ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Ποιοί «γλυτώνουν» τήν ἔντοκη ἀπόδοση τῆς ἐπιστρεπτέας προκαταβολῆς

Δεύτερη εὐκαιρία σέ χιλιάδες ἐπιχειρήσεις πού…

… ἀπέλυσαν προσωπικό καί δέν τήρησαν τήν ρήτρα ἀπασχολήσεως ἤ ἄλλες ὑποχρεώσεις τους, δίδει ἡ Κυβέρνησις γιά νά μήν ἀναγκασθοῦν νά ἐπιστρέψουν τήν Ἐπιστρεπτέα Προκαταβολή. Μέ ἀπόφαση τῶν ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν καί Ἀναπτύξεως προβλέπεται:

– Γιά τήν διατήρηση προσωπικοῦ, θεωρεῖται πώς ἔχει τηρηθεῖ ἡ ρήτρα ἀπασχολήσεως, ἀρκεῖ ἡ διαφορά τοῦ μέσου ὅρου ἐργαζομένων κατά τούς μῆνες ὑποχρεώσεως διατηρήσεως νά διαφέρει κατά λιγώτερο ἀπό μία μονάδα (ἔναντι τοῦ μηδενός πού ἴσχυε ἕως τώρα) συγκριτικῶς πρός τόν ἀρχικό ἀριθμό ἐργαζομένων πού ἀπασχολοῦσε ἡ ἐπιχείρησις, γιά ὅλους τούς γύρους τῆς ἐπιστρεπτέας προκαταβολῆς.

– Γιά τήν ὑποβολή δικαιολογητικῶν, παρατείνεται μέχρι 30/12/2022 ἡ προθεσμία ὑποβολῆς δικαιολογητικῶν στήν ἠλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» τῆς Ἀνεξάρτητης Ἀρχῆς Δημοσίων Ἐσόδων γιά ὅσες ἐπιχειρήσεις-δικαιούχους δέν τά ἔχουν ὑποβάλει.

– Γιά ἐπιχειρήσεις πού ἐκ παραδρομῆς ἀνεγνωρίσθη τό μή ἐπιστρεπτέο ποσόν ὡς ἔσοδο τοῦ φορολογικοῦ ἔτους 2020, καί ἔχει ὑποβληθεῖ μέχρι καί τήν 2 Νοεμβρίου 2022 τροποποιητική δήλωσις φορολογίας εἰσοδήματος φορολογικοῦ ἔτους 2020, ἀποκλειστικά γιά τήν αἰτία αὐτή, ἡ ἐπιχείρησις μπορεῖ νά ὑποβάλει αἴτηση γιά ἐπανυπολογισμό «ἐπιστρεπτέου ποσοῦ τῆς ἐπιστρεπτέας προκαταβολῆς» ἀπό τήν 30ή Νοεμβρίου μέχρι καί τήν 7η Δεκεμβρίου 2022, προκειμένου νά διενεργηθεῖ ἐκ νέου ὁ ὑπολογισμός τοῦ ἐπιστρεπτέου ποσοῦ. Ὠφελημένοι βγαίνουν ἀπό τήν ἀπόφαση καί ὅσοι ἀκόμα δέν καταθέσουν δικαιολογητικά ἤ ἀπέλυσαν ἐργαζομένους χωρίς νά προσλάβουν ἄλλους ξανά, ἀφοῦ παρατείνεται μέχρι τίς 31/1/2023 ἡ διορία γιά νά ἐπιστρέψουν τά ἀχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά ἐπιστρεπτέας προκαταβολῆς τά ὁποῖα εἰσέπραξαν.

Ειδήσεις / Άρθρα

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ