Πρό τῶν πυλῶν τά 300 κρούσματα

Μέ ἀπουσία θά τιμωροῦνται οἱ μή μασκοφόροι μαθητές

META δύο ἡμέρες σχετικά μειωμένου ἀριθμοῦ κρουσμάτων, ἦλθε ἡ χθεσινή ἐκτίναξίς τους στά 293, καί πλέον ἐπαληθεύονται ἐκεῖνοι πού ἐκφράζουν φόβους ὅτι ἡ ἐπιστροφή τῶν ἐκδρομέων στά ἀστικά κέντρα θά συμβάλλει δραματικά στήν ἐξάπλωση τοῦ κορωνοϊοῦ. Ἐπίσης χθές, μετά πολλές ἑβδομάδες, οἱ νεκροί ἀνῆλθαν σέ πέντε, ἐνῶ οἱ διασωληνωμένοι εἶναι 33. Στήν Ἀττική τά κρούσματα ξεπέρασαν τά 100 καί στήν Θεσσαλονίκη τά 50. Προβληματισμό προκαλοῦν τά ἐννέα σέ Ἠμαθία, Χαλκιδική, Κοζάνη καί Κυκλάδες.

Ἡ χθεσινή ἐξέλιξις ἐνδεχομένως νά ἐπηρεάσει καί τήν ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας γιά τήν τελική ἡμερομηνία ἐνάρξεως τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους. Χθές ἡ ὑπουργός Νίκη Κεραμέως ἐνεφανίσθη ἀποφασισμένη γιά τήν χρήση τῆς μάσκας ἀκόμη καί ἀπό παιδιά ἄνω τῶν τεσσάρων ἐτῶν, δηλαδή ἀπό τό προνήπιο. Ἐπίσης ἔκανε γνωστή τήν πρώτη ποινή πού θά ἐπιβληθεῖ σέ ὅποιον μαθητή ἀρνηθεῖ νά βάλει τήν μάσκα τήν ὥρα τοῦ μαθήματος. Θά λαμβάνει ἀπουσία. «Ἡ χρήση τῆς μάσκας εἶναι ἀσφαλής καί ἐκτός ἀπό ἀσφαλής εἶναι ἕνα πολύτιμο ἐργαλεῖο, μία ἀσπίδα πού προστατεύει τά παιδιά μας καί τούς ἐκπαιδευτικούς. Δέν μπορῶ νά πιστέψω ὅτι ὑπάρχει γονιός πού θά στείλει τό παιδί του σχολεῖο χωρίς μάσκα. Στό σχολεῖο πρέπει νά φοροῦν ὅλοι μάσκα. Ἄν κάποιος δέν φοράει μάσκα δέν μπορεῖ νά συμμετέχει στίς δραστηριότητες τοῦ σχολείου. Θά ὑπάρχουν συγκεκριμένες ὁδηγίες. Δέν θά μπορεῖ νά συμμετέχει μαθητής στήν τάξη χωρίς μάσκα. Μιλᾶμε γιά τήν προστασία τῆς δημόσιας ὑγείας» εἶπε χθές ἡ ὑπουργός Παιδείας.

Ἐξήγησε ὅτι ὅπως εἶναι ὑποχρεωτικό νά φορᾶμε τήν μάσκα στά μέσα μεταφορᾶς, τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τούς ἐκπαιδευτικούς. Γιά τούς λιλιπούτιους μαθητές εἶπε ὅτι ἔχει ἀποδειχθεῖ ὅτι τά πολύ μικρά παιδιά εἶναι πιό προσαρμοστικά ἀπό τούς ἐνήλικες. Προέτρεψε ἐκ νέου τούς γονεῖς νά ἐγγράψουν τά παιδιά τους στό ὁλοήμερο σχολεῖο προκειμένου νά μήν περνοῦν πολλές ὧρες μέ τίς πιό εὐάλωτες ὁμάδες ὅπως εἶναι οἱ παπποῦδες καί οἱ γιαγιάδες.

Ἐν τῶ μεταξύ, ὅλο καί περισσότεροι ὑγειονομικοί εὑρίσκονται θετικοί στόν κορωνοϊό. Μέχρι χθές 90 ἐργαζόμενοι στήν ὑγεία ἔχουν διαγνωσθεῖ θετικοί, καθώς προσετέθησαν μία ἐργαζόμενη στόν τομέα καθαριότητος τοῦ Νοσοκομείου Παίδων «Ἀγλαΐα Κυριάκου» καί μία εἰδικευόμενη ἰατρός στό Νοσοκομεῖο «Ἀλεξάνδρα». Συμφώνως πρός τήν Πανελλήνια Ὁμοσπονδία Ἐργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), ἀπό τούς 90 ὑγειονομικούς οἱ 62 εἶναι ἀσυμπτωματικοί καί μάλιστα σέ ὁρισμένους ἔπρεπε νά γίνει καί δεύτερο τέστ ἀφοῦ τό πρῶτο βγῆκε ἀρνητικό. Ἡ ΠΟΕΔΗΝ καταγγέλλει ὅτι σέ δύο μεγάλα δημόσια νοσοκομεῖα ἀναφορᾶς γιά τόν κορωνοϊό, τό «Ἀττικόν» καί αὐτό τοῦ Ρίου στήν Πάτρα, στά Τμήματα Ἐπειγόντων Περιστατικῶν δέν τηροῦνται τά μέτρα ἀσφαλείας.

Καί τό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν προετοιμάζεται πυρετωδῶς γιά τό ἄνοιγμα τῶν σχολείων. Ὁ ὑπουργός Παναγιώτης Θεοδωρικάκος εἶχε τηλεδιάσκεψη μέ τό Δ.Σ. τῆς ΚΕΔΚΕ μέ ἀντικείμενο τήν προετοιμασία τῶν Δήμων γιά τήν σχολική χρονιά. Ὁ κ. Θεοδωρικάκος δήλωσε ὅτι τά 6,2 ἑκατ. πού ἀποτελοῦν τήν α΄ δόση τῶν χρημάτων γιά τήν ἀγορά μασκῶν γιά τό ἐκπαιδευτικό προσωπικό καί τούς μαθητές ἔχουν ἤδη δοθεῖ στήν ΚΕΔΕ. Ἐπίσης, ὑπῆρξε ἐνημέρωσις γιά τήν πορεία τῆς διαδικασίας προσλήψεων τοῦ προσωπικοῦ καθαριότητος, προκειμένου τά σχολεῖα νά εἶναι καθαρά καί ἀσφαλῆ. Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἐφέτος θά προσληφθοῦν 9.474 ὑπάλληλοι στόν τομέα τῶν σχολικῶν μονάδων μέ πλήρη ἀσφαλιστικά καί ἐργασιακά δικαιώματα.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἀσυλία καί ἀκαταδίωκτο γιά τραπεζῖτες πού «κουρεύουν» δάνεια

Εφημερίς Εστία
Καί γιά ἀξιωματούχους πού ὑπογράφουν ἰδιωτικοποιήσεις ἐκποιῶντας μετοχές ΔΕΚΟ μέ χαμηλό τίμημα – Μόνο μετά ἀπό ἄδεια εἰδικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἡ ἄσκησις ποινικῆς διώξεως ἐναντίον τους – Τί προβλέπει ἡ τροπολογία τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν πού κατετέθη στήν Βουλή

Οἱ ἰδέες ἔχουν δύναμη

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΒΡΑΔΥ τῶν ἐκλογῶν τῆς 9ης Ἰουνίου, οἱ ἄμεσοι συνεργάτες τοῦ Πρωθυπουργοῦ στό Μέγαρο Μαξίμου ἑτοίμασαν μία δήλωση πού ἀπεῖχε πάρα πολύ ἀπό τήν ἐπικρατοῦσα πολιτική ἀτμόσφαιρα στήν χώρα.

Καραμανλῆς -Σαμαρᾶς θά μιλήσουν σέ παρουσίαση βιβλίου

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ἀναμένεται ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ Διευθυντοῦ τῆς «Ἑστίας» κ. Μανώλη Κοττάκη «Οἱ ἀπόρρητοι φάκελοι Καραμανλῆ», καθώς πρόκειται νά τοποθετηθοῦν δύο πρώην Πρωθυπουργοί.

Ὁ σπουδαῖος μουσικός Νῖκος Σαραγούδας

Δημήτρης Καπράνος
Ἔψαχνα στά σόσιαλ νά βρῶ τήν εἴδηση γιά τήν ἀπώλεια τοῦ σπουδαίου μουσικοῦ Νίκου Σαραγούδα, ἀλλά δέν τήν εὕρισκα…

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ!