«Πράσινο φῶς» ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο στά funds γιά πλειστηριασμούς μέ ψήφους 59-6

Ἐπιβεβαίωσις τῆς «Ἑστίας»

ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ γιά χιλιάδες πλειστηριασμούς ἀκινήτων «κόκκινων» ὀφειλετῶν ἀνοίγει ἡ ἀπόφασις τῆς Ὁλομελείας τοῦ Ἀρείου Πάγου πού μέ συντριπτική πλειοψηφία 59 ἔναντι 6 δίδει τήν δυνατότητα στίς ἑταιρεῖες διαχειρίσεως ἀπαιτήσεων νά προβαίνουν σέ μέτρα ἀναγκαστικῆς ἐκτελέσεως εἰς βάρος τῶν δανειοληπτῶν.

Ὅπως εἶχε ἀποκαλύψει ἡ «Ἑστία» τήν περασμένη Δευτέρα, ἡ εἰσήγησις τῆς Ἀρεοπαγίτου Κανέλλας Τζαβέλλα, ἡ ὁποία στηρίχτηκε σέ νομική ἀνάλυση τοῦ Καθηγητοῦ Πολιτικῆς Δικονομίας στό ΕΚΠΑ Σ. Πανταζόπουλου, καί τήν ὁποία υἱοθέτησαν οἱ 65 Ἀρεοπαγῖτες, ἦταν ὑπέρ τῶν servicers, καθώς αἴρει τό ἀπαγορευτικό στίς ἑταιρεῖες διαχειρίσεως «κόκκινων» δανείων νά ἐπισπεύδουν τούς πλειστηριασμούς.

Ἔτσι, 700.000 ἀκίνητα πού ἀποτελοῦν ἐμπράγματες ἐξασφαλίσεις γιά δάνεια ὕψους περίπου 45 δισ. εὐρώ θά βρεθοῦν στό ἔλεος τραπεζῶν, funds καί διαχειριστῶν.
Πρόκειται γιά κατοικίες διαφόρων κατηγοριῶν ἀλλά καί μικρά βιομηχανικά καί βιοτεχνικά ἀκίνητα, ἐμπορικά καταστήματα, πού θά ἀλλάξουν χέρια, μέ συνοπτικές διαδικασίες.

Οἱ Ἀρεοπαγῖτες δεχόμενοι τήν εἰσήγηση τῆς Ἀρεοπαγίτου ἀπεφάνθησαν ὅτι οἱ διαχειριστές τῶν funds πού ἑδρεύουν στήν Ἑλλάδα μποροῦν νά ἐνεργοῦν δικαστικές πράξεις, νά προβαίνουν σέ πλειστηριασμούς μέ τήν δική τους ἐπωνυμία, καί ὄχι ὡς πληρεξούσιοι τῶν funds.

Τό δικαστικό θρίλλερ «παίχτηκε» στήν ἑρμηνεία δύο νόμων: τοῦ νόμου 4354/2015 γιά τά «κόκκινα» δάνεια, ὁ ὁποῖος προβλέπει εἰδική νομιμοποίηση στούς servicers νά γίνονται διάδικοι ἀλλά μέ εἰδικές προϋποθέσεις καί φορολογία κατά τό ἑλληνικό δίκαιο, ἐνῷ ὁ νόμος 3156/2003 δέν ἔδιδε τήν δυνατότητα στά funds νά γίνονται διάδικοι καί νά πραγματοποιοῦν δικαστικές ἐνέργειες ἐπί τῶν ἀκινήτων πού εἶχαν περιέλθει στήν κυριότητά τους.

Ἡ ἀπόφασις τῆς Ὁλομελείας εἶναι ὑπέρ τῶν funds καί θά ἀποτελέσει «μπούσουλα», καθώς ἔχουν ἐκδοθεῖ ἀντίθετες δικαστικές ἀποφάσεις ἀλλά κυρίως ἡ ὑπ’ ἀριθμόν 822/22, τμήματος τοῦ Ἀρείου Πάγου, ἡ ὁποία εἶχε καταλήξει ὅτι οἱ εἰσπρακτικές –πού ἐπικαλοῦνται νόμο τοῦ 2003 γιά νά ἔχουν φοροαπαλλαγές ἕως καί 38% καί δέν δεσμεύονται μέ πρόταση ρυθμίσεως στούς δανειολῆπτες– δέν μποροῦν νά διενεργήσουν πλειστηριασμούς.

Ειδήσεις / Άρθρα

Νέα μαύρη κηλῖδα διαφθορᾶς γιά τόν ἐκσυγχρονισμό τοῦ κ. Σημίτη

Εφημερίς Εστία
Ταυτίζεται μέ τό μαῦρο χρῆμα ὁ χῶρος – Εἰσαγγελική πρότασις-σόκ γιά τήν καταδίκη τοῦ πρώην Ὑπουργοῦ Ἀμύνης Γιάννου Παπαντωνίου γιά ξέπλυμα 2,5 ἑκατ. εὐρώ – Τό ὄνομά του προστίθεται στήν λίστα μαζί μέ τά ὀνόματα τῶν Ἄκη Τσοχατζόπουλου καί Τάσου Μαντέλη καί τίς καταγγελίες Τσουκάτου γιά 1 ἑκατ. μάρκα τῆς Siemens στά κομματικά ταμεῖα τοῦ ΠΑΣΟΚ

Περισσότερο βούτυρο

Μανώλης Κοττάκης
Ακούγοντας τόν κύριο Πρωθυπουργό νά περιγράφει στό CNN σέ ἄψογα ἀγγλικά τήν πολιτική του γιά τίς ἐργασιακές σχέσεις ἔριξα μιά ματιά στήν βιβλιοθήκη μου.

Ὑπεδέχθησαν τόν Μπελέρη στό Μαξίμου οἱ πολέμιοι τῆς ὑποψηφιότητός του

Εφημερίς Εστία
Ο Φρέντη Μπελέρης ἔφθασε χθές τό μεσημέρι στήν Ἀθήνα, πρῶτο σταθμό τοῦ ταξιδιοῦ πρός τό Στρασβοῦργο, ὅπου θά ὁρκισθεῖ εὐρωβουλευτής.

Ἡ παράνοια τῆς ὁπλοκατοχῆς καί οἱ συνέπειες…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἡ ἀπόπειρα δολοφονίας τοῦ Τράμπ ἀλλάζει τό σκηνικό».

Πέμπτη, 16 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΦΡΟΥΡΟΙ ΦΥΛΑΚΩΝ