ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Πῶς θά λειτουργήσουν τελικῶς τά σχολεῖα

Τον τρόπο λειτουργίας τῶν σχολείων πού θά ἀνοίξουν ἐν τέλει στίς 14 Σεπτεμβρίου ἀνέπτυξαν διεξοδικῶς οἱ ὑπουργοί Παιδείας καί Ἐσωτερικῶν, οἱ ὁποῖοι ἔδωσαν ἔμφαση στίς μάσκες, στίς ἀπουσίες, στήν σωστή ἐνημέρωση καί φυσικά στά μέτρα πού θά ἰσχύσουν σέ περίπτωση πού ἐμφανισθοῦν κρούσματα.

Ἡ ἐπιλογή τῆς 14ης Σεπτεμβρίου ἔγινε προκειμένου νά ἐπιστρέψουν καί οἱ τελευταῖοι ἐκδρομεῖς, πού βάσει στοιχείων εἶναι χιλιάδες, καί νά περιορισθοῦν οἱ μετακινήσεις τῶν ἀσυμπτωματικῶν πολιτῶν. Ἡ ὑπουργός Νίκη Κεραμέως ἀπηύθυνε ἔκκληση στούς ἐκδρομεῖς νά ἐπιστρέψουν ἄμεσα μέ τίς οἰκογένειές τους στά ἀστικά κέντρα. Τά ὅποια μέτρα προστασίας καί προλήψεως θά ἐπικαιροποιοῦνται συμφώνως πρός τίς εἰσηγήσεις τῆς Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς Προστασίας τῆς Δημόσιας Ὑγείας. «Τά παιδιά μας εἶναι πιό ἀσφαλῆ στό σχολεῖο, ὅπου λειτουργοῦν μέ κανόνες, μέ τήν καθοδήγηση τῶν πολύτιμων ἐκπαιδευτικῶν τους, παρά στόν δρόμο καί στίς πλατεῖες ὅπου παίζουν χωρίς κανόνες» εἶναι τό μήνυμα πού θέλει νά περάσει στήν κοινωνία ἡ κ. Κεραμέως. Συνολικά 16 εἶναι τά μέτρα προστασίας πού θά ἰσχύσουν ὄχι μόνο γιά τά σχολεῖα ἀλλά καί τά φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσῶν κ.τ.λ.

Ἡ μάσκα θά εἶναι ὑποχρεωτική μέσα στήν τάξη ἀλλά καί ἔξω ὅπου ὑπάρχει συγχρωτισμός, καθώς καί στά μέσα μεταφορᾶς μαθητῶν. Ἰδιαίτερη ἔμφαση θά δοθεῖ στούς μαθητές τῶν νηπιαγωγείων ἕως καί τήν Τρίτη Δημοτικοῦ. Ἡ διάθεσις τῶν μασκῶν σέ μαθητές καί ἐκπαιδευτικούς, σέ δημόσια καί ἰδιωτικά σχολεῖα, θά εἶναι δωρεάν. Εἶναι ἕτοιμες οἱ ὁδηγίες πού θά σταλοῦν στά σχολεῖα, ἐνῶ σέ συνεργασία μέ τόν Πανελλήνιο Ἰατρικό Σύλλογο, ἰατροί θά ἐπισκέπτονται τά σχολεῖα γιά νά ἐξηγήσουν τά μέτρα προστασίας καί ποιά εἶναι ἡ ἐνδεδειγμένη χρῆσις τῆς μάσκας. Σέ κάθε σχολεῖο θά ὑπάρχουν ἀντισηπτικά, ἐνῶ σχολαστικός θά εἶναι ὁ καθαρισμός ὅλων τῶν χώρων, μερίμνῃ τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως. Ἡ ὑπουργός προέτρεψε τούς γονεῖς νά ἀφήσουν τά παιδιά τους στό ὁλοήμερο σχολεῖο γιά νά ἔρχονται ὅσο τό δυνατόν λιγώτερο σέ ἐπαφή μέ ἄτομα πού ἀνήκουν σέ εὐπαθεῖς ὁμάδες. Ὅπου ὑπάρχει ὑποψία κρούσματος θά γίνονται δειγματοληπτικοί ἔλεγχοι ἀπό τόν ΕΟΔΥ.

Γιά νά περιορισθεῖ ὁ συγχρωτισμός μεταξύ μαθητῶν, θά πραγματοποιοῦνται τά διαλείμματα σέ διαφορετικές ὧρες καί σέ διαφορετικούς χώρους τοῦ ἑκάστοτε σχολείου. Εἰδικές ὁδηγίες ἔχουν δοθεῖ καί γιά τήν λειτουργία τῶν κυλικείων. Οἱ σχολικές ἑορτές θά πραγματοποιοῦνται ἐντός κάθε σχολείου καί ὁ ἁγιασμός θά γίνει ἀνά τάξη, σέ ἐξωτερικό χῶρο, μέ ὅλα τά μέτρα προστασίας. Ὅλοι οἱ μαθητικοί διαγωνισμοί θά γίνουν ὑποχρεωτικά μέ τήν χρήση τῆς μάσκας. Καθ’ ὅλη τήν σχολική χρονιά δέν θά πραγματοποιηθοῦν πολυήμερες ἐκδρομές καί συνέδρια. Οἱ δέ ἐπισκέψεις σέ μουσεῖα, δημόσια κτήρια, κ.τ.λ. θά πραγματοποιοῦνται ἀνά τμῆμα. Τά σχολικά παιγνίδια θά γίνονται ἀπό μικρές, σταθερές ὁμάδες, ἐνῶ δέν θά πραγματοποιηθεῖ κανένα σχολικό πρωτάθλημα. Ἀνάλογες συνθῆκες θά ἐπικρατήσουν καί στά ἐργαστήρια, ὅπου οἱ μαθητές θά εἶναι σταθεροί καί ὁ ἐξοπλισμός θά καθαρίζεται σχολαστικῶς μετά ἀπό κάθε χρήση.

Ἡ κ. Κεραμέως ἀνεκοίνωσε ὅτι παρέχεται δωρεάν σέ κάθε μαθητή δημοτικοῦ σχολείου ἕνα ἀτομικό παγούρι, δωρεά τοῦ Ἱδρύματος Ἀθανασίου Λασκαρίδη. Πρόκειται γιά ἕνα μέτρο πού δέν θά ἐπιτρέψει τήν ἀνταλλαγή μπουκαλιῶν, ποτηριῶν καί ἐπαφῆς στόματος μέ τήν βρύση.

Ἀπό τήν ὑποχρεωτική χρήση μάσκας θά ἐξαιρεθοῦν τά παιδιά μέ γνωσιακή, ἀναπτυξιακή ἤ ψυχική διαταραχή ἤ διαταραχή συμπεριφορᾶς καί παιδιά μέ σοβαρό νευρολογικό, μυϊκό ἤ ἄλλο νόσημα πού τά ἐμποδίζει νά χειρισθοῦν τήν μάσκα τους. Οἱ ἀπουσίες θά δικαιολογοῦνται ἐάν ὁ μαθητής ἤ ὁ ἐκπαιδευτικός νοσεῖ ἀπό κορωνοϊό ἤ κάποιος πού κατοικεῖ στό σπίτι (ἀπαραίτητη ἡ προσκόμισις ἰατρικῆς βεβαιώσεως) ἤ ἐάν ὁ μαθητής ἤ ὁ ἐκπαιδευτικός ἀνήκουν σέ ὁμάδα αὐξημένου κινδύνου. Τέλος, σέ περίπτωση κρούσματος δέν θά μπαίνει σέ καραντίνα ὅλο τό σχολεῖο, ἀλλά ἡ συγκεκριμένη τάξις, θά ἀκολουθεῖ ἰχνηλάτησις τῶν ἐπαφῶν καί ἐφ’ ὅσον χρειασθεῖ τά μαθήματα θά παραδίδονται μέσω τηλεδιασκέψεως.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἐπικύψεις Γεραπετρίτη στό Αἰγαῖο: Γκρίζα ζώνη τό Ἀρχιπέλαγος

Εφημερίς Εστία
Ἡ Ἑλλάς πειθάρχησε στίς ἀπειλές τῆς Ἀγκύρας καί ἀνεκάλεσε μέ ἐπίσημη ἀνακοίνωση τήν δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων στό Ἰόνιο καί στό Αἰγαῖο – Οὔτε τίς χελῶνες δέν μποροῦμε νά προστατεύσουμε, ἄν δέν λάβουμε ἄδεια ἀπό τήν Τουρκία! – Καθεστώς συγκυριαρχίας – Ἡ φινλανδοποίησις προχωρεῖ ταχέως

Τά σφάλματά σας, πέλαγα!

Μανώλης Κοττάκης
ΤΗΝ ἑπομένη τῆς ὑπογραφῆς τῆς Συμφωνίας Φιλίας καί Εἰρήνης μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας στό Μέγαρο Μαξίμου μέ κάλεσε στό τηλέφωνο ἡ Ντόρα Μπακογιάννη.

Βολές Δένδια κατά τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν

Εφημερίς Εστία
Η ΝΕΑ πρόκλησις τῶν Τούρκων στό Αἰγαῖο καί εἰδικά ὁ ἄνευρος τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἀντέδρασε τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν δέν ἔμειναν ἀσχολίαστα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης.

Ἡ Ναυτιλία, ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς οἰκονομίας

Δημήτρης Καπράνος
Ὀφείλουμε, ἄν θέλουμε νά εἴμεθα εἰλικρινεῖς, νά παραδεχθοῦμε ὅτι ἡ Ναυτιλία ἀποτελεῖ σήμερα τόν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Σάββατον, 11 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΥΧΗΡΑ ΚΑΙ ΑΤΥΧΙΑΙ