Πρώτη ἐπικοινωνία Μητσοτάκη – Σόλτς

ΤHN πρώτη τηλεφωνική συνομιλία μετά τήν ἀνάληψη τῶν…

… καθηκόντων του εἶχε ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης μέ τόν νέο Καγκελλάριο τῆς Γερμανίας Ὄλαφ Σόλτς. Ὁ Πρωθυπουργός ἐξέφρασε τήν βούληση τῆς ἑλληνικῆς πλευρᾶς γιά τήν ἐνίσχυση τῶν διμερῶν σχέσεων. Εἰς τό ἐπίκεντρον τῆς συνομιλίας ἦσαν οἱ ραγδαῖες ἐξελίξεις στήν Οὐκρανία μέ τούς δύο ἡγέτες νά τονίζουν τήν ἀνάγκη νά διατηρηθεῖ ἡ εὐρωπαϊκή ἑνότης ὅπως καί ὁ δίαυλος ἐπικοινωνίας μέ τήν Ρωσσία. Ἐπεσήμαναν πώς πρέπει νά γίνει σεβαστή ἡ ἐδαφική ἀκεραιότης τῆς Οὐκρανίας καί ὅτι ἡ παραμικρή ἐπιθετική κίνησις θά ἐπιφέρει σοβαρές συνέπειες.

Ὁ κ. Μητσοτάκης ἐνημέρωσε τόν κ. Σόλτς γιά τίς ἐξελίξεις στήν Ἀνατολική Μεσόγειο. Συνεζήτησαν ἀκόμη γιά τίς ἐξελίξεις στά Δυτικά Βαλκάνια. Ὁ Πρωθυπουργός ὑπεγράμμισε ὅτι ὑπάρχει θετική δυναμική γιά τήν ἐνίσχυση τῶν διμερῶν οἰκονομικῶν σχέσεων καί γιά γερμανικές ἐπενδύσεις στήν Ἑλλάδα. Οἱ δύο πολιτικοί συνεφώνησαν νά συναντηθοῦν τό συντομώτερο δυνατόν!

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ Ἱσπανία «μηδενίζει» τό κοντέρ στόν ΦΠΑ, ἡ Ἑλλάς τό «τερματίζει»

Εφημερίς Εστία
Οἱ σοσιαλιστές τοῦ Σάντσεθ ἀνακουφίζουν τούς πολῖτες τους ἀπό τήν ἀκρίβεια, ἐνῷ ἡ φιλελεύθερη ΝΔ λέει πεισματικῶς «ὄχι» στά αἰτήματα Ἑλλήνων γιά φορολογικές ἐλαφρύνσεις

Ἡ νέα στρατηγική ἀσφαλείας καί τά πυρηνικά τῆς Ρωσσίας

Εφημερίς Εστία
ΜΕΓΑΛΟ προβληματισμό πρέπει νά δημιουργήσει ἡ ἀναθεώρησις τοῦ πυρηνικοῦ δόγματος τῆς Ρωσσίας, τήν ὁποία ἀνήγγειλε ἀπό τό Βιετνάμ ὁ Πρόεδρος Πούτιν. Κατ’ ἀρχήν, εἶναι μία κίνησις πολιτική.

Ντόμινο ἀποκαλύψεων γιά φοροδιαφυγή πολυεθνικῆς

Εφημερίς Εστία
ΟΣΜΗ σκανδάλου ἀναδύεται ἀπό τά ἀλλεπάλληλα κρούσματα φοροδιαφυγῆς τοῦ πολυεθνικοῦ ὁμίλου Η&M πού ἐντοπίζονται σέ καταστήματά του σέ ὅλη τήν χώρα, καθώς ἡ ἐπιχείρησις συστηματικά δέν διεβίβαζε πρός τήν ΑΑΔΕ τίς ἀποδείξεις πού ἔκοβε.

Ντόναλντ Σάδερλαντ, στήν ἐποχή τῆς ψυχεδέλειας

Δημήτρης Καπράνος
Ἡ ἐκδημία τοῦ σπουδαίου Καναδοῦ ἠθοποιοῦ Ντόναλντ Σάδερλαντ, τοῦ ἠθοποιοῦ, ὁ ὁποῖος ἔδινε κῦρος μέ τήν παρουσία του στίς ταινίες, μᾶς θύμισε τήν ἐποχή κατά τήν ὁποία πηγαίναμε στόν κινηματογράφο γιά νά διδαχθοῦμε, νά προβληματισθοῦμε καί, ἐκ παραλλήλου, νά διασκεδάσουμε…

Ο ΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 22 Ἰουνίου 1924