ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023

Προϋπολογισμός μειωμένων προσδοκιῶν

Η ΠΟΡΕΙΑ τῶν ἐσόδων τούς ἑπόμενους μῆνες…

… οἱ ἐξελίξεις στήν ἐνεργειακή κρίση καί τό σπιράλ τῆς ἀκρίβειας ἀποτελοῦν τούς τρεῖς βασικούς παράγοντες οἱ ὁποῖοι θά κρίνουν ἐάν θά ὑπάρξουν τά δημοσιονομικά περιθώρια ὥστε στό τελικό σχέδιο τοῦ προϋπολογισμοῦ, ὁ ὁποῖος θά κατατεθεῖ στή Βουλή στίς 20 Νοεμβρίου, νά περιληφθοῦν παροχές, ὅπως τό ἔκτακτο κοινωνικό μέρισμα σέ εὐάλωτες κατηγορίες.

Τά μέτωπα εἶναι πολλά καί γιά τόν λόγο αὐτόν στό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο εἶναι ἰδιαίτερα συγκρατημένοι καθώς δέν ἐπιθυμοῦν νά καλλιεργήσουν αὐξημένες προσδοκίες οἱ ὁποῖες μπορεῖ νά διαψευσθοῦν. Ἄλλως τε αὐτήν τήν στιγμή προέχει μέ κάθε τρόπο νά περιοριστεῖ τό μεγάλο ἔλλειμμα πού ἔχει ὁ προϋπολογισμός. Ὡστόσο, κεντρική βούληση ἀποτελεῖ ἡ παροχή ἐνισχύσεως στά χαμηλότερα εἰσοδήματα.

To θέμα τῶν μέτρων στηρίξεως στήν ἐνέργεια καί οἱ ἐνδεχόμενες φοροελαφρύνσεις προσωρινοῦ χαρακτῆρος, πού συνδέονται μέ τήν καλύτερη πορεία τοῦ ΑΕΠ, θά ἀποτελέσουν καί ἀντικείμενοκαί τῶν συζητήσεων πού θά ἔχει τό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο μέ τούς «θεσμούς» τήν τρέχουσα ἑβδομάδα, στό πλαίσιο τῆς 12ης μεταμνημονιακῆς ἀξιολογήσεως. Ἐπί τάπητος θά τεθεῖ ἡ νέα ἀναθεώρησις τοῦ ρυθμοῦ ἀναπτύξεως τῆς οἰκονομίας γιά τό 2021 ἀλλά καί τά νέα μέτρα πού μπορεῖ νά ἐφαρμοστοῦν μέχρι καί τό τέλος τοῦ χρόνου, ὅπως αὐτά θά παρουσιαστοῦν ἀπό τήν ἑλληνική πλευρά.

Τά δεδομένα πού ὑπάρχουν αὐτήν τήν στιγμή θέτουν τό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο σέ κατάσταση συναγερμοῦ πού θά ἀξιολογήσει ὅλα τά στοιχεῖα τά ὁποῖα διαθέτει καθώς οἱ παράγοντες πού ἀλληλεπιδροῦν εἶναι πολλοί πρίν λάβει τίς ὁριστικές ἀποφάσεις γιά τό 2022, πού πρέπει νά εἶναι ἡ χρονιά πού θά ἐκτιναχθεῖ τό ἐλατήριο τῆς οἰκονομίας. Ρόλο στίς τελικές ἀποφάσεις θά παίξει καί ἡ μεγαλύτερη ὕφεσις γιά τό 2020 ἡ ὁποία διαμορφώνεται στό 9%, γεγονός πού ἐπηρεάζει τήν βάση συγκρίσεως καί γιά τό φετινό ἀναπτυξιακό ἀποτέλεσμα.

Εἰδικώτερα, οἱ νέες παρεμβάσεις τονώσεως τῶν εἰσοδημάτων, μέσω φοροελαφρύνσεων ἤ ἐνισχύσεων, θά ἐξαρτηθοῦν ἀπό:

1. Τήν διατήρηση τῆς αὐξητικῆς δυναμικῆς τῶν ἐσόδων καί τόν Ὀκτώβριο. Eάν τά ἔσοδα παραμείνουν σέ ἀνοδική τροχιά, θά ἀποδειχθεῖ ὅτι τείνει νά παγιωθεῖ μία κατάστασις, καί δέν εἶναι ἀποτέλεσμα συγκυριακῶν φαινομένων.

2. Τήν διάρκεια τῆς ἐνεργειακῆς κρίσεως καί τήν ἀνάγκη γιά λήψη νέων μέτρων ἐνισχύσεως τῶν νοικοκυριῶν. Ἐάν ἡ κρίσις ἐπιμείνει, τό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο θά πρέπει νά βρεῖ πρόσθετο δημοσιονομικό χῶρο ὄχι μόνο φέτος ἀλλά καί στό ξεκίνημα τῆς ἑπόμενης χρονιᾶς, γιά νά ἐνισχύσει καί νά προστατεύσει τά εὐάλωτα νοικοκυριά. Τά 500 ἑκατ. εὐρώ ἀπό τό πρῶτο πακέτο ἀντισταθμιστικῶν μέτρων δέν θά ἐπαρκοῦν γιά νά ἀναχαιτίσουν τίς αὐξήσεις τιμῶν στό ἠλεκτρικό ρεῦμα, τό φυσικό ἀέριο, τό πετρέλαιο θερμάνσεως.

3. Τό κῦμα τῶν ἀνατιμήσεων εἰς εὐρύ φάσμα ἀγαθῶν καί ὑπηρεσιῶν. Τό σπιράλ τῆς ἀκρίβειας καί ὁ πληθωρισμός ἔχουν ἀρχίσει νά φουντώνουν καί μπορεῖ νά προκαλέσουν ἕνα πραγματικό ντόμινο στήν οἰκονομία πού θά «ψαλιδίσει» τά εἰσοδήματα τῶν νοικοκυριῶν καί θά ἐκτινάξει τό κόστος γιά τίς ἐπιχειρήσεις.

Ειδήσεις / Άρθρα

Τό ρῆμα «μοιράζομαι» χρησιμοποίησε ὁ Ἐρντογάν γιά τό Αἰγαῖο!

Εφημερίς Εστία
Μετά τίς ἀλλεπάλληλες ΝΟΤΑΜ διχοτομήσεως τοῦ Ἀρχιπελάγους γιά ἐπιχειρήσεις ἐρεύνης καί διασώσεως καί τήν ἔγερση μειονοτικοῦ ζητήματος γιά Θράκη καί Δωδεκάνησα, νέο κτύπημα ἀπό τήν Ἄγκυρα! – Παραμονές τῆς 7ης Δεκεμβρίου

Τί ξέρει ὁ κύριος Σαμαρᾶς

Μανώλης Κοττάκης
ΣΕ μιά παλαιά κλασσική τακτική τοῦ ΠΑΣΟΚ προσέφυγαν ὁρισμένα κορυφαῖα στελέχη τοῦ Mεγάρου Μαξίμου, προκειμένου νά ὑποβαθμίσουν τίς παρεμβάσεις τοῦ πρώην Πρωθυπουργοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ γιά τά ἑλληνοτουρκικά, τό Κυπριακό καί τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν: ἀπεφάσισαν νά ἐμφανίσουν τόν Μεσσήνιο ὡς μέρος ἑνός πολιτικοῦ σκέτς μέ τόν ἴδιο στόν ρόλο τοῦ …«πολιτικοῦ καραγκιόζη».

Ἐπιβράδυνση τῆς οἰκονομίας τό 2024 προβλέπουν Στουρνάρας καί ΟΟΣΑ

Εφημερίς Εστία
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ἐπιβράδυνση τῆς οἰκονομίας μετά τό ἰσχυρό rebound ἀναμένει γιά τό 2024 ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος ἐνῷ ἀντίστοιχες εἶναι καί οἱ προβλέψεις τοῦ ΟΟΣΑ στήν ἑξαμηνιαία ἔκθεσή του.

Γιά ὅλα ὑπάρχει μία πρώτη φορά

Δημήτρης Καπράνος
Νά, πού ἦλθε ἡ πρώτη φορά νά κάνω μαγνητική τομογραφία. «Ἐγώ σ’ αὐτό τόν σωλῆνα δέν μπαίνω» εἶπα κατηγορηματικά, παρά τό ὅτι ἡ μέση μου μέ τυραννοῦσε κανά-δυό βδομάδες. Κι ἔτσι, βάλθηκαν ὅλοι νά μοῦ βροῦν «ἀνοιχτό» τομογράφο. Τόν βρήκαμε στήν Λεωφόρο Κηφισιᾶς στήν «Euromedica».

Σάββατον, 30 Νοεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥ