ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024

Πόλη-κλειδί στό Ντονέτσκ κατέλαβαν οἱ Οὐκρανοί

Γιά χρήση μικρῶν πυρηνικῶν ὁμιλεῖ ὁ Καντίρωφ

Η πόλις Λιμάν, 55 χιλιόμετρα νοτίως-νοτιοανατολικῶς τοῦ Χαρκόβου, ἦταν ἕνας κόμβος ἐπιμελητείας καί μεταφορῶν γιά τούς Ρώσσους, ἀπό τόν περασμένο Μάιο, ὁπότε καί τήν εἶχαν καταλάβει. Ἀπό ἐχθές κυματίζει ἐκεῖ ἡ οὐκρανική σημαία… Ἡ Λιμάν ἦταν τό ὁρμητήριο τῶν Ρώσσων γιά τίς ἐπιχειρήσεις τους στό βόρειο τμῆμα τῆς Περιφερείας τοῦ Ντονέτσκ καί ἡ ἀνακατάληψίς της θεωρεῖται ὡς ἡ μεγαλυτέρα ἐπιτυχία τῆς Οὐκρανίας στό πεδίο τῆς μάχης, μετά τήν ἔναρξη τῆς ἀστραπιαίας ἀντεπιθέσεως τῶν δυνάμεών της. Κατά τήν ἐκτίμηση τοῦ Κιέβου, οἱ δυνάμεις του δύνανται τώρα νά προωθηθοῦν ἀπό ἐκεῖ στήν Περιφέρεια τοῦ Λουχάνσκ.

Τό πλῆγμα γιά τήν Μόσχα ἦταν οὐσιαστικό, ἀπό ἀπόψεως σπουδαιότητος τῆς πόλεως, ἦταν ὅμως καί συμβολικό, καθ’ ὅσον μία ἡμέρα πρίν ὁ Πρόεδρος Πούτιν ἔβαζε τήν «βούλα» γιά τήν ὁριστική προσάρτηση τῶν τεσσάρων Περιφερειῶν, τοῦ Ντονέτσκ συμπεριλαμβανομένου.

Οὐκρανοί στρατιῶτες γνωστοποίησαν τήν κατάληψη τῆς Λιμάν μέ μαγνητοσκοπημένο βίντεο ἔξω ἀπό τό κτήριο τοῦ τοπικοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου. Στό τέλος τοῦ βίντεο, μιά ὁμάς στρατιωτῶν ρίχνει ρωσσικές σημαῖες ἀπό τήν στέγη τοῦ δημοτικοῦ μεγάρου καί ὑψώνει στήν θέση τους μιά οὐκρανική σημαία.

Μερικές ὧρες ἀργότερα, τό ρωσσικό ὑπουργεῖο Ἀμύνης παρεδέχθη πώς ἔχει ἀποσύρει τά στρατεύματα ἀπό τήν περιοχή ἐπειδή «δημιουργεῖται ἀπειλή νά περικυκλωθοῦν.»

Ἡ πόλις ἐκκαθαρίσθη πλήρως, ἐδήλωσε ὁ Οὐκρανός Πρόεδρος Ζελένσκυ, εὐχαριστῶντας τούς στρατιωτικούς πού συνέβαλλαν στήν ἐπίτευξη τοῦ στόχου. Τήν ἱκανοποίησή του, ὅμως, ἐξέφρασε καί ὁ Ἀμερικανός ὑπουργός Ἀμύνης Λόυντ Ὤστιν: «Ἔχουμε ἐνθαρρυνθεῖ πολύ ἀπό αὐτό πού βλέπουμε αὐτήν τή στιγμή». Ἐξ ἄλλου χωρίς τόν ἔλεγχο ἐπί τῶν ὁδῶν πού διέρχονται ἀπό τήν Λιμάν, οἱ Ρῶσσοι θά ἀντιμετωπίζουν δυσκολίες, ἐξετίμησε ὁ Ἀμερικανός ὑπουργός.

Τήν ἴδια ὥρα ἐσυνεχίσθησαν, παραλλήλως, οἱ ἁψιμαχίες σέ ἄλλα σημεῖα τοῦ μετώπου, μέ ἑκατέρωθεν καταστροφή πολεμικοῦ ὑλικοῦ καί ὑποδομῶν. Οἱ Οὐκρανοί ἰσχυρίσθηκαν καί πάλι ὅτι οἱ ἀντίπαλοί τους χρησιμοποίησαν μή ἐπανδρωμένα ἀεροχήματα ἰρανικῆς προελεύσεως.

Στήν χρονική αὐτή συγκυρία ὁ Ραμζάν Καντίρωφ, ἡγέτης τῆς νοτίου ρωσσικῆς περιφερείας τῆς Τσετσενίας, πρότεινε «νά ληφθοῦν πιό δραστικά μέτρα, μέχρι καί νά κηρυχθεῖ στρατιωτικός νόμος στίς μεθοριακές περιοχές καί νά χρησιμοποιηθοῦν πυρηνικά ὅπλα μικρῆς ἰσχύος.»

Σέ τηλεφωνική συνομιλία μέ τόν Οὐκρανό Πρόεδρο, ἐξ ἄλλου, ὁ Γάλλος ὁμόλογός του Ἐμμανυέλ Μακρόν ἐδεσμεύθη ὅτι ἀπό κοινοῦ μέ τούς Εὐρωπαίους ἑταίρους του θά ἐργασθεῖ «γιά τήν ἐπιβολή νέων κυρώσεων» εἰς βάρος τῆς Ρωσσίας μετά τήν προσάρτηση τῶν τεσσάρων περιοχῶν τῆς Οὐκρανίας, ὅπως ἀνεκοίνωσε τό Μέγαρο τῶν Ἠλυσίων.

Ἐν τῷ μεταξύ, ὁ Ρῶσσος πρέσβυς στήν Ρώμη, Σεργκέι Ραζώφ, ἐκλήθη νά μεταβεῖ σήμερα, στό ἰταλικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν.

Ταυτοχρόνως, ἔκκληση πρός τόν Πρόεδρο Πούτιν «νά σταματήσει τό σπιράλ βίας καί θανάτου» στήν Οὐκρανία, ἀπηύθυνε ὁ Πάπας Φραγκίσκος. Κάνοντας, ἐπί πλέον, λόγο γιά «ἀντίθετη πρός τό διεθνές δίκαιο» προσάρτηση οὐκρανικῶν περιοχῶν ἀπό τήν Μόσχα, ἐξεδήλωσε τήν ἀνησυχία του γιά τήν αὔξηση τοῦ κινδύνου πυρηνικῆς κλιμακώσεως. Συγχρόνως, ὅμως, ἐκάλεσε τόν Πρόεδρο τῆς Οὐκρανίας «νά εἶναι ἀνοικτός σέ σοβαρές προτάσεις εἰρηνεύσεως.»

Ειδήσεις / Άρθρα

H SCYTALYS διοργανώνει Bootcamp στην Ανάπτυξη Λογισμικού

Εφημερίς Εστία
Bootcamp for Software Engineers and Software Testers

Ἐξ οἰκείων τά βέλη γιά τόν Πρωθυπουργό: Βαθμός 5,85 γιά τό Κράτος Δικαίου

Εφημερίς Εστία
Τό Κέντρο Φιλελευθέρων Μελετῶν τῶν Μιράντας Ξαφᾶ, Ἀριστείδη Χατζῆ, Ἀλέξανδρου Σκούρα καί Γρηγόρη Βαλλιανάτου κατατάσσει τήν Ἑλλάδα 25η στούς «27» τῆς ΕΕ

Ποιός θά προστατέψει ἐπί τέλους τούς ψηφοφόρους ἀπό τούς πολιτικούς;

Μανώλης Κοττάκης
Τό ἀτόπημα τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας εἰς βάρος τοῦ Μητροπολίτου Ἰωαννίνων – Κυρά Ἀφροσύνη!

Ἡ Ἐλίζα Βόζεμπεργκ καταγγέλλει τήν Τουρκία καί «σπάει» τήν γραμμή Μαξίμου

Εφημερίς Εστία
Η ΑΚΡΩΣ προκλητική στάσις τῆς Τουρκίας τίς τελευταῖες ἡμέρες, μέ τίς παράνομες Navtex καί τίς ἀπειλές γιά ἀποστρατιωτικοποίηση τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν, κινητοποίησε τήν εὐρωβουλευτή τῆς Νέας Δημοκρατίας κ. Ἐλίζα Βόζεμπεργκ.

Περιδιαβαίνοντας τόν κόσμο τῆς τηλοψίας…

Δημήτρης Καπράνος
Καθηλωμένος στό κρεβάτι, ἔπειτα ἀπό μία αἰφνίδια περιπέτεια, ἐκ τῶν πραγμάτων ἀναγκάσθηκα νά ἔχω ἀνοιχτή τήν τηλεόραση.