Ψηφιακῶς τό Βιβλιάριο Ὑγείας παιδιῶν καί τό μητρῶο ἐμβολιασμοῦ

Ἡ τεχνολογία λύνει τά χέρια γονέων καί ἰατρῶν

ΜΕ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣ ρυθμούς συνεχίζεται ἡ «ψηφιακή ἐπανάστασις» πού συντελεῖται τά τελευταῖα χρόνια στήν χώρα μας. Ὁ Πρωθυπουργός ἐξήγγειλε χθές τό νέο ψηφιακό βιβλιάριο γιά τά παιδιά πού θά ἀντικαταστήσει τό ἀναχρονιστικό χάρτινο βιβλιάριο πού συνεχῶς χανόταν ἤ δέν ἐνημερωνόταν σωστά. Ἐπί πλέον τά Ὑπουργεῖα Ὑγείας καί Ψηφιακῆς Διακυβερνήσεως σέ συνεργασία μέ τήν ΗΔΙΚΑ προχωροῦν σέ ψηφιοποίηση καί τοῦ Ἀτομικοῦ Δελτίου Ὑγείας πού ἀπαιτεῖται γιά τήν ἐγγραφή τῶν μαθητῶν στό σχολεῖο, ἀλλά καί στήν δημιουργία Μητρώου Ἐμβολιασμοῦ Παιδιῶν καί Ἐφήβων.

«Οἱ τρεῖς Ὑπηρεσίες πού παρουσιάσαμε σήμερα –τό Μητρῶο Ἐμβολιασμῶν, τό Δελτίο Ὑγείας Μαθητῆ καί τό Ψηφιακό Βιβλιάριο Ὑγείας τῶν Παιδιῶν– οὐσιαστικά ἀποδεικνύουν ὅτι κάνουμε πράξη τή μετάβαση ἀπό ὑπηρεσίες οἱ ὁποῖες διευκολύνουν τόν πολίτη ὡς πρός τή σχέση του μέ τό δημόσιο, περιορίζοντας τή γραφειοκρατία, σέ σημαντικές ὑπηρεσίες. […] Νομίζω ὅτι εἶναι πολύ σημαντικό νά ὑπάρχει ἀνταπόκριση τῶν ἰατρῶν, ἔτσι ὥστε νά μποροῦν νά περάσουν ὅλη τήν πληροφορία μέσα στό σύστημα» τόνισε ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης. Ἕως τώρα ἡ ἀναπτυξιακή πρόοδος τοῦ παιδιοῦ ἀπό τήν στιγμή πού γεννιέται καταγράφεται σέ χάρτινα βιβλιάρια, μέ χειρόγραφες καταχωρίσεις τῶν παιδιάτρων. Πλέον, μέ τήν ψηφιοποίηση τοῦ βιβλιαρίου ὑγείας, ὅλη ἡ διαδικασία θά καταγράφεται ἠλεκτρονικά ἀπό τόν παιδίατρο μέσα ἀπό τό σύστημα τῆς ἠλεκτρονικῆς συνταγογραφήσεως καί θά εἶναι προσβάσιμη ἀπό τούς γονεῖς μέσῳ τῶν κωδικῶν τους στό Taxisnet.

Γιά δέ τόν ἐμβολιασμό, θά πάψει ἡ προφορική συνεννόησις μεταξύ ἰατροῦ καί γονέων, χωρίς νά καταγράφεται ψηφιακῶς ἡ διενέργεια τῶν συγκεκριμένων ἐμβολιασμῶν. Ἡ πρακτική αὐτή εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα ἡ χώρα νά μήν διαθέτει δεδομένα γιά τό πόσα παιδιά ἔχουν κάνει τά ἀπαραίτητα ἐμβόλια. Μέ τό Μητρῶο ἡ χώρα ἀποκτᾶ γιά πρώτη φορά ἕνα πλῆρες σύστημα ὀργανώσεως τῶν βασικῶν παιδιατρικῶν ἐμβολιασμῶν. Οἱ γονεῖς θά λαμβάνουν εἰδοποιήσεις γιά τό πότε τό παιδί τους πρέπει νά κάνει ἕνα ἐμβόλιο καί γονεῖς καί παιδίατροι θά ἔχουν πρόσβαση στό ἱστορικό ἐμβολιασμῶν, γιά ἄμεση ἀξιολόγηση τοῦ ἱστορικοῦ τοῦ παιδιοῦ. Θά εἶναι γνωστό πότε καί ποιός ἰατρός ἐμβολίασε τά παιδιά. Συμφώνως πρός τήν νέα διαδικασία, ἀρχικῶς ὁ παιδίατρος θά ἐκδίδει μέσα ἀπό τό σύστημα τῆς ἠλεκτρονικῆς συνταγογραφήσεως τήν συνταγή γιά κάθε ἐμβόλιο καί στήν συνέχεια οἱ γονεῖς θά ἐκτελοῦν τήν συνταγή στό φαρμακεῖο. Μόλις διενεργεῖται ὁ ἐμβολιασμός, ὁ παιδίατρος θά καταχωρίζει τήν πράξη στό Μητρῶο καί αὐτομάτως θά προγραμματίζονται τυχόν ἑπόμενες δόσεις, μέ τούς γονεῖς νά λαμβάνουν ἀντίστοιχες ἐνημερώσεις μέσῳ sms καί e-mail. Ὅλες οἱ σχετικές πληροφορίες θά εἶναι διαθέσιμες καί στήν ἐφαρμογή MyHealth. Τέλος θά πάψει ἡ αὐτοπρόσωπη παρουσία τῶν γονέων στό σχολεῖο γιά νά προσκομίσουν τό δελτίο ὑγείας τοῦ μαθητοῦ. Πλέον ἡ διαδικασία ἐκδόσεώς του ψηφιοποιεῖται, διευκολύνοντας γονεῖς καί παιδίατρους. Εἰδικώτερα, ὁ παιδίατρος θά ξεκινᾶ τήν ψηφιακή ἔκδοση τῆς βεβαιώσεως εἰσάγοντας τόν ΑΜΚΑ τοῦ παιδιοῦ. Στήν συνέχεια, θά καλεῖται νά συμπληρώσει ὅλα τά πεδία τῆς φόρμας, εἰσάγοντας τά στοιχεῖα πού συνέλεξε κατά τήν ἐξέταση (ἰατρικό ἱστορικό, βάρος, ὕψος, ἐμβολιαστική κάλυψις, λοιπές ἰατρικές ἐξετάσεις κ.λπ.) καί τίς πληροφορίες γιά τό σχολεῖο.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἐπιρρεπής στήν …ἀνοησία

Εφημερίς Εστία
Ὀξεῖα ἐπίθεσις τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως κ. Στέφανου Κασσελάκη κατά τῆς «Ἑστίας» μέ ἀπρεπεῖς χαρακτηρισμούς, γιατί ἀναδείξαμε τίς παλινωδίες του γιά τήν «Χαμάς»

Ὁ ἀντιαεροπορικός «θόλος»

Εφημερίς Εστία
ΜΕΡΙΚΕΣ πολιτικές κινήσεις θά μποροῦσαν νά χαρακτηρισθοῦν ὡς «κινήσεις πλακάτ».

Ὁ Κυρ. Μητσοτάκης ἀπαντᾶ γιά τήν ἀκρίβεια μέσῳ τοῦ Κων. Καραμανλῆ

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΥΨΗΛΟΥΣ τόνους πού σέ κάποιο σημεῖο ὁδήγησαν τόν Πρωθυπουργό νά ἀποχωρήσει ἀπό τήν αἴθουσα τῆς Ὁλομελείας διεξήχθη χθές ἡ πρό ἡμερησίας διατάξεως συζήτησις γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἀκρίβειας στήν Βουλή.

Εὐτυχῶς πού ὑπάρχει ὁ ἀθλητισμός καί τά σπόρ…

Δημήτρης Καπράνος
«Μά, καλά, θά αἰσθανθεῖς ἐθνικά ὑπερήφανος ἐάν μιά ἑλληνική ὁμάδα κατακτήσει τό πρωτάθλημα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ μπάσκετ στό Βερολῖνο ἤ ἐάν μιά ἄλλη ἑλληνική ὁμάδα κερδίσει τό “Κόνφερενς λήγκ” στό ποδόσφαιρο;» μέ ρώτησε ὁ καλός φίλος.

ΜΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 27 Μαΐου 1924