ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023

Πύρινος ὄλεθρος σέ Ἀττική, Κορινθία καί Βοιωτία

Κάηκαν δεκάδες σπίτια, μιά ἀνάσα ἀπό τό κῦμα

ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ στιγμές βίωσαν οἱ κάτοικοι τῆς νοτιοανατολικῆς Ἀττικῆς καί τοῦ Λουτρακίου πού ἐπλήγησαν ἀπό τά πύρινα μέτωπα πού ἔκαψαν δεκάδες σπίτια, ἐπιχειρήσεις, αὐτοκίνητα καί ὑποδομές. Γιά μία ἀκόμη φορά ὁ κρατικός μηχανισμός εὑρέθη ἀπροετοίμαστος, παρά τήν ἔγκαιρη προειδοποίηση τῆς Μετεωρολογικῆς Ὑπηρεσίας γιά ἰσχυρούς ἀνέμους καί καύσωνα, ἐνῷ κατεγράφη γιά πολλοστή φορά ἡ ἔλλειψις πτητικῶν πυροσβεστικῶν μέσων καί εἰδικευμένων χερσαίων πυροσβεστικῶν μονάδων, ἐλλείψεις πού καμμία κυβέρνησις μέχρι τώρα δέν μπορεῖ νά καλύψει παρά τίς περί τοῦ ἀντιθέτου ἐξαγγελίες. Ἡ πυρκαϊά πού ἔκαψε τήν Κερατέα, τόν Κουβαρᾶ, τήν Ἀνάβυσσο, τό Λαγονήσι καί τήν Σαρωνίδα ἦταν ἀδύνατον νά περιορισθεῖ, ἄν καί οἱ φλόγες ἦσαν λίγα ἑκατοντάδες μέτρα μακριά ἀπό τήν ἀκτή!

Ἐπίσης πρόκειται γιά περιοχές πού ἔχουν καεῖ πολλές φορές μέ συνέπεια νά μήν ὑπάρχει πυκνόφυτο δάσος, ὅπως συνέβη στήν Πάρνηθα ἤ στήν Βόρεια Εὔβοια, ἀλλά μόνο χαμηλή βλάστησις. Ἀκόμη ὅμως καί ὑπό αὐτές τίς συνθῆκες οἱ ἁρμόδιες Ἀρχές δέν μπόρεσαν νά σώσουν οὔτε τίς περιουσίες τῶν πολιτῶν οὔτε τό φυσικό περιβάλλον.

Ὅλες οἱ συσκέψεις ἔγιναν στό Μέγαρο Μαξίμου, μακριά ἀπό τά μέτωπα τῶν πυρκαϊῶν, ἐνῷ κανείς ἁρμόδιος ὑπουργός δέν προέβη σέ κάποια δήλωση. Ὁ ὑπουργός Κλιματικῆς Κρίσεως καί Πολιτικῆς Προστασίας κ. Βασίλης Κικίλιας ἐπέρριψε εὐθῦνες στούς δημάρχους τῶν καμμένων ἐκτάσεων ἐπειδή δέν εἶχαν φροντίσει νά γίνει ἀποψίλωσις. Ὁ Πρωθυπουργός ἀπό τίς Βρυξέλλες δήλωσε ὅτι ἡ καταγραφή τῶν ζημίων θά γίνει γρήγορα καί θά δοθοῦν ἀποζημιώσεις στούς πληγέντες.

Οἱ πρῶτες φλόγες ξεπήδησαν στήν περιοχή τοῦ Κουβαρᾶ, σέ μιά περιοχή μέ χαμηλή βλάστηση καί ἀρκετά μακριά ἀπό κατοικημένες περιοχές. Ἀπό τήν πρώτη στιγμή ὅμως ἐκπρόσωποι τῆς τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως ἐπεσήμαναν τήν ἔλλειψη συντονισμοῦ γιατί τά πυροσβεστικά ὀχήματα ἐξήντλησαν τά ἀποθέματα νεροῦ πού εἶχαν καί κανείς δέν εἶχε σκεφθεῖ νά στείλει ὑδροφόρες ὥστε νά γεμίσουν ἐγκαίρως τίς δεξαμενές τους. Σταδιακῶς δέ ἄρχισαν νά ἐνισχύονται, καί οἱ ἄνεμοι καί ὅταν μπῆκε ἡ φωτιά σέ χαράδρες, ἐχάθη ὁ ἔλεγχος. Τά μέτωπα διεσπάσθησαν καί ἄρχισαν νά κινοῦνται πρός τούς οἰκισμούς. Ἀμέσως ἐστάλη μήνυμα στό «112» γιά νά ἀπομακρυνθοῦν οἱ κάτοικοι.

Τότε ἔγινε ἀντιληπτό ὅτι ἡ καταστροφή θά ἦταν μεγάλη. Τά πρῶτα σπίτια ἐτυλίχθησαν στίς φλόγες. Ἐνδεικτικό δέ τοῦ μικροκλίματος πού δημιούργησε τό θερμικό κῦμα ἀπό τίς φλόγες ἦταν ὅτι σέ λιγώτερο ἀπό δύο ὧρες ἡ πυρκαϊά ἐξαπλώθηκε κατά 12 χιλιόμετρα! Οἱ κάτοικοι βίωσαν ἐφιαλτικές καταστάσεις. Ἡ εἰκόνα μέ τόν ἱππικό ὅμιλο Κουβαρᾶ νά καίγεται ἀπό ἄκρη σέ ἄκρη καί τά ἄλογα νά τρέχουν πανικόβλητα στά καμμένα χωράφια ἦταν συγκλονιστική!

Εὐτυχῶς, ἐθελοντές καί ἄνδρες τῆς ΟΠΚΕ μπόρεσαν νά τά βροῦν καί νά τά μεταφέρουν μέ εἰδικά φορτηγά μακριά ἀπό τόν πύρινο ὄλεθρο. Γρήγορα ὅμως οἱ φλόγες ἔφθασαν στό Λαγονήσι. Πολυτελεῖς κατοικίες ἔγιναν παρανάλωμα τοῦ πυρός. Ἐν συνεχείᾳ τό πύρινο μέτωπο πέρασε πρός τήν Σαρωνίδα. Ἐκεῖ ἡ μορφολογία τοῦ ἐδάφους (κάθετες πλαγιές), εἰδικά στό Πανόραμα Σαρωνίδος, ἦταν σύμμαχος τῆς φωτιᾶς. Σπίτια σχεδόν δίπλα στήν θάλασσα ὑπέστησαν μεγάλες ζημίες. Κάτοικοι τῆς Σαρωνίδος κατήγγειλαν ὅτι τά πυροσβεστικά ὀχήματα, ὄχι μόνο ἦταν λίγα, ἀλλά δέν εἶχαν καί νερό.

Περισσότερα ἀπό 40 σπίτια κάηκαν στήν περιοχή τοῦ Λουτρακίου καί τῶν Ἰσθμίων καί ἐκεῖ λίγα μέτρα δίπλα ἀπό τήν θάλασσα. Οἱ καπνοί ἦταν τόσο πυκνοί ἀναγκάζοντας τήν ἀστυνομία νά κλείσει γιά ἀρκετή ὥρα τήν Ἐθνική Ὁδό Ἀθηνῶν – Κορίνθου καί τήν παλαιά Ἐθνική Ὁδό. Οἱ πυροσβέστες ἔδιδαν μάχη σπίτι-σπίτι γιά νά τά σώσουν ἀλλά καί γιά νά ἀπομακρύνουν τούς ἰδιοκτῆτες τους πού ἠρνοῦντο νά ἀπομακρυνθοῦν. Συνολικά περισσότερα ἀπό 170 ἄτομα ἀπεγκλώβισαν οἱ πυροσβεστικές δυνάμεις σέ Ἀττική καί Λουτράκι.

Χθές τό ἀπόγευμα ξέσπασε φωτιά σέ διαφορετικά σημεῖα στά Δερβενοχώρια. Ὁ καπνός κάλυψε ὅλη τά ἀνατολικά καί βόρεια προάστια τῆς Ἀθήνας, ἀνακαλῶντας μνῆμες ἀπό τήν «βιβλική» καταστροφή τῆς Πάρνηθας τό 2007, ὅταν καί τότε ἡ φωτιά ξέσπασε στά Δερβενοχώρια.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἀνταρσία στό Ὑπουργικό Συμβούλιο

Εφημερίς Εστία
Ἐξέγερσις τεσσάρων Ὑπουργῶν γιά τό νέο σύστημα διορισμοῦ διοικητῶν πού ἐξεπόνησε ἡ «ἐκσυγχρονίστρια» ὑφυπουργός Βιβή Χαραλαμπογιάννη – Θεωροῦν ἐξευτελιστικό τό «τέστ δεξιοτήτων» στό ὁποῖο θά ὑποβάλλονται πτυχιοῦχοι φημισμένων ξένων ΑΕΙ γιά νά καταλάβουν δημόσια θέση – Ἐνόχλησις καί ἀπό τήν ἀφαίρεση τῆς ἁρμοδιότητος νά παύουν διοικητές

Ἄδωνις, Σπυράκη, Καϊλῆ στό στόχαστρο τῶν «New York Times» γιά σχέσεις μέ τήν κινεζική Huawei

Εφημερίς Εστία
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ γιά τίς «περίεργες» σχέσεις πού εἶχε συνάψει μέ ὑπουργούς καί εὐρωβουλευτές ὁ κινεζικός κολοσσός τηλεπικοινωνιῶν Huawei εἶναι τό δημοσίευμα τῆς ἀμερικανικῆς ἐφημερίδος New York Times.

Ὅταν ἡ ἀμετροέπεια «κόβει» τήν μπεσαμέλ

Δημήτρης Καπράνος
Κάποια στιγμή, πού ἡ λογική θά ἐπικρατήσει τῆς εἰκόνας, ἴσως ἐκεῖνοι πού θά μελετοῦν τότε τήν συμπεριφορά τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς μας να ὑπογραμμίσουν μιά λέξη ἡ ὁποία χαρακτηρίζει σήμερα τούς περισσότερους ἀπό ἐμᾶς: «Ἀμετροέπεια»!

Σάββατον, 28 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΡΡΗΚΤΟΥ

Σέ γραμμή ΣΥΡΙΖΑ ἡ ΝΔ γιά ἐθνικό ὕμνο-ἔπαρση σημαίας!

Εφημερίς Εστία
Ἡ κ. Δόμνα Μιχαηλίδου ἀρνήθηκε νά ἀναθεωρήσει τήν ρύθμιση Γαβρόγλου, μέ τήν ὁποία ἡ Ἀριστερά κατήργησε τόν «Ὕμνο εἰς τήν Ἐλευθερίαν» καί τήν ἔπαρση τοῦ ἐθνικοῦ συμβόλου στά σχολεῖα! – Ἡ ὑφυπουργός Παιδείας χαρακτήρισε τό αἴτημα τῆς «Νίκης» «ἐπιστροφή στό χθές» καί εἶπε «ὅτι ἡ ἀποδοχή τῆς διαφορετικότητος καλλιεργεῖ τήν ἐθνική συνείδηση»