ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023

Πρός ὕφεσιν καί φέτος ἡ παγκόσμια οἰκονομία

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ὕφεση ἀναμένουν τά δύο τρίτα τῶν ἐπί κεφαλῆς οἰκονομολόγων τοῦ ἰδιωτικοῦ καί δημόσιου τομέως, πού ἠρωτήθησαν ἀπό τό Παγκόσμιο Οἰκονομικό Φόρουμ (WEF), ἀναμένουν συμφώνως πρός ἔρευνα τοῦ Φόρουμ πού ἐδημοσιοποιήθη ἐν ὄψει τῆς ἐτήσιας συνόδου του.

Τό 18% ἐκτιμᾶ ὅτι μιά παγκόσμια ὕφεσις εἶναι «ἐξαιρετικά πιθανή» –ποσοστό ὑπερδιπλάσιο συγκριτικῶς πρός τήν προηγούμενη ἔρευνα πού διενεργήθη τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2022. Μόνο τό ἕνα τρίτο τῶν ἐρωτηθέντων ἀπήντησε ὅτι τήν θεωρεῖ ἀπίθανη φέτος. «Ὁ σημερινός ὑψηλός πληθωρισμός, ἡ χαμηλή ἀνάπτυξη, τό ὑψηλό χρέος καί τό περιβάλλον ἔντονου κατακερματισμοῦ μειώνουν τά κίνητρα γιά τίς ἐπενδύσεις πού χρειάζονται γιά ἐπάνοδο στήν ἀνάπτυξη καί αὔξηση τοῦ ἐπιπέδου διαβίωσης γιά τούς περισσότερο εὐάλωτους τοῦ κόσμου» δήλωσε ἡ γενική διευθύντρια τοῦ WEF Σαάντια Ζαχίντι σέ ἀνακοίνωση πού συνοδεύει τά συμπεράσματα τῆς ἐρεύνης.

Ἡ ἔρευνα τοῦ ὀργανισμοῦ ἐβασίσθη σέ 22 ἀπαντήσεις ἀπό ὁμάδα ὑψηλόβαθμων οἰκονομολόγων πού προέρχονται ἀπό θεσμούς, ὅπως τό Διεθνές Νομισματικό Ταμεῖο, ἐπενδυτικές τράπεζες, πολυεθνικές καί ὅμιλοι ἀντασφαλίσεως. Γιά τόν πληθωρισμό ἡ ἔρευνα τοῦ WEF ἔδειξε μεγάλες περιφερειακές διαφοροποιήσεις: τό ποσοστό πού ἀναμένει ὑψηλό πληθωρισμό τό 2023 ἐκυμαίνετο ἀπό μόλις 5% γιά τήν Κίνα ἕως 57% γιά τήν Εὐρώπη, ὅπου ὁ ἀντίκτυπος ἀπό τήν αὔξηση στίς τιμές ἐνέργειας τήν περασμένη χρονιά ἔχει ἐξαπλωθεῖ στήν εὐρύτερη οἰκονομία. Ἡ πλειονότης τῶν οἰκονομολόγων ἀναμένει περαιτέρω σύσφιγξη τῆς νομισματικῆς πολιτικῆς στήν Εὐρώπη καί τίς ΗΠΑ (59% καί 55% ἀντιστοίχως.)

Ἄλλα εὑρήματα τῆς ἐρεύνης εἶναι:

ἐννέα ἀπό τούς δέκα ἐρωτηθέντες ἀναμένουν ὅτι ἡ ἀσθενής ζήτησις καί τό ὑψηλό κόστος δανεισμοῦ θά ἀσκήσουν πιέσεις στίς ἐπιχειρήσεις, μέ πάνω ἀπό τό 60% νά καταδεικνύει ἐπίσης ὑψηλότερο κόστος εἰσροῶν.

Οἱ προκλήσεις ἀναμένεται νά ὁδηγήσουν τίς πολυεθνικές ἑταιρεῖες εἰς τό νά μειώσουν τίς δαπάνες τους, ἀπό τό νά περιορίσουν τά λειτουργικά ἔξοδά τους ἕως τό νά ἀπολύσουν ἐργαζομένους.

Ἡ κρίσις τοῦ κόστους διαβιώσεως ἴσως ἐπίσης νά πλησιάζει τό ἀποκορύφωμά της, μέ τήν πλειονότητα τῶν ἐρωτηθέντων νά ἀναμένουν ὅτι θά ἔχει γίνει λιγώτερο σοβαρή ἕως τά τέλη τοῦ 2023.

Ειδήσεις / Άρθρα

Την Κυριακή 12.02 με την Εστία: Σημαία βασιλευόμενης δημοκρατίας

Εφημερίς Εστία
Στις 12.02 η Εστία της Κυριακής προσφέρει την Σημαία η οποία κυμάτιζε κατά την βασιλευόμενη δημοκρατία! 

Διγλωσσία ΗΠΑ γιά τά τουρκικά F-16

Εφημερίς Εστία
Τό State Department παρακάμπτει τό Κογκρέσσο καί ἐπιμένει στήν πώληση τῶν μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν πρός τήν Τουρκία, χωρίς τόν ὅρο νά μήν κάνουν ὑπερπτήσεις πάνω ἀπό τά νησιά τοῦ Αἰγαίου – Ἡ μετάθεσις τῆς συναντήσεως 3+1, γιά νά μήν ἐνοχληθεῖ ὁ Ἐρντογάν, καί ἡ ἀποχή Ἱερουσαλήμ ἀπό τήν πολυεθνική ἄσκηση «Ἡνίοχος»

Χρόνου φείδου

Εφημερίς Εστία
ΕΧΩ στό γραφεῖο μου μιά παλιά carte postal μέ θέμα τό (Δελφικό) γνωμικό τοῦ τίτλου –σέ ἐπεξεργασία– ὡς ἑξῆς: «Εἶναι πιό ἀργά ἀπό ὅσο νομίζεις».

Ὑπέρ τῶν ὑποκλοπῶν ὁ σύμβουλος τῆς ἀντιπροεδρίας κ. Ψαριανός

Εφημερίς Εστία
MIA ἀμφιλεγόμενη ἑρμηνεία τοῦ ρόλου πού πρέπει νά ἔχει ἡ ΕΥΠ ἔδωσε ὁ στενός συνεργάτης τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως Παναγιώτη Πικραμμένου καί πρώην βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τοῦ Ποταμιοῦ καί τῆς ΔΗΜΑΡ, Γρηγόρης Ψαριανός.

Ἡ Ναυτιλία στηρίζει τήν δημόσια Ὑγεία

Δημήτρης Καπράνος
Θά ἀσχοληθοῦμε σήμερα μέ τόν χῶρο τῆς Ναυτιλίας, τῆς μεγάλης δυνάμεως τῆς χώρας καί εἰδικότερα μέ τό κοινωνικό ἔργο, τό ὁποῖο προσφέρει στήν πατρίδα ὁ κόσμος, τοῦ κλάδου στόν ὁποῖο ἡ μικρή πατρίδα μας κατέχει τά πρωτεῖα παγκοσμίως, προκαλῶντας τόν θαυμασμό ἀλλά καί τόν ὑποβόσκοντα φθόνο σέ ὅσους προσπαθοῦν, ἀλλά δέν μποροῦν, νά τήν φθάσουν…