Πολιτική ἀντιπαράθεσις γιά τήν ἀποφυλάκιση Κορκονέα

Οἱ ἔνορκοι ἀπεδέχθησαν τό ἐλαφρυντικό πού εἶχε ἀναιρέσει ὁ Ἄρειος Πάγος

ΔΕΚΤΟΣ ἔγινε ἀπό τό Μικτό Ὁρκωτό Ἐφετεῖο τῆς Λαμίας ὁ αὐτοτελής ἰσχυρισμός τοῦ εἰδικοῦ φρουροῦ Ἐπαμεινώνδα Κορκονέα γιά πρότερο σύννομο βίο μέ ἀποτέλεσμα νά ἀποφασισθεῖ ἐκ νέου ἡ ἀποφυλάκισίς του. Πρόκειται γιά μιά ἀπόφαση πού προεκάλεσε πολιτική ἀντιπαράθεση μεταξύ ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ γιά τό ποιός ψήφισε τόν νόμο πού ἄναψε τό «πράσινο φῶς» γιά τήν ἀποφυλάκιση.

Ὅπως ἔγινε γνωστό, οἱ τρεῖς τακτικοί δικαστές ἐταυτίσθησαν μέ τήν ἄποψη τοῦ εἰσαγγελέως γιά ἀπόρριψη τοῦ ἐλαφρυντικοῦ, ἐνῶ ἀντιθέτως οἱ τέσσερεις ἔνορκοι ψήφισαν ὑπέρ τοῦ ἐλαφρυντικοῦ. Ὑπενθυμίζεται ὅτι τό Μικτό Ὁρκωτό Ἐφετεῖο τῆς Λαμίας εἶχε κάνει δεκτό τό ἐλαφρυντικό καί οἱ νομικοί παραστάτες τῆς οἰκογενείας τοῦ δολοφονημένου Ἀλέξη Γρηγορόπουλου, ἡ Ζωή Κωνσταντοπούλου καί ὁ Νῖκος Κωνσταντόπουλος, εἶχαν κάνει ἀναίρεση στόν Ἄρειο Πάγο ὅπου καί ἐδικαιώθησαν, ὁπότε ἡ ὑπόθεσις ἐπανῆλθε στό Μικτό Ὁρκωτό Ἐφετεῖο τῆς Λαμίας καί εἰσήχθη σέ νέα δίκη.

Ὡς βαθειά ἄδικη χαρακτήρισε ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Ἠλιόπουλος τήν ἀπόφαση τοῦ δικαστηρίου. «Ἡ σημερινή ἀπόφαση δείχνει ξανά ὅτι γιά κάποιους αὐτή ἡ γενιά συνεχίζει νά θεωρεῖται ἀναλώσιμη, συνεχίζει νά μήν ἔχει μέλλον» καί ὅτι «γιά ἄλλη μιά φορά ὅμως τό μέλλον θά κερδηθεῖ μέσα ἀπό τήν δημοκρατία, τή συμμετοχή καί τούς ἀγῶνες» ὑπεγράμμισε ὁ κ. Ἠλιόπουλος. Ὑπεστήριξε ὅτι ἡ δολοφονία τοῦ Γρηγορόπουλου σημειώθηκε ὅταν ἄρχιζε ἡ οἰκονομική κρίσις καί «ἦταν ἕνα μήνυμα κινδύνου γιά μιά ὁλόκληρη γενιά πού τό κατανόησε καί βγῆκε μαζικά στούς δρόμους σέ ὁλόκληρη τήν χώρα.»

Ἡ ΝΔ τοῦ ἀπήντησε ὅτι ναί μέν ἄλλαξε τόν νόμο καί αὐστηροποίησε τίς ποινές γιά τά ἐλαφρυντικά, ὅμως στήν ὑπόθεση Κορκονέα ἐφαρμόζονται οἱ προβλέψεις τοῦ προηγούμενου νόμου (ν. 4619/2019) ὡς εὐμενέστερες γιά τόν κατηγορούμενο. «Καί οἱ εὐμενέστερες ἦταν αὐτές πού θεσμοθέτησε ὁ ΣΥΡΙΖΑ» ἐξήγησε ἡ ΝΔ, καλῶντας τόν ΣΥΡΙΖΑ νά «ἀφήσει τά κροκοδείλια δάκρυα». Ὑπενθύμισε δέ ὅτι μέ τόν ἐπίμαχο νόμο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ πού ἐψηφίσθη λίγες ἡμέρες πρίν ἀπό τίς ἐκλογές τοῦ 2019, τό ἐλαφρυντικό τοῦ προτέρου ἐντίμου βίου διαφοροποιήθηκε τόσο ὡς πρός τήν διατύπωση ὅσο καί ὡς πρός τόν σκοπό σέ «πρότερο σύννομο βίο» καί γιά νά ἀναγνωρισθεῖ ἀρκοῦσε νά ἀποδειχθεῖ ὁ ἐν γένει σύννομος βίος τοῦ καταδικασθέντος χωρίς νά ἀπαιτεῖται νά ἀποδεικνύεται αὐτός μέ θετικό τρόπο.

Μόλις πληροφορήθηκε ἡ μητέρα τοῦ Γρηγορόπουλου Τζίνα Τσαλικιάν τήν ἀπόφαση τοῦ δικαστηρίου, δήλωσε ὅτι δέν νοιώθει δικαιωμένη ἀπό τήν ἀπόφαση. «Εἶναι μιά ἀπόφαση προσβλητική γιά τήν ἑλληνική δικαιοσύνη, τήν ἑλληνική κοινωνία, εἶναι προσβλητική ἡ ἀπόφαση γιά τή μνήμη τοῦ Ἀλέξανδρου» συνέχισε. Ἡ κ. Κωνσταντοπούλου ὑπεστήριξε ὅτι ἡ ἀπόφασις «δέν στέκεται κοινωνικά, νομικά, πολιτικά», ἐνῶ δήλωσε ὅτι οἱ ἔνορκοι, μέ «μεθόδευση τοῦ δικαστηρίου», δέν ἄκουσαν τούς μάρτυρες καί δέν γνωρίζουν τήν ὑπόθεση πέραν τῶν ὅσων τούς εἶπαν οἱ τακτικοί δικαστές. Σημειώνεται ὅτι οἱ συνήγοροι τῆς οἰκογενείας ζήτησαν ἀναίρεση γιά τό ἐλαφρυντικό πού ἀνεγνωρίσθη στόν Κορκονέα. Ὁ συνήγορος ὑπερασπίσεως τοῦ Κορκονέα, Ἀνδρούλας Ἀλευρᾶς, ἔκανε λόγο γιά μιά ἱστορική ἀπόφαση, ἡ ὁποία «ἀποτυπώνει τό κοινό περί δικαίου αἴσθημα γιατί τήν ἔλαβαν οἱ ἔνορκοι.»

Ειδήσεις / Άρθρα

Αύξηση τζίρου 46% το 2023 για τη Solidus Securities

Εφημερίς Εστία
Η εισηγμένη στην Ν.Ε.Α. αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) επενδυτική εταιρεία με την επωνυμία «SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών  Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού ανακοινώνει τις Εγκεκριμένες και Ελεγμένες Οικονομικές  Καταστάσεις της για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Τί μᾶς κρύβουν γιά τό μεταναστευτικό: 10.594 «εἴσοδοι» τό πρῶτο τρίμηνο!

Εφημερίς Εστία
Μειώνονται οἱ ροές ἀπό τήν Τουρκία, ἀλλά αὐξάνονται δραματικά ἀπό τήν Ἀφρική – Τί δείχνουν τά στατιστικά στοιχεῖα – Ρεκόρ ὀκταετίας, σύμφωνα μέ τόν ΟΗΕ

Ἡ ἀχίλλειος πτέρνα καί ὁ ἀπό μηχανῆς «Θεός»

Μανώλης Κοττάκης
ΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ χαρακτηριστικά τῶν προσεχῶν εὐρωεκλογῶν ὅπως αὐτά διαμορφώνονται μέχρι στιγμῆς, εἶναι τά ἑξῆς:

Προσωρινή διακοπή τοῦ Flyover Θεσσαλονίκης λόγῳ… ἐκλογῶν!

Εφημερίς Εστία
ΟΙ Επικείμενες Εὐρωεκλογές ὁδήγησαν στήν ἀναστολή τῶν ἐργασιῶν γιά τήν κατασκευή τοῦ πολυδιαφημισμένου ὑπερσύγχρονου δρόμου ταχείας κυκλοφορίας Flyover στήν Θεσσαλονίκη.

Ἡ παντελής ἄγνοια ὡς πολιτικό προσόν

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ φίλος μου εἶναι ἄνθρωπος σοβαρός. Κινεῖται στόν χῶρο τῆς ἀριστερᾶς, εἶναι «ἰντελεκτυέλ», τοῦ ἀρέσει ἡ καλή ζωή, λατρεύει τήν καλή μουσική καί ἀπολαμβάνει, κατά τό δυνατόν, τήν ζωή του.