Πρόβλεψις-σόκ γιά 2,5 εὐρώ τό λίτρο ἡ ἀμόλυβδη

Ράλλυ ἄνευ προηγουμένου στίς τιμές ὑγρῶν καυσίμων στήν χώρα μας

ΤΗΝ ΩΡΑ πού στήν Κύπρο ἡ τιμή τῆς ἀμόλυβδης παραμένει στά 1,37 εὐρώ τό λίτρο καί ἡ τιμή τοῦ πετρελαίου θερμάνσεως στά 0,96 εὐρώ τό λίτρο, στήν χώρα μας εἶναι ἐλάχιστα τά πρατήρια πού εἶχαν χθές τήν τιμή τῆς ἀμόλυβδης κάτω ἀπό τά 2 εὐρώ. Οἱ περιορισμοί στίς ἐξαγωγές ρωσσικοῦ πετρελαίου ἀναμένεται νά ἐκτινάξουν τίς ἤδη πολύ ὑψηλές τιμές τοῦ πετρελαίου καί τῆς βενζίνης καί νά πιέσουν τούς καταναλωτές, τίς ἐπιχειρήσεις, τίς ἀγορές καί συνεπῶς τήν οἰκονομία.

Oἱ τιμές τῶν ὑγρῶν καυσίμων στήν Ἑλλάδα κάνουν ράλλυ πού δέν ἔχει προηγούμενο, μέ τήν τιμή τῆς ἀμόλυβδης βενζίνης σέ 23 νομούς τῆς χώρας νά ἔχει ὑπερβεῖ τά 2 εὐρώ τό λίτρο, τό diesel ἤδη κατά μέσον ὅρον εὑρίσκεται στό 1,80 εὐρώ τό λίτρο καί τό πετρέλαιο θερμάνσεως νά διατίθεται μέ μέση τιμή στά μεγάλα ἀστικά κέντρα στό 1,60 εὐρώ. Στήν περίπτωση τῶν νησιῶν, ὅπως πάντα, ἡ κατάστασις ἀκόμη χειρότερη. Σέ πολλά νησιά τοῦ Αἰγαίου, ἡ τιμή τῆς ἁπλῆς ἀμόλυβδης διαμορφώνεται στά 2,48 εὐρώ τό λίτρο.

Παράγοντες τῶν πρατηριούχων ἀνέφεραν μάλιστα ὅτι μέ τό ρυθμό πού κινεῖται ἡ ἀγορά, οἱ τιμές τῆς ἀμόλυβδης μπορεῖ νά φθάσουν ἀκόμη καί τά 2,5 εὐρώ μέσα στίς ἑπόμενες ἡμέρες, εἰδικά ἐάν ὁ μαῦρος χρυσός συνεχίσει τό ράλλυ στίς διεθνεῖς ἀγορές.

Πρόκειται γιά αὐξήσεις πάνω ἀπό 40% στήν ἁπλή ἀμόλυβδη ἀπό τίς ἀρχές τοῦ ἔτους καί 75% στό πετρέλαιο θερμάνσεως συγκριτικῶς πρός πέρυσι. Παράγοντες τῆς ἀγορᾶς ὑποστηρίζουν ὅτι ὅσο ἀνεβάζουν τίς τιμές τά διυλιστήρια τόσο θά ἀκολουθεῖ καί ἡ ὑπόλοιπη ἁλυσίς φθάνοντας ὥς τόν καταναλωτή. Ὑποστηρίζουν μάλιστα πώς οἱ τιμές στή λιανική θά ἦταν ἀκόμη πιό μεγάλες μέ βάση τόν ρυθμό αὐξήσεως πού ἐπιβάλλουν τά διυλιστήρια, ἐάν δέν ὑπῆρχαν πρατήρια μέ ἀποθέματα νά συγκρατήσουν τίς τιμές.

Οἱ τιμές πετρελαίου ἐξετινάχθησαν μετά τήν εἰσβολή τῆς Ρωσσίας, τῆς δεύτερης μεγαλύτερης στόν κόσμο χώρας ἐξαγωγῶν ἀργοῦ στήν Οὐκρανία καί τήν ἐπιβολή αὐστηρότερων κυρώσεων ἀπό τήν Δύση στή Μόσχα, ἐντείνοντας τούς φόβους γιά διατάραξη τῆς τροφοδοσίας στήν ἀγορά.

Ἡ Ἑλλάς, μαζί μέ Κύπρο, Μάλτα καί Σουηδία, εἰσάγουν πετρέλαιο σέ ποσοστό 80% ἐπί τῶν συνολικῶν ἐνεργειακῶν εἰσαγωγῶν. Ἐξαιρουμένης τῆς Ρωσσίας, βασικές προμηθεύτριες χῶρες εἶναι τό Καζακστάν, ἡ Σαουδική Ἀραβία, ἡ Αἴγυπτος, ἡ Λιβύη.

Ὑπό αὐτές τίς συνθῆκες, ὁ Διεθνής Ὀργανισμός Ἐνέργειας θά μποροῦσε νά ἀποδεσμεύσει περισσότερο πετρέλαιο ἀπό τά ἀποθέματα γιά νά περιορίσει τήν αὔξηση τῶν τιμῶν καυσίμων καί θά ἐκπονήσει ἕνα σχέδιο δράσεως γιά τήν ἄμεση μείωση τῆς καταναλώσεως πετρελαίου.

«Τήν ἑπόμενη ἑβδομάδα, ὅπως κάναμε γιά τό ἀέριο, θά παρουσιάσουμε ἕνα σχέδιο δράσης 10 σημείων γιά τό πῶς νά μειωθεῖ ἄμεσα τό πετρέλαιο» δήλωσε σέ ἐνεργειακό συνέδριο στό Παρίσι ὁ Φατίχ Μπιρόλ, ἐκτελεστικός διευθυντής τοῦ ὀργανισμοῦ. Τά κράτη μέλη τοῦ IEA συνεφώνησαν τήν περασμένη ἑβδομάδα νά ἀποδεσμεύσουν 60 ἑκατ. βαρέλια ἀπό τά ἀποθέματα πετρελαίου γιά νά ἀντισταθμιστεῖ ἡ διατάραξις στήν τροφοδοσία ὕστερα ἀπό τήν ρωσσική εἰσβολή στήν Οὐκρανία. Ὁ Μπιρόλ χαρακτήρισε τά 60 ἑκατ. βαρέλια «ἀρχική ἀπάντηση», προσθέτοντας: «Εἶναι μόνο τό 4% τῶν ἀποθεμάτων μας. Ἐάν ὑπάρχει ἀνάγκη, ἐάν τό ἀποφασίσουν οἱ κυβερνήσεις μας, μποροῦμε νά φέρουμε περισσότερο πετρέλαιο στίς ἀγορές, ὡς μέρος τῆς ἀπάντησης αὐτῆς».

Ειδήσεις / Άρθρα

«Ἀξιοπρεπής στάση» γιά τούς βουλευτές ἡ ἀποχή «ἐπικίνδυνη γιά τήν Δημοκρατία» γιά τούς πολῖτες

Εφημερίς Εστία
Δύο μέτρα καί δύο σταθμά ἀπό τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη – Εἶχε δώσει «πράσινο φῶς» στούς βουλευτές τῆς ΝΔ νά ἀπέχουν ἀπό τήν ψηφοφορία γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, ἀλλά κατηγορεῖ τούς πολῖτες ὅτι θά πλήξουν τό πολίτευμα ἄν δέν ψηφίσουν! – Τί εἶπε στήν Κοζάνη, τί εἶχε πεῖ στήν ΕΡΤ

Παλάτια στήν ἄμμο

Μανώλης Κοττάκης
ΠΡΟΚΑΛΕΙ εὔλογη ἀπορία ἡ ἄρνηση τοῦ ἐκλογοδικείου νά ἀποφανθεῖ γιά τό ζήτημα τῆς ἔκπτωσης τῶν δώδεκα βουλευτῶν τῶν Σπαρτιατῶν ἀπό τό ἀξίωμά τους, μέ βάση τήν δίωξη τῆς εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου Γεωργίας Ἀδειλίνη γιά «ἐξαπάτηση ἐκλογέων».

Διάβημα τῆς Λιβύης στήν Ἑλλάδα γιατί κάνει ἔρευνες στήν Κρήτη!

Εφημερίς Εστία
ΜΕΤΩΠΟ μέ τήν Ἑλλάδα ἄνοιξε ἡ προσωρινή Κυβέρνησις τῆς Λιβύης ἀνάγοντας σέ μεῖζον ζήτημα πολιτικῆς τό δικαίωμα τῆς χώρας μας νά διενεργήσει ἔρευνες σέ θαλάσσιο οἰκόπεδο νοτίως τῆς Κρήτης.

Δέν εἶναι ὅλα «μαῦρα» σ’ αὐτόν τόν τόπο

Δημήτρης Καπράνος
Ἀχρείαστα νά εἶναι τά νοσοκομεῖα, μακάρι νά μᾶς ἀξιώσει ὁ Θεός νά μήν πατήσουμε ποτέ ἐκεῖ τό πόδι μας.

Παρασκευή, 22 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΧΑΡΙΝ ΦΙΛΙΑΣ!