ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022

Πρόβλεψις-σόκ γιά 2,5 εὐρώ τό λίτρο ἡ ἀμόλυβδη

Ράλλυ ἄνευ προηγουμένου στίς τιμές ὑγρῶν καυσίμων στήν χώρα μας

ΤΗΝ ΩΡΑ πού στήν Κύπρο ἡ τιμή τῆς ἀμόλυβδης παραμένει στά 1,37 εὐρώ τό λίτρο καί ἡ τιμή τοῦ πετρελαίου θερμάνσεως στά 0,96 εὐρώ τό λίτρο, στήν χώρα μας εἶναι ἐλάχιστα τά πρατήρια πού εἶχαν χθές τήν τιμή τῆς ἀμόλυβδης κάτω ἀπό τά 2 εὐρώ. Οἱ περιορισμοί στίς ἐξαγωγές ρωσσικοῦ πετρελαίου ἀναμένεται νά ἐκτινάξουν τίς ἤδη πολύ ὑψηλές τιμές τοῦ πετρελαίου καί τῆς βενζίνης καί νά πιέσουν τούς καταναλωτές, τίς ἐπιχειρήσεις, τίς ἀγορές καί συνεπῶς τήν οἰκονομία.

Oἱ τιμές τῶν ὑγρῶν καυσίμων στήν Ἑλλάδα κάνουν ράλλυ πού δέν ἔχει προηγούμενο, μέ τήν τιμή τῆς ἀμόλυβδης βενζίνης σέ 23 νομούς τῆς χώρας νά ἔχει ὑπερβεῖ τά 2 εὐρώ τό λίτρο, τό diesel ἤδη κατά μέσον ὅρον εὑρίσκεται στό 1,80 εὐρώ τό λίτρο καί τό πετρέλαιο θερμάνσεως νά διατίθεται μέ μέση τιμή στά μεγάλα ἀστικά κέντρα στό 1,60 εὐρώ. Στήν περίπτωση τῶν νησιῶν, ὅπως πάντα, ἡ κατάστασις ἀκόμη χειρότερη. Σέ πολλά νησιά τοῦ Αἰγαίου, ἡ τιμή τῆς ἁπλῆς ἀμόλυβδης διαμορφώνεται στά 2,48 εὐρώ τό λίτρο.

Παράγοντες τῶν πρατηριούχων ἀνέφεραν μάλιστα ὅτι μέ τό ρυθμό πού κινεῖται ἡ ἀγορά, οἱ τιμές τῆς ἀμόλυβδης μπορεῖ νά φθάσουν ἀκόμη καί τά 2,5 εὐρώ μέσα στίς ἑπόμενες ἡμέρες, εἰδικά ἐάν ὁ μαῦρος χρυσός συνεχίσει τό ράλλυ στίς διεθνεῖς ἀγορές.

Πρόκειται γιά αὐξήσεις πάνω ἀπό 40% στήν ἁπλή ἀμόλυβδη ἀπό τίς ἀρχές τοῦ ἔτους καί 75% στό πετρέλαιο θερμάνσεως συγκριτικῶς πρός πέρυσι. Παράγοντες τῆς ἀγορᾶς ὑποστηρίζουν ὅτι ὅσο ἀνεβάζουν τίς τιμές τά διυλιστήρια τόσο θά ἀκολουθεῖ καί ἡ ὑπόλοιπη ἁλυσίς φθάνοντας ὥς τόν καταναλωτή. Ὑποστηρίζουν μάλιστα πώς οἱ τιμές στή λιανική θά ἦταν ἀκόμη πιό μεγάλες μέ βάση τόν ρυθμό αὐξήσεως πού ἐπιβάλλουν τά διυλιστήρια, ἐάν δέν ὑπῆρχαν πρατήρια μέ ἀποθέματα νά συγκρατήσουν τίς τιμές.

Οἱ τιμές πετρελαίου ἐξετινάχθησαν μετά τήν εἰσβολή τῆς Ρωσσίας, τῆς δεύτερης μεγαλύτερης στόν κόσμο χώρας ἐξαγωγῶν ἀργοῦ στήν Οὐκρανία καί τήν ἐπιβολή αὐστηρότερων κυρώσεων ἀπό τήν Δύση στή Μόσχα, ἐντείνοντας τούς φόβους γιά διατάραξη τῆς τροφοδοσίας στήν ἀγορά.

Ἡ Ἑλλάς, μαζί μέ Κύπρο, Μάλτα καί Σουηδία, εἰσάγουν πετρέλαιο σέ ποσοστό 80% ἐπί τῶν συνολικῶν ἐνεργειακῶν εἰσαγωγῶν. Ἐξαιρουμένης τῆς Ρωσσίας, βασικές προμηθεύτριες χῶρες εἶναι τό Καζακστάν, ἡ Σαουδική Ἀραβία, ἡ Αἴγυπτος, ἡ Λιβύη.

Ὑπό αὐτές τίς συνθῆκες, ὁ Διεθνής Ὀργανισμός Ἐνέργειας θά μποροῦσε νά ἀποδεσμεύσει περισσότερο πετρέλαιο ἀπό τά ἀποθέματα γιά νά περιορίσει τήν αὔξηση τῶν τιμῶν καυσίμων καί θά ἐκπονήσει ἕνα σχέδιο δράσεως γιά τήν ἄμεση μείωση τῆς καταναλώσεως πετρελαίου.

«Τήν ἑπόμενη ἑβδομάδα, ὅπως κάναμε γιά τό ἀέριο, θά παρουσιάσουμε ἕνα σχέδιο δράσης 10 σημείων γιά τό πῶς νά μειωθεῖ ἄμεσα τό πετρέλαιο» δήλωσε σέ ἐνεργειακό συνέδριο στό Παρίσι ὁ Φατίχ Μπιρόλ, ἐκτελεστικός διευθυντής τοῦ ὀργανισμοῦ. Τά κράτη μέλη τοῦ IEA συνεφώνησαν τήν περασμένη ἑβδομάδα νά ἀποδεσμεύσουν 60 ἑκατ. βαρέλια ἀπό τά ἀποθέματα πετρελαίου γιά νά ἀντισταθμιστεῖ ἡ διατάραξις στήν τροφοδοσία ὕστερα ἀπό τήν ρωσσική εἰσβολή στήν Οὐκρανία. Ὁ Μπιρόλ χαρακτήρισε τά 60 ἑκατ. βαρέλια «ἀρχική ἀπάντηση», προσθέτοντας: «Εἶναι μόνο τό 4% τῶν ἀποθεμάτων μας. Ἐάν ὑπάρχει ἀνάγκη, ἐάν τό ἀποφασίσουν οἱ κυβερνήσεις μας, μποροῦμε νά φέρουμε περισσότερο πετρέλαιο στίς ἀγορές, ὡς μέρος τῆς ἀπάντησης αὐτῆς».

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἀστυνομικός πληροφοριοδότις τῶν ἀντιεξουσιαστῶν!

Εφημερίς Εστία
Ἤ ποιός θά μᾶς φυλάξει ἀπό τούς φύλακες; Ἱστορίες ἱλαρότητος στήν ΕΛ.ΑΣ. Τά ΜΑΤ «φυλάσσουν» τήν Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία!

Ὅμηρος τῆς κλεπτοκρατίας ἡ Ἑλλάς

Μανώλης Κοττάκης
ΓΙΑΤΙ μπήκαμε στά μνημόνια; Γιατί ἐκτός ἀπό τό γεγονός ὅτι…

Σάλος μέ τήν ἐπίθεση τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ CDU κατά «τουριστῶν» Οὐκρανῶν

Εφημερίς Εστία
Γιά …«προνοιακό τουρισμό» στήν Γερμανία κατηγόρησε τούς…

Στήν Ἑλλάδα τοῦ 2022, «βάλτε νά πᾶνε»…

Δημήτρης Καπράνος
Βρισκόμαστε, λοιπόν, στήν Ἑλλάδα τοῦ 2022

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ