Πύραυλος κατέρριψε τό ἀεροπλάνο τοῦ Πριγκόζιν

Μόσχα.– Τά συλλυπητήριά του στήν οἰκογένεια τοῦ Γιεβγκένι Πριγκόζιν, ὁ ὁποῖος ἐσκοτώθη κατά τήν συντριβή τοῦ ἀεροπλάνου στό ὁποῖο ἐπέβαινε, ἀπηύθυνε ὁ Πρόεδρος Πούτιν.

Τόν ἐχαρακτήρισε, μάλιστα, «ταλαντοῦχο ἐπιχειρηματία», τόν ὁποῖο ἐγνώριζε ἀπό τήν δεκαετία τοῦ 1990. Ἀκόμη, ὁ Βλαντιμήρ Πούτιν ἀνέφερε: «Ἦταν ἕνας ἄνθρωπος μέ μιά περίπλοκη μοῖρα, ἔκανε σοβαρά λάθη στήν ζωή του, ὡστόσο προσεπάθησε νά πετύχει τά ἀπαραίτητα ἀποτελέσματα, τόσο γιά τόν ἴδιο καί, ὅταν τοῦ τό ἐζήτησα, γιά τόν κοινό σκοπό, ὅπως αὐτούς τούς τελευταίους μῆνες». Ἐπεβεβαίωσε, ἐπίσης, τό γεγονός ὅτι ὁ ἀρχηγός τῆς Wagner εὑρίσκετο στήν Ἀφρική (ὅπου ἐγυρίσθη τό τελευταῖο του βίντεο), λέγοντας ὅτι «ἀπό ὅσο ξέρει», ὁ Πριγκόζιν «εἶχε ἐπιστρέψει ἀπό τήν Ἀφρική, ὅπου συνήντησε ἀξιωματούχους τήν Τετάρτη». Ἐν τῷ μεταξύ, ἐγνώσθη ὅτι στό μοιραῖο ἀεροπλάνο ἐπέβαινε καί ὁ στενός συνεργάτης τοῦ Πριγκόζιν, Ντμίτρι Οὔτκιν, ὁ ὁποῖος ἐπίσης ἐσκοτώθη. Ὁ Οὔτκιν, ἡλικίας 53 ἐτῶν, εἶχε ὑπηρετήσει στούς «Σπέτσνατς», τίς εἰδικές δυνάμεις τῆς Στρατιωτικῆς Ὑπηρεσίας Πληροφοριῶν GRU, καί, συμφώνως πρός δημοσιεύματα, ἦταν θαυμαστής τῆς ναζιστικῆς Γερμανίας, ἀπεκάλει τόν ἑαυτό του «Βάγκνερ», ἀπό τό ὄνομα τοῦ συνθέτου Ρίχαρντ Βάγκνερ. Δέν εἶναι γνωστό ἄν αὐτός εἶχε εἰσηγηθεῖ τό ὄνομα τῆς παραστρατιωτικῆς ὀργανώσεως.

Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες, πάντως, πιστεύουν ὅτι πιθανώτατα ἕνας πύραυλος ἐδάφους – ἀέρος, πού ἐξετοξεύθη ἀπό τό ρωσσικό ἔδαφος, κατέρριψε τό ἀεροσκάφος τοῦ Πριγκόζιν, συμφώνως τοὐλάχιστον μέ τίς δηλώσεις δύο Ἀμερικανῶν ἀξιωματούχων, πού ὡμίλησαν στό πρακτορεῖο εἰδήσεων Reuters. Πάντως, τά συντρίμμια τοῦ ἀεροσκάφους, τό ὁποῖο συνετρίβη στήν περιοχή Τβέρ, εὑρέθησαν σέ μεγάλη ἀπόσταση μεταξύ τους. Ἡ ἄτρακτος καί οἱ κινητῆρες ἔπεσαν στήν περιοχή τοῦ ἀγροτικοῦ οἰκισμοῦ Κουζένκινσκογε, ἐνῷ τό πτερύγιο τῆς οὐρᾶς κοντά στόν οἰκισμό Κουζένκινο. Ἡ ἀπόστασις μεταξύ τῶν δύο σημείων πτώσεως εἶναι περίπου 2,5 χιλιόμετρα. Αὐτό μπορεῖ νά σημαίνει ὅτι ἡ καταστροφή τοῦ ἀεροσκάφους ἤρχισε ἐνῷ εὑρίσκετο στόν ἀέρα. Βίντεο τῶν ὁποίων ἡ ἐγκυρότης ἔχει ἐπιβεβαιωθεῖ ἀπό τό BBC πώς προέρχονται ἀπό τήν ἐπαρχία Τβέρ, δείχνουν τό ἀεροσκάφος νά πέφτει στό ἔδαφος, ἐνῷ ἄλλα, τῶν ὁποίων ἡ ἀκρίβεια δέν ἔχει ἀκόμη πιστοποιηθεῖ, φαίνεται πώς δείχνουν τό σημεῖο τῆς ἐκρήξεως, μέ τό σκάφος νά ἔχει τυλιχθεῖ στίς φλόγες.

Αὐτόπτης μάρτυς, κάτοικος τοῦ χωριοῦ Κουζένκινο, ἐδήλωσε στό Reuters: «Ἄκουσα μιά ἔκρηξη ἤ ἕνα μπάμ. Συνήθως, ἄν γίνει ἔκρηξις στό ἔδαφος, ὑπάρχει ἠχώ, ἀλλά ἦταν μόνο ἕνα μπάμ καί ἐκοίταξα ψηλά καί εἶδα ἄσπρο καπνό. Ἕνα φτερό ἔφυγε πρός τήν μία κατεύθυνση καί ἡ ἄτρακτος ἔπεσε. Μετά ἐσύρθη μέ τό φτερό. Δέν ἐκαρφώθη μέ τήν μύτη, γλιστροῦσε». Ἄλλος κάτοικος τοῦ χωριοῦ εἶπε: «Γιά αὐτό πού συνέβη θά πῶ ἁπλῶς ὅτι δέν ἦταν σάν βροντή, ἦταν ἕνας μεταλλικός κρότος – ἄς τό ποῦμε ἔτσι. Ἔχω ἀκούσει τέτοιους καί στό παρελθόν». Ἐν τῷ μεταξύ, κάτοικοι τῆς Ἁγίας Πετρουπόλεως ἀπέτιον φόρο τιμῆς στόν Γεβγκένι Πριγκόζιν. Στήν σκιά τοῦ γυάλινου κτηρίου ὅπου ἡ Wagner ἔχει τά κεντρικά της γραφεῖα στήν ρωσσική πρώην αὐτοκρατορική πρωτεύουσα, ὑποστηρικτές τοῦ Πριγκόζιν περνοῦσαν σήμερα γιά νά καταθέσουν κόκκινα γαρίφαλα, τριαντάφυλλα ἤ διακριτικά μέ τό σύμβολο τῆς νεκροκεφαλῆς – τό λογότυπο τῆς ἐνόπλου ὀργανώσεως. Κανείς ἀπό ὅσους πέρασαν σήμερα ἀπό ἐκεῖ, δέν ἀνέφεραν τήν ἀνταρσία του, τό γεγονός ὅτι ὁ Πούτιν τόν ἀπεκήρυξε, οὔτε τά πιθανά αἴτια τῆς συντριβῆς τοῦ ἀεροσκάφους. Οἱ περαστικοί ὁμιλοῦν μέ συμπάθεια γιά τόν πολέμαρχο, πού ἐπέρασε ἀπό τίς σοβιετικές σωφρονιστικές ἀποικίες, στήν συνέχεια ἔκανε περιουσία στόν κλάδο ἑστιάσεως, πρίν ὑπηρετήσει τό Κρεμλῖνο στά πεδία τῶν μαχῶν.

Τήν ἰδία στιγμή, δέν λείπουν καί οἱ θεωρίες συνωμοσίας. Ἐνδεικτική εἶναι αὐτή πού ἀνέπτυξε ὁ Καίηρ Γκάϊλς, ἀπό τήν δεξαμενή σκέψεως Chatham House μέ ἕδρα τό Λονδῖνο, ὁ ὁποῖος εἶπε πώς «ἀνεκοινώθη ὅτι ἕνας ἐπιβάτης μέ τό ὄνομα Γεβγκένι Πριγκόζιν ἦταν στό ἀεροσκάφος – ἀλλά εἶναι, ἐπίσης, γνωστό ὅτι πολλά ἄτομα ἔχουν ἀλλάξει τό ὄνομά τους σέ Πριγκόζιν, στό πλαίσιο τῶν προσπαθειῶν τοῦ πολεμάρχου νά “συσκοτίσει” τά ταξίδια του. Ἄς μήν ἐκπλαγοῦμε ἄν ἐμφανιστεῖ συντόμως σέ ἕνα νέο βίντεο ἀπό τήν Ἀφρική». Πέραν τούτου, οἱ φρενήρεις εἰκασίες λένε, ἐπίσης, ὅτι ὁ Πριγκόζιν μπορεῖ νά σκηνοθέτησε ὁ ἴδιος τόν θάνατό του, ἀφοῦ ἕνα δεύτερο ἀεροσκάφος, μέ διασυνδέσεις μέ τήν Wagner, ἐθεάθη στό ραντάρ πτήσεως νά κάνει ἑλιγμούς πάνω ἀπό τήν περιοχή τῆς συντριβῆς.

Ειδήσεις / Άρθρα

«Τενεκές» καί ὁ κ. Γκρῆνμπεργκ;

Εφημερίς Εστία
Ἀπελύθη ἀπό τήν ΝΔ ὁ ἀρχιτέκτων τῆς νίκης τῶν ἐθνικῶν ἐκλογῶν τοῦ 2023 Ἀμερικανός σύμβουλος – Μαρινάκης: «Ἦταν συμβασιοῦχος» – Ἐπιχείρησις ἐπιρρίψεως εὐθυνῶν γιά τήν ἧττα στόν ἐπικοινωνιολόγο – Ἠρνήθη νά γίνει «μαῦρο πρόβατο» ὁ Κωστῆς Χατζηδάκης, μετακινούμενος στό ΥΠΕΞ

Ἡ φρόνιμος Ἐκκλησία σκύβει τό κεφάλι

Μανώλης Κοττάκης
ΣΕ προηγούμενο σημείωμά μας ἐπικεντρωθήκαμε στήν φθορά πού ὑπέστησαν σέ αὐτές τίς εὐρωεκλογές ὁρισμένοι «θεσμοί» ὅπως τά κόμματα, τά Μέσα Ἐνημερώσεως καί οἱ ἑταιρεῖες δημοσκοπήσεων.

Ἀλέξης Πατέλης: Δραματικές περικοπές στά ἐπιδόματα τουρισμοῦ, τέκνων, μητρότητος

Εφημερίς Εστία
ΜΑΧΑΙΡΙ στό ἐποχικό ἐπίδομα πού λαμβάνουν οἱ ἐργαζόμενοι στόν τουρισμό ἐν ὀνόματι τῆς αὐξήσεως τῶν θέσεων ἐργασίας καί πλήρη ἀναθεώρηση τῆς ἐπιδοματικῆς πολιτικῆς σχεδιάζει ἡ Κυβέρνησις.

Ἀπό τήν Μελβούρνη ἐπί κοντῷ μέχρι τήν Ρώμη

Δημήτρης Καπράνος
Πολύ δυνατός ἀθλητής ὁ Ἐμμανουήλ Καραλῆς.

Σάββατον, 13 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΘΑΝΑΣΙΜΟΣ ΠΛΑΝΗ