Πόλη-κλειδί στό Ντονέτσκ κατέλαβαν οἱ Οὐκρανοί

Γιά χρήση μικρῶν πυρηνικῶν ὁμιλεῖ ὁ Καντίρωφ

Η πόλις Λιμάν, 55 χιλιόμετρα νοτίως-νοτιοανατολικῶς τοῦ Χαρκόβου, ἦταν ἕνας κόμβος ἐπιμελητείας καί μεταφορῶν γιά τούς Ρώσσους, ἀπό τόν περασμένο Μάιο, ὁπότε καί τήν εἶχαν καταλάβει. Ἀπό ἐχθές κυματίζει ἐκεῖ ἡ οὐκρανική σημαία… Ἡ Λιμάν ἦταν τό ὁρμητήριο τῶν Ρώσσων γιά τίς ἐπιχειρήσεις τους στό βόρειο τμῆμα τῆς Περιφερείας τοῦ Ντονέτσκ καί ἡ ἀνακατάληψίς της θεωρεῖται ὡς ἡ μεγαλυτέρα ἐπιτυχία τῆς Οὐκρανίας στό πεδίο τῆς μάχης, μετά τήν ἔναρξη τῆς ἀστραπιαίας ἀντεπιθέσεως τῶν δυνάμεών της. Κατά τήν ἐκτίμηση τοῦ Κιέβου, οἱ δυνάμεις του δύνανται τώρα νά προωθηθοῦν ἀπό ἐκεῖ στήν Περιφέρεια τοῦ Λουχάνσκ.

Τό πλῆγμα γιά τήν Μόσχα ἦταν οὐσιαστικό, ἀπό ἀπόψεως σπουδαιότητος τῆς πόλεως, ἦταν ὅμως καί συμβολικό, καθ’ ὅσον μία ἡμέρα πρίν ὁ Πρόεδρος Πούτιν ἔβαζε τήν «βούλα» γιά τήν ὁριστική προσάρτηση τῶν τεσσάρων Περιφερειῶν, τοῦ Ντονέτσκ συμπεριλαμβανομένου.

Οὐκρανοί στρατιῶτες γνωστοποίησαν τήν κατάληψη τῆς Λιμάν μέ μαγνητοσκοπημένο βίντεο ἔξω ἀπό τό κτήριο τοῦ τοπικοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου. Στό τέλος τοῦ βίντεο, μιά ὁμάς στρατιωτῶν ρίχνει ρωσσικές σημαῖες ἀπό τήν στέγη τοῦ δημοτικοῦ μεγάρου καί ὑψώνει στήν θέση τους μιά οὐκρανική σημαία.

Μερικές ὧρες ἀργότερα, τό ρωσσικό ὑπουργεῖο Ἀμύνης παρεδέχθη πώς ἔχει ἀποσύρει τά στρατεύματα ἀπό τήν περιοχή ἐπειδή «δημιουργεῖται ἀπειλή νά περικυκλωθοῦν.»

Ἡ πόλις ἐκκαθαρίσθη πλήρως, ἐδήλωσε ὁ Οὐκρανός Πρόεδρος Ζελένσκυ, εὐχαριστῶντας τούς στρατιωτικούς πού συνέβαλλαν στήν ἐπίτευξη τοῦ στόχου. Τήν ἱκανοποίησή του, ὅμως, ἐξέφρασε καί ὁ Ἀμερικανός ὑπουργός Ἀμύνης Λόυντ Ὤστιν: «Ἔχουμε ἐνθαρρυνθεῖ πολύ ἀπό αὐτό πού βλέπουμε αὐτήν τή στιγμή». Ἐξ ἄλλου χωρίς τόν ἔλεγχο ἐπί τῶν ὁδῶν πού διέρχονται ἀπό τήν Λιμάν, οἱ Ρῶσσοι θά ἀντιμετωπίζουν δυσκολίες, ἐξετίμησε ὁ Ἀμερικανός ὑπουργός.

Τήν ἴδια ὥρα ἐσυνεχίσθησαν, παραλλήλως, οἱ ἁψιμαχίες σέ ἄλλα σημεῖα τοῦ μετώπου, μέ ἑκατέρωθεν καταστροφή πολεμικοῦ ὑλικοῦ καί ὑποδομῶν. Οἱ Οὐκρανοί ἰσχυρίσθηκαν καί πάλι ὅτι οἱ ἀντίπαλοί τους χρησιμοποίησαν μή ἐπανδρωμένα ἀεροχήματα ἰρανικῆς προελεύσεως.

Στήν χρονική αὐτή συγκυρία ὁ Ραμζάν Καντίρωφ, ἡγέτης τῆς νοτίου ρωσσικῆς περιφερείας τῆς Τσετσενίας, πρότεινε «νά ληφθοῦν πιό δραστικά μέτρα, μέχρι καί νά κηρυχθεῖ στρατιωτικός νόμος στίς μεθοριακές περιοχές καί νά χρησιμοποιηθοῦν πυρηνικά ὅπλα μικρῆς ἰσχύος.»

Σέ τηλεφωνική συνομιλία μέ τόν Οὐκρανό Πρόεδρο, ἐξ ἄλλου, ὁ Γάλλος ὁμόλογός του Ἐμμανυέλ Μακρόν ἐδεσμεύθη ὅτι ἀπό κοινοῦ μέ τούς Εὐρωπαίους ἑταίρους του θά ἐργασθεῖ «γιά τήν ἐπιβολή νέων κυρώσεων» εἰς βάρος τῆς Ρωσσίας μετά τήν προσάρτηση τῶν τεσσάρων περιοχῶν τῆς Οὐκρανίας, ὅπως ἀνεκοίνωσε τό Μέγαρο τῶν Ἠλυσίων.

Ἐν τῷ μεταξύ, ὁ Ρῶσσος πρέσβυς στήν Ρώμη, Σεργκέι Ραζώφ, ἐκλήθη νά μεταβεῖ σήμερα, στό ἰταλικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν.

Ταυτοχρόνως, ἔκκληση πρός τόν Πρόεδρο Πούτιν «νά σταματήσει τό σπιράλ βίας καί θανάτου» στήν Οὐκρανία, ἀπηύθυνε ὁ Πάπας Φραγκίσκος. Κάνοντας, ἐπί πλέον, λόγο γιά «ἀντίθετη πρός τό διεθνές δίκαιο» προσάρτηση οὐκρανικῶν περιοχῶν ἀπό τήν Μόσχα, ἐξεδήλωσε τήν ἀνησυχία του γιά τήν αὔξηση τοῦ κινδύνου πυρηνικῆς κλιμακώσεως. Συγχρόνως, ὅμως, ἐκάλεσε τόν Πρόεδρο τῆς Οὐκρανίας «νά εἶναι ἀνοικτός σέ σοβαρές προτάσεις εἰρηνεύσεως.»

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ Δέσποινα πού δέν σώπασε ἀλλά πολυδακρύζει

Εφημερίς Εστία
Τό ὄχι τῆς δημοφιλοῦς τραγουδίστριας κ. Βανδῆ νά μετάσχει σέ ἐκδήλωση ὑπό τό βλέμμα τοῦ Κεμάλ γεμίζει ὑπερηφάνεια τούς Ἕλληνες καί ἐκθέτει τήν πολιτική ἡγεσία τῆς χώρας

Θά σᾶς ξεχνᾶμε κάθε μέρα

Μανώλης Κοττάκης
Ἕνα πολύ ὡραῖο μυθιστόρημα τοῦ ἀείμνηστου Ἕλληνος «Παριζιάνου» συγγραφέως Βασίλη Ἀλεξάκη, τά κείμενα τοῦ ὁποίου κυκλοφοροῦν στήν Ἑλλάδα ἀπό τίς ἐκδόσεις «Μεταίχμιο», φέρει τόν τίτλο «Θά σέ ξεχνάω κάθε μέρα».

Ἐπανεξελέγη ἡ Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν λόγῳ Οὐκρανίας

Εφημερίς Εστία
Βρυξέλλες.– Ἡ Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν ἐπανεξελέγη στήν προεδρία τῆς Κομμισσιόν μετά τήν σχετική ψηφοφορία στό Εὐρωκοινοβούλιο, μέ γνώμονα τήν θέληση τῶν εὐρωπαϊκῶν δυνάμεων οἱ ὁποῖες ἐπιθυμοῦν τήν συνέχιση τῆς ἐμπλοκῆς στήν Οὐκρανία.

Στήν Ἑλλάδα τῆς θάλασσας, ἀγνοοῦν τήν ναυτιλία

Δημήτρης Καπράνος
Kι ὅμως! Στήν Ἑλλάδα, χώρα τῆς ὁποίας οἱ μεγαλύτεροι τηλεοπτικοί δίαυλοι ἀνήκουν σέ ἐπιφανεῖς Ἕλληνες πλοιοκτῆτες, μόλις τό 13% τῶν πολιτῶν γνωρίζει ὅτι ἡ χώρα μας εἶναι πρώτη στόν πίνακα τῆς παγκοσμίου ναυτιλίας.

Σάββατον, 18 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ Ο ΡΟΥΚΤΙΣΟΝ