Πρός ἀναβολή τό Brexit στό προσκήνιο τό Dexit

Στό κέντρο ὁ Ρουμᾶνος πρέσβυς κατά τήν συνέντευξη Τύπου

Ἐκτιμήσεις Εὐρωπαίων διπλωματῶν στήν «Ἑστία»

Τῆς Μύρνας Νικολαΐδου

Η ΕΕ ἐπιμένει ὅτι ἡ ὑπάρχουσα συμφωνία μέ τήν Βρεταννία εἶναι ἡ καλύτερη δυνατή, τήν ὥρα πού ἡ Τερέζα Μαίη εὐελπιστεῖ σέ ἕνα μικρό θαῦμα κατά τήν ψηφοφορία τοῦ Κοινοβουλίου τήν προσεχῆ Τρίτη. Καί ἐνῶ τό σενάριο τῆς ἀναβολῆς τοῦ Brexit κερδίζει συνεχῶς ἔδαφος, στό προσκήνιο ἔρχεται τό Dexit, δηλαδή ἡ ἔξοδος τῆς Γερμανίας ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση. Αὐτό τουλάχιστον ἐμπεριέχεται στό πρόγραμμα πού θά κληθοῦν νά ψηφίσουν τά μέλη τοῦ ἀκροδεξιοῦ AfD στό συνέδριο τοῦ κόμματος πού πραγματοποιεῖται στήν Ρίζα τῆς Σαξονίας. Ὡστόσο ἄν καί τό σενάριο Dexit εἶναι πρός τό παρόν ἀρκετά μακρυνό, μόλις δυόμιση μῆνες ἀπέμειναν ἀπό τήν ἐπίσημη ἡμερομηνία ἀποχωρήσεως τῆς Βρεταννίας ἀπό τήν ΕΕ. Οἱ Βρυξέλλες ἐπιμένουν ὅτι αὐτή ἡ συμφωνία εἶναι ἡ μόνη δυνατή, κάτι πού διεφάνη καί στήν συνέντευξη Τύπου πού ἐπραγματοποιήθη χθές στά γραφεῖα τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου στήν Ἀθήνα μέ ἀφορμή τήν ἀνάληψη τῆς ἑξάμηνης προεδρίας τῆς ΕΕ ἀπό τήν Ρουμανία τήν 1η Ἰανουαρίου. Σέ σχετική ἐρώτηση τῆς «Ἑστίας» ὁ πρέσβυς τῆς Ρουμανίας στήν Ἑλλάδα κ. Lucian Fatu ἐπιβεβαίωσε ὅτι ἡ συμφωνία μεταξύ ΕΕ καί Λονδίνου γιά τό Brexit «εἶναι ἡ καλύτερη δυνατή» καί ἡ μόνη πού βρίσκεται αὐτήν τήν στιγμή στό τραπέζι. Ὡστόσο, ἀνεγνώρισε ὅτι πρόκειται γιά ἕνα θέμα πολύπλοκο, καί οἱ ὅποιες ἀποφάσεις πρόκειται νά ληφθοῦν σέ συνεργασία μέ τήν Κομμισσιόν καί φυσικά τό Εὐρωπαϊκό Συμβούλιο. Ὡστόσο, ἄλλος Εὐρωπαῖος διπλωμάτης ἀνέφερε στήν «Ἑστία» ὅτι ὑπάρχει πιθανότης ἀναβολῆς τοῦ Brexit, πού ἐπισήμως θά λάβει χώρα στίς 29 Μαρτίου, σέ περίπτωση πού ὑπάρξει ἀδιέξοδο στό ἐσωτερικό. Ἡ παράτασις μπορεῖ νά διαρκέσει μέχρι καί ἕξι μῆνες, ὥστε νά δοθεῖ ἐπαρκής χρόνος στήν Βρεταννία νά ἀποφασίσει τά ἑπόμενα βήματά της, καθώς οἱ Βρυξέλλες δέν ἐπιθυμοῦν ἐπ’ οὐδενί ἕνα ἄτακτο Brexit. «Ἡ “μή συμφωνία” θά ἦταν καταστροφή, καί γιά τούς Βρεταννούς φίλους μας καί γιά τούς Εὐρωπαίους, καί ἄρα θά πρέπει νά καταβληθεῖ κάθε προσπάθεια ἀπό τώρα ἕως τό πρωί τῆς Τρίτης προκειμένου νά ἔχουμε ἕνα καλό ἀποτέλεσμα σέ αὐτό τό σημαντικό σχέδιο» δήλωσε ὁ Πρόεδρος τῆς Κομμισσιόν Ζάν-Κλώντ Γιοῦνκερ σέ συνέντευξη Τύπου στό Βουκουρέστι μέ τόν Ρουμᾶνο Πρόεδρο Κλάους Γιοχάνις μέ ἀφορμή τήν ἔναρξη τῆς ρουμανικῆς προεδρίας.

Τήν ἴδια ὥρα, ἐνισχύονται καί οἱ φωνές πού θεωροῦν ὅτι τό Brexit δέν θά γίνει, ἐνῶ ἀκόμη μεγαλύτερο ἐνδιαφέρον ἔχει τό γεγονός ὅτι αὐτές προέρχονται ἀπό τούς πλέον ἔνθερμους ὀπαδούς τῆς ἀποχωρήσεως τῆς χώρας ἀπό τήν ΕΕ. Ὁ δισεκατομμυριοῦχος Πῆτερ Χάργκριβς, πού ἦταν ὁ δεύτερος μεγαλύτερος χορηγός στήν ἐκστρατεία τοῦ 2016 ὑπέρ τῆς ἀποχωρήσεως, καί ὁ βετεράνος μάνατζερ ταμείων ἀντισταθμίσεως κινδύνου (hedge fund) Κρίσπιν Ὄντεϊ δήλωσαν στό Reuters ὅτι ἀναμένουν ἡ Βρεταννία νά παραμείνει στήν ΕΕ. Ἡ βρεταννική κυβέρνησις, ἐκτιμᾶ ὁ 72χρονος Χάργκριβς, πιθανόν νά ζητήσει πρῶτον μιά παράταση στήν ἐπίσημη διαδικασία ἐξόδου ἀπό τήν ΕΕ καί ἐν συνεχεία ἕνα δεύτερο δημοψήφισμα. «Ἔχω τελείως ἐγκαταλείψει. Εἶμαι σέ ἀπόλυτη ἀπόγνωση, δέν πιστεύω ὅτι θά συμβεῖ κἄν τό Brexit» δήλωσε ὁ Χάργκριβς, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀπό τούς πλουσιότερους ἄνδρες τῆς Βρετανίας καί προσέφερε 3,2 ἑκατ. λίρες στήν καμπάνια ὑπέρ τῆς ἀποχωρήσεως ἀπό τήν ΕΕ. Ἀλλά καί ὁ Ὄντεϊ, πού προσέφερε πάνω ἀπό 870.000 λίρες σέ ὀργανώσεις ὑπέρ τοῦ Brexit, δήλωσε ὅτι δέν πιστεύει πώς θά συμβεῖ τό Brexit οὔτε ὅμως καί θά διενεργηθεῖ δεύτερο δημοψήφισμα. «Ἡ ἄποψίς μου εἶναι ὅτι αὐτό δέν πρόκειται νά συμβεῖ» δήλωσε ὁ Ὄντεϊ. «Ἁπλά δέν βλέπω πῶς μπορεῖ νά γίνει αὐτό μέ αὐτή τήν σύνθεση τοῦ κοινοβουλίου» προσέθεσε.

Παραλλήλως ὁ Βρεταννός ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Τζέρεμυ Χάντ προειδοποίησε τούς βουλευτές, πού ὅπως φαίνεται θά ἀπορρίψουν τήν συμφωνία, ὅτι καλλιεργοῦν τόν κίνδυνο ἀκόμη καί νά μήν ἀποχωρήσει ἡ Βρεταννία ἀπό τήν ΕΕ. Συνοπτικῶς, οἱ βουλευτές ὑπέρ τοῦ Brexit ἀνησυχοῦν ὅτι ἡ συμφωνία αὐτή οὐσιαστικά θά παγιδεύσει τήν Βρεταννία ἐντός τῆς ΕΕ, ἐνῶ ὅσοι εἶναι κατά τῆς ἐξόδου θεωροῦν ὅτι ἡ χώρα θά ἐξέλθει ἀπό τήν Ἕνωση ἀποδυναμωμένη καί χωρίς κανένα λόγο στίς ἐξελίξεις.

Ειδήσεις / Άρθρα

Πρόεδρος τῆς Ἀρχῆς Ἀναπαραγωγῆς ἡ συντάκτις τοῦ νόμου γιά τά ὁμόφυλα

Εφημερίς Εστία
Ὁμαδικές ἀποχωρήσεις καί ἀντικαταστάσεις βουλευτῶν τῆς Νέας Δημοκρατίας ὅπως οἱ Εὐριπίδης Στυλιανίδης, Γιάννης Ἀδριανός καί Ξενοφῶν Μπαρολιάκος ἀπό τήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν – Ὁ κ. Μητσοτάκης προκαλεῖ τήν βάση τῆς Νέας Δημοκρατίας

Σέ δίνη διαρκείας ἡ Ἑλλάς

Μανώλης Κοττάκης
Τέσσερα παγωτά ἀπό τό ψυγεῖο περιπτέρου, δύο μικροί «πύραυλοι» καί δύο ξυλάκια, 10,80 εὐρώ τό σύνολο.

Τί ἀπαντᾶ ὁ Πρωθυπουργός στούς κ.κ. Καραμανλῆ καί Σαμαρᾶ

Εφημερίς Εστία
Πολιτικά μηνύματα καί ἀπαντήσεις σέ ὅσους τοῦ ἀσκοῦν κριτική γιά τήν κυβερνητική πολιτική καί τήν πορεία πού ἔχει χαράξει ἡ ΝΔ ἔστειλε χθές βράδυ ὁ Πρωθυπουργός.

Ἱσπανοί εἰς πανί σχεδιάζουν ἱσπανικά

Δημήτρης Καπράνος
Σέ μιά ἀπό τίς πολύ λίγες συζητήσεις πού εἶχα μέ τόν Δημήτρη Καρέλα, τόν ἄνθρωπο πού ἐπεδίωξε, στά μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ ΄50, νά ἀπογειώσει τό ἑλληνικό (μίζερο τότε καί ἄγνωστο διεθνῶς) ποδόσφαιρο μέ τήν ἔνταξη στόν ἱστορικό Ἐθνικό Πειραιῶς τῶν μεγάλων Οὕγγρων ποδοσφαιριστῶν πού εἶχαν καταπλήξει τήν ὑφήλιο μέ τήν ἐθνική τους ὁμάδα (Πούσκας, Λόραντ, Τσίμπορ, Χιντεγκούτι, Ντόλγκος κ.ἄ.) μοῦ εἶχε πεῖ μέ πικρία:

Παρασκευή, 17 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΑ «ΚΡΙΣ-ΚΡΑΦΤ»