ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023

Πρός ὕφεσιν καί φέτος ἡ παγκόσμια οἰκονομία

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ὕφεση ἀναμένουν τά δύο τρίτα τῶν ἐπί κεφαλῆς οἰκονομολόγων τοῦ ἰδιωτικοῦ καί δημόσιου τομέως, πού ἠρωτήθησαν ἀπό τό Παγκόσμιο Οἰκονομικό Φόρουμ (WEF), ἀναμένουν συμφώνως πρός ἔρευνα τοῦ Φόρουμ πού ἐδημοσιοποιήθη ἐν ὄψει τῆς ἐτήσιας συνόδου του.

Τό 18% ἐκτιμᾶ ὅτι μιά παγκόσμια ὕφεσις εἶναι «ἐξαιρετικά πιθανή» –ποσοστό ὑπερδιπλάσιο συγκριτικῶς πρός τήν προηγούμενη ἔρευνα πού διενεργήθη τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2022. Μόνο τό ἕνα τρίτο τῶν ἐρωτηθέντων ἀπήντησε ὅτι τήν θεωρεῖ ἀπίθανη φέτος. «Ὁ σημερινός ὑψηλός πληθωρισμός, ἡ χαμηλή ἀνάπτυξη, τό ὑψηλό χρέος καί τό περιβάλλον ἔντονου κατακερματισμοῦ μειώνουν τά κίνητρα γιά τίς ἐπενδύσεις πού χρειάζονται γιά ἐπάνοδο στήν ἀνάπτυξη καί αὔξηση τοῦ ἐπιπέδου διαβίωσης γιά τούς περισσότερο εὐάλωτους τοῦ κόσμου» δήλωσε ἡ γενική διευθύντρια τοῦ WEF Σαάντια Ζαχίντι σέ ἀνακοίνωση πού συνοδεύει τά συμπεράσματα τῆς ἐρεύνης.

Ἡ ἔρευνα τοῦ ὀργανισμοῦ ἐβασίσθη σέ 22 ἀπαντήσεις ἀπό ὁμάδα ὑψηλόβαθμων οἰκονομολόγων πού προέρχονται ἀπό θεσμούς, ὅπως τό Διεθνές Νομισματικό Ταμεῖο, ἐπενδυτικές τράπεζες, πολυεθνικές καί ὅμιλοι ἀντασφαλίσεως. Γιά τόν πληθωρισμό ἡ ἔρευνα τοῦ WEF ἔδειξε μεγάλες περιφερειακές διαφοροποιήσεις: τό ποσοστό πού ἀναμένει ὑψηλό πληθωρισμό τό 2023 ἐκυμαίνετο ἀπό μόλις 5% γιά τήν Κίνα ἕως 57% γιά τήν Εὐρώπη, ὅπου ὁ ἀντίκτυπος ἀπό τήν αὔξηση στίς τιμές ἐνέργειας τήν περασμένη χρονιά ἔχει ἐξαπλωθεῖ στήν εὐρύτερη οἰκονομία. Ἡ πλειονότης τῶν οἰκονομολόγων ἀναμένει περαιτέρω σύσφιγξη τῆς νομισματικῆς πολιτικῆς στήν Εὐρώπη καί τίς ΗΠΑ (59% καί 55% ἀντιστοίχως.)

Ἄλλα εὑρήματα τῆς ἐρεύνης εἶναι:

ἐννέα ἀπό τούς δέκα ἐρωτηθέντες ἀναμένουν ὅτι ἡ ἀσθενής ζήτησις καί τό ὑψηλό κόστος δανεισμοῦ θά ἀσκήσουν πιέσεις στίς ἐπιχειρήσεις, μέ πάνω ἀπό τό 60% νά καταδεικνύει ἐπίσης ὑψηλότερο κόστος εἰσροῶν.

Οἱ προκλήσεις ἀναμένεται νά ὁδηγήσουν τίς πολυεθνικές ἑταιρεῖες εἰς τό νά μειώσουν τίς δαπάνες τους, ἀπό τό νά περιορίσουν τά λειτουργικά ἔξοδά τους ἕως τό νά ἀπολύσουν ἐργαζομένους.

Ἡ κρίσις τοῦ κόστους διαβιώσεως ἴσως ἐπίσης νά πλησιάζει τό ἀποκορύφωμά της, μέ τήν πλειονότητα τῶν ἐρωτηθέντων νά ἀναμένουν ὅτι θά ἔχει γίνει λιγώτερο σοβαρή ἕως τά τέλη τοῦ 2023.

Ειδήσεις / Άρθρα

Αὐξάνεται ἡ στρατιωτική παρουσία τῆς Ἑλλάδος στίς ἐμπόλεμες περιοχές!

Εφημερίς Εστία
Κατά 20% – Τί ἀπεφάσισε τό Συμβούλιο Ἀρχηγῶν Γενικῶν Ἐπιτελείων γιά τήν ἐμπλοκή στελεχῶν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων σέ ἀποστολές τῆς ΕΕ καί τοῦ ΝΑΤΟ – Σύστασις μισθοφορικοῦ ἐπαγγελματικοῦ στρατοῦ ἡ ἐπικρατοῦσα ἰδέα στό Πεντάγωνο – Ὁ Κασσελάκης ἐπηρεάζει τούς …στρατηγούς!

Ἡ περίληψη τοῦ ποιοί εἴμαστε

Μανώλης Κοττάκης
ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ πρίν ἀπό τήν ἐπέλαση τοῦ καταστροφικοῦ Daniel στήν Θεσσαλία ἡ ὁποία ὁδήγησε μεταξύ ἄλλων καί στήν μετάθεση τῶν ἐσωκομματικῶν ἐκλογῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κατά ἑπτά μέρες, εἶχα τήν εὐκαιρία νά συνομιλήσω μέ κορυφαῖο μέλος, στέλεχος τῆς ὁμάδας τῆς Ἔφης Ἀχτσιόγλου.

ΣΥΡΙΖΑ: Σκάβουν τόν λάκκο τοῦ νέου ἀρχηγοῦ μέ τό «καλημέρα»

Εφημερίς Εστία
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ὥρα μέ τήν ὥρα ὅτι ἡ διάσπασις στόν ΣΥΡΙΖΑ ἤ ἡ ἀπομάκρυνσις στελεχῶν πού ἐναντιώνονται στήν πιό κεντρώα πορεία πού θέλει νά χαράξει ὁ νέος Πρόεδρος τοῦ κόμματος, εἶναι προδιαγεγραμμένη.

Στήν πολιτική δέν ἰσχύει τό pacta sunt servanda

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι δά καί τόσο εὐχάριστο νά ἔχεις τό τραπέζι στρωμένο, νά ἔχεις ἑτοιμάσει τά πάντα, νά ἑτοιμάζεσαι νά σερβίρεις τούς καλεσμένους καί, ξαφνικά, νά ἔρχεται ἕνας ἄγνωστος καί νά σοῦ διαλύει τό σκηνικό.

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΙΑΤΩΝ ΕΚΑΤΟΜΒΗ