Πρώτη φορά ἀπό ἐπαρχία ὑπουργός Οἰκονομικῶν

Οἱ «ἄγνωστοι» τεχνοκράτες τοῦ Κυρ. Μητσοτάκη

ΑΙσθηση προεκάλεσαν τρεῖς ἐπιλογές ὑπουργῶν τοῦ κ. Μητσοτάκη στήν νέα Κυβέρνηση. Ἡ πρώτη εἶναι ἡ τοποθέτησις τοῦ καταγομένου ἀπό τήν Φθιώτιδα βουλευτοῦ τῆς ΝΔ Χρήστου Σταϊκούρα στήν θέση τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν. Ὁ τελευταῖος κεντροδεξιός ὑπουργός Οἰκονομικῶν ἀπό τήν Περιφέρεια (Μεσσηνία) ἦταν ὁ Ἰωάννης Μποῦτος. Ἡ δεύτερη ἐπιλογή εἶναι τοῦ βουλευτοῦ Σερρῶν Κώστα Καραμανλῆ, ὁ ὁποῖος ἀναλαμβάνει ὑπουργός Δημοσίων Ἔργων, ὅπως ὁ θεῖος του Κων. Καραμανλῆς τό 1952. Καί ἡ τρίτη ἐπιλογή τοῦ Κερκυραίου βουλευτοῦ Νίκου Δένδια, ὁ ὁποῖος ἀναλαμβάνει ἐπί κεφαλῆς τῆς ἑλληνικῆς διπλωματίας. Ὅπως εἶχε ἐξαγγείλει ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης προεκλογικῶς, ἡ Κυβέρνησίς του ἀποτελεῖται ἀπό πολλά νέα ἐξωκοινοβουλευτικά πρόσωπα. Συνολικῶς 21 πρόσωπα τοποθέτησε ὁ νέος Πρωθυπουργός στό κυβερνητικό σχῆμα, ἐκ τῶν ὁποίων ἐλάχιστα ἔχουν ἐμπλακεῖ στήν πολιτική. Οἱ τρεῖς ὑπουργοί εἶναι οἱ ἑξῆς: Ὑπουργός Ἐπικρατείας-Ψηφιακῆς Διακυβερνήσεως ὁ Κυριάκος Πιερρακάκης, ἀπόφοιτος τοῦ Οἰκονομικοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, τοῦ Harvard καί τοῦ MIT, καθηγητής στό Athens Tech College καί ἀπό τό 2015 διευθυντής ἐρευνῶν τῆς διαΝΕΟσις. Ἡ νέα ὑπουργός Πολιτισμοῦ Λίνα Μενδώνη ἀπό τό 1999 ἕως τό 2004 κατεῖχε τή θέση τῆς ΓΓ τοῦ ἐν λόγω Ὑπουργείου. Εἶναι δρ Ἀρχαιολογίας καί ἐργάζεται ἀπό τό 1988 στό Κέντρο Ἑλληνικῆς καί Ρωμαϊκῆς Ἀρχαιότητος τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος Ἐρευνῶν καί ἔχει πλούσιο συγγραφικό ἔργο. Ὁ Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ἐπιστρέφει μετά ἀπό χρόνια στό Ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτου καί εἶναι αὐτός πού θά ἐφαρμόσει τήν κατάργηση τοῦ ἀσύλου καί θά χειρισθεῖ τό θέμα τῶν Ἐξαρχείων.

Οἱ 18 ἐξωκοινοβουλευτικοί ὑπουργοί εἶναι οἱ ἑξῆς:

Ὁ Γιῶργος Ζαββός ἀναλαμβάνει ὑφυπουργός Οἰκονομικῶν, ἁρμόδιος γιά τήν ἐποπτεία τοῦ χρηματοπιστωτικοῦ συστήματος. Ἔχει θητεύσει στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση καί εἶναι εἰδικός σέ θέματα πού ἀφοροῦν στόν εὐρωπαϊκό τραπεζικό τομέα. Ὁ Θεόδωρος Σκυλακάκης εἶναι ὁ νέος ὑφυπουργός Οἰκονομικῶν, ἁρμόδιος γιά τήν δημοσιονομική πολιτική. Εἶναι οἰκονομολόγος καί ἔχει διατελέσει εὐρωβουλευτής ἀπό τό 2009 ἕως τό 2014, καθώς καί ἀναπληρωτής Δήμαρχος καί Ἀντιδήμαρχος Ἀθηναίων, ἐνῶ ἀπό τό 2014 εἶναι πρόεδρος τῆς Δράσης. Ὁ Γιάννης Τσακίρης, πού ἀναλαμβάνει ὑφυπουργός Ἀναπτύξεως, ἁρμόδιος γιά τίς Ἐπενδύσεις καί τίς ΣΔΙΤ, ἀπό τό 2006 εἶναι στέλεχος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Ταμείου Ἐπενδύσεων. Ὁ Νῖκος Παπαθανάσης, ὑφυπουργός Ἀναπτύξεως μέ ἁρμοδιότητα στόν τομέα τῆς βιομηχανίας καί τοῦ ἐμπορίου, εἶναι ἀπό τό 2016 γενικός διευθυντής τῆς ΝΔ, ἐνῶ ἐπί 35 ἔτη ἔχει ἐργασθεῖ σέ ἀνώτατες διοικητικές θέσεις στόν ἰδιωτικό τομέα. Ὁ Κώστας Φραγκογιάννης ἀναλαμβάνει τό χαρτοφυλάκιο τοῦ ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν ὡς ἁρμόδιος γιά τήν οἰκονομική διπλωματία καί τήν ἐξωστρέφεια, ἐνῶ μέχρι σήμερα ἦταν Διευθυντής Ἀναπτύξεως τοῦ Ὁμίλου Chipita. Ὁ Ἀντώνης Διαματάρης, ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν γιά τόν Ἀπόδημο Ἑλληνισμό, εἶναι ὁ ἐκδότης τοῦ «Ἐθνικοῦ Κήρυκα» στήν Νέα Ὑόρκη. Ὁ Λευτέρης Οἰκονόμου, πού ἀναλαμβάνει ὑφυπουργός Προστασίας τοῦ Πολίτου, ἁρμόδιος γιά θέματα ἀντιεγκληματικῆς πολιτικῆς καί σωφρονιστικοῦ συστήματος, εἶναι Ἀντιστράτηγος ἐ.ἀ. τῆς ΕΛΑΣ. Ὁ Ἀλκιβιάδης Στεφανῆς, ὁ ὁποῖος ἀναλαμβάνει ὑφυπουργός Ἀμύνης, εἶναι πρώην Ἀρχηγός ΓΕΣ. Ἡ ἐκπρόσωπος Τύπου τῆς ΝΔ Σοφία Ζαχαράκη ἀναλαμβάνει ὑφυπουργός Παιδείας, ἁρμόδια γιά θέματα πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας ἐκπαιδεύσεως καί εἰδικῆς ἀγωγῆς. Ἡ Δόμνα Μιχαηλίδου, πού ἀναλαμβάνει ὑφυπουργός Ἐργασίας καί Κοινωνικῶν Ὑποθέσεων, ἁρμόδια γιά θέματα Προνοίας καί Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης, ἦταν ἡ ὑπεύθυνη οἰκονομολόγος τῆς ὁμάδος τῶν κατασκευῶν γιά τήν Τρίτη Ἐργαλειοθήκη Ἀνταγωνισμοῦ τοῦ ΟΟΣΑ καί τά τελευταῖα χρόνια Σύμβουλος Μεταρρυθμίσεων τοῦ κ. Μητσοτάκη. Ὁ Βασίλης Κοντοζαμάνης, ὑφυπουργός Ὑγείας, ἔχει διατελέσει πρόεδρος τοῦ Ἐθνικοῦ Ὀργανισμοῦ Φαρμάκων καί ΓΓ Ὑγείας. Ὁ Γερ. Θωμᾶς, πού ἀναλαμβάνει ὑφυπουργός Ἐνέργειας, ἁρμόδιος γιά θέματα ἐνέργειας καί φυσικῶν πόρων, εἶναι ἀναπληρωτής Γενικός Διευθυντής τῆς Γενικῆς Διευθύνσεως Ἐνέργειας τῆς Κομμισσιόν καί πρόεδρος τοῦ ΔΣ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Ταμείου Στρατηγικῶν Ἐπενδύσεων (EFSI). Ὁ Δημήτρης Οἰκονόμου, ὁ νέος ὑφυπουργός, ἁρμόδιος γιά θέματα χωροταξίας καί ἀστικοῦ περιβάλλοντος, εἶναι Καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καί Διευθυντής τοῦ Ἐργαστηρίου Χωροταξικοῦ καί Πολεοδομικοῦ Σχεδιασμοῦ. Ὁ Δημήτριος Κράνης, πού ἀναλαμβάνει ὑφυπουργός Δικαιοσύνης, ὑπῆρξε ἀνώτατος δικαστικός λειτουργός, ἀντιπρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου καί Γενικός Διευθυντής τῆς Ἐθνικῆς Σχολῆς Δικαστῶν. Ὁ Θεόδωρος Λιβάνιος, πού ἀναλαμβάνει ὑφυπουργός Ἐσωτερικῶν, ἁρμόδιος γιά θέματα αὐτοδιοικήσεως καί ἐκλογῶν, καί θά ἀναλάβει τήν διαμόρφωση τοῦ νέου ἐκλογικοῦ νόμου, διετέλεσε ΓΓ τοῦ Ὑπουργείου Διοικητικῆς Μεταρρύθμισης ἐπί ὑπουργίας τοῦ κ. Μητσοτάκη. Ὁ Γρ. Ζαριφόπουλος, ὁ ὁποῖος ἀναλαμβάνει ὑφυπουργός Ψηφιακῆς Διακυβερνήσεως, ἁρμόδιος γιά τά θέματα ψηφιακῆς στρατηγικῆς, εἶναι στέλεχος ἐπιχειρήσεων, μέχρι προσφάτως Περιφερειακός Διευθυντής Νοτιοανατολικῆς Εὐρώπης τῆς Google. Ὁ Ἄ. Σκέρτσος, ὑφυπουργός παρά τῶ Πρωθυπουργῶ, ἁρμόδιος γιά τόν συντονισμό τοῦ κυβερνητικοῦ ἔργου, ἦταν ἐπί σειρά ἐτῶν Γ.Δ. τοῦ ΣΕΒ καί στενός συνεργάτης τῶν κ.κ. Χρυσοχοΐδη, Πικραμμένου καί Στουρνάρα. Ὁ Στ. Πέτσας, ὑφυπουργός παρά τῶ Πρωθυπουργῶ, ἁρμόδιος γιά θέματα ἐπικοινωνίας καί ἐνημερώσεως καί κυβερνητικός ἐκπρόσωπος, τήν περίοδο 2012-2014 ἦταν ἀπό τούς βασικούς διαπραγματευτές μέ τούς ἑταίρους μας τῆς ΕΕ, τῆς ΕΚΤ καί τοῦ ΔΝΤ γιά τά θέματα δημοσιονομικῆς πολιτικῆς. Ἀπό τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2018 ἀνέλαβε Διευθυντής τοῦ γραφείου τοῦ κ. Μητσοτάκη.

Ειδήσεις / Άρθρα

Κάθαρσις μέ ἀστερίσκους γιά τήν δολοφονία Λυγγερίδη

Εφημερίς Εστία
Γιά σύσταση «ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως» κατηγοροῦνται 25 ἡγετικά στελέχη τῆς «Θύρας 7» τοῦ Ὀλυμπιακοῦ μετά ἀπό εἰσαγγελική ἔρευνα συνενώσεως δικογραφιῶν ὀπαδικῆς βίας κατά τό νομικό πρότυπο τῆς «Χρυσῆς Αὐγῆς» Ἤρθησαν τό τραπεζικό καί τό τηλεφωνικό ἀπόρρητο τῶν συλληφθέντων – Ἀνοικτό τό ἐνδεχόμενο γιά τό πόσο ψηλά θά φθάσει ἡ ἔρευνα ΕΛ.ΑΣ.-Δικαστῶν – Στοῦ Ρέντη τήν ὥρα τῶν προσαγωγῶν χθές ὁ κ. Μητσοτάκης

Τό σαμάρι καί ὁ γάιδαρος

Μανώλης Κοττάκης
Πῦρ Ομαδόν δέχεται ἀπό χθές στό διαδίκτυο ἡ προσχωρήσασα στήν ΝΔ ὑποψήφια εὐρωβουλευτής Εὔη Χριστοφιλοπούλου, ἐπειδή ὁμολόγησε τηλεοπτικῶς ὅτι ἡ ὑποψηφιότητα Μπελέρη δέν ἔχει ἐθνικό συμβολισμό ἀλλά στοχεύει κυρίως νά ἀνακόψει τίς διαρροές πού ἔχει ἡ ΝΔ στά δεξιά της.

Κλιμακώνει τίς προκλήσεις ἡ Τουρκία ἐκδίδοντας Navtex

Εφημερίς Εστία
Η Τουρκία ἀποδεικνύει ἐμπράκτως ὅτι δέν ἐπιδιώκει τήν ἐξομάλυνση τῶν ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων καί προκαλεῖ μέ κάθε εὐκαιρία τήν Ἑλλάδα, ἀδιαφορώντας ἐάν οἱ ἡγέτες τῶν δύο χωρῶν τόν ἑπόμενο μῆνα θά συναντηθοῦν στήν Ἄγκυρα.

Ἡ σημερινή «παραβατική» νεολαία καί ἐμεῖς

Δημήτρης Καπράνος
Πολλά διαβάζουμε καί περισσότερα ἀκοῦμε γιά τήν περίφημη «παραβατικότητα τῶν ἀνηλίκων».

Πέμπτη, 23 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗ ΜΕ ΚΑΤΣΙΚΙΑ!