Προσπάθειες προσεγγίσεως ΗΠΑ-Κίνας μέ φόντο τήν οἰκονομία

Σέ μία κίνηση πού δείχνει τήν ἀμοιβαία διάθεση τῆς ἀμερικανικῆς καί τῆς κινεζικῆς κυβερνήσεως γιά ἀναθέρμανση τῶν ἐμπορικῶν καί διπλωματικῶν σχέσεών τους, ὁ Πρωθυπουργός τῆς Κίνας ὑπεδέχθη στό Πεκῖνο τήν ὑπουργό Οἰκονομικῶν τῶν ΗΠΑ.

Μέ φόντο τίς ἀλλεπάλληλες κρίσεις στό διεθνές σκηνικό, ὁ Λί Τσιάνγκ εἶπε στήν Τζάνετ Γέλλεν ὅτι ἐλπίζει οἱ δύο χῶρες «νά εἶναι ἑταῖροι, ὄχι ἀντίπαλοι.» Ἀπό τήν πλευρά της, ἡ Ἀμερικανίς ἀξιωματοῦχος ὑπεγράμμισε ὅτι «οἱ σχέσεις τῶν δύο χωρῶν μποροῦν νά σημειώσουν πρόοδο μόνον μέσῳ ἄμεσης καί ανοικτῆς ἐπικοινωνίας.»

Πρόκειται γιά τήν δεύτερη ἐπίσκεψη τῆς Γέλλεν στό Πεκῖνο μέσα σέ διάστημα ἑνός ἔτους, παρά τό γεγονός ὅτι ἡ Οὐάσιγκτων καί ἡ Κίνα ἔχουν μεγάλες διαφορές λόγῳ μίας σειρᾶς διαφωνιῶν σέ θέματα, ὅπως ἡ πρόσβασις στίς τεχνολογίες αἰχμῆς, τό ζήτημα τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς Ταϊβάν ἤ ἡ ἐφαρμογή TikTok, πού ἀπειλεῖται μέ ἀπαγόρευση στίς ΗΠΑ. «Μολονότι ὑπάρχουν πολλά ἀκόμη νά κάνουμε, πιστεύω ὅτι στή διάρκεια τῆς χρονιᾶς, σταθεροποιήσαμε τή σχέση μας» τόνισε ἡ Ἀμερικανίς ὑπουργός Οἰκονομικῶν καί τέως ἐπί κεφαλῆς τῆς Κεντρικῆς Τραπέζης τῶν ΗΠΑ, κατά τήν ὑποδοχή της ἀπό τόν Κινέζο Πρωθυπουργό στό Μέγαρο τοῦ Λαοῦ.

Ἡ Γέλλεν, ἡ ὁποία συναντᾶται σήμερα μέ τόν πρώην ἀντιπρόεδρο τῆς κινεζικῆς κυβερνήσεως καί Λιού Χέ καί τόν διοικητή τῆς Κινεζικῆς Κεντρικῆς Τραπέζης Πάν Γκονγκσένγκ, συνηντήθη τό Σαββατοκύριακο μέ τόν Κινέζο ὁμόλογό της, Λάν Φοάν, ὁ ὁποῖος ἐδήλωσε: «Οἱ δύο μεγαλύτερες οἰκονομίες στόν κόσμο ἔχουν καθῆκον νά διαχειρίζονται τήν σχέση τους μέ ὑπευθυνότητα». Ὅπως σημειώνουν τά ἀμερικανικά μέσα ἐνημερώσεως, ἡ Οὐάσιγκτων ἀνησυχεῖ ὅτι οἱ μαζικές ἐπιδοτήσεις πού χορηγοῦνται ἀπό τήν κινεζική κυβέρνηση στίς τεχνολογίες, τήν πράσινη ἐνέργεια, τά ἠλεκτρικά ὀχήματα ἤ ἀκόμη καί τίς μπαταρίες, θά πλημμυρίσουν μέ προϊόντα χαμηλοῦ κόστους τήν παγκόσμια ἀγορά, δημιουργῶντας πρόβλημα στίς ἐπιχειρήσεις αὐτῶν τῶν τομέων ἐκτός Κίνας.

Ειδήσεις / Άρθρα

Δένδιας: «Ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς προδιαγράφει τό μέλλον τῆς ΝΔ»

Εφημερίς Εστία
Αἰχμές μέ νόημα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης – Κοινοβουλευτική ἀντιπαράθεσις γιά Σκόπια – Ἑλληνοτουρκικά μέ τόν πρόεδρο τῆς «Νίκης» γιά τήν πολιτική παρακαταθήκη τοῦ Ἐθνάρχη – Ἐπανέλαβε τά περί ὑπαρξιακῆς ἀπειλῆς

Πειθαρχημένη Δημοκρατία

Μανώλης Κοττάκης
Στήν νέα Δύση δέν ὑπάρχει χῶρος γιά ἐνοχλητικούς

Ἐγκληματική ὀργάνωσις στήν ΔΟΥ Χαλκίδος

Εφημερίς Εστία
Εγκληματική ὀργάνωση τῆς ὁποίας ἠγεῖτο προϊσταμένη στήν ΔΟΥ Χαλκίδος καί ἐκβίαζε πολῖτες λαμβάνοντας ποσά γιά νά «κλείσει» ὑποθέσεις ἐξάρθρωσαν στελέχη τοῦ τμήματος Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς ΕΛ.ΑΣ.

Ὅταν ὁ Ἐπίτροπος ζητᾶ νά… ὁρισθεῖ Ἐπίτροπος

Δημήτρης Καπράνος
Τήν οἰκουμενικότητα τῆς ἑλληνικῆς ἐμπορικῆς Ναυτιλίας καί τήν δυνατότητά της νά στέκεται ὑπεράνω κομμάτων, παρατάξεων καί συνόρων ἀπέδειξε τό χθεσινό γεῦμα ἐργασίας στήν Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιῶς.

Σάββατον, 23 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΒΟΥΝΙΣΙΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ