«Πράσινος φῶς» ἀπό τήν ΕΕ σέ δύο θεραπεῖες κατά τῆς Covid-19

Βασίζονται σέ ἀντιικά μονοκλωνικά ἀντισώματα

O ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ Ὀργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) συνέστησε χθές τήν ἔγκριση δύο θεραπειῶν μονοκλωνικῶν ἀντισωμάτων κατά τῆς Covid-19. Ἡ μία ἔχει ἀναπτυχθεῖ ἀπό τήν ἀμερικανική Regeneron καί τόν ἑλβετικό κολοσσό Roche, καί ἡ δεύτερη ἀπό τήν νοτιοκορεατική Celltrion. Εἶναι ἡ πρώτη φορά πού ὁ ΕΜΑ ἐγκρίνει τέτοιου εἴδους θεραπεῖες. Ὅπως σημειώνεται σέ σχετική ἀνακοίνωση, πρόκειται γιά τά φάρμακα Ronapreve (casirivimab/ imdevimab) καί Regkirona (regdanvimab) τά ὁποῖα ἐνέκρινε ἡ ἐπιτροπή τοῦ ΕΜΑ γιά φάρμακα γιά χρήση ἀπό ἀνθρώπους.

Οἱ ἐν λόγῳ θεραπεῖες χρησιμοποιοῦνται στά πρῶτα στάδια τῆς μολύνσεως καί βασίζονται σέ ἀντιικά μονοκλωνικά ἀντισώματα. Σέ δήλωσή της ἡ Ἐπίτροπος Ὑγείας Στέλλα Κυριακίδου ὑπεγράμμισε πώς ἡ στρατηγική τῆς ΕΕ γιά τά θεραπευτικά φάρμακα ἀποδίδει καί προσέθεσε πώς ἡ Κομμισσιόν ἐργάζεται γιά τήν ἔγκριση νέων θεραπειῶν. «Καθώς οἱ μολύνσεις ἀπό COVID-19 αὐξάνονται σέ σχεδόν ὅλα τά κράτη μέλη, εἶναι ἐνθαρρυντικό νά βλέπουμε τόσες θεραπεῖες νά ἀναπτύσσονται στό πλαίσιο τῆς Στρατηγικῆς γιά τίς Θεραπεῖες κατά τῆς COVID-19» ἀνέφερε. «Σήμερα κάνουμε ἕνα σημαντικό βῆμα μπροστά πρός τόν στόχο μας γιά τήν ἔγκριση μέχρι καί πέντε νέων θεραπειῶν στήν ΕΕ μέχρι τό τέλος τοῦ χρόνου» προσέθεσε.

Ἡ κ. Κυριακίδου ὑπεγράμμισε ἐκ νέου πώς ὁ ἐμβολιασμός παραμένει τό κύριο ἐργαλεῖο κατά τῆς COVID-19, καί εἰδικώτερα κατά τῶν μολύνσεων, τῆς νοσηλείας, τίς ἀπώλειες ζωῶν καί τῶν μακροπρόθεσμων ἐπιπτώσεων τῆς νόσου. «Ἄν καί ἡ ΕΕ ἔχει ἕνα ἀπό τά ὑψηλότερα ποσοστά ἐμβολιαστικῆς καλύψεως στόν κόσμο, οἱ ἄνθρωποι θά συνεχίσουν νά ἀρρωσταίνουν καί νά χρειάζονται ἀσφαλεῖς καί ἀποτελεσματικές θεραπεῖες γιά νά καταπολεμήσουν τήν μόλυνση καί νά βελτιώσουν τίς προοπτικές γρηγορότερης ἀναρρώσεως ἀλλά καί ἐπιβιώσεως» συνέχισε. Ὅπως εἶπε, ἡ ΕΕ στηρίζει τά κράτη μέλη γιά πρόσβαση σέ νέα φάρμακα μέσῳ κοινῶν προμηθειῶν.

Ἤδη, ἐπεσήμανε, ἔχουν ὑπογραφεῖ δύο τέτοιες συμφωνίες καί βρίσκονται σέ ἐξέλιξη διαπραγματεύσεις γιά περισσότερες θεραπεῖες πού ἀξιολογοῦνται ἀπό τόν ΕΜΑ, ἐνῶ τά κράτη μέλη μποροῦν νά ἐπικαλεσθοῦν τό συμβόλαιο ἀγορᾶς 55 χιλιάδων θεραπειῶν Ronapreve.

Αὐτήν τήν στιγμή, σύμφωνα μέ τήν κ. Κυριακίδου, ὁ ΕΜΑ ἀξιολογεῖ ἀκόμη ἕξι φάρμακα τά ὁποῖα μποροῦν νά λάβουν ἔγκριση σύντομα. Σημειώνεται ὅτι ἡ ἑταιρεία Eli Lilly ἀπέσυρε τήν περασμένη ἑβδομάδα τήν αἴτησή της γιά ἔγκριση τῆς δικῆς της θεραπείας ἀντισωμάτων ἀπό τήν εὐρωπαϊκή ρυθμιστική ἀρχή ἐπικαλούμενη ἔλλειψη ἐνδιαφέροντος ἀπό τίς χῶρες μέλη τῆς ΕΕ, καθώς ἡ Ἕνωσις προσανατολίζεται πρός ἄλλους προμηθευτές.

Ειδήσεις / Άρθρα

Πρός κήρυξη καταστάσεως ἐκτάκτου ἀνάγκης ἡ Εὐρώπη

Μανώλης Κοττάκης
Λόγω τῆς διακοπῆς τοῦ ρωσσικοῦ ἀερίου – Ἕως τό φθινόπωρο – Ὁ Ντράγκι πιέζει, ἀλλά ἡ Γερμανία καθυστερεῖ τίς ἀποφάσεις γιά νά θωρακισθεῖ καί νά δανεισθεῖ λιγώτερα – Αὔξησις τῶν μελλοντικῶν ὑποχρεώσεων τῆς Ἑλλάδος

Σόφια: Κατέρρευσε ἡ κυβέρνησις τοῦ Harvard

Εφημερίς Εστία
Κατεψηφίσθη ἡ νέα βουλγαρική Κυβέρνησις ἀπό…

Μήπως νά τυπώσουμε καί τούς δικούς μας;

Δημήτρης Καπράνος
«Θέλει ὁ Ἐρντογάν νά κρυφτεῖ καί ἡ χαρά δέν τόν ἀφήνει»…

Σάββατον, 23 Ἰουνίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ὁ Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ἀποκαλύπτει: «Τυπικῶς ΝΔ» ἡ νέα κυβερνητική πλειοψηφία!

Εφημερίς Εστία
Τί δήλωσε σέ ἱστότοπο: Ἡ ἀποχή στίς γαλλικές ἐκλογές καί ἡ παραλυσία ἐπιταχύνουν τίς ἀποφάσεις – «Προσοχή στά τεκταινόμενα στήν Γαλλία» ἐτόνισε