Ψυχρολουσία στούς Τουρκοκυπρίους ἀπό τό Καζακστάν

ΣΤΟ ΚΕΝΟ ἔπεσε ἡ προσπάθεια τοῦ Ταγίπ Ἐρντογάν, διά τῆς πλαγίας ὁδοῦ, νά ἀναγνωρισθεῖ τό ψευδοκράτος τοὐλάχιστον ἀπό μουσουλμανικά κράτη πού θέλει νά τούς ἐπιβληθεῖ πολιτικῶς.

Ἡ 10η Σύνοδος Κορυφῆς τοῦ Ὀργανισμοῦ Τουρκικῶν Κρατῶν διεξάγεται στήν Ἀστάνα τοῦ Καζακστάν. Μέχρι τήν τελευταία στιγμή ὁ Τουρκοκύπριος ἡγέτης Ἐρσίν Τατάρ περίμενε στό ἀκουστικό γιά νά προσκληθεῖ, ἀλλά τελικῶς παρακολουθεῖ τίς ἐργασίες τῆς Συνόδου μέσῳ διαδικτύου. Τό ψευδοκράτος παρά τό γεγονός ὅτι πέρυσι εἶχε ἐνταχθεῖ ὑπό τό καθεστώς τοῦ παρατηρητοῦ, ἐφέτος δέν ἐκλήθη κἄν, ἐκνευρίζοντας τόν Ἐρντογάν, ὁ ὁποῖος ἄφησε αἰχμές γιά τήν στάση τῶν ὑπολοίπων κρατῶν μελῶν. Τουρκία καί ψευδοκράτος προσπαθοῦσαν μέχρι τήν τελευταία στιγμή νά ἀνατρέψουν τήν ἀπόφαση τοῦ Καζακστάν. Χθές ἔγινε γνωστό ὅτι εἶχαν στείλει διαβήματα διαμαρτυρίας στήν κυβέρνηση τῆς χώρας, Ἀθήνα καί Λευκωσία, τά ὁποῖα ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος ἀποδεικνύεται ὅτι ἐλήφθησαν στά σοβαρά. Ὁ Τατάρ, χωρίς νά κατονομάσει τίς δύο χῶρες, μίλησε γιά ἀπειλές καί ἐκβιασμούς πρός τήν Ἀστάνα, ἔστω νά μήν τοῦ ἐπιτραπεῖ ἡ συμμετοχή. Ὁ κατοχικός ἡγέτης ἰσχυρίσθηκε ὅτι ἡ συμμετοχή του δέν συνεπάγεται μέ ἀναγνώριση τοῦ παρανόμου μορφώματος, τό ὁποῖο ὅμως ἔρχεται σέ πλήρη ἀντίθεση μέ ὅσα δήλωνε πρίν ἀπό μερικές ἡμέρες, θεωρῶντας ὅτι θά πετοῦσε ἕως τήν Ἀστάνα.

Ὁ Ἐρντογάν ἀπό τό βῆμα τῆς Συνόδου χαρακτήρισε τήν ἔνταξη τοῦ ψευδοκράτους στόν Ὀργανισμό ὡς ἱστορική ἀπόφαση καί κάλεσε τούς ὑπόλοιπους ἡγέτες νά λειτουργήσουν μέ ἀλληλεγγύη πρός τούς «ἀπομονωμένους Τουρκοκυπρίους, πού ἀποτελοῦν ἀναπόσπαστο κομμάτι τῆς τουρκικῆς οἰκογενείας.» Στήν περυσινή Σύνοδο στό Τατζικιστάν, ὁ Τατάρ πανηγύριζε πού μπόρεσε νά μπεῖ στό κάδρο τῆς οἰκογενειακῆς φωτογραφίας καί δήλωσε μέ προκλητικότητα ὅτι στίς ἑπόμενες συνόδους θά συμμετάσχει ὡς κανονικό μέλος. «Ἡ προσέγγισίς μας γιά τήν Κύπρο εἶναι σαφής ἐδῶ καί πολύ καιρό. Εἶναι πλέον ξεκάθαρα κατανοητό ὅτι οἱ φόρμουλες ὁμοσπονδίας δέν εἶναι ρεαλιστικές καί δέν θά λειτουργήσουν. Ἡ ἀπόρριψις αὐτῆς τῆς πραγματικότητος δέν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπό τήν ἐπιβολή μή λύσεως στό νησί. Ἔχουμε προσπαθήσει νά βροῦμε μιά δίκαιη καί μόνιμη λύση δύο κρατῶν στήν Κύπρο.

Καλέσαμε τούς συνομιλητές μας νά τό διασφαλίσουν αὐτό (ἐννοεῖ τήν Ἑλλάδα)» συνέχισε ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος. Ἐξέφρασε τήν ἄποψη, ὅτι ἡ ἀναγνώρισις τοῦ ψευδοκράτους τοὐλάχιστον ἀπό τά μουσουλμανικά κράτη θά συμβάλλει στήν ἀσφάλεια καί στήν εἰρήνη στήν Ἀνατολική Μεσόγειο καί Μέση Ἀνατολή. «Ὁ ἑπόμενος ὁδικός μας χάρτης εἶναι τά ἀποτελεσματικά βήματα πού πρέπει νά γίνουν γιά τήν πλήρη προστασία τῶν δικαιωμάτων τῆς “ΤΔΒΚ” καί τήν ἔνταξή της στό διεθνές σύστημα» κατέληξε.

Ἐν τῷ μεταξύ, ὁ Τατάρ στήν συνάντηση πού εἶχε μέ τόν βοηθό τοῦ ΓΓ τοῦ ΟΗΕ στήν Κύπρο, Ζάν-Πιέρ Λακρουά, ἀπῄτησε νά ὑπάρχει ξεχωριστή συμφωνία μεταξύ ψευδοκράτους καί Ἡνωμένων Ἐθνῶν γιά τήν ΟΥΝΦΙΚΥΠ, ἀλλά καί ὁ διορισμός ἑνός «ἀμερόληπτου ἀπεσταλμένου» ὅπως τόν ἀντιλαμβάνεται ἡ τουρκική πλευρά, ἡ ὁποία ἀπέρριψε τήν πρώην ΥΠΕΞ τῆς Αὐστραλίας γιατί ἡ Κύπρος εἶναι μέλος τῆς Κοινοπολιτείας!

Ειδήσεις / Άρθρα

ΚΑΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 12 Ἰουλίου 1924

Δευτέρα, 13 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΕΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τό τέλος τῆς ἐμπιστοσύνης πρός τό Κράτος γιά 1 ἑκατομμύριο ἑλληνικές ἐπιχειρήσεις

Εφημερίς Εστία
Πῶς ἡ Κυβέρνησις μέ ἐμπροσθοφυλακή τούς παρόχους ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας τούς ζητεῖ νά ἐπιστρέψουν ἐπιδοτήσεις γιά μειώσεις λογαριασμῶν τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος κατά τήν περίοδο τῆς κρίσεως • Ἡ χειρότερη μορφή λαϊκισμοῦ, ἡ ἐξαπάτησις τοῦ πολίτου

Βήματα ἀναγνωρίσεως τοῦ ψευδοκράτους ἐνῷ ἡ Ἑλλάς ἀδρανεῖ

Εφημερίς Εστία
Μιά πρόσφατη ἐξέλιξις ἀποδεικνύει τίς προθέσεις τήν Ἀγκύρας γιά τήν ἀναγνώριση τοῦ παράνομου ψευδοκράτους στήν Κύπρο.

Ἡ Κυβέρνηση χάνει τήν ἀγορά

Μανώλης Κοττάκης
ΟΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ-καταγγελίες πού ἔκανε χθές ὁ πρόεδρος τοῦ Ἐπαγγελματικοῦ Ἐπιμελητηρίου Γιάννης Χατζηθεοδοσίου γιά τά ποσά πού ζητοῦν ἀπό ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες καί μικρομεσαίους ἐπιχειρηματίες οἱ ἑταιρεῖες παροχῆς ρεύματος νά ἐπιστρέψουν ἆρον ἆρον (ἀπό μειώσεις στήν τιμή τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος τήν περίοδο 2022-2024 ἐπειδή αὐτά δέν ἐγκρίθηκαν ὡς ἐπιδοτήσεις ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση) ἀποτελοῦν τήν κορυφή τοῦ παγόβουνου στήν σχέσεις τῆς Κυβερνήσεως μέ τήν ἀγορά.