ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023

Ψηφιακῶς τό Βιβλιάριο Ὑγείας παιδιῶν καί τό μητρῶο ἐμβολιασμοῦ

Ἡ τεχνολογία λύνει τά χέρια γονέων καί ἰατρῶν

ΜΕ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣ ρυθμούς συνεχίζεται ἡ «ψηφιακή ἐπανάστασις» πού συντελεῖται τά τελευταῖα χρόνια στήν χώρα μας. Ὁ Πρωθυπουργός ἐξήγγειλε χθές τό νέο ψηφιακό βιβλιάριο γιά τά παιδιά πού θά ἀντικαταστήσει τό ἀναχρονιστικό χάρτινο βιβλιάριο πού συνεχῶς χανόταν ἤ δέν ἐνημερωνόταν σωστά. Ἐπί πλέον τά Ὑπουργεῖα Ὑγείας καί Ψηφιακῆς Διακυβερνήσεως σέ συνεργασία μέ τήν ΗΔΙΚΑ προχωροῦν σέ ψηφιοποίηση καί τοῦ Ἀτομικοῦ Δελτίου Ὑγείας πού ἀπαιτεῖται γιά τήν ἐγγραφή τῶν μαθητῶν στό σχολεῖο, ἀλλά καί στήν δημιουργία Μητρώου Ἐμβολιασμοῦ Παιδιῶν καί Ἐφήβων.

«Οἱ τρεῖς Ὑπηρεσίες πού παρουσιάσαμε σήμερα –τό Μητρῶο Ἐμβολιασμῶν, τό Δελτίο Ὑγείας Μαθητῆ καί τό Ψηφιακό Βιβλιάριο Ὑγείας τῶν Παιδιῶν– οὐσιαστικά ἀποδεικνύουν ὅτι κάνουμε πράξη τή μετάβαση ἀπό ὑπηρεσίες οἱ ὁποῖες διευκολύνουν τόν πολίτη ὡς πρός τή σχέση του μέ τό δημόσιο, περιορίζοντας τή γραφειοκρατία, σέ σημαντικές ὑπηρεσίες. […] Νομίζω ὅτι εἶναι πολύ σημαντικό νά ὑπάρχει ἀνταπόκριση τῶν ἰατρῶν, ἔτσι ὥστε νά μποροῦν νά περάσουν ὅλη τήν πληροφορία μέσα στό σύστημα» τόνισε ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης. Ἕως τώρα ἡ ἀναπτυξιακή πρόοδος τοῦ παιδιοῦ ἀπό τήν στιγμή πού γεννιέται καταγράφεται σέ χάρτινα βιβλιάρια, μέ χειρόγραφες καταχωρίσεις τῶν παιδιάτρων. Πλέον, μέ τήν ψηφιοποίηση τοῦ βιβλιαρίου ὑγείας, ὅλη ἡ διαδικασία θά καταγράφεται ἠλεκτρονικά ἀπό τόν παιδίατρο μέσα ἀπό τό σύστημα τῆς ἠλεκτρονικῆς συνταγογραφήσεως καί θά εἶναι προσβάσιμη ἀπό τούς γονεῖς μέσῳ τῶν κωδικῶν τους στό Taxisnet.

Γιά δέ τόν ἐμβολιασμό, θά πάψει ἡ προφορική συνεννόησις μεταξύ ἰατροῦ καί γονέων, χωρίς νά καταγράφεται ψηφιακῶς ἡ διενέργεια τῶν συγκεκριμένων ἐμβολιασμῶν. Ἡ πρακτική αὐτή εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα ἡ χώρα νά μήν διαθέτει δεδομένα γιά τό πόσα παιδιά ἔχουν κάνει τά ἀπαραίτητα ἐμβόλια. Μέ τό Μητρῶο ἡ χώρα ἀποκτᾶ γιά πρώτη φορά ἕνα πλῆρες σύστημα ὀργανώσεως τῶν βασικῶν παιδιατρικῶν ἐμβολιασμῶν. Οἱ γονεῖς θά λαμβάνουν εἰδοποιήσεις γιά τό πότε τό παιδί τους πρέπει νά κάνει ἕνα ἐμβόλιο καί γονεῖς καί παιδίατροι θά ἔχουν πρόσβαση στό ἱστορικό ἐμβολιασμῶν, γιά ἄμεση ἀξιολόγηση τοῦ ἱστορικοῦ τοῦ παιδιοῦ. Θά εἶναι γνωστό πότε καί ποιός ἰατρός ἐμβολίασε τά παιδιά. Συμφώνως πρός τήν νέα διαδικασία, ἀρχικῶς ὁ παιδίατρος θά ἐκδίδει μέσα ἀπό τό σύστημα τῆς ἠλεκτρονικῆς συνταγογραφήσεως τήν συνταγή γιά κάθε ἐμβόλιο καί στήν συνέχεια οἱ γονεῖς θά ἐκτελοῦν τήν συνταγή στό φαρμακεῖο. Μόλις διενεργεῖται ὁ ἐμβολιασμός, ὁ παιδίατρος θά καταχωρίζει τήν πράξη στό Μητρῶο καί αὐτομάτως θά προγραμματίζονται τυχόν ἑπόμενες δόσεις, μέ τούς γονεῖς νά λαμβάνουν ἀντίστοιχες ἐνημερώσεις μέσῳ sms καί e-mail. Ὅλες οἱ σχετικές πληροφορίες θά εἶναι διαθέσιμες καί στήν ἐφαρμογή MyHealth. Τέλος θά πάψει ἡ αὐτοπρόσωπη παρουσία τῶν γονέων στό σχολεῖο γιά νά προσκομίσουν τό δελτίο ὑγείας τοῦ μαθητοῦ. Πλέον ἡ διαδικασία ἐκδόσεώς του ψηφιοποιεῖται, διευκολύνοντας γονεῖς καί παιδίατρους. Εἰδικώτερα, ὁ παιδίατρος θά ξεκινᾶ τήν ψηφιακή ἔκδοση τῆς βεβαιώσεως εἰσάγοντας τόν ΑΜΚΑ τοῦ παιδιοῦ. Στήν συνέχεια, θά καλεῖται νά συμπληρώσει ὅλα τά πεδία τῆς φόρμας, εἰσάγοντας τά στοιχεῖα πού συνέλεξε κατά τήν ἐξέταση (ἰατρικό ἱστορικό, βάρος, ὕψος, ἐμβολιαστική κάλυψις, λοιπές ἰατρικές ἐξετάσεις κ.λπ.) καί τίς πληροφορίες γιά τό σχολεῖο.

Ειδήσεις / Άρθρα

Την Κυριακή 24.09 με την Εστία: Ιωάννης Καποδίστριας

Εφημερίς Εστία
Στις 24.09 για πρώτη φορά με την Εστία της Κυριακής: Ιωάννης Καποδίστριας • O αναμορφωτής, ο δημιουργός , ο κυβερνήτης.

Ἡ γελοιοποίησις τοῦ δημοσίου βίου

Εφημερίς Εστία
Ἡ «περιοδεία» Κασσελάκη στούς διαδρόμους τοῦ Κοινοβουλίου – Τό κινητό τοῦ «Μαυρογιαλούρου» – Ἡ ἀναζήτησις τῆς… «πεθερᾶς» του στίς ΗΠΑ ἀπό πρωινές ἐκπομπές – Οἱ κυβιστήσεις ὑποστηρίξεως πρός τόν νεαρό ἀπό βουλευτές – Ἡ «θεία» πού ἰσχυρίζεται πώς ὁ Στέφανος «ἦταν ΝΔ», καί ἡ γιαγιά πού ἀμφισβητεῖται…

Μείζων ἐπαρχιωτισμός

Μανώλης Κοττάκης
ΚΟΙΤΩ στόν χάρτη τί εἴδους συγκλονιστικές ἀνατροπές γίνονται αὐτές τίς μέρες στήν περιοχή μας, ποιές νέες μακρόπνοες συμμαχίες ἐπισφραγίζονται, ποιές ἄλλες δοκιμάζονται, πῶς ὁ καθένας παίρνει τόν δρόμο του στόν νέο κόσμο, καί εἰλικρινῶς ἀπογοητεύομαι ἀπό τήν ρηχότητα τοῦ ἑλληνικοῦ δημοσίου βίου.

Ἐπίδομα προσωπικῆς διαφορᾶς 100-200 εὐρώ σέ 750.000 συνταξιούχους

Εφημερίς Εστία
ΕΠΙΔΟΜΑ κυμαινόμενο ἀπό 100 ἕως 200 εὐρώ θά λάβουν τόν προσεχῆ Δεκέμβριο 750.000 συνταξιοῦχοι μέ προσωπική διαφορά πάνω ἀπό 10 εὐρώ, ὅπως ἀνεκοίνωσε ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Οἰκονομίας Κ. Χατζηδάκης κατά τήν ἐξειδίκευση τῶν μέτρων πού ἀνακοινώθηκαν στήν ΔΕΘ.

Μεγάλη ἀναταραχή, ὑπέροχη κατάσταση

Δημήτρης Καπράνος
Κι ἐκεῖ πού ὅλα ἔβαιναν καλῶς γιά τήν «κυβερνῶσα Ἀριστερά» (κυβερνήσασα, μᾶλλον) καί «ἔβραζε στό ζουμί της», ἀπολαμβάνοντας τήν καλοκαιρινή ραστώνη, ὅπως ταιριάζει σέ κάθε συνεπῆ ὀπαδό τῆς ἀρχῆς «δέν θά χαλάσουμε τίς διακοπές μας γιά τό κόμμα», ἔρχονται, μέσα σέ εἴκοσι μέρες, «τά πάνω-κάτω».