ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023

«Πράσινος φῶς» ἀπό τήν ΕΕ σέ δύο θεραπεῖες κατά τῆς Covid-19

Βασίζονται σέ ἀντιικά μονοκλωνικά ἀντισώματα

O ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ Ὀργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) συνέστησε χθές τήν ἔγκριση δύο θεραπειῶν μονοκλωνικῶν ἀντισωμάτων κατά τῆς Covid-19. Ἡ μία ἔχει ἀναπτυχθεῖ ἀπό τήν ἀμερικανική Regeneron καί τόν ἑλβετικό κολοσσό Roche, καί ἡ δεύτερη ἀπό τήν νοτιοκορεατική Celltrion. Εἶναι ἡ πρώτη φορά πού ὁ ΕΜΑ ἐγκρίνει τέτοιου εἴδους θεραπεῖες. Ὅπως σημειώνεται σέ σχετική ἀνακοίνωση, πρόκειται γιά τά φάρμακα Ronapreve (casirivimab/ imdevimab) καί Regkirona (regdanvimab) τά ὁποῖα ἐνέκρινε ἡ ἐπιτροπή τοῦ ΕΜΑ γιά φάρμακα γιά χρήση ἀπό ἀνθρώπους.

Οἱ ἐν λόγῳ θεραπεῖες χρησιμοποιοῦνται στά πρῶτα στάδια τῆς μολύνσεως καί βασίζονται σέ ἀντιικά μονοκλωνικά ἀντισώματα. Σέ δήλωσή της ἡ Ἐπίτροπος Ὑγείας Στέλλα Κυριακίδου ὑπεγράμμισε πώς ἡ στρατηγική τῆς ΕΕ γιά τά θεραπευτικά φάρμακα ἀποδίδει καί προσέθεσε πώς ἡ Κομμισσιόν ἐργάζεται γιά τήν ἔγκριση νέων θεραπειῶν. «Καθώς οἱ μολύνσεις ἀπό COVID-19 αὐξάνονται σέ σχεδόν ὅλα τά κράτη μέλη, εἶναι ἐνθαρρυντικό νά βλέπουμε τόσες θεραπεῖες νά ἀναπτύσσονται στό πλαίσιο τῆς Στρατηγικῆς γιά τίς Θεραπεῖες κατά τῆς COVID-19» ἀνέφερε. «Σήμερα κάνουμε ἕνα σημαντικό βῆμα μπροστά πρός τόν στόχο μας γιά τήν ἔγκριση μέχρι καί πέντε νέων θεραπειῶν στήν ΕΕ μέχρι τό τέλος τοῦ χρόνου» προσέθεσε.

Ἡ κ. Κυριακίδου ὑπεγράμμισε ἐκ νέου πώς ὁ ἐμβολιασμός παραμένει τό κύριο ἐργαλεῖο κατά τῆς COVID-19, καί εἰδικώτερα κατά τῶν μολύνσεων, τῆς νοσηλείας, τίς ἀπώλειες ζωῶν καί τῶν μακροπρόθεσμων ἐπιπτώσεων τῆς νόσου. «Ἄν καί ἡ ΕΕ ἔχει ἕνα ἀπό τά ὑψηλότερα ποσοστά ἐμβολιαστικῆς καλύψεως στόν κόσμο, οἱ ἄνθρωποι θά συνεχίσουν νά ἀρρωσταίνουν καί νά χρειάζονται ἀσφαλεῖς καί ἀποτελεσματικές θεραπεῖες γιά νά καταπολεμήσουν τήν μόλυνση καί νά βελτιώσουν τίς προοπτικές γρηγορότερης ἀναρρώσεως ἀλλά καί ἐπιβιώσεως» συνέχισε. Ὅπως εἶπε, ἡ ΕΕ στηρίζει τά κράτη μέλη γιά πρόσβαση σέ νέα φάρμακα μέσῳ κοινῶν προμηθειῶν.

Ἤδη, ἐπεσήμανε, ἔχουν ὑπογραφεῖ δύο τέτοιες συμφωνίες καί βρίσκονται σέ ἐξέλιξη διαπραγματεύσεις γιά περισσότερες θεραπεῖες πού ἀξιολογοῦνται ἀπό τόν ΕΜΑ, ἐνῶ τά κράτη μέλη μποροῦν νά ἐπικαλεσθοῦν τό συμβόλαιο ἀγορᾶς 55 χιλιάδων θεραπειῶν Ronapreve.

Αὐτήν τήν στιγμή, σύμφωνα μέ τήν κ. Κυριακίδου, ὁ ΕΜΑ ἀξιολογεῖ ἀκόμη ἕξι φάρμακα τά ὁποῖα μποροῦν νά λάβουν ἔγκριση σύντομα. Σημειώνεται ὅτι ἡ ἑταιρεία Eli Lilly ἀπέσυρε τήν περασμένη ἑβδομάδα τήν αἴτησή της γιά ἔγκριση τῆς δικῆς της θεραπείας ἀντισωμάτων ἀπό τήν εὐρωπαϊκή ρυθμιστική ἀρχή ἐπικαλούμενη ἔλλειψη ἐνδιαφέροντος ἀπό τίς χῶρες μέλη τῆς ΕΕ, καθώς ἡ Ἕνωσις προσανατολίζεται πρός ἄλλους προμηθευτές.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ ἀντιφατική φυσιογνωμία τῆς ἱστορίας πού ἐζημίωσε δολίως τόν Ἑλληνισμό

Μανώλης Κοττάκης
Κίσσινγκερ: Διορατικός γιά τόν κόσμο, ἀποτελεσματικός γιά τήν χώρα του, «δολοφόνος», «χασάπης» καί «ἐγκληματίας» γιά τούς ἀδελφούς μας Κυπρίους

Ἐπιπολαιότητες…

Εφημερίς Εστία
MIA ΕΚΔΟΧΗ τῶν συγχρόνων μάνατζερς εἶναι, ὅταν ἀντιμετωπίζουν δυσκολίες, νά προχωροῦν στό ἑπόμενο βῆμα ἀφήνοντας ἄλυτο τό προηγηθέν ζήτημα.

Εὐρωεκλογές μέ ἑνιαία περιφέρεια καί ἐπιστολική ψῆφο!

Εφημερίς Εστία
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ἀσκήσεως τοῦ ἐκλογικοῦ δικαιώματός τους μέσῳ τῆς διαδικασίας τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου θά ἔχουν στίς Εὐρωεκλογές τοῦ Μαΐου οἱ Ἕλληνες ἐκλογεῖς.

Τά Γλυπτά καί ὁ Παρθενών ἀνήκουν στήν Ἑλλάδα

Δημήτρης Καπράνος
Ἡ ἀπαράδεκτη στάση τοῦ «μαχαραγιᾶ-πρωθυπουργοῦ» τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου ἔναντι τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας μας σχολιάσθηκε ποικιλοτρόπως στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως.

Σάββατον, 30 Νοεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ