Πολιτική σύγκρουσις γιά τήν ἀποφυλάκιση Λιγνάδη

Κυβέρνησις: «Τραμπισμός ἀλά γκρέκα» ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ

Πολιτική ἀντιπαράθεση προκάλεσε ἡ ἀποφυλάκισις τοῦ Δημήτρη Λιγνάδη, μέ τήν ΝΔ καί τόν ΣΥΡΙΖΑ νά ἀλληλοκατηγοροῦνται γιά τόν νόμο, βάσει τοῦ ὁποίου ἐλήφθη ἡ ἀπόφασις τοῦ δικαστηρίου. Ὁ γνωστός ἠθοποιός-σκηνοθέτης κατεδικάσθη μέν γιά τόν βιασμό δύο ἀνηλίκων, ἀλλά χθές κατέβαλε ἐγγύηση 30.000 εὐρώ καί ἀποφυλακίσθηκε. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ, διά τοῦ ἐκπροσώπου του, Νίκου Ἠλιόπουλου, κατηγόρησε τόν Πρωθυπουργό καί τήν ὑπουργό Πολιτισμοῦ, Λίνα Μενδώνη, γιά προσπάθεια συγκαλύψεως, δημιουργῶντας μία εὐνοϊκή περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα γιά τόν βιαστή καί τότε καλλιτεχνικό διευθυντή τοῦ Ἐθνικοῦ Θεάτρου, ἐνῷ τήν ἴδια ὥρα στοχοποιήθηκαν τά θύματα πού εἶχαν τό σθένος νά μιλήσουν. «Ἡ ἀτμόσφαιρα αὐτή ἀποτυπώθηκε καί στήν ἀπόφαση τοῦ δικαστηρίου. Τό μόνο πού μπορεῖ νά πεῖ κανείς, εἶναι ντροπή», εἶπε ὁ κ. Ἠλιόπουλος. Ἡ τομεάρχης Πολιτισμοῦ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, Σία Ἀναγνωστοπούλου, χαρακτήρισε τήν καταδίκη Λιγνάδη «νίκη τοῦ δικοῦ μας ἠθικοῦ καί ἀξιακοῦ συστήματος».

Ἡ Κυβέρνησις ἀπήντησε στόν ΣΥΡΙΖΑ ὅτι ἔχει ἀποφασίσει «νά πορευτεῖ μέσα στόν βοῦρκο καί τήν ἀθλιότητα», διότι μετατρέπει σέ ἀντικείμενο «χυδαίας κομματικῆς ἐκμετάλλευσης μιά δικαστική ἀπόφαση, γιά ὑπόθεση βιασμοῦ». «Πρόκειται γιά μιά ἄθλια συκοφαντία, γιά τόν ὁρισμό τῆς τοξικότητας, πού συνιστᾶ δολοφονία χαρακτήρων καί ὑπονόμευση τῶν θεσμῶν. Αὐτά εἶναι πού συνιστοῦν τόν “τραμπισμό ἀλά γκρέκα”. Ἡ στάση του αὐτή εἶναι ὄνειδος γιά ἑλληνικό κοινοβουλευτικό κόμμα», ἦταν ἡ ἀπάντησις τοῦ κυβερνητικοῦ ἐκπροσώπου, Γιάννη Οἰκονόμου, στόν κ. Ἠλιόπουλο. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἄνοιξε μέτωπο καί μέ τόν συνήγορο ὑπερασπίσεως τοῦ ἠθοποιοῦ, Ἀλέξη Κούγια, τόν ὁποῖο κατηγόρησε ὅτι κάνει «πολιτικό παιχνίδι». Ἡ Κουμουνδούρου ὑπεστήριξε ὅτι ὁ νόμος στόν ὁποῖο στηρίχθηκε ἡ ὑπεράσπισις τοῦ Λιγνάδη, ὑπῆρχε ἀπό τό 2010 καί δέν ἄλλαξε τίποτα ἐπί ἡμερῶν ΣΥΡΙΖΑ. Ἀντιθέτως, ὁ κ. Κούγιας ὑπεστήριξε ὅτι ὁ Κώδικας Ποινικῆς Δικονομίας πού ἔφερε πρός ψήφιση ὁ ΣΥΡΙΖΑ, καθίδρυσε τήν ὑποχρεωτικότητα τῆς ἀναστολῆς τῆς ποινῆς μέ ἄρθρο πού προσέθεσε, ἐνῶ στόν προηγούμενο Κώδικα δινόταν ἁπλῶς ἡ δυνατότης στό δικαστήριο νά ἀναστείλει τήν ἐκτέλεση τῆς ποινῆς. Πρόκειται, ὅπως ἀνέφερε, «γιά τό ἄρθρο 497 παράγραφος 8 τοῦ Κώδικα Ποινικῆς Δικονομίας, τόν ὁποῖο μόνο τό κόμμα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε», βάσει τοῦ ὁποίου ὁ Δημήτρης Λιγνάδης ἀφέθηκε ἐλεύθερος μέχρι τήν δίκη στό Ἐφετεῖο.

Γιά «δόλια ψεύδη» ἔκανε λόγο χθές ὁ πρώην ὑπουργός Δικαιοσύνης, Νῖκος Παρασκευόπουλος, σχετικά μέ τίς ἀναφορές γιά τήν ἀποφυλάκιση Λιγνάδη. «Νἄτος πάλι ὁ Νόμος-Φάντασμα! Ὁ “Νόμος Παρασκευόπουλου” εὐθύνεται γιά τήν ἀποφυλάκιση Λιγνάδη, εἰπώθηκε ἀπό τό κρατικό κανάλι καί μέ πρόθυμη ἀναπαραγωγή ἀπό τόν κ. Πορτοσάλτε», δήλωσε ὁ πρώην ὑπουργός τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Ἰσχυρίσθηκε ὅτι ὁ ἐν λόγῳ νόμος «εἶναι τελείως μά τελείως ἄσχετος, ἀφοῦ ἡ ἀπελευθέρωση Λιγνάδη στηρίζεται ὄχι σέ ἀποσυμφορήσεις ἀλλά στόν Κώδικα Ποινικῆς Δικονομίας, ὅπως ἴσχυε καί ἀπό τό 2010».

Ἐκτός, ὅμως, ἀπό τίς πολιτικές ὑπάρχουν καί δικαστικές ἐξελίξεις, καθώς ἡ Εἰσαγγελία Ἐφετῶν Ἀθηνῶν ἐξετάζει τό ἐνδεχόμενο ἀσκήσεως ἐφέσεως τῆς ἀποφάσεως. Ἡ προϊσταμένη τῆς Εἰσαγγελίας, Μαρία Γκανέ, ζήτησε χθές νά τῆς διαβιβαστοῦν ἄμεσα τά πρακτικά καί ἡ ἀπόφασις τοῦ δικαστηρίου, βάσει τῆς ὁποίας ὁ Λιγνάδης ἀποφυλακίσθηκε. Ἀκόμα ἡ προϊσταμένη τῆς Εἰσαγγελίας Ἐφετῶν Ἀθήνας ζήτησε ἀπό τόν Εἰσαγγελέα τῆς ἕδρας Κωνσταντῖνο Κούντρια νά τῆς διαβιβάσει ἄμεσα τήν ἀναφορά του, στήν ὁποία θά περιλαμβάνονται οἱ προτάσεις του ἐπί τῆς ἐνοχῆς, τῶν ποινῶν καί τῆς ἀναστολῆς ἐκτελέσεως τῆς ποινῆς τοῦ καταδικασμένου σέ 12ετῆ κάθειρξη, καθώς καί οἱ ἀποφάσεις καί οἱ μειοψηφίες τους. Εἰδικώτερα, ἡ Εἰσαγγελία Ἐφετῶν Ἀθηνῶν θά μελετήσει ἐάν ὀρθῶς ἀξιολογήθηκε τό ὑλικό τῆς ἀποδεικτικῆς διαδικασίας καί ἐάν εἶναι ἐπαρκῶς αἰτιολογημένες οἱ ἀποφάσεις τῆς πλειοψηφίας τῶν δικαστῶν, τόσο γιά τήν ἀθώωση τοῦ σκηνοθέτη γιά τούς δύο βιασμούς, γιά τίς ποινές πού ἐπεβλήθησαν γιά τούς ἄλλους δύο βιασμούς πού καταδικάστηκε καί γιά τήν ἀποφυλάκισή του μετά τήν καταδίκη του, μέ τήν χορήγηση ἀναστολῆς ἐκτελέσεως τῆς ποινῆς του μέχρι νά δικασθεῖ ἀπό τό Ἐφετεῖο.

Ειδήσεις / Άρθρα

Βάλαμε τό Βυζάντιο σέ παρένθεση

Μανώλης Κοττάκης
«Κατασκευάζεται» νέος λαός μηδενικῆς ἐθνικῆς μνήμης

Ἅλωση: Ἡ ἀνοιχτὴ πικρὴ πληγὴ τοῦ Γένους

Εφημερίς Εστία
Η ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ Ἄνασσα, ἡ Πόλις, ἡ Βασιλὶς τῶν πόλεων, ἡ ἐπὶ 1123 ἔτη Ἑλληνικὴ Κοσμόπολις, βεβηλώνεται ἀπὸ τοὺς Ἀσιᾶτες βαρβάρους. Εὐθὺς ἀμέσως, ἡ Συλλογικὴ Συνείδηση ἀναλαμβάνει τὸ ἔργο τῆς ἐθνικῆς συσπείρωσης καὶ ἀνασυγκρότησης. Καθιερώνεται ὡς ἀποφράδα ἡμέρα, ἡ Τρίτη ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος.

Ὁ Ἐρντογάν «τελειώνει» τόν κεμαλισμό

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΤΕΛΟΣ τοῦ κεμαλισμοῦ διεκήρυξε ὁ Ταγίπ Ἐρντογάν μετά τήν χθεσινή ὁριστική ἐπικράτησή του στίς ἐκλογές.

«Παραμπέλλουμ», πιάτα Νεμέας καί «μπέρι-μπέρι»

Δημήτρης Καπράνος
Σκεφθεῖτε νά μήν ἀπαγορευόταν ἡ ὁπλοκατοχή καί ἡ ὁπλοχρησία στήν χώρα μας!

Τετάρτη, 29 Μαΐου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΨΑΡΕΥΜΑ