«Πόρτα» τοῦ Ὄλαφ Σόλτς στόν Τζό Μπάιντεν

Ἄκαρπες συνομιλίες στήν Γενεύη – Γιά κλιμάκωση κατηγορεῖ ἡ Οὐκρανία τήν Μόσχα

Ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ Καγκελλάριος Ὄλαφ Σόλτς ἀπέρριψε τήν πρόσκληση τοῦ Ἀμερικανοῦ Προέδρου Τζό Μπάιντεν νά συναντηθοῦν γιά νά συζητήσουν τήν κρίση στήν Οὐκρανία. Συμφώνως πρός τό γερμανικό περιοδικό Der Spiegel, τό ταξίδι τοῦ Σόλτς στήν Μαδρίτη, τά πολλά ραντεβού καί ἡ ἐπιθυμία του νά εἶναι στήν Γερμανία λόγῳ τῶν ἐξελίξεων ἀναφορικά μέ τήν πανδημία, συνέβαλε στήν ἀπόφασή του νά ἀπορρίψει τήν πρόσκληση. Οἱ δύο πλευρές ἀνεκοίνωσαν ὅτι προσβλέπουν τώρα νά ὀργανώσουν μιά συνάντηση μέχρι τά μέσα Φεβρουαρίου.

Ἐν τῷ μεταξύ, ἄκαρπη ἀπέβη ὡς ἀνεμένετο ἡ συνάντησις τῶν ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν ΗΠΑ καί Ρωσσίας Ἄντονυ Μπλίνκεν καί Σεργκέι Λαβρώφ στήν Γενεύη. Οἱ δύο πλευρές ἁπλῶς συνεφώνησαν νά μήν διακόψουν τόν διάλογο μεταξύ τους. Μετά τήν ὁλοκλήρωση τῆς συναντήσεως ὁ Λαβρώφ ἀνέφερε ὅτι ἡ Ρωσσία περιμένει ἀπό τίς ΗΠΑ γραπτές ἀπαντήσεις γιά τίς ἀπαιτήσεις πού ἔχει διατυπώσει γιά τήν ἀσφάλειά της. «Συμφωνήσαμε ὅτι θά μᾶς παρουσιάσουν γραπτές ἀπαντήσεις στίς προτάσεις μας τήν ἑπόμενη ἑβδομάδα» ἐδήλωσε ὁ Ρῶσσος ὑπουργός Ἐξωτερικῶν προσθέτοντας ὅτι τόσο ὁ ἴδιος, ὅσο καί ὁ ἐπί κεφαλῆς τῆς ἀμερικανικῆς διπλωματίας, συνεφώνησαν, κατά τίς εἰλικρινεῖς συνομιλίες τους, ὅτι ἕνας ρεαλιστικός διάλογος εἶναι ἀναγκαῖος γιά «νά κατευνασθοῦν τά πνεύματα». Ὁ Λαβρώφ ἐπανέλαβε ὅτι ἡ Ρωσσία δέν ἀποτελεῖ κίνδυνο γιά τήν Οὐκρανία καί ὅτι «δέν ἔχει ποτέ ἀπειλήσει τόν οὐκρανικό λαό».

Ἀπαντῶντας σέ ἐρώτηση σχετικά μέ τήν προοπτική συναντήσεως κορυφῆς τῶν Προέδρων Τζό Μπάιντεν καί Βλαντιμήρ Πούτιν, ἀπήντησε: «Ἄς μήν προτρέχουμε, ὁ Πρόεδρος Πούτιν εἶναι πάντα ἕτοιμος γιά ἐπαφές μέ τόν Πρόεδρο Μπάιντεν, εἶναι ὅμως σαφές ὅτι αὐτές οἱ ἐπαφές πρέπει νά ἔχουν τύχει σοβαρῆς προετοιμασίας». Ὅμως ἡ Ρωσσία ἀνεκοίνωσε μεγάλης κλίμακας ναυτικές ἀσκήσεις. Περισσότερα ἀπό 140 πολεμικά πλοῖα καί 10.000 στρατιῶτες θά κινητοποιηθοῦν γιά γυμνάσια πού θά διεξαχθοῦν στόν Ἀτλαντικό, τόν Ἀρκτικό, τόν Εἰρηνικό Ὠκεανό καί τήν Μεσόγειο.

Ἡ Οὐκρανία πάντως κατηγόρησε πάλι τήν Μόσχα ὅτι ηὔξησε τίς παραδόσεις ὅπλων καί στρατιωτικοῦ ἐξοπλισμοῦ στούς αὐτονομιστές. «Ἡ διοίκησις τῶν ρωσσικῶν ἐνόπλων δυνάμεων συνεχίζει νά ἐνισχύει τήν μαχητική ἱκανότητα» τῶν αὐτονομιστῶν στήν ἀνατολική Οὐκρανία, στέλνοντάς τους ἅρματα μάχης, συστήματα πυροβολικοῦ καί πυρομαχικά, ἀνέφεραν οἱ οὐκρανικές στρατιωτικές ὑπηρεσίες πληροφοριῶν. Ὑποστηρίζουν ἀκόμη ὅτι ἀπό τήν ἀρχή τοῦ ἔτους, οἱ ρωσσικές ἀρχές «ἔχουν παραδώσει μυστικά διά σιδηροδρομικῆς καί ὁδικῆς μεταφορᾶς ἀπό τό ρωσσικό ἔδαφος περισσότερους ἀπό ἑπτά τόνους καυσίμων, ἀρκετά ἅρματα μάχης καί συστήματα πυροβολικοῦ, καθώς καί ἄλλα ὅπλα καί πυρομαχικά». Ἡ οὐκρανική ὑπηρεσία κατηγόρησε ἐπίσης τήν Μόσχα ὅτι «στρατολογεῖ ἐνεργά» στήν Ρωσσία μισθοφόρους καί τούς ἐκπαιδεύει γιά νά τούς στείλει νά πολεμήσουν στήν ἀνατολική Οὐκρανία στίς τάξεις τῶν δυνάμεων τῶν αὐτονομιστῶν.

Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἡ ἀνατολική Οὐκρανία ἀποτελεῖ ἀπό τό 2014 σκηνικό πολέμου, μέ συγκρούσεις μεταξύ τοῦ Κιέβου καί τῶν αὐτονομιστῶν πού καθοδηγοῦνται ἀπό τήν Μόσχα. Τήν ἴδια στιγμή τό Βουκουρέστι καί ἡ Σόφια ἀπέρριψαν τό αἴτημα τῆς Μόσχας νά ἀποχωρήσουν ἀπό τά ἐδάφη τους οἱ δυνάμεις τοῦ ΝΑΤΟ. Τό Βουκουρέστι ἐχαρακτήρισε «ἀπαράδεκτο» τό αἴτημα τῆς Ρωσσίας ἐνῶ στήν Σόφια ὁ Πρωθυπουργός Κύριλ Πετκώφ ἐδήλωσε ὅτι ἡ χώρα του θά ἀποφασίσει μόνη της καί σέ συντονισμό μέ τούς συμμάχους της στό ΝΑΤΟ τά ἀμυντικά σχέδιά της καί ἐκάλεσε τήν Ρωσσία νά ἀρχίσει διάλογο μέ τήν Δύση γιά τήν ἀποκλιμάκωση ἐντάσεων. «Ἡ Βουλγαρία εἶναι μιά κυρίαρχη χώρα, ἡ ὁποία ἔχει κάνει ἀπό καιρό τήν ἐπιλογή της νά γίνει μέλος τοῦ ΝΑΤΟ. Ὡς μέλος τοῦ ΝΑΤΟ, ἐμεῖς καί μόνον ἐμεῖς ἀποφασίζουμε νά ὀργανώσουμε τήν ἄμυνα τῆς χώρας μας σέ συντονισμό μέ τούς συμμάχους μας» ἐδήλωσε.

Ειδήσεις / Άρθρα

Θά ζητήσει ἀνανέωση λαϊκῆς ἐντολῆς μέ ἐπίκληση τό ἐνεργειακό «μπλάκ ἄουτ»

Μανώλης Κοττάκης
«Ὑπάρχει πρόβλημα μέ τήν …ΝΤΕΗ» λένε στήν γνωστή πρεσβεία τῆς ὁδοῦ Βασιλίσσης Σοφίας Πορεία στόν λαό μέ μικρά κλιμάκια διαφωτίσεως τῆς ΝΔ ἀνεκοίνωσε ὁ Πρωθυπουργός

Ἡ ἀπειλή νέων «κόκκινων» δανείων λόγῳ πληθωρισμοῦ καί ἄρσεως μέτρων

Εφημερίς Εστία
ΤΟΝ ΚΩΔΩΝΑ τοῦ συνεγερμοῦ γιά νέο κῦμα μή ἐξυπηρετούμενων δανείων…

Ἕνας ἀκόμη Ἕλληνας σώζει τήν γερμανική οἰκονομία

Δημήτρης Καπράνος
Ἀντιγράφω ἀπό τό ρεπορτάζ:

Σάββατον, 12 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

40 δισ. δολλάρια «δῶρο» στόν Ζελένσκυ γιά νά «τινάξει» στόν ἀέρα τήν ΕΕ

Εφημερίς Εστία
Ἀποτυγχάνει ὁ ἀντιπερισπασμός τῶν ΗΠΑ γιά τήν διακοπή τῆς ροῆς φυσικοῦ ἀερίου στήν Εὐρώπη – Μάριο Ντράγκι πρός Μπάιντεν: Ὅλοι θά πληρώνουμε σέ ρούβλια τόν Πούτιν!