«Πόρτα» τοῦ Ὄλαφ Σόλτς στόν Τζό Μπάιντεν

Ἄκαρπες συνομιλίες στήν Γενεύη – Γιά κλιμάκωση κατηγορεῖ ἡ Οὐκρανία τήν Μόσχα

Ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ Καγκελλάριος Ὄλαφ Σόλτς ἀπέρριψε τήν πρόσκληση τοῦ Ἀμερικανοῦ Προέδρου Τζό Μπάιντεν νά συναντηθοῦν γιά νά συζητήσουν τήν κρίση στήν Οὐκρανία. Συμφώνως πρός τό γερμανικό περιοδικό Der Spiegel, τό ταξίδι τοῦ Σόλτς στήν Μαδρίτη, τά πολλά ραντεβού καί ἡ ἐπιθυμία του νά εἶναι στήν Γερμανία λόγῳ τῶν ἐξελίξεων ἀναφορικά μέ τήν πανδημία, συνέβαλε στήν ἀπόφασή του νά ἀπορρίψει τήν πρόσκληση. Οἱ δύο πλευρές ἀνεκοίνωσαν ὅτι προσβλέπουν τώρα νά ὀργανώσουν μιά συνάντηση μέχρι τά μέσα Φεβρουαρίου.

Ἐν τῷ μεταξύ, ἄκαρπη ἀπέβη ὡς ἀνεμένετο ἡ συνάντησις τῶν ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν ΗΠΑ καί Ρωσσίας Ἄντονυ Μπλίνκεν καί Σεργκέι Λαβρώφ στήν Γενεύη. Οἱ δύο πλευρές ἁπλῶς συνεφώνησαν νά μήν διακόψουν τόν διάλογο μεταξύ τους. Μετά τήν ὁλοκλήρωση τῆς συναντήσεως ὁ Λαβρώφ ἀνέφερε ὅτι ἡ Ρωσσία περιμένει ἀπό τίς ΗΠΑ γραπτές ἀπαντήσεις γιά τίς ἀπαιτήσεις πού ἔχει διατυπώσει γιά τήν ἀσφάλειά της. «Συμφωνήσαμε ὅτι θά μᾶς παρουσιάσουν γραπτές ἀπαντήσεις στίς προτάσεις μας τήν ἑπόμενη ἑβδομάδα» ἐδήλωσε ὁ Ρῶσσος ὑπουργός Ἐξωτερικῶν προσθέτοντας ὅτι τόσο ὁ ἴδιος, ὅσο καί ὁ ἐπί κεφαλῆς τῆς ἀμερικανικῆς διπλωματίας, συνεφώνησαν, κατά τίς εἰλικρινεῖς συνομιλίες τους, ὅτι ἕνας ρεαλιστικός διάλογος εἶναι ἀναγκαῖος γιά «νά κατευνασθοῦν τά πνεύματα». Ὁ Λαβρώφ ἐπανέλαβε ὅτι ἡ Ρωσσία δέν ἀποτελεῖ κίνδυνο γιά τήν Οὐκρανία καί ὅτι «δέν ἔχει ποτέ ἀπειλήσει τόν οὐκρανικό λαό».

Ἀπαντῶντας σέ ἐρώτηση σχετικά μέ τήν προοπτική συναντήσεως κορυφῆς τῶν Προέδρων Τζό Μπάιντεν καί Βλαντιμήρ Πούτιν, ἀπήντησε: «Ἄς μήν προτρέχουμε, ὁ Πρόεδρος Πούτιν εἶναι πάντα ἕτοιμος γιά ἐπαφές μέ τόν Πρόεδρο Μπάιντεν, εἶναι ὅμως σαφές ὅτι αὐτές οἱ ἐπαφές πρέπει νά ἔχουν τύχει σοβαρῆς προετοιμασίας». Ὅμως ἡ Ρωσσία ἀνεκοίνωσε μεγάλης κλίμακας ναυτικές ἀσκήσεις. Περισσότερα ἀπό 140 πολεμικά πλοῖα καί 10.000 στρατιῶτες θά κινητοποιηθοῦν γιά γυμνάσια πού θά διεξαχθοῦν στόν Ἀτλαντικό, τόν Ἀρκτικό, τόν Εἰρηνικό Ὠκεανό καί τήν Μεσόγειο.

Ἡ Οὐκρανία πάντως κατηγόρησε πάλι τήν Μόσχα ὅτι ηὔξησε τίς παραδόσεις ὅπλων καί στρατιωτικοῦ ἐξοπλισμοῦ στούς αὐτονομιστές. «Ἡ διοίκησις τῶν ρωσσικῶν ἐνόπλων δυνάμεων συνεχίζει νά ἐνισχύει τήν μαχητική ἱκανότητα» τῶν αὐτονομιστῶν στήν ἀνατολική Οὐκρανία, στέλνοντάς τους ἅρματα μάχης, συστήματα πυροβολικοῦ καί πυρομαχικά, ἀνέφεραν οἱ οὐκρανικές στρατιωτικές ὑπηρεσίες πληροφοριῶν. Ὑποστηρίζουν ἀκόμη ὅτι ἀπό τήν ἀρχή τοῦ ἔτους, οἱ ρωσσικές ἀρχές «ἔχουν παραδώσει μυστικά διά σιδηροδρομικῆς καί ὁδικῆς μεταφορᾶς ἀπό τό ρωσσικό ἔδαφος περισσότερους ἀπό ἑπτά τόνους καυσίμων, ἀρκετά ἅρματα μάχης καί συστήματα πυροβολικοῦ, καθώς καί ἄλλα ὅπλα καί πυρομαχικά». Ἡ οὐκρανική ὑπηρεσία κατηγόρησε ἐπίσης τήν Μόσχα ὅτι «στρατολογεῖ ἐνεργά» στήν Ρωσσία μισθοφόρους καί τούς ἐκπαιδεύει γιά νά τούς στείλει νά πολεμήσουν στήν ἀνατολική Οὐκρανία στίς τάξεις τῶν δυνάμεων τῶν αὐτονομιστῶν.

Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἡ ἀνατολική Οὐκρανία ἀποτελεῖ ἀπό τό 2014 σκηνικό πολέμου, μέ συγκρούσεις μεταξύ τοῦ Κιέβου καί τῶν αὐτονομιστῶν πού καθοδηγοῦνται ἀπό τήν Μόσχα. Τήν ἴδια στιγμή τό Βουκουρέστι καί ἡ Σόφια ἀπέρριψαν τό αἴτημα τῆς Μόσχας νά ἀποχωρήσουν ἀπό τά ἐδάφη τους οἱ δυνάμεις τοῦ ΝΑΤΟ. Τό Βουκουρέστι ἐχαρακτήρισε «ἀπαράδεκτο» τό αἴτημα τῆς Ρωσσίας ἐνῶ στήν Σόφια ὁ Πρωθυπουργός Κύριλ Πετκώφ ἐδήλωσε ὅτι ἡ χώρα του θά ἀποφασίσει μόνη της καί σέ συντονισμό μέ τούς συμμάχους της στό ΝΑΤΟ τά ἀμυντικά σχέδιά της καί ἐκάλεσε τήν Ρωσσία νά ἀρχίσει διάλογο μέ τήν Δύση γιά τήν ἀποκλιμάκωση ἐντάσεων. «Ἡ Βουλγαρία εἶναι μιά κυρίαρχη χώρα, ἡ ὁποία ἔχει κάνει ἀπό καιρό τήν ἐπιλογή της νά γίνει μέλος τοῦ ΝΑΤΟ. Ὡς μέλος τοῦ ΝΑΤΟ, ἐμεῖς καί μόνον ἐμεῖς ἀποφασίζουμε νά ὀργανώσουμε τήν ἄμυνα τῆς χώρας μας σέ συντονισμό μέ τούς συμμάχους μας» ἐδήλωσε.

Ειδήσεις / Άρθρα

Υπογραφή MoU ΕΒΙΔΙΤΕ – OHB HELLAS: Η ΕΒΙΔΙΤΕ καλωσορίζει την OHB Hellas ως νέο μέλος

Εφημερίς Εστία
H ΟΗΒ Hellas, που δραστηριοποιείται εδώ και σχεδόν 5 έτη στον τομέα της Διαστημικής στην Ελλάδα.

Οἱ λύκοι ἔγιναν «ἀμνοερίφια»

Εφημερίς Εστία
Τί κρύβεται πίσω ἀπό τήν ἐπίθεση φιλίας πρός τήν Ἑλλάδα ἀπό τούς κ.κ. Τσαβούσογλου καί Ἐρντογάν ἀνήμερα τῆς 25ης Μαρτίου – Ἡ μεγάλη συνεννόησις γιά τό Αἰγαῖο καί στό βάθος τά ἐνεργειακά – Γιατί Κυβέρνησις καί ἀξιωματική Ἀντιπολίτευσις σιώπησαν γιά τίς ἀποκαλύψεις τῆς «Ἑστίας» γιά τήν ὑποβάθμιση τῆς Κύπρου ἀπό τόν Πρωθυπουργό στήν νέα γεωπολιτική ἐξίσωση – Μηνύματα Χριστοδουλίδη στήν Ἀθήνα, στήν σκιά τῶν ἀποκαλύψεων κατά τῆς διχόνοιας μέ τό ἐθνικό κέντρο

Ἡ πατρίδα εἶναι κάτι πολύ μεγαλύτερο ἀπό ἐμᾶς

Μανώλης Κοττάκης
Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ τοῦ ἀποκαλυπτικοῦ ρεπορτάζ μέ τίς συγκλονιστικές ἐξομολογήσεις τοῦ Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Νίκου Ἀναστασιάδη γιά τίς ἀπόψεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη περί τό Κυπριακό καί τίς ἀφόρητες πιέσεις πού τοῦ ἄσκησε νά διακοπεῖ τό πρόγραμμα γεωτρήσεων τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας χάριν τῆς ἑλληνοτουρκικῆς προσέγγισης, μέ βρῆκε στόν ἱερό ναό τῆς Ἁγίας Σοφίας στήν Θεσσαλονίκη.

Διάστασις ἀπόψεων Ἀθηνῶν – Λευκωσίας γιά τόν ΙΜΟ

Εφημερίς Εστία
ΛΙΓΕΣ ΩΡΕΣ μετά τήν ἀποκάλυψη τῆς «Ἑστίας» γιά τά ὅσα κατήγγειλε ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Κύπρου κ. Νῖκος Ἀναστασιάδης εἰς βάρος τοῦ Ἕλληνος Πρωθυπουργοῦ, ἦλθε ἡ ἐπιβεβαίωσις γιά τό σοβαρό χάσμα στήν ἐξωτερική πολιτική Ἀθηνῶν – Λευκωσίας, εἰδικῶς μετά τήν ἀνάληψη τῆς νέας Κυβερνήσεως.

Τό Ἑλληνικό Ἵδρυμα Πολιτισμοῦ καί ὁ πολιτισμός μας

Δημήτρης Καπράνος
Κάποια μεσημέρια, πρίν πάω στό γραφεῖό μου, στήν «Καθημερινή» τῆς Ἑλένης Βλάχου, ἐπισκεπτόμουν τόν καθηγητή μου στήν Πάντειο, Ἰωάννη Γεωργάκη, στό γραφεῖό του, στό «Ἵδρυμα Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ».