ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Πρό αὐξήσεων τῆς τάξεως τοῦ 15% στό ρεῦμα

Οἱ τελικές τιμές θά ἐξαρτηθοῦν ἀπό τήν κρατική στήριξη τῶν καταναλωτῶν

ΑΥΞΗΣΕΙΣ τῆς τάξεως τοῦ 15% στίς τιμές τοῦ ρεύματος ἀναμένονται γιά τόν τελικό καταναλωτή τόν Σεπτέμβριο. Στήν ἐκτίμηση αὐτή ὁδηγεῖ ἡ αὐξητική τάσις στίς χονδεμπορικές τιμές τῆς ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας, ὡς ἀποτέλεσμα τῶν ὑψηλῶν διακυμάνσεων τῶν διεθνῶν τιμῶν τοῦ φυσικοῦ ἀερίου. Ἡ τελική διαμόρφωσις τῶν τιμῶν γιά τούς καταναλωτές πάντως θά ἐξαρτηθεῖ ἀπό τό ἐάν ἡ Κυβέρνησις θά παρέχει στήριξη μέσῳ ἐπιδοτήσεων, ὅπως ἔκανε μέχρι σήμερα. Νά σημειωθεῖ ὅτι ὁ ὑπουργός Περιβάλλοντος καί Ἐνεργείας Θεόδωρος Σκυλακάκης ἔχει προαναγγείλει τήν κατάργηση τῶν ὁριζόντιων ἐπιδοτήσεων καί τήν συνέχισή τους μέ στόχευση στίς εὐάλωτες ἐνεργειακά ὁμάδες, τίς ὁποῖες διεχώρισε ἀπό τούς κοινωνικῶς εὐάλωτους, βάζοντας καί τά γεωγραφικά κριτήρια ὡς παράγοντα πού διαφοροποιεῖ τό κόστος θερμάνσεως.

Τό νέο μοντέλο ἐπιδοτήσεων καταρτίζεται αὐτήν τήν περίοδο ἀπό τό ΥΠΕΝ, καί σύμφωνα μέ τίς δηλώσεις τοῦ κ. Σκυλακάκη θά ἀνακοινωθεῖ ἀπό τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στήν ΔΕΘ. Ὁ ἁρμόδιος ὑπουργός δέν ἔχει ξεκαθαρίσει μέχρι στιγμῆς τό πότε θά μπεῖ τέλος στίς ὁριζόντιες ἐπιδοτήσεις. Δεδομένου ὡστόσο ὅτι ἔχει ἤδη παρατείνει τά ἔκτακτα μέτρα στήν ἀγορά ἠλεκτρισμοῦ πού ἔληγαν τόν Σεπτέμβριο μέχρι καί τό τέλος Δεκεμβρίου, τό πιθανώτερο εἶναι αὐτό νά συμβεῖ ἀπό τό νέο ἔτος. Σέ κάθε περίπτωση θά ἀξιολογηθεῖ καί ἡ πορεία τῶν τιμῶν, ἡ ὁποία ἔχει εἰσέλθει σέ ἀνοδική φάση, μέ τούς παράγοντες τῆς ἀγορᾶς νά θεωροῦν δεδομένη μιά ὁριζόντια κυβερνητική στήριξη καί γιά τίς καταναλώσεις τοῦ Σεπτεμβρίου.

Στήν περίπτωση πού ἐπιβεβαιωθοῦν αὐτές οἱ ἐκτιμήσεις, ἡ ἐπιδότησις θά πρέπει νά εἶναι τοὐλάχιστον 10% ὑψηλότερη ἀπό αὐτή τοῦ Αὐγούστου γιά νά μήν ὑπάρξει ἐπιβάρυνσις γιά τούς καταναλωτές. Θά πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι ἡ ἐπιδότησις τοῦ Αὐγούστου ἀνῆλθε σέ 10 εὐρώ/MWh (1 λεπτό/KWh), ἐνῷ καί τόν Σεπτέμβριο, ὅπως συμβαίνει ἀπό τόν περασμένο Αὔγουστο πού καθιερώθηκε γιά πρώτη φορά τό μέτρο τῶν ἐπιδοτήσεων, σημεῖο ἀναφορᾶς γιά τό ὕψος της θά ἀποτελέσει τό τιμολόγιο τῆς ΔΕΗ.

Οἱ πρόσφατες ἀναταράξεις στήν διεθνῆ ἀγορά τοῦ LNG, πάντως, ἔχουν ἐπαναφέρει σέ ὁλόκληρη τήν Εὐρώπη τίς ἀνησυχίες γιά τήν ἐπάρκεια ἀλλά καί τήν πορεία τῶν τιμῶν τήν χειμερινή περίοδο, παρ’ ὅτι τά ἀποθέματα ἀερίου τῆς ΕΕ ἔφτασαν στό 90,12%, ὑπερβαίνοντας ἀπό τώρα τόν στόχο γιά πλήρωση 90% τῶν ἀποθηκῶν μέχρι τόν Νοέμβριο. Ἡ ἀγορά τοῦ φυσικοῦ ἀερίου παραμένει εὐαίσθητη καί ἀντιδρᾶ ἀκραῖα σέ κάθε πιθανή διαταραχή, ὅπως ἐφάνη τήν περασμένη ἑβδομάδα, ὅταν ἡ ἀνησυχία γιά τίς προμήθειες LNG ἐξ αἰτίας τῆς σχεδιαζόμενης ἀπεργίας τῶν ἐργαζομένων στίς ἐγκαταστάσεις τῆς Chevron καί τῆς Woodside Εnergy στήν Αὐστραλία πυροδότησε αὔξηση τῆς τάξεως τοῦ 40% στίς τιμές τῶν προθεσμιακῶν συμβολαίων τοῦ Σεπτεμβρίου.

Ειδήσεις / Άρθρα

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ