ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

Προθεσμία 3 μηνῶν στούς ὑγειονομικούς ἀλλιῶς ἀπολύονται!

ΣΚΛΗΡΑΙΝΕΙ τήν στάση της ἔναντι τῶν ὑγειονομικῶν καί τῶν ἰατρῶν τοῦ ΕΣΥ ἡ Κυβέρνησις, προειδοποιῶντας τους ὅτι ἐξετάζει νά γίνει ὑποχρεωτικός ὁ ἐμβολιασμός ἀνοίγοντας παραλλήλως παράθυρο ἀκόμη καί γιά ἀπολύσεις.

Χθές ὁ ὑπουργός Ὑγείας Θᾶνος Πλεύρης ἀνεκοίνωσε τήν παράταση τοῦ μέτρου τῆς ἀναστολῆς ἐργασίας τῆς ἀνωτέρω ἐπαγγελματικῆς ὁμάδος μέχρι 31 Μαρτίου.

Ἀναφερόμενος στό μέτρο τοῦ ὑποχρεωτικοῦ ἐμβολιασμοῦ πού ἔχει τεθεῖ σέ ἐφαρμογή ἀπό τόν Σεπτέμβριο, ὁ κ. Πλεύρης τόνισε: «Ἡ πανδημία μᾶς δείχνει ὅτι τό μέτρο αὐτό πρέπει νά συνεχιστεῖ ἕως 31 Μαρτίου τοῦ 2022» καί ἐπισήμανε: «Δέν θά μπορέσουν νά ἐπιστρέψουν στήν ἐργασία ὅσοι δέν ἔχουν ἐμβολιαστεῖ». Ὁ ὑπουργός κατέστησε σαφές ὅτι ὅσοι ἀνεμβολίαστοι ἰατροί καί νοσηλευτές εὑρίσκονται σέ ἀναστολή ἐργασίας, ἔχουν τό περιθώριο τῶν τριῶν μηνῶν πού τούς καλύπτει ἡ ἰσχύς τοῦ μέτρου, γιά νά ἀποφασίσουν ἄν θά κάνουν τό ἐμβόλιο ἤ ἄν θά θέσουν ἑαυτούς ἐκτός ΕΣΥ! «Ἡ πανδημία δείχνει ὅτι τό μέτρο αὐτό μπορεῖ νά καταστεῖ συνολικά ὑποχρεωτικό. Ἡ πανδημία δείχνει ὅτι ὁ ἐμβολιασμός εἶναι ἀπαραίτητος καί ἐξετάζεται ἄν αὐτοί πού θά παρέχουν ὑπηρεσίες στό ΕΣΥ θά πρέπει νά εἶναι ἐμβολιασμένοι» σημείωσε ὁ κ. Πλεύρης.

Ειδήσεις / Άρθρα

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ