Πρό τῶν πυλῶν ἡ διαγραφή προστίμων τῶν 60άρηδων

Αν καί παραμένει ἀνοικτό τό μέτωπο συγκρούσεως μεταξύ τῆς Κυβερνήσεως μέ…

… τούς ἀνεμβολίαστους ἄνω τῶν 60 ἐτῶν, ὁ ὑπουργός Ὑγείας Θᾶνος Πλεύρης δέν ἀπέκλεισε χθές τό ἐνδεχόμενο νά κάνει ἕνα βῆμα πίσω. Δηλαδή μπορεῖ νά διαγραφοῦν τά χρηματικά πρόστιμα πού ἔχουν ἐπιβληθεῖ σέ ὅλους τούς ἡλικιωμένους πού ἀρχικῶς δέν εἶχαν κάνει τό ἐμβόλιο, ἀλλά μετά ἀπό λίγους μῆνες ἐπεσκέφθησαν κάποιο ἐμβολιαστικό κέντρο.

Ὡστόσο συνεχίζει νά τηρεῖ σκληρή στάση σέ μιά ἐνδεχόμενη ἐπιστροφή τῶν ἀνεμβολίαστων ὑγειονομικῶν στήν ἐργασία τους, λέγοντας ὅτι τό θέμα θά ἐπαναξιολογηθεῖ ὅπως ὁρίζει τό ΣτΕ. «Ὅπως ἔχουμε πεῖ μέχρι 31/12 παραμένουν σέ ἀναστολή. Ὑπάρχει ἤδη καί ἀπόφαση τοῦ ΣτΕ πού ἔκρινε ἀπολύτως συνταγματική τήν ἀπόφαση τῆς Πολιτείας. Τό ἴδιο τό ΣτΕ λέει ὅτι πρέπει αὐτό πού κάνει ἡ Πολιτεία νά ἐπαναξιολογηθεῖ μέ βάση τίς συνθῆκες» εἶπε χαρακτηριστικά ὁ ὑπουργός. «Θά ἐπιθυμοῦσα τά ἄτομα πού δέν ἐμβολιάζονται γιατί δέν πιστεύουν στήν ἐπιστήμη, νά μήν παρέμεναν στό Ἐθνικό Σύστημα Ὑγείας, ὅμως ἡ πολιτική πού ἀκολουθοῦμε εἶναι νά ἐπαναξιολογοῦμε βάσει τῆς πορείας τῆς πανδημίας» προσέθεσε.

Ὁ κ. Πλεύρης μίλησε καί γιά τήν «ἐπιτυχία» τοῦ προγράμματος «Προσωπικός Ἰατρός». Ἤδη ἔχουν ἐγγραφεῖ 3.200 ἰατροί καί γιά νά φθάσει στό 100% πρέπει νά βρεθοῦν ἀκόμη 1.600 ἰατροί. Ὁ ὑπουργός ἀνέφερε ὅτι ἔχουν ἤδη πραγματοποιηθεῖ 3.130.000 ἐγγραφές στόν προσωπικό ἰατρό, μέ τό πρόβλημα τῶν περιορισμένων ἐπιλογῶν νά ὑπάρχει στήν Ἀττική καί σέ ἄλλες στοχευμένες περιοχές. «Στήν Ἀττική μπορεῖ νά ἐγγραφεῖ τό 50% τοῦ ἰατροῦ, ἄρα χρειάζονται περισσότεροι ἐγγεγραμμένοι ἰατροί» σημείωσε ὁ κ. Πλεύρης. Διευκρίνισε ὅτι «γιά τήν συνταγογράφηση καί γιά νά μήν ὑπάρξει ἐπιβάρυνση στή συμμετοχή, ἀρκεῖ νά ἔχει ἐγγραφεῖ κάποιος σέ προσωπικό ἰατρό, χωρίς αὐτό νά σημαίνει πώς μόνο ὁ συγκεκριμένος ἰατρός θά μπορεῖ νά συνταγογραφεῖ».

Τέλος, ἀνεκοίνωσε πώς ὅταν κληθοῦν οἱ πολῖτες πού ἔχουν ἐγγραφεῖ στόν προσωπικό ἰατρό γιά τά ἠλεκτρονικά ραντεβού, τά ὁποῖα θά ξεκινήσουν τό πρῶτο δεκαήμερο τοῦ Ὀκτωβρίου, θά μποροῦν νά κάνουν δωρεάν πακέτο ἐξετάσεων γιά νά ξεκινήσει νά γράφεται ὁ φάκελός τους.

Ειδήσεις / Άρθρα

Λεφτά γιά τήν Οὐκρανία ὑπάρχουν! 2 δισ. εὐρώ ἀπό τήν Ἑλλάδα στόν Ζελένσκυ

Εφημερίς Εστία
Ἐνῷ γιά τήν μείωση τοῦ ΦΠΑ στά τρόφιμα γιά τήν καταπολέμηση τῆς ἀκρίβειας δέν ὑπάρχουν, ἐπειδή εἶπε ὁ Πρωθυπουργός ὅτι «ξεράθηκαν τά λεφτόδεντρα» – Ἕως πότε θά πληρώνει ὁ Ἕλλην φορολογούμενος τόν ἀδιέξοδο πόλεμο τῆς Συμμαχίας;

Εἶναι μειοψηφία στό κόμμα, ἀλλά ἀκόμη δέν τό ξέρει!

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ἀρτηριοσκληρωτισμός ὅλων τῶν δογματικῶν, φιλελευθέρων καί ἐκσυγχρονιστικῶν ρευμάτων πού ἐπικρατοῦν κατά καιρούς στήν πατρίδα μας, ἐκδηλώνεται πάντοτε στήν ἀρχή τῆς δεύτερης τετραετίας.

Κρίσις στό ΠΑΣΟΚ Ἀμφισβητεῖται ὁ Ν. Ἀνδρουλάκης

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ἀποτέλεσμα τῆς Κυριακῆς ἄνοιξε τόν ἀσκό τοῦ Αἰόλου στό ΠΑΣΟΚ, μέ κορυφαῖα στελέχη νά ἀμφισβητοῦν εὐθέως τόν κ. Νῖκο Ἀνδρουλάκη καί νά ζητοῦν πρόωρες ἐσωκομματικές ἐκλογές γιά ἀνάδειξη νέου Προέδρου.

Ὅταν λείπει ὁ πατέρας, χορεύει ὁ υἱός

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Nῖκος Παπανδρέου, υἱός τοῦ Ἀνδρέα, ἐξελέγη εὐρωβουλευτής.

Σάββατον, 13 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΟΥΖΟ