«Πράσινο φῶς» ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο στά funds γιά πλειστηριασμούς μέ ψήφους 59-6

Ἐπιβεβαίωσις τῆς «Ἑστίας»

ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ γιά χιλιάδες πλειστηριασμούς ἀκινήτων «κόκκινων» ὀφειλετῶν ἀνοίγει ἡ ἀπόφασις τῆς Ὁλομελείας τοῦ Ἀρείου Πάγου πού μέ συντριπτική πλειοψηφία 59 ἔναντι 6 δίδει τήν δυνατότητα στίς ἑταιρεῖες διαχειρίσεως ἀπαιτήσεων νά προβαίνουν σέ μέτρα ἀναγκαστικῆς ἐκτελέσεως εἰς βάρος τῶν δανειοληπτῶν.

Ὅπως εἶχε ἀποκαλύψει ἡ «Ἑστία» τήν περασμένη Δευτέρα, ἡ εἰσήγησις τῆς Ἀρεοπαγίτου Κανέλλας Τζαβέλλα, ἡ ὁποία στηρίχτηκε σέ νομική ἀνάλυση τοῦ Καθηγητοῦ Πολιτικῆς Δικονομίας στό ΕΚΠΑ Σ. Πανταζόπουλου, καί τήν ὁποία υἱοθέτησαν οἱ 65 Ἀρεοπαγῖτες, ἦταν ὑπέρ τῶν servicers, καθώς αἴρει τό ἀπαγορευτικό στίς ἑταιρεῖες διαχειρίσεως «κόκκινων» δανείων νά ἐπισπεύδουν τούς πλειστηριασμούς.

Ἔτσι, 700.000 ἀκίνητα πού ἀποτελοῦν ἐμπράγματες ἐξασφαλίσεις γιά δάνεια ὕψους περίπου 45 δισ. εὐρώ θά βρεθοῦν στό ἔλεος τραπεζῶν, funds καί διαχειριστῶν.
Πρόκειται γιά κατοικίες διαφόρων κατηγοριῶν ἀλλά καί μικρά βιομηχανικά καί βιοτεχνικά ἀκίνητα, ἐμπορικά καταστήματα, πού θά ἀλλάξουν χέρια, μέ συνοπτικές διαδικασίες.

Οἱ Ἀρεοπαγῖτες δεχόμενοι τήν εἰσήγηση τῆς Ἀρεοπαγίτου ἀπεφάνθησαν ὅτι οἱ διαχειριστές τῶν funds πού ἑδρεύουν στήν Ἑλλάδα μποροῦν νά ἐνεργοῦν δικαστικές πράξεις, νά προβαίνουν σέ πλειστηριασμούς μέ τήν δική τους ἐπωνυμία, καί ὄχι ὡς πληρεξούσιοι τῶν funds.

Τό δικαστικό θρίλλερ «παίχτηκε» στήν ἑρμηνεία δύο νόμων: τοῦ νόμου 4354/2015 γιά τά «κόκκινα» δάνεια, ὁ ὁποῖος προβλέπει εἰδική νομιμοποίηση στούς servicers νά γίνονται διάδικοι ἀλλά μέ εἰδικές προϋποθέσεις καί φορολογία κατά τό ἑλληνικό δίκαιο, ἐνῷ ὁ νόμος 3156/2003 δέν ἔδιδε τήν δυνατότητα στά funds νά γίνονται διάδικοι καί νά πραγματοποιοῦν δικαστικές ἐνέργειες ἐπί τῶν ἀκινήτων πού εἶχαν περιέλθει στήν κυριότητά τους.

Ἡ ἀπόφασις τῆς Ὁλομελείας εἶναι ὑπέρ τῶν funds καί θά ἀποτελέσει «μπούσουλα», καθώς ἔχουν ἐκδοθεῖ ἀντίθετες δικαστικές ἀποφάσεις ἀλλά κυρίως ἡ ὑπ’ ἀριθμόν 822/22, τμήματος τοῦ Ἀρείου Πάγου, ἡ ὁποία εἶχε καταλήξει ὅτι οἱ εἰσπρακτικές –πού ἐπικαλοῦνται νόμο τοῦ 2003 γιά νά ἔχουν φοροαπαλλαγές ἕως καί 38% καί δέν δεσμεύονται μέ πρόταση ρυθμίσεως στούς δανειολῆπτες– δέν μποροῦν νά διενεργήσουν πλειστηριασμούς.

Ειδήσεις / Άρθρα

Βορίδης: Μόνο μέ διαφορά 4% ἀπό τόν Σύριζα ἐφικτή ἡ αὐτοδυναμία τῆς ΝΔ

Εφημερίς Εστία
Ὁ ὑπουργός Ἐσωτερικῶν θέτει δημοσίως ἐκλογικό πῆχυ στόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη Ἄλλο νά λάβουμε 30%, ἄλλο 34% καί ἄλλο 37% – Θνησιγενές οἱοδήποτε σχῆμα συνεργασίας μέ τόν Κυριάκο Βελόπουλο Προανήγγειλε ὅτι ὑπηρεσιακός Πρωθυπουργός θά ἀναλάβει ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου, κ. Ἰωάννης Σαρμᾶς

Μία ἄνοιξη πού πασχίζει νά ἔρθει

Μανώλης Κοττάκης
Οἱ νέοι στήν ἐξίσωση τῆς 21ης Μαΐου

Νέα μεγάλη προσφορά στήν Ἐκκλησία ἀπό τόν κ. Ν. Πατέρα

Εφημερίς Εστία
Σέ κλῖμα συγκινήσεως ἐπραγματοποιήθη χθές ἡ τελετή παραχωρήσεως τοῦ Ι.Ν. Ἁγίου Νικολάου Πτωχοκομείου στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μέ τήν συμβολή τοῦ Δήμου Ἀθηναίων.

Κατάσκοποι, τρομοκράτες καί μυστικές ὑπηρεσίες

Δημήτρης Καπράνος
Ἐπιτρέψτε μας νά διαφωνήσουμε μέ τούς «ἐξυπνακισμούς» διαφόρων, μεταξύ των δυστυχῶς καί ἐπαγγελματιῶν δημοσιογράφων, οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν νά διακωμωδήσουν τήν ἐξάρθρωση ὁμάδας μουσουλμάνων, οἱ ὁποῖοι, ὅπως ἀναφέρουν τά στοιχεῖα τῶν ἑλληνικῶν ἀρχῶν οἱ ὁποῖες συνεργάστηκαν ἄψογα μέ τίς ἰσραηλινές μυστικές ὑπηρεσίες, σχεδίαζαν ἐπίθεση κατά ἰσραηλινοῦ στόχου στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν.

Σάββατον, 30 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ