Πολλά τά ἔτη τοῦ «Σουλτάνου» λέγει ἡ Μέρκελ

ΤΙ ΚΑΙ ΕΑΝ ἡ ΕΕ καί οἱ ΗΠΑ κατεδίκασαν μέ αὐστηρό τόνο τήν ἀπόφαση τοῦ Ἐρντογάν νά…

… εἰσβάλει στήν Ἀμμόχωστο, ἀγνοώντας ὅλες τίς διεθνεῖς συμβάσεις!!! Ἡ Καγκελλάριος τῆς Γερμανίας δέν προτίθεται νά ἐκδώσει ἔστω μία ἀνακοίνωση πού νά ἐπικρίνει τήν ἐπεκτατική πολιτική τοῦ φίλου της «Σουλτάνου». Καί ὄχι μόνο αὐτό ἀλλά τόν συγχαίρει πού φροντίζει μέ τόσο θαλπωρή τούς μετανάστες ἀπό τήν Συρία, στήν ὁποία ἔχει καί ἐκεῖ εἰσβάλει. Ἡ κ. Μέρκελ θεωρεῖ ὅτι ὁ νέος «Ἀττίλας» στά Βαρώσια δέν θά ἐπηρεάσει τίς διαπραγματεύσεις τῆς Τουρκίας μέ τήν Ἑλλάδα, λέγοντας χαρακτηριστικά ὅτι εἶναι ἀρχή της νά ὁμιλεῖ γιά ἀποτυχία σέ διαπραγματεύσεις. Εἶναι βέβαιον ὅτι ἡ συνεχιζόμενη φιλοτουρκική στάσις τῆς Καγκελλαρίου δέν θά μείνει ἀναπάντητη ἀπό τήν ἑλληνική πλευρά, καθώς δέν μπορεῖ νά γίνουν ἀνεκτές δηλώσεις ὅπως «δέν θά πρέπει νά ἀποθαρρυνόμαστε ἀπό τέτοιες ὀπισθοδρομήσεις»! «Ὑπάρχει πρόοδος καί ὀπισθοδρόμησις» τόνισε ἡ κ. Μέρκελ, καί γιά πολλοστή φορά ἐξέφρασε τήν ἱκανοποίησή της πού οἱ συνομιλίες Ἑλλάδος – Τουρκίας ἔχουν ἀρχίσει ἀπό τήν ἀρχή καί οἱ ἡγέτες τῶν δύο χωρῶν εἶχαν κατ’ ἰδίαν συνάντηση. «Ἐμεῖς πάντα ὑποστηρίζαμε ὅτι πρέπει νά μείνουν ἀνοιχτοί οἱ δίαυλοι ἐπικοινωνίας, καί στίς σχέσεις Ἑλλάδος – Τουρκίας ἤδη ἐπετύχαμε κάποια μικρότερα βήματα. Αὐτά (τά βήματα) γίνονται τώρα πιό δύσκολα, διότι, σχετικά μέ τήν Κύπρο, ὁ Τοῦρκος πρόεδρος, σέ ἀπόκλιση ἀπό τά ψηφίσματα τοῦ ΟΗΕ, ἑστιάζει ἀποκλειστικά σέ μία λύση δύο κρατῶν, κάτι τό ὁποῖο βεβαίως δέν γίνεται ἀποδεκτό ἀπό τήν ἑλληνοκυπριακή πλευρά» δήλωσε. Δηλαδή –κατά τήν Καγκελλάριο– μόνον οἱ Ἑλληνοκύπριοι δέν δέχονται τήν συγκεκριμένη λύση. Ὤφειλε νά πεῖ ξεκάθαρα ὅτι ἡ ἴδια δέν ἀποδέχεται τήν ὁριστική διχοτόμηση καί νά μήν ρίξει τό βάρος τῶν εὐθυνῶν μόνο στήν ἑλληνοκυπριακή πλευρά.

«Ἐδῶ πρέπει νά προσπαθήσουμε τώρα νά κατευθύνουμε τίς συνομιλίες ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ ΟΗΕ, μέ πολλή ὑπομονή –καί αὐτό εἶναι δύσκολη δουλειά– στή σωστή κατεύθυνση. Αὐτό τώρα ἦταν σίγουρα μία ὀπισθοδρόμησις, ἀλλά ἀπό τέτοιες ὀπισθοδρομήσεις δέν πρέπει νά ἀποθαρρυνόμεθα» εἶπε χαρακτηριστικά.

Ὑπεστήριξε ὅτι δέν βλέπει νά ὑλοποιεῖται εἰς τό μέλλον ἔνταξις τῆς Τουρκίας στήν ΕΕ, ὡστόσο ἡ ἴδια θά καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια γιά καλές σχέσεις τῆς Γερμανίας καί τῶν Βρυξελλῶν μέ τόν φίλο της Ἐρντογάν. «Γι’ αὐτόν τόν λόγο ἐτάχθην –ὅπως ἔχει συμφωνηθεῖ καί στή Συμφωνία γιά τό προσφυγικό μεταξύ ΕΕ καί Τουρκίας– ὑπέρ τοῦ νά ἀρχίσουμε συζητήσεις γιά τήν Τελωνειακή Ἕνωση μέ τήν Τουρκία καί ἔχουμε δώσει ἐντολή στήν Ἐπιτροπή νά ἐργασθεῖ πάνω σέ αὐτό τό πλαίσιο» προσέθεσε ἡ κ. Μέρκελ.

Φυσικά δέν ξέχασε νά πλέξει τό ἐγκώμιο τοῦ Ἐρντογάν καί γιά τό φιλανθρωπικό ἔργο του, μέ αἰχμή τήν προστασία πού παρέχει στούς μετανάστες (!) «Ἡ Τουρκία φροντίζει μέ ἐξέχοντα τρόπο ἰδιαίτερα γιά Σύρους πρόσφυγες, ἔχει κάνει πολλά καί τήν ἔχουμε στηρίξει σέ αὐτό» γιά νά καταλήξει ἐκφράζοντας τήν ἐπιθυμία ἡ Συμφωνία ΕΕ – Τουρκίας νά ἐξελιχθεῖ περαιτέρω, καθώς, ὅπως εἶπε, αὐτό εἶναι τό καλύτερο γιά τούς ἀνθρώπους.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ὁ κρυφός ρυθμιστής τῶν ἐκλογῶν

Μανώλης Κοττάκης
Γιατί τό ΚΚΕ δέν ἐπιθυμεῖ τήν παλινόρθωση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί προσπαθεῖ νά θέσει ἐκτός Βουλῆς τό MέΡΑ25 τοῦ Γιάνη Βαρουφάκη – Ποιόν θά ὠφελήσει ἡ ἀνακατανομή τῆς ἀριστερῆς ψήφου – Ἡ ἀφαίρεσις τῆς σκουριᾶς καί τά νέα καθήκοντα στίς νέες συνθῆκες

Ἀκαταδίωκτο ἀπό τίς Ἐρινύες δέν ὑπάρχει

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ἡ λέξις «ἐπιτροπή» εἶναι σέ πολλές περιπτώσεις συνώνυμη μέ τήν ἀνευθυνότητα.

Τό ἕνα τρίτο τῶν πολιτῶν συμφωνεῖ μέ τήν πρόταση Ἀνδρουλάκη

Εφημερίς Εστία
ΤΟ 31,6% τῶν ψηφοφόρων συμφωνεῖ μέ τήν πρόταση τοῦ κ. Νίκου Ἀνδρουλάκη γιά Πρωθυπουργό Χ. Τό ποσοστό αὐτό, δηλαδή, ἀπορρίπτει τόσο τόν κ. Μητσοτάκη ὅσο καί τόν κ. Τσίπρα.

Ἡ πολιτική ὀρθότης καί ὁ νέος ὁλοκληρωτισμός

Δημήτρης Καπράνος
Ἀποτροπιασμό προκαλεῖ πλέον ἡ πολιτική ὀρθότης, ἡ μέθοδος, δηλαδή, μέ τήν ὁποία ἡ σημερινή, στεῖρα ἕως ἀρνητική σέ παραγωγή ἰδεῶν καί ἔργων ἐποχή, ἔχει παρέμβει γιά νά ἀποκαταστήσει τήν τάξη.

Σάββατον, 30 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
O KΟΣΜΟΣ ΤΕΡΑΤΟΛΟΓΙΑΙ