Προσφυγή Μυτιληναίου κατά ΤΑΙΠΕΔ γιά τήν Ἀττική Ὁδό

ΕΝΣΤΑΣΗ στήν Ἀρχή Προδικαστικῶν Προσφυγῶν γιά τήν ἀνάδειξη τῆς ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ὡς προτιμητέου ἐπενδυτοῦ στόν διαγωνισμό τῆς Ἀττικῆς Ὁδοῦ κατέθεσε, συμφώνως πρός πληροφορίες, ἡ κοινοπραξία τῆς Mytilineos μέ τήν γαλλική Vinci καί τήν Mobility Partner.

Τό ὕψος τῆς οἰκονομικῆς προσφορᾶς τῆς ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ἀνῆλθε σέ 3,27 δισ. εὐρώ ἐνῷ ἡ δεύτερη ὑψηλότερη προσφορά ὕψους 3,106 δισ. κατετέθη ἀπό τήν κοινοπραξία τῆς Mytilineos μέ τήν Vinci καί τήν Mobility Partner. Ἡ συγκεκριμένη πρότασις ἀπεῖχε μόλις μισό ἑκατομμύριο ἀπό τό νά βρεθεῖ ἐντός τοῦ εὔρους τοῦ 5%, πού θά τῆς ἔδιδε δικαίωμα συμμετοχῆς σέ νέο γῦρο βελτιωμένων προσφορῶν μεταξύ τῶν δύο πρώτων ὑποψηφίων. Ἡ σχετική σύμβασις φέρεται νά ἔχει ἀποσταλεῖ στό Ἐλεγκτικό Συνέδριο καί, συμφώνως πρός τήν διαδικασία, ἐφ’ ὅσον ἐγκριθεῖ, θά ὑπογραφεῖ ἀπό τόν ΤΑΙΠΕΔ καί τόν ἐπενδυτή καί στήν συνέχεια θά κατατεθεῖ γιά κύρωση στήν Βουλή.

Μέχρι τήν ὑπογραφή καί ψήφιση τῆς συμβάσεως, ἡ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θά πρέπει νά ὁριστικοποιήσει μέ ὅλες τίς προβλεπόμενες λεπτομέρειες τό χρηματοδοτικό σχῆμα ἐφάπαξ καταβολῆς τοῦ τιμήματος τῶν 3,27 δισ., προκειμένου νά γίνει τό οἰκονομικό κλείσιμο τῆς συναλλαγῆς, ἀναφέρουν πηγές τοῦ ΤΑΙΠΕΔ. Ἐν συνεχείᾳ, συμφώνως πρός πληροφορίες, τό ἑπόμενο βῆμα δέν ἀποκλείεται νά εἶναι ἡ προσφυγή στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας κατά τῆς ἀναδείξεως τῆς ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ὡς προτιμητέου ἐπενδυτοῦ.

Ειδήσεις / Άρθρα

Την Κυριακή 10.12 με την Εστία: Σύνταγμα Χωροφυλακής Αθηνών

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε στις 10.12 με την Εστία της Κυριακής: ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ • Το έπος της μάχης του Μακρυγιάννη!

Κυριάκο, χάσαμε

Εφημερίς Εστία
Ἡ Οὐάσιγκτων ἐγκαταλείπει τό Κίεβο ἀναγγέλλοντας ἐμμέσως τήν διακοπή τῆς χρηματοδοτήσεως, ἐνῷ τό ΝΑΤΟ προαναγγέλλει διά τοῦ Στόλτενμπεργκ τήν ἧττα τῆς Οὐκρανίας στό μέτωπο! – Τί ἐκέρδισε ἡ Ἑλλάς πού στάθηκε στήν σωστή πλευρά τῆς ἱστορίας;

Θά τά «δώσουμε», μιά μέρα, ξαφνικά

Μανώλης Κοττάκης
Διαπραγμάτευση κάτω ἀπό τό τραπέζι λόγῳ πολιτικοῦ κόστους

Πρεμιέρα τῆς «Νέας Ἀριστερᾶς» μέ ψῆφο πρός τούς τραπεζῖτες

Εφημερίς Εστία
ΟΙ 11 ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ βουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀνεκοίνωσαν χθές τό ὄνομα τοῦ φορέως τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος πού συνεκρότησαν καί φέρει τήν ὀνομασία «Νέα Ἀριστερά».

Ἕνας ἀνήσυχος γεωπόνος τοῦ Μοντεβιδέο

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Ρομπέρτο Οὐάσιγκτων Καλκατέρα εἶναι γεωπόνος ἀπό τήν Οὐρουγουάη. Ὑπῆρξε διεθνής ποδοσφαιριστής, ἔπαιξε στήν Νασιονάλ τοῦ Μοντεβιδέο καί ὁ Δημήτριος Καρέλλας τόν ἔφερε νά παίξει, τό 1974, στήν «Νασιονάλ» (Ἐθνικός) τοῦ Πειραιῶς.