ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

«Πράσινο φῶς» ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο στά funds γιά πλειστηριασμούς μέ ψήφους 59-6

Ἐπιβεβαίωσις τῆς «Ἑστίας»

ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ γιά χιλιάδες πλειστηριασμούς ἀκινήτων «κόκκινων» ὀφειλετῶν ἀνοίγει ἡ ἀπόφασις τῆς Ὁλομελείας τοῦ Ἀρείου Πάγου πού μέ συντριπτική πλειοψηφία 59 ἔναντι 6 δίδει τήν δυνατότητα στίς ἑταιρεῖες διαχειρίσεως ἀπαιτήσεων νά προβαίνουν σέ μέτρα ἀναγκαστικῆς ἐκτελέσεως εἰς βάρος τῶν δανειοληπτῶν.

Ὅπως εἶχε ἀποκαλύψει ἡ «Ἑστία» τήν περασμένη Δευτέρα, ἡ εἰσήγησις τῆς Ἀρεοπαγίτου Κανέλλας Τζαβέλλα, ἡ ὁποία στηρίχτηκε σέ νομική ἀνάλυση τοῦ Καθηγητοῦ Πολιτικῆς Δικονομίας στό ΕΚΠΑ Σ. Πανταζόπουλου, καί τήν ὁποία υἱοθέτησαν οἱ 65 Ἀρεοπαγῖτες, ἦταν ὑπέρ τῶν servicers, καθώς αἴρει τό ἀπαγορευτικό στίς ἑταιρεῖες διαχειρίσεως «κόκκινων» δανείων νά ἐπισπεύδουν τούς πλειστηριασμούς.

Ἔτσι, 700.000 ἀκίνητα πού ἀποτελοῦν ἐμπράγματες ἐξασφαλίσεις γιά δάνεια ὕψους περίπου 45 δισ. εὐρώ θά βρεθοῦν στό ἔλεος τραπεζῶν, funds καί διαχειριστῶν.
Πρόκειται γιά κατοικίες διαφόρων κατηγοριῶν ἀλλά καί μικρά βιομηχανικά καί βιοτεχνικά ἀκίνητα, ἐμπορικά καταστήματα, πού θά ἀλλάξουν χέρια, μέ συνοπτικές διαδικασίες.

Οἱ Ἀρεοπαγῖτες δεχόμενοι τήν εἰσήγηση τῆς Ἀρεοπαγίτου ἀπεφάνθησαν ὅτι οἱ διαχειριστές τῶν funds πού ἑδρεύουν στήν Ἑλλάδα μποροῦν νά ἐνεργοῦν δικαστικές πράξεις, νά προβαίνουν σέ πλειστηριασμούς μέ τήν δική τους ἐπωνυμία, καί ὄχι ὡς πληρεξούσιοι τῶν funds.

Τό δικαστικό θρίλλερ «παίχτηκε» στήν ἑρμηνεία δύο νόμων: τοῦ νόμου 4354/2015 γιά τά «κόκκινα» δάνεια, ὁ ὁποῖος προβλέπει εἰδική νομιμοποίηση στούς servicers νά γίνονται διάδικοι ἀλλά μέ εἰδικές προϋποθέσεις καί φορολογία κατά τό ἑλληνικό δίκαιο, ἐνῷ ὁ νόμος 3156/2003 δέν ἔδιδε τήν δυνατότητα στά funds νά γίνονται διάδικοι καί νά πραγματοποιοῦν δικαστικές ἐνέργειες ἐπί τῶν ἀκινήτων πού εἶχαν περιέλθει στήν κυριότητά τους.

Ἡ ἀπόφασις τῆς Ὁλομελείας εἶναι ὑπέρ τῶν funds καί θά ἀποτελέσει «μπούσουλα», καθώς ἔχουν ἐκδοθεῖ ἀντίθετες δικαστικές ἀποφάσεις ἀλλά κυρίως ἡ ὑπ’ ἀριθμόν 822/22, τμήματος τοῦ Ἀρείου Πάγου, ἡ ὁποία εἶχε καταλήξει ὅτι οἱ εἰσπρακτικές –πού ἐπικαλοῦνται νόμο τοῦ 2003 γιά νά ἔχουν φοροαπαλλαγές ἕως καί 38% καί δέν δεσμεύονται μέ πρόταση ρυθμίσεως στούς δανειολῆπτες– δέν μποροῦν νά διενεργήσουν πλειστηριασμούς.

Ειδήσεις / Άρθρα

H SCYTALYS διοργανώνει Bootcamp στην Ανάπτυξη Λογισμικού

Εφημερίς Εστία
Bootcamp for Software Engineers and Software Testers

Ἐξ οἰκείων τά βέλη γιά τόν Πρωθυπουργό: Βαθμός 5,85 γιά τό Κράτος Δικαίου

Εφημερίς Εστία
Τό Κέντρο Φιλελευθέρων Μελετῶν τῶν Μιράντας Ξαφᾶ, Ἀριστείδη Χατζῆ, Ἀλέξανδρου Σκούρα καί Γρηγόρη Βαλλιανάτου κατατάσσει τήν Ἑλλάδα 25η στούς «27» τῆς ΕΕ

Ποιός θά προστατέψει ἐπί τέλους τούς ψηφοφόρους ἀπό τούς πολιτικούς;

Μανώλης Κοττάκης
Τό ἀτόπημα τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας εἰς βάρος τοῦ Μητροπολίτου Ἰωαννίνων – Κυρά Ἀφροσύνη!

Ἡ Ἐλίζα Βόζεμπεργκ καταγγέλλει τήν Τουρκία καί «σπάει» τήν γραμμή Μαξίμου

Εφημερίς Εστία
Η ΑΚΡΩΣ προκλητική στάσις τῆς Τουρκίας τίς τελευταῖες ἡμέρες, μέ τίς παράνομες Navtex καί τίς ἀπειλές γιά ἀποστρατιωτικοποίηση τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν, κινητοποίησε τήν εὐρωβουλευτή τῆς Νέας Δημοκρατίας κ. Ἐλίζα Βόζεμπεργκ.

Περιδιαβαίνοντας τόν κόσμο τῆς τηλοψίας…

Δημήτρης Καπράνος
Καθηλωμένος στό κρεβάτι, ἔπειτα ἀπό μία αἰφνίδια περιπέτεια, ἐκ τῶν πραγμάτων ἀναγκάσθηκα νά ἔχω ἀνοιχτή τήν τηλεόραση.