Πόλεμος Ἀλεβιτῶν Σουνιτῶν στήν Θράκη

Στό κενό τά παιγνίδια Ἀγκύρας μέ Πομάκους

ΠΡΟ δυσαρέστου ἐκπλήξεως εὑρέθησαν τά ὄργανα τοῦ τουρκικοῦ προξενείου τῆς Κομοτηνῆς τήν Παρασκευή, ὅταν ἐπεχείρησαν νά ἀλλοιώσουν τό νόημα ἑορτῆς Πομάκων διοργανώνοντας δικό τους «πανηγύρι» στήν ὀρεινή περιοχή Χίλια στήν Ρούσα Μικροῦ Δερείου Ἕβρου. Ἀλεβίτες μουσουλμάνοι παρέταξαν τά τρακτέρ καί τούς ἔφραξαν τόν δρόμο συνεπικουρούμενοι ἀπό δυνάμεις τῶν ΜΑΤ πού ἔσπευσαν ἐπί τόπου καί ἀπέτρεψαν τήν πρόσβαση τῶν Σουνιτῶν προκειμένου νά προληφθοῦν καί τά ἐπεισόδια πού θά μποροῦσαν νά ξεσπάσουν ἄν πλησίαζαν τίς γραμμές πού εἶχαν σχηματίσει οἱ Ἀλεβίτες. Οἱ πρόσφατες αὐτές κινήσεις τοῦ ἑλληνικοῦ Κράτους δημιουργοῦν τήν ἐλπίδα ὅτι μπορεῖ νά εἶναι τά πρῶτα βήματα μιᾶς ἀλλαγῆς πολιτικῆς. Βήματα πού σημαίνουν ὅτι πλέον θά ὑπάρχει ἀπάντησις στίς παράνομες δράσεις πού ὑποδαυλίζονται ἀπό τό τουρκικό Προξενεῖο τῆς Κομοτηνῆς καί ὅτι οἱ Ἕλληνες μουσουλμάνοι, ἐπί τέλους, θά τυγχάνουν τῆς προστασίας πού δικαιοῦνται ἀπό τήν χώρα, ἔναντι τῶν ἐπιρροῶν πού προσπαθεῖ νά ἀσκήσει ἡ Ἄγκυρα.

Ἐν προκειμένω οἱ Ἀλεβίτες εἶχαν ὀργανώσει μέ τήν ἄδεια τῆς Πολιτείας πανηγύρι παραδοσιακῆς πάλης. «Σφήνα» στήν ἐκδήλωση αὐτή μπῆκε τό Προξενεῖο τό ὁποῖο κατηύθυνε τόν ἐλεγχόμενο ἀπό αὐτό Ἐκπολιτιστικό Σύλλογο Σουνιτῶν «Χίλια» νά ὀργανώσει, χωρίς ἔγκριση τῶν ἀρχῶν, τό δικό του ἀντίστοιχο πανηγύρι μέ προφανῆ στόχο νά καπηλευθεῖ τήν πολιτιστική κληρονομία τῶν Ἀλεβιτῶν-Πομάκων.

Προσβολή γιά τήν Πολιτεία πού εἶχε δώσει σέ αὐτούς ἄδεια γιά τό πανηγύρι χαρακτήρισαν ἐκπρόσωποι τῶν Ἀλεβιτῶν τήν πρόθεση καπηλείας τῶν Σουνιτῶν καί ἐξέφρασαν τίς εὐχαριστίες τους πρός τήν Ἀστυνομία γιά τήν στάση της καί τήν τήρηση τῆς νομιμότητος.

Οἱ προσπάθειες ἐξ ἄλλου τῶν ἐνεργουμένων τοῦ Προξενείου νά παρομοιάσουν τά ΜΑΤ μέ τήν τουρκική στρατοχωροφυλακή μᾶλλον θυμηδία προεκάλεσαν, ἀφοῦ τοπικοί παράγοντες σχολίαζαν ὅτι εἶναι τά ἴδια ΜΑΤ πού φρουροῦσαν τόν Ἐρνοτγάν ὅταν ἐπεσκέφθη τήν Θράκη καί παρεῖχαν φύλαξη στά μνημόσυνα-φιέστες τοῦ Ἀχμέτ Σαδίκ.

Πρέπει, πάντως, νά σημειωθεῖ ὅτι στό τελευταῖο τέτοιο μνημόσυνο τοῦ τεθνεῶτος μουσουλμάνου βουλευτοῦ σημειώθηκαν ἀσυνήθιστες παρουσίες πού ἦλθαν ἀπό τήν Ἀθήνα ἕως τό Τουρκμενιστάν. Ὁ πρόεδρος τῆς (ἀναγνωρισμένης) «Ἑνώσεως Μουσουλμάνων», Αἰγύπτιος Ναίμ Ἐλγαντούρ, συνοδευόμενος ἀπό τήν ἀσπασθεῖσα τό Ἰσλάμ σύζυγό του Ἄννα Στάμου, ὁ πρόεδρος τοῦ ἐξτρεμιστικοῦ τουρκικοῦ κόμματος BBP Μουσταφᾶ Ντεστιτζί, τόν ὁποῖο συνόδευαν «ἐκπρόσωποι τῶν Τουρκμένων τοῦ Κρικούκ καί τοῦ ἀνατολικοῦ Τουρκμενιστάν», περιελαμβάνοντο σέ αὐτές.

Ἐπεσκέφθησαν τόν ψευδομουφτῆ τῆς Κομοτηνῆς καί τήν παράνομη Τουρκική Ἕνωση Ξάνθης ἐπιδεικνύοντας ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιά τίς προσπάθειές της νά ἀνατρέψει τίς εἰς βάρος της δικαστικές ἀποφάσεις.

Ειδήσεις / Άρθρα

Κάνει πίσω ὁ κ. Γιῶργος Γεραπετρίτης γιά πάρκα στό Αἰγαῖο καί Κοσσυφοπέδιο

Εφημερίς Εστία
«Δέν ἔχουν χωροθετηθεῖ, δέν συνδέονται μέ ἄσκηση κυριαρχίας-κυριαρχικῶν δικαιωμάτων, εἶναι… περιβαλλοντικό ζήτημα» – Ἀπόπειρα κατευνασμοῦ τοῦ Προέδρου Ἐρντογάν ἐν ὄψει τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στήν Ἄγκυρα – Ἄτακτος ὑποχώρησις στό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης – Θά ἀπόσχει ἡ Ἑλλάς, μετά τίς σφοδρές ἀντιδράσεις τῆς Σερβίας

Διακομματική κραυγή ἀγωνίας γιά τήν βιομηχανία μας

Εφημερίς Εστία
ΚΑΠΟΤΕ ἔλεγαν πώς εἶναι ζήτημα κύρους γιά μιά χώρα νά ἔχει δική της ἀμυντική βιομηχανία μέ αὐτόνομη παραγωγή πολεμικοῦ ὑλικοῦ.

Ἄνοιγμα Μητσοτάκη στόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου κ. Κ. Μουτζούρη

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ χθεσινή ἐπίσκεψη τοῦ Πρωθυπουργοῦ στήν Λέσβο, μέ ἀφορμή τήν ὁλοκλήρωση ἑνός νέου αὐτοκινητoδρ;oμου ἀπό τήν Καλλονή στό Σιγρί, τίς ἐντυπώσεις ἔκλεψαν οἱ φιλοφρονήσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ πρός τόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου.

Στίς πλαγιές τοῦ Παρνασσοῦ, στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Δημήτρης Καπράνος
Τό διάβασα στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως. «Μόλις προχθές ἔλεγα σέ κάποιο φίλο, “δές τί ὡραῖα πού τά πάει ἡ ‘Ἀλεξάνδρα’ στήν Καλλιθέα, πόσο καλά δουλεύει τόν προγραμματισμό της, καί πόσο καλή εἶναι ἡ προβολή της.

Ο ΣΑΚΑΤΗΣ

Εφημερίς Εστία
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 25 Ἀπριλίου 1924