Πρός κλείσιμο τῶν Λυκείων λόγω τῆς ἐξάρσεως τῆς πανδημίας

Ἐξετάζονται καί ἄλλα μέτρα παρά τίς περί τοῦ ἀντιθέτου διαβεβαιώσεις

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ τῶν στελεχῶν τῆς Κυβερνήσεως θυμίζουν τίς ἀντίστοιχες κατά τίς παραμονές ὑποτιμήσεως τοῦ νομίσματος ἤ τῆς ἐξαγγελίας προώρων ἐκλογῶν. Διαψεύδουν μέ κάθε εὐκαιρία καί σέ ὅλους τούς τόνους τό ἐνδεχόμενο ἐπιβολῆς lockdown, καί ἀντί νά πείθουν, ὁδηγοῦν τούς πολῖτες νά διερωτῶνται.

Γιατί αὐτή ἡ ἐπιμονή; Τί ὑποκρύπτει; Μήπως μιά πρόθεση ἐπιβολῆς ἐν τέλει μιᾶς νέας καθολικῆς καραντίνας; Μέ τήν πανδημία πάντως αὐτές τίς ἡμέρες σέ ἔξαρση, μία σειρά νέων μέτρων καί αὐστηροποιήσεως τῶν ἤδη ἐφαρμοζομένων μελετᾶται ἀπό τήν Κυβέρνηση. Συμφώνως πρός πληροφορίες, τό πρῶτο μέτρο πού συζητεῖται στά κυβερνητικά γραφεῖα εἶναι ἡ ἀναστολή τῆς λειτουργίας τῆς μέσης ἐκπαιδεύσεως (ὄχι ὅμως καί τῶν δημοτικῶν σχολείων). Οἱ ἴδιες πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι ἡ ἀπόφασις αὐτή τῆς Κυβερνήσεως ὑπαγορεύεται ἀπό δύο λόγους.

Ὁ πρῶτος εἶναι ὅτι μετά τά ἔξοδα τῶν καθολικῶν lockdown τῶν δύο παρελθόντων ἐτῶν, οἱ δυνατότητες γιά καταβολή ἀποζημιώσεων εἶναι περιορισμένες ἄν ὄχι καί ἀνύπαρκτες. Δέν ὑπάρχει ὡς ἐκ τούτου περίπτωσις νά καταβληθοῦν ἐκ νέου τέτοια ἐπιδόματα, καί συνεπῶς ἡ καταβολή τους θά περιορισθεῖ στούς διδάσκοντες τῶν Λυκείων.

Ὁ δεύτερος εἶναι ὅτι ἄν ἀνασταλεῖ ἡ λειτουργία τῶν δημοτικῶν θά δημιουργηθεῖ ἀνάγκη γιά τίς οἰκογένειες νά ἀφήσουν τίς ἐργασίες τους προκειμένου νά τά προσέχουν. Συνεπῶς θά ἀπαιτηθοῦν καί ἄλλα ἐπιδόματα εἰδικοῦ σκοποῦ. Ἀπ’ ἐναντίας οἱ μαθητές τοῦ Λυκείου εἶναι σέ ἡλικία πού δέν ἀπαιτεῖται νά τούς ἐπιτηροῦν.

Εἶναι ἀλήθεια πώς ἡ κατάστασις δέν ἐξελίσσεται καλά. Τά κρούσματα αὐξάνονται γεωμετρικῶς. Ἔχουμε νέο ρεκόρ θανάτων κάθε ἡμέρα. Οἱ Μονάδες Ἐντατικῆς Θεραπείας ἀσφυκτιοῦν. Καί ἀκόμη δέν ὁλοκληρώθηκαν οἱ κρίσιμες δύο ἑβδομάδες ἀπό τήν πορεία τοῦ Πολυτεχνείου, μία πρώτης τάξεως ἑστία μεταδόσεως τοῦ κορωνοϊοῦ. Χθές συγκεκριμένα τά ἀνακοινωθέντα νέα κρούσματα ἦσαν 8.100, οἱ νεκροί 91 καί οἱ διασωληνωμένοι 597. Αὐτά εἶναι τά ἀποτελέσματα μέ βάση τά 643,683 τέστ (rapid καί μοριακά) πού ἐπραγματοποιήθησαν σέ ὅλη τήν ἐπικράτεια, μέ ἀποτέλεσμα ὁ δείκτης θετικότητος νά ὑπολογίζεται στό 1,25%.

Μέ τέτοιες ἐξελίξεις τίποτε δέν ἀποκλείεται καί ὅλες σχεδόν οἱ δηλώσεις πολιτικῶν ἤ ὑπηρεσιακῶν παραγόντων ἀποκλείουν μέν τό lockdown, θέτουν ὅμως τήν προϋπόθεση τῆς καταστολῆς τῆς πανδημίας διά τῆς ἐφαρμογῆς τῶν ἀποφασισθέντων μέτρων καί τῆς ὁμαλῆς τηρήσεως τοῦ προγράμματος ἐμβολιασμῶν. Ἀφήνουν δηλαδή ἀνοικτό τό ἐνδεχόμενο νά ἐπιβληθεῖ τελικῶς καραντίνα μέ ἐνδιάμεσο μέτρο τόν περιορισμό τῶν κινήσεων τῶν μή ἐμβολιασμένων.

Χαρακτηριστικό εἶναι ὅτι ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος ὑπεγράμμισε πώς ἡ ἔξαρσις τῆς πανδημίας πού συνεχίζεται σέ ὅλες τίς εὐρωπαϊκές χῶρες, συνδέεται μέ τήν χαμηλή ἐμβολιαστική κάλυψη καί ἀσκεῖ πίεση στά συστήματα ὑγείας. Ἐπανέλαβε πώς καταγράφεται ἔξαρσις καί στήν χώρα μας, ἀλλά τόνισε πώς «δέν ἐξετάζεται τό ἐνδεχόμενο ἐπιβολῆς lockdown ὅπως καί δέν ἐξετάζεται ἐπιβολή ἐπί πλέον μέτρων στούς ἐμβολιασμένους». Γιά τούς ἀνεμβολιάστους ὅλα τά ἐνδεχόμενα παραμένουν ἀνοικτά. Προσέθεσε πάντως ὅτι στόχος εἶναι ἡ ἐπέκτασις τῆς ἐμβολιαστικῆς καλύψεως τόσο μέ τήν πρώτη ὅσο καί μέ τήν τρίτη δόση, καθώς ἐξακολουθεῖ νά βρίσκεται σέ ἐξέλιξη τό πρόγραμμα Ἐλευθερία καί στά θετικά ἀνέφερε ὅτι τόν τελευταῖο μῆνα ἐπρογραμματίσθησαν περίπου 500.000 ραντεβού πρώτης δόσεως ἐνῶ ἐξαιρετικά καλά πηγαίνουν καί τά ραντεβού τῆς τρίτης δόσεως.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἤθελαν καί νά τόν …παρασημοφορήσουν

Εφημερίς Εστία
Ἀσύλληπτη ἐπιπολαιότης τῆς Ἡρώδου Ἀττικοῦ – Ἡ χειρότερη σέ δημοτικότητα – Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, ἀπό καταβολῆς τοῦ θεσμοῦ (41%), εἶχε περιλάβει στήν λίστα τῶν τιμητικῶν διακρίσεων, μαζί μέ τόν ὑβριστή τοῦ Λιμενικοῦ, καί τόν πατέρα Ἀντώνιο!

Ὕφεσις 2% στήν Εὐρωζώνη ἄν συνεχισθεῖ ὁ πόλεμος

Εφημερίς Εστία
ΣΤΑ ΧΑΜΗΛΑ ἐπίπεδα τοῦ 2009…

Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Πολῖτες ἀπειλοῦν νά πυρπολήσουν τούς διαχειριστές τῶν κόκκινων δανείων!

Εφημερίς Εστία
Ὀργή καί ἀγανάκτησις γιά τίς αὐξήσεις 25% στίς μηνιαῖες δόσεις συμβάσεων τῆς τελευταίας πενταετίας – Ἀνησυχία στούς λεγόμενους “servicers” – Ζητοῦν προστασία ἀπό τήν Κυβέρνηση

Ὁ ἐπιδοματικός καπιταλισμός

Μανώλης Κοττάκης
ΑΚΟΥΓΑ χθές τό πρωί, στήν ἐκπομπή τοῦ Παύλου Τσίμα, στόν «Σκάι», τόν πρώην ὑπουργό Οἰκονομικῶν Νῖκο Χριστοδουλάκη μέ τόν ὁποῖο μᾶς δένουν σχέσεις ἀμοιβαίας ἐκτίμησης, νά ἀναλύει τά βασικά προβλήματα τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.