Πρόστιμα στήν Ἑλβετία γιά χρήση μπούρκας

Πρόστιμο θά ἐπιβάλλεται, εἰς τό ἑξῆς, σέ ὅσες γυναῖκες στήν Ἑλβετία παραβιάζουν τόν…

… ψηφισμένο νόμο γιά ἀπαγόρευση τῆς μπούρκα. Τό πρόστιμο θά ἀνέρχεται στό ποσόν τῶν 1.000 ἑλβετικῶν φράγκων (1.005 δολλαρίων), συμφώνως μέ νομοσχέδιο, πού κατετέθη χθές στό Κοινοβούλιο.

Εἶχε προηγηθεῖ ἡ ἐπικράτησις τῆς ἀπόψεως γιά ἀπαγόρευση τῶν καλυμμάτων προσώπων σέ δημοσίους χώρους σέ δημοψήφισμα πέρυσι, μετά πρόταση τῆς Ἄκρας Δεξιᾶς. Καί, παλαιότερα, τό 2009, οἱ πολῖτες τῆς χώρας εἶχαν ψηφίσει νά ἀπαγορευθεῖ ἡ οἰκοδόμησις νέων μιναρέδων. Μετά σχετική διαβούλευση, τό Ὑπουργικό Συμβούλιο υἱοθέτησε, ἐν τέλει, πιό μετριοπαθῆ στάση ἐν σχέσει μέ τά ἀρχικά αἰτήματα γιά πρόστιμο ἀκόμη καί 10.000 ἑλβετικῶν φράγκων. Μέσῳ τῆς διατάξεως ἀναμένεται πάντως νά ἀντιμετωπισθεῖ καί τό φαινόμενο τῶν διαδηλωτῶν μέ καλυμμένο τό πρόσωπό τους. Τά καλύμματα πού συνδέονται μέ τήν ὑγεία, τήν ἀσφάλεια, τίς κλιματικές συνθῆκες καί τά τοπικά ἔθιμα θά συνεχίσουν νά εἶναι ἀποδεκτά.

Οἱ ὑπέρμαχοι τῆς ἀπαγορεύσεως χαρακτηρίζουν τά καλύμματα προσώπου σύμβολο ἀκραίου, πολιτικοῦ Ἰσλάμ. Στόν ἀντίποδα, μουσουλμανικές ὀργανώσεις κατεδίκασαν τό δημοψήφισμα ὡς μία διαδικασία πού κάνει διακρίσεις καί ἐδεσμεύθησαν νά προσφύγουν στήν δικαιοσύνη.

Ἡ Ἑλβετία δέν εἶναι ἡ πρώτη χώρα πού ἀπαγορεύει τό κάλυμμα προσώπου. Ἔχει προηγηθεῖ ἡ Γαλλία ἕνδεκα ἔτη πρίν, ἐνῶ στήν Δανία, τήν Αὐστρία, τήν Ὁλλανδία καί τήν Βουλγαρία ἰσχύει πλήρης ἤ μερική ἀπαγόρευσις καλύμματος προσώπου σέ δημόσιους χώρους. Οἱ μουσουλμάνοι ἀντιστοιχοῦν περίπου στό 5% τοῦ ἑλβετικοῦ πληθυσμοῦ, οἱ περισσότεροι μέ ρίζες στήν Τουρκία, τήν Βοσνία καί τό Κοσσυφοπέδιο.

Ειδήσεις / Άρθρα

Παγκρήτια Τράπεζα: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας»

Εφημερίς Εστία
Η Παγκρήτια Τράπεζα ανακοινώνει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας» με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας συγχώνευσής τους με απορρόφηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας από την Παγκρήτια ή με όποιον άλλο τρόπο κριθεί κατάλληλος.

Θνῆσκε ὑπέρ Πατρίδος

Εφημερίς Εστία
110 χρόνια ἀπό τόν θάνατο τοῦ ποιητοῦ Λορέντζου Μαβίλη στό πεδίο τῆς μάχης «Ὁ πόλεμος μοῦ ἐπιφύλαξε τήν τιμή νά θυσιάσω τή ζωή μου γιά τήν Ἑλλάδα»

Δικαιοῦνται ἑλληνικό διαβατήριο οἱ μετανάστες, ἀλλά ὄχι ὁ Κωνσταντῖνος;

Μανώλης Κοττάκης
ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ θά πρέπει νά συμφιλιωθοῦμε μέ τήν ἱστορία μας

Συσκότισις στήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφανείας

Εφημερίς Εστία
Ἡ παρουσία Δημητριάδη καί τά γραπτά ὑπομνήματα

Κοινωνική δικτύωση καί σκληρή λογοκρισία

Δημήτρης Καπράνος
Τελικά, τί εἶναι τό “Facebook”; Τί σκοπούς ἐξυπηρετεῖ;