυλόπουλου, 63 Δικηγορικοί Σύλλογοι καί 15 Ἑνώσεις – Πῶς ὁ ἀναδρομικός φορολογικός ἔλεγχος καταργεῖ τό ἀμάχητο καί δέν περιορίζεται στό ἐτήσιο εἰσόδημα

«Σιγά τόν φόρο πού πληρώνουν!»

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ κ. Στουρνάρας, τό σύμπτωμα καί τό πρόβλημα

Στοῦ κουφοῦ τήν πόρτα: «Ὀπισθοδρόμηση» θεωρεῖ ὁ Π. Μαρινάκης τήν πλατφόρμα Κακλαμάνη γιά ἐπιστροφή στίς ρίζες

Εφημερίς Εστία
ΑΡΝΗΤΙΚΑ ἐξέλαβε ἡ Κυβέρνησις τό μήνυμα τοῦ κ. Ἀποστόλου Κακλαμάνη σέ ἄρθρο του στήν «Ἑστία» γιά ἐπαναφορά τῆς ΝΔ στήν πατριωτική δεξιά.

Ἐμεῖς καί ὁ ἄγνωστος ἔξω κόσμος…

Δημήτρης Καπράνος
Ὡραῖοι εἴμαστε, οἱ Ἕλληνες.

Πέμπτη, 18 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΚΧΥΔΑΪΣΜΟΣ