Πρός ἔκπτωσιν πολιτικό κόμμα ἀπό τό Κοινοβούλιο!

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ γιά ποινική δίωξη γιά ἐξαπάτηση τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος ἤσκησε ἡ Εἰσαγγελεύς τοῦ Ἀρείου Πάγου κ. Γεωργία Ἀδειλίνη κατά τῶν 11 βουλευτῶν τῶν Σπαρτιατῶν, πλήν τοῦ Προέδρου τοῦ κόμματος!

Ἐπίσης ἡ ἄσκησις διώξεως ἀφορᾶ καί τόν καταδικασθέντα Ἠλία Κασιδιάρη (ἠθικό αὐτουργό) καί ἕναν δικηγόρο. Ἡ κίνησις αὐτή ἀναμένεται νά δρομολογήσει πολιτικές ἐξελίξεις, καθώς ἡ ἀπόφασις τῆς Δικαιοσύνης θά κρίνει τό κατά πόσον θά μπορέσει τό κόμμα νά συμμετάσχει στίς εὐρωεκλογές ἀλλά καί πῶς θά διανεμηθοῦν οἱ βουλευτικές ἕδρες. Ἐνδιαφέρον θά ἔχει καί ἡ ἀπόφασις τοῦ Ἐκλογοδικείου, πού ἀναμένεται  μέχρι τόν Ἰούνιο, καθώς δέν ἀποκλείεται νά ἀκυρωθεῖ ἡ ἐκλογή τῶν βουλευτῶν τῶν Σπαρτιατῶν. Μόλις ἔγινε γνωστή ἡ παραγγελία τοῦ Ἀρείου Πάγου, δύο ἀκόμη βουλευτές, οἱ κ.κ. Γιῶργος Μανοῦσος καί Γιάννης Δημητροκάλλης, ἀπεχώρησαν ἀπό τό κόμμα, τό ὁποῖο πλέον ἐκπροσωπεῖται ἀπό ὀκτώ βουλευτές.

Ὑπενθυμίζεται ὅτι ὁ Πρόεδρος τοῦ κόμματος κ. Βασίλης Στίγκας εἶχε καταγγείλει τούς βουλευτές ὅτι καθοδηγοῦνται ἀπό διάφορα κέντρα πού λειτουργοῦν μέ ὅρους «Greek mafia» καί λαμβάνουν ὁδηγίες ἀπό τόν Ἠλία Κασιδιάρη. Οἱ ἐν λόγῳ καταγγελίες προεκάλεσαν τήν ἔρευνα τοῦ Ἀρείου Πάγου καί τήν παραγγελία ποινικῶν διώξεων.

Ὁ κ. Στίγκας ὑπεστήριξε ὅτι τό κόμμα του στοχοποιεῖται γιατί ὑπάρχει σωρεία κοινωνικοπολιτικῶν ζητημάτων πού βαρύνουν τήν Κυβέρνηση, ἡ ὁποία ἐπιδιώκει νά ἀποπροσανατολίσει τήν κοινή γνώμη, ἔστω καί μέ μία ποινική δίωξη εἰς βαθμό πλημμελήματος. Προσέθεσε ὅτι οὐδέποτε κατηγόρησε τούς βουλευτές του καί θά συνεχίσει νά τούς στηρίζει. Ἀντίθετη ὅμως ἄποψη ἔχουν οἱ ἀνεξαρτητοποιημένοι βουλευτές, μέ τόν κ. Μανοῦσο νά δηλώνει ὅτι δέν μπορεῖ νά συνυπάρξει μέ τόν ἄνθρωπο πού μέ ψεύδη καί συκοφαντίες ὁδήγησε κατηγορούμενη σύσσωμη τήν Κοινοβουλευτική Ὁμάδα.

Τρία εἶναι τά σενάρια γιά τήν πλήρωση τῶν ἑδρῶν. Κατάληψις τῶν ἑδρῶν ἀπό τόν πρῶτο σέ σταυρούς ὑποψήφιο τοῦ κόμματος πού εἶχε τό μεγαλύτερο ἀδιάθετο ὑπόλοιπο στήν συγκεκριμένη ἐκλογική περιφέρεια. Ἀναλογική κατανομή τοῦ ποσοστοῦ τῶν Σπαρτιατῶν (4,68%) σέ ὅλα τά κόμματα πού συμμετεῖχαν στίς ἐκλογές τοῦ Ἰουνίου 2023. Ἡ ΝΔ θά λάμβανε πέντε ἕδρες, ὁ ΣΥΡΙΖΑ τρεῖς κ.ο.κ. Τό τρίτο σενάριο εἶναι ἡ ἐπανάληψις τῶν ἐκλογῶν στίς 11 περιφέρειες πού ἐξέλεξαν βουλευτή οἱ Σπαρτιᾶτες.

Ειδήσεις / Άρθρα

Δένδιας: «Ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς προδιαγράφει τό μέλλον τῆς ΝΔ»

Εφημερίς Εστία
Αἰχμές μέ νόημα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης – Κοινοβουλευτική ἀντιπαράθεσις γιά Σκόπια – Ἑλληνοτουρκικά μέ τόν πρόεδρο τῆς «Νίκης» γιά τήν πολιτική παρακαταθήκη τοῦ Ἐθνάρχη – Ἐπανέλαβε τά περί ὑπαρξιακῆς ἀπειλῆς

Πειθαρχημένη Δημοκρατία

Μανώλης Κοττάκης
Στήν νέα Δύση δέν ὑπάρχει χῶρος γιά ἐνοχλητικούς

Ἐγκληματική ὀργάνωσις στήν ΔΟΥ Χαλκίδος

Εφημερίς Εστία
Εγκληματική ὀργάνωση τῆς ὁποίας ἠγεῖτο προϊσταμένη στήν ΔΟΥ Χαλκίδος καί ἐκβίαζε πολῖτες λαμβάνοντας ποσά γιά νά «κλείσει» ὑποθέσεις ἐξάρθρωσαν στελέχη τοῦ τμήματος Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς ΕΛ.ΑΣ.

Ὅταν ὁ Ἐπίτροπος ζητᾶ νά… ὁρισθεῖ Ἐπίτροπος

Δημήτρης Καπράνος
Τήν οἰκουμενικότητα τῆς ἑλληνικῆς ἐμπορικῆς Ναυτιλίας καί τήν δυνατότητά της νά στέκεται ὑπεράνω κομμάτων, παρατάξεων καί συνόρων ἀπέδειξε τό χθεσινό γεῦμα ἐργασίας στήν Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιῶς.

Σάββατον, 23 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΒΟΥΝΙΣΙΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ