Προϋπολογισμός μειωμένων προσδοκιῶν

Η ΠΟΡΕΙΑ τῶν ἐσόδων τούς ἑπόμενους μῆνες…

… οἱ ἐξελίξεις στήν ἐνεργειακή κρίση καί τό σπιράλ τῆς ἀκρίβειας ἀποτελοῦν τούς τρεῖς βασικούς παράγοντες οἱ ὁποῖοι θά κρίνουν ἐάν θά ὑπάρξουν τά δημοσιονομικά περιθώρια ὥστε στό τελικό σχέδιο τοῦ προϋπολογισμοῦ, ὁ ὁποῖος θά κατατεθεῖ στή Βουλή στίς 20 Νοεμβρίου, νά περιληφθοῦν παροχές, ὅπως τό ἔκτακτο κοινωνικό μέρισμα σέ εὐάλωτες κατηγορίες.

Τά μέτωπα εἶναι πολλά καί γιά τόν λόγο αὐτόν στό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο εἶναι ἰδιαίτερα συγκρατημένοι καθώς δέν ἐπιθυμοῦν νά καλλιεργήσουν αὐξημένες προσδοκίες οἱ ὁποῖες μπορεῖ νά διαψευσθοῦν. Ἄλλως τε αὐτήν τήν στιγμή προέχει μέ κάθε τρόπο νά περιοριστεῖ τό μεγάλο ἔλλειμμα πού ἔχει ὁ προϋπολογισμός. Ὡστόσο, κεντρική βούληση ἀποτελεῖ ἡ παροχή ἐνισχύσεως στά χαμηλότερα εἰσοδήματα.

To θέμα τῶν μέτρων στηρίξεως στήν ἐνέργεια καί οἱ ἐνδεχόμενες φοροελαφρύνσεις προσωρινοῦ χαρακτῆρος, πού συνδέονται μέ τήν καλύτερη πορεία τοῦ ΑΕΠ, θά ἀποτελέσουν καί ἀντικείμενοκαί τῶν συζητήσεων πού θά ἔχει τό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο μέ τούς «θεσμούς» τήν τρέχουσα ἑβδομάδα, στό πλαίσιο τῆς 12ης μεταμνημονιακῆς ἀξιολογήσεως. Ἐπί τάπητος θά τεθεῖ ἡ νέα ἀναθεώρησις τοῦ ρυθμοῦ ἀναπτύξεως τῆς οἰκονομίας γιά τό 2021 ἀλλά καί τά νέα μέτρα πού μπορεῖ νά ἐφαρμοστοῦν μέχρι καί τό τέλος τοῦ χρόνου, ὅπως αὐτά θά παρουσιαστοῦν ἀπό τήν ἑλληνική πλευρά.

Τά δεδομένα πού ὑπάρχουν αὐτήν τήν στιγμή θέτουν τό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο σέ κατάσταση συναγερμοῦ πού θά ἀξιολογήσει ὅλα τά στοιχεῖα τά ὁποῖα διαθέτει καθώς οἱ παράγοντες πού ἀλληλεπιδροῦν εἶναι πολλοί πρίν λάβει τίς ὁριστικές ἀποφάσεις γιά τό 2022, πού πρέπει νά εἶναι ἡ χρονιά πού θά ἐκτιναχθεῖ τό ἐλατήριο τῆς οἰκονομίας. Ρόλο στίς τελικές ἀποφάσεις θά παίξει καί ἡ μεγαλύτερη ὕφεσις γιά τό 2020 ἡ ὁποία διαμορφώνεται στό 9%, γεγονός πού ἐπηρεάζει τήν βάση συγκρίσεως καί γιά τό φετινό ἀναπτυξιακό ἀποτέλεσμα.

Εἰδικώτερα, οἱ νέες παρεμβάσεις τονώσεως τῶν εἰσοδημάτων, μέσω φοροελαφρύνσεων ἤ ἐνισχύσεων, θά ἐξαρτηθοῦν ἀπό:

1. Τήν διατήρηση τῆς αὐξητικῆς δυναμικῆς τῶν ἐσόδων καί τόν Ὀκτώβριο. Eάν τά ἔσοδα παραμείνουν σέ ἀνοδική τροχιά, θά ἀποδειχθεῖ ὅτι τείνει νά παγιωθεῖ μία κατάστασις, καί δέν εἶναι ἀποτέλεσμα συγκυριακῶν φαινομένων.

2. Τήν διάρκεια τῆς ἐνεργειακῆς κρίσεως καί τήν ἀνάγκη γιά λήψη νέων μέτρων ἐνισχύσεως τῶν νοικοκυριῶν. Ἐάν ἡ κρίσις ἐπιμείνει, τό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο θά πρέπει νά βρεῖ πρόσθετο δημοσιονομικό χῶρο ὄχι μόνο φέτος ἀλλά καί στό ξεκίνημα τῆς ἑπόμενης χρονιᾶς, γιά νά ἐνισχύσει καί νά προστατεύσει τά εὐάλωτα νοικοκυριά. Τά 500 ἑκατ. εὐρώ ἀπό τό πρῶτο πακέτο ἀντισταθμιστικῶν μέτρων δέν θά ἐπαρκοῦν γιά νά ἀναχαιτίσουν τίς αὐξήσεις τιμῶν στό ἠλεκτρικό ρεῦμα, τό φυσικό ἀέριο, τό πετρέλαιο θερμάνσεως.

3. Τό κῦμα τῶν ἀνατιμήσεων εἰς εὐρύ φάσμα ἀγαθῶν καί ὑπηρεσιῶν. Τό σπιράλ τῆς ἀκρίβειας καί ὁ πληθωρισμός ἔχουν ἀρχίσει νά φουντώνουν καί μπορεῖ νά προκαλέσουν ἕνα πραγματικό ντόμινο στήν οἰκονομία πού θά «ψαλιδίσει» τά εἰσοδήματα τῶν νοικοκυριῶν καί θά ἐκτινάξει τό κόστος γιά τίς ἐπιχειρήσεις.

Ειδήσεις / Άρθρα

«Φωτιά» στήν Εὐρωζώνη μέ νέα κρίση χρέους καί ὑπερβολικά ἐλλείμματα

Εφημερίς Εστία
Ἑπτά χῶρες τοῦ βορρᾶ καί τοῦ νότου, μέ πρῶτες τήν Γαλλία καί τήν Ἰταλία, σέ ἐπιτήρηση ἀπό τήν Κομμισσιόν, γιά τά δημοσιονομικά τους – Ἠχηρά προειδοποίησις γιά 12 ἀκόμη κράτη, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ Ἑλλάς, πού παρουσιάζουν «ἀνισορροπίες»

Χθεσινά συγχωρεμένα, σημερινά ἀσυγχώρητα

Μανώλης Κοττάκης
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ εἶναι ἕνα περίεργο σπόρ.

Ἀπολύσεις στόν ΣΥΡΙΖΑ, προγραφές στό ΠΑΣΟΚ

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ στελεχῶν πού πρόσκεινται στό στρατόπεδο τοῦ κ. Ἀλέξη Τσίπρα πορεύεται ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ἐνῷ στό ΠΑΣΟΚ ὁ Πρόεδρός του κατηγορεῖ εὐθέως βουλευτές καί μέλη τοῦ κόμματος ὅτι «βοήθησαν» μέ τόν τρόπο τους τόν κ. Μητσοτάκη.

Ἡ Κεντροαριστερά καί ὁ ταβλᾶς μέ τά κουλούρια

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι, πράγματι, τόσο σοβαρό τό θέμα τῆς «ἀναδιάταξης τῆς Κεντροαριστερᾶς» στήν Ἑλλάδα;

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΣ!