ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023

Προηγεῖται ὁ Τράμπ τοῦ Μπάιντεν κατά ἐννέα ποσοστιαῖες μονάδες

Φαβορί ὁ Ντόναλντ Τράμπ γιά τίς προεδρικές ἐκλογές τοῦ 2024, καθώς ἤδη προηγεῖται τοῦ Τζό Μπάιντεν μέ 51% ἔναντι 42%, δηλαδή κατά ἐννέα ποσοστιαῖες μονάδες.

Εἰδικώτερα στήν δημοσκόπηση πού διενεργήθηκε σέ ὅλες τίς Πολιτεῖες τῶν ΗΠΑ διεπιστώθη ὅτι ὁ Πρόεδρος Μπάιντεν ὑποχωρεῖ, μέ τήν δημοτικότητά  του νά πέφτει συνεχῶς. Ἡ ἔρευνα πού διεξήχθη ἀπό τό «ABC/Washington Post» ἀπεκάλυψε τά ἀποτελέσματα μιᾶς ὑποθετικῆς συγκρίσεως μεταξύ τοῦ Μπάιντεν καί τοῦ Τράμπ γιά τίς προεδρικές ἐκλογές τοῦ 2024. Στήν ἔρευνα τό 51% τῶν ἐρωτηθέντων ὑπεστήριξε τόν Τράμπ, ἐνῷ ὁ Μπάιντεν ἔλαβε 42%. Σέ παρόμοια ἔρευνα πού διεξήχθη ἀπό τό ABC/Washington Post τόν Φεβρουάριο, ἡ ὑποστήριξις πρός τόν Τράμπ κατεγράφη στό 48% ἐνῷ ἡ ὑποστήριξις πρός τόν Μπάιντεν στό 45%.

Στήν ἴδια ἔρευνα, ἡ δημόσια ὑποστήριξις γιά τίς οἰκονομικές καί μεταναστευτικές πολιτικές τοῦ Μπάιντεν ἦταν ἐπίσης χαμηλή. Μόνο τό 37% τῶν ἐρωτηθέντων ἐνέκρινε τήν ἀπόδοση τοῦ Μπάιντεν στήν ἐργασία του, ἐνῷ τό 56% βαθμολόγησε ἀρνητικά τόν Πρόεδρο. Τό 44% τῶν ἐνηλίκων πού συμμετεῖχαν στήν ἔρευνα δήλωσαν ὅτι χειροτέρεψαν οἰκονομικά κατά τήν διακυβέρνηση Μπάιντεν.

Ἐνῷ τό ποσοστό ἐκείνων πού ἐγκρίνουν τήν πολιτική τοῦ Μπάιντεν στό μεταναστευτικό ἦταν 23%, τό ποσοστό ἐκείνων πού πιστεύουν ὅτι εἶναι πολύ μεγάλος γιά ἕνα νέο πόστο μετά τίς προεδρικές ἐκλογές τοῦ 2024 προσδιορίσθηκε στό 74%.

Στήν ἔρευνα, σέ σύγκριση μέ τόν Μπάιντεν, τό 48% τῶν συμμετεχόντων βαθμολόγησαν θετικά τίς ἐπιδόσεις τοῦ Τράμπ κατά τήν διάρκεια τῆς θητείας του, ἐνῷ τό 49% τίς βαθμολόγησαν ἀρνητικά. Ὅταν ὁ Τράμπ ἔφευγε ἀπό τόν Λευκό Οἶκο, ἡ δημόσια ὑποστήριξίς του ἦταν στό 38% καί τό ποσοστό ἐκείνων πού δέν τούς ἄρεσε ἡ ἀπόδοσίς του ἐκυμαίνετο γύρω στό 60%. Ἡ ἔρευνα, ἡ ὁποία διεξήχθη στά ἀγγλικά καί τά ἱσπανικά καί ἐπελέγη τυχαῖα τηλεφωνικά σέ ὅλη τήν χώρα, διεξήχθη μεταξύ 15 καί 20 Σεπτεμβρίου μεταξύ 1.006 ἐνηλίκων.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις

Ἡ ἀπόρρητη μελέτη τοῦ Π.Ν. γιά τά 12 μίλια

Εφημερίς Εστία
ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ κατά καιρούς τό ζήτημα τῆς ἐπεκτάσεως ἤ μή τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων στό Αἰγαῖο, ἀπό τά 6 στά 12 μίλια. Ἀκούσαμε ἀκόμη ἀπό τόν κ. Ροζάκη ὅτι κάτι τέτοιο θά ἦταν παράνομο!

Ἐξυλοκόπησαν φοιτητή στήν ΑΣΟΕΕ ἐπειδή φοροῦσε σταυρό!

Εφημερίς Εστία
Η ΑΝΟΜΙΑ ἐξακολουθεῖ νά ἐπικρατεῖ στούς πανεπιστημιακούς χώρους. Οὔτε Ἀστυνομία οὔτε Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία ἔχουν κατορθώσει νά ἐλέγξουν τήν κατάσταση.

Μία ἑκατονταετία στά χρώματα τῆς σημαίας

Δημήτρης Καπράνος
Σήμερα, στό Δημοτικό Θέατρο Πειραιῶς, ἑορτάζει τά ἑκατό του χρόνια ἕνας ἱστορικός ἀθλητικός σύλλογος, ὁ γαλανόλευκος Ἐθνικός Πειραιῶς, ὁ σύλλογος τόν ὁποῖον ἵδρυσαν, τό 1923, οἱ ἀστοί τοῦ πρώτου λιμένος τῆς χώρας.

Η ΚΑΚΟΓΛΩΣΣΙΑ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 2 Δεκεμβρίου 1923