Ποιοί μετέχουν στήν Ἐπιτροπή 2021

n Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Πρ. Παυλόπουλος, ὁ Πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης καί ἡ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς «Ἑλλάδα 2021» Γιάννα Ἀγγελοπούλου, στήν πρώτη συνεδρίαση τῆς Ἐπιτροπῆς

Πανεπιστημιακοί, ἱστορικοί καί ἐκπρόσωποι τῆς καινοτομίας

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟ ἦταν τό κλῖμα στήν πρώτη συνεδρίαση τῆς Ἐπιτροπῆς «Ἑλλάδα 2021», ὅπου παρουσιάσθηκαν τά 31 ἐξέχοντα μέλη της ἀπό τόν Πρωθυπουργό. Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης εἶπε ὅτι τήν συγκρότηση τῆς Ἐπιτροπῆς διαπνέει πνεῦμα ἑνότητος, μετριοπάθειας καί δημιουργικοῦ σεβασμοῦ, πού θά διατυπωθεῖ μέ γλῶσσα, ὕφος καί ἦθος, τά ὁποῖα θά ἀναδείξουν τήν σημασία καί τό μέγεθος τοῦ γεγονότος στό σήμερα.

Μέ ἀναφορά στό παρόν, ὁ Πρωθυπουργός εἶπε ὅτι πλέον ἡ Ἑλλάς ἔχει ξεφύγει ὁριστικῶς ἀπό τήν ἀνέχεια τοῦ «πτωχοῦ πού θυροδέρνει», ὅπως ἔχει γράψει ὁ Διονύσιος Σολωμός, καί ἀνανεώνει τήν πίστη της στό μέλλον «σάν πρῶτα ἀνδρειωμένη».

Ὑπενθύμισε ὅτι ἡ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Γιάννα Ἀγγελοπούλου «ἔχει ἀποδείξει τή διοικητική της ἱκανότητα καί τόν ζῆλο μέ τόν ὁποῖο τήν ἐπενδύει». Ἐν συνεχεία παρουσίασε τά 31 μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς. Πρόκειται γιά τούς γνωστούς πανεπιστημιακούς ἀπό τίς ΗΠΑ καί τήν Βρεταννία Mark Mazower, Roderick Beaton καί Richard Clogg καί τούς Ἕλληνες καθηγητές τοῦ ἐξωτερικοῦ Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ, Στάθη Καλύβα καί Δημήτρη Γόντικα. Ἀπό τήν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν θά συμμετέχει ὁ Βασίλης Ράπανος καί ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ὁ Μητροπολίτης κ.κ. Ἰγνάτιος. Μέ τούς ἀνωτέρω θά συνεργασθοῦν καί οἱ ἱστορικοί Πασχάλης Κιτρομηλίδης, Κώστας Κωστῆς, Εὐάνθης Χατζηβασιλείου, Μαρία Εὐθυμίου, Ἐλπίδα Βόγλη καί Ἰωάννα Λαλιώτου, οἱ πολιτικοί καί κοινωνικοί ἐπιστήμονες Γιάννης Βούλγαρης, Νῖκος Μουζέλης καί Ἀριστείδης Χατζῆς καί ὁ οἰκονομολόγος Ναπολέων Μαραβέγιας. Ἐκπρόσωποι ἀπό τόν χῶρο τῶν Γραμμάτων καί Τεχνῶν εἶναι οἱ Σταῦρος Ζουμπουλάκης, Θεόδωρος Κουρεντζῆς, Δέσποινα Μουζάκη, Δημήτρης Παπαϊωάννου καί Αἰκατερίνη Καμηλάκη. Δέν θά μποροῦσαν νά λείψουν καί ἐρευνητές ἀπό τά πεδία τῆς Τεχνητῆς Νοημοσύνης, τῶν Μαθηματικῶν, τῆς Ἰατρικῆς καί τῆς Γενετικῆς, ὅπως οἱ Κωνσταντῖνος Δασκαλάκης, Ἐλευθερία Ζεγγίνη, Μαρία Θέμελη, Νίκολας Νεγρεπόντε, Χρῆστος Παπαδημητρίου καί Ἰωάννης Ταρνανᾶς, ἐνῶ τήν καινοτομία καί τήν ἐπιχειρηματικότητα θά πρεσβεύουν στήν Ἐπιτροπή οἱ Μᾶρκος Βερέμης καί Γκρέγκορυ Παπαδόπουλος. Ὁ Πρωθυπουργός κατέληξε λέγοντας ὅτι ἡ δική μας γενιά ὀφείλει νά δείξει τί ἐπιτύχαμε σέ δύο αἰῶνες ἐλεύθερης ζωῆς. «Οἱ κύκλοι τῆς ἱστορίας μοιάζουν νά εἰρωνεύονται τίς ἱστορίες τῶν ἀνθρώπων» εἶπε. Σήμερα καλούμαστε νά ἐπανατοποθετήσουμε τήν Ἑλλάδα στόν κόσμο. Τότε ἦταν ἡ γέννηση, τώρα εἶναι ἡ ἀναγέννηση», δήλωσε ὁ κ. Μητσοτάκης.

Ὁ Πρωθυπουργός ἐπεσήμανε ὅτι «ἄν τό 1821 ἦταν ἡ ἐκκίνηση, τό 2021 εἶναι ἕνας κομβικός σταθμός στόν δρόμο γιά τήν 4η Βιομηχανική Ἐπανάσταση, τήν τεχνητή νοημοσύνη, καί τῶν στοιχημάτων πού προβάλλονται μπροστά μας. Ἀπό τίς νέες μεγάλες ἀνισότητες μέχρι τό προσφυγικό-μεταναστευτικό καί κυρίως τήν κλιματική ἀλλαγή».

Ἡ κ. Ἀγγελοπούλου ἔκαμε λόγο γιά ἰδανική εὐκαιρία γιά ἄσκηση αὐτογνωσίας σέ ἀτομικό καί συλλογικό ἐπίπεδο, νά προσδιορίσουμε ποῦ βρισκόμαστε καί ποῦ θέλουμε νά πᾶμε. Ἡ ἐπέτειος τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τήν Παλιγγενεσία, δήλωσε, ἀφορᾶ ὅλους τούς Ἕλληνες καί τίς Ἑλληνίδες χωρίς διαχωρισμούς καί κατατάξεις. Ζήτησε, δέ, τήν ἐμπλοκή ὅσων περισσοτέρων πολιτῶν γίνεται, γιά νά καταθέσουν ἰδέες, νά κινητοποιηθοῦν καί νά κινητοποιήσουν. Κλείνοντας, ἡ κ. Ἀγγελοπούλου παρατήρησε ὅτι τά 200 χρόνια ἔχουν μέσα τους μεγάλες στιγμές ἀλλά καί ὑποχωρήσεις καί ὑπεσχέθη ὅτι θά ἀποδοθεῖ τό ὀφειλόμενο χρέος ἀνοίγοντας τό βῆμα μας μέ αἰσιοδοξία.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς Κώστας Τασούλας εἶπε, μεταξύ ἄλλων, ὅτι οἱ πολιτικοί παραστάτες τῆς ἐποχῆς εἶχαν τήν πολιτικότητα νά διακρίνουν ὅτι ἔπρεπε νά εἶναι μέ τήν σωστή πλευρά τῆς ἱστορίας καί ἀνεφέρθη ἰδιαιτέρως στήν συνθήκη τοῦ Λονδίνου τοῦ 1827, ἡ ὁποία ἀπετέλεσε, ὅπως εἶπε, τόν προάγγελο τῆς ἑλληνικῆς ἀνεξαρτησίας καί στήν ὁποία πρωτοστάτησε ὁ τότε Πρωθυπουργός τῆς Βρεταννίας, λόρδος Τζώρτζ Κάνινγκ.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἤθελαν καί νά τόν …παρασημοφορήσουν

Εφημερίς Εστία
Ἀσύλληπτη ἐπιπολαιότης τῆς Ἡρώδου Ἀττικοῦ – Ἡ χειρότερη σέ δημοτικότητα – Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, ἀπό καταβολῆς τοῦ θεσμοῦ (41%), εἶχε περιλάβει στήν λίστα τῶν τιμητικῶν διακρίσεων, μαζί μέ τόν ὑβριστή τοῦ Λιμενικοῦ, καί τόν πατέρα Ἀντώνιο!

Ὕφεσις 2% στήν Εὐρωζώνη ἄν συνεχισθεῖ ὁ πόλεμος

Εφημερίς Εστία
ΣΤΑ ΧΑΜΗΛΑ ἐπίπεδα τοῦ 2009…

Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Πολῖτες ἀπειλοῦν νά πυρπολήσουν τούς διαχειριστές τῶν κόκκινων δανείων!

Εφημερίς Εστία
Ὀργή καί ἀγανάκτησις γιά τίς αὐξήσεις 25% στίς μηνιαῖες δόσεις συμβάσεων τῆς τελευταίας πενταετίας – Ἀνησυχία στούς λεγόμενους “servicers” – Ζητοῦν προστασία ἀπό τήν Κυβέρνηση

Ὁ ἐπιδοματικός καπιταλισμός

Μανώλης Κοττάκης
ΑΚΟΥΓΑ χθές τό πρωί, στήν ἐκπομπή τοῦ Παύλου Τσίμα, στόν «Σκάι», τόν πρώην ὑπουργό Οἰκονομικῶν Νῖκο Χριστοδουλάκη μέ τόν ὁποῖο μᾶς δένουν σχέσεις ἀμοιβαίας ἐκτίμησης, νά ἀναλύει τά βασικά προβλήματα τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.