ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2024

Ποδαρικό μέ ἀνατιμήσεις σέ δεκάδες προϊόντα θά κάνει τό 2024

Συλλαλητήριο κατά τῆς ἀκρίβειας διοργανώνει τήν Τετάρτη, 17 Ἰανουαρίου, στήν πλατεῖα Κάνιγγος τό ΙΝΚΑ/Γενική Ὁμοσπονδία Καταναλωτῶν Ἑλλάδας.

Τό ΙΝΚΑ καλεῖ τούς καταναλωτές σέ συγκέντρωση «κατά τῆς ἀκρίβειας παντοῦ στήν ἀγορά» καί συμπληρώνει ὅτι «σκοπός εἶναι νά σταλεῖ ἕνα μεγάλο μήνυμα κατά αὐτῶν πού αἰσχροκερδοῦν καί κερδοσκοποῦν εἰς βάρος τῶν πολιτῶν καταναλωτῶν».Στήν ἀνακοίνωση ἐπισημαίνεται: «Δέν πάει ἄλλο αὐτή ἡ κατάσταση τῆς ἀκρίβειας, δέν πάει ἄλλο ὁ ἐμπαιγμός ὁρισμένων ἑταιρειῶν τροφίμων, καυσίμων, ἐνέργειας, ρεύματος. Μέ ὅσες καί ὅποιες ἐξαγγελίες δέν γίνεται τίποτα. Γι’ αὐτό, τό ΔΣ τοῦ ΙΝΚΑ Γενικῆς Ὁμοσπονδίας Καταναλωτῶν Ἑλλάδας ἀποφάσισε σέ ἔνδειξη διαμαρτυρίας κατά τῆς ἀκρίβειας νά καλέσει τούς πολῖτες καταναλωτές σέ συλλαλητήριο στίς 17 Ἰανουαρίου 2024, ἡμέρα Τετάρτη καί ὥρα 11:00, στήν πλατεῖα Κάνιγγος (Ὑπουργεῖο Ἐμπορίου). Ἀπαιτοῦμε καθαρές τιμές, καθαρά ποιοτικά προϊόντα καί ὄχι μειώσεις στίς συσκευασίες προϊόντων. Ἀπαιτοῦμε ἔλεγχο σέ ὅλα τά ἐπίπεδα. Ζητοῦμε νά λειτουργοῦν σωστά οἱ ἀνεξάρτητες ἀρχές, ὅπως ΕΕΤΤ, Ἐπιτροπή Ἀνταγωνισμοῦ, ΡΑΕΥΑ, Συνήγορος τοῦ Πολίτη, Συνήγορος τοῦ Καταναλωτῆ, ΕΣΡ».

Ὅμως, ἐκτιμᾶται ὅτι ἀνατιμήσεις σέ τοὐλάχιστον 100 προϊόντα ἀναμένεται νά γίνουν μέχρι τό τέλος Ἰανουαρίου. Οἱ πρῶτες αὐξήσεις τῆς χρονιᾶς στίς τιμές βασικῶν ἀγαθῶν θά εἶναι μικροτέρας ἐντάσεως συγκριτικῶς πρός τίς ἀντίστοιχες πού ἔγιναν στίς ἀρχές τῆς φετινῆς χρονιᾶς, χωρίς αὐτό νά σημαίνει ὅτι τά νοικοκυριά δέν θά ἐπιβαρυνθοῦν ἀκόμη περισσότερο γιά τήν ἀγορά συγκεκριμένων προϊόντων.

Στό θέμα τῶν ἀνατιμήσεων ἔχουν ἀναφερθεῖ καί οἱ ἐκπρόσωποι τῆς Ἑνώσεως Σοῦπερ Μάρκετ Ἑλλάδος, οἱ ὁποῖοι ἀνέφεραν, μεταξύ ἄλλων, ὅτι καί τό 2024 θά σημειωθοῦν ἀνατιμήσεις σέ προϊόντα, οἱ ὁποῖες, ὅμως, θά εἶναι πολύ λιγότερες συγκριτικῶς πρός αὐτές πού ἔγιναν τόν τελευταῖο ἑνάμιση χρόνο. Ἐπεσήμαναν, μάλιστα, ὅτι ἤδη ἐδῶ καί δύο μῆνες γίνονται ἀνατιμήσεις, ἀλλά σέ μικρότερο βαθμό, προσθέτοντας ὅτι ὑπάρχουν προϊόντα οἱ τιμές τῶν ὁποίων αὐξάνονται ἐξ αἰτίας διεθνῶν συγκυριῶν, ὅπως γιά παράδειγμα στό ἐλαιόλαδο. Οἱ προοπτικές γιά τήν πορεία τῶν τιμῶν τούς ἑπομένους μῆνες εἶναι καλές, ἀλλά, ὅπως ὑποστηρίζουν οἱ ἐκπρόσωποι τῆς Ἑνώσεως τῶν Σοῦπερ Μάρκετ, δέν θά ἐπιστρέψουν στά ἐπίπεδα πού ἦταν πρίν ἀπό δύο χρόνια.

Τά γαλακτοκομικά θά εἶναι ἀνάμεσα στά προϊόντα πού θά σημειώσουν μεγάλη αὔξηση στήν τιμή τους ἀπό τήν νέα χρονιά, καθώς καί οἱ χυμοί, οἱ ὁποῖοι θά καταγράψουν τήν μεγαλειτέρα αὔξηση, ἀπό 20% ἕως 55%.

Ἤδη ἡ τιμή τους ηὐξήθη κατά 13,3% τόν Νοέμβριο, ἄνοδος πού προεκλήθη ἐν μέρει ἀπό τήν πτώση τῆς παγκοσμίου παραγωγῆς πορτοκαλιῶν, λόγῳ τῶν προβλημάτων πού προέκυψαν σέ Βραζιλία καί ΗΠΑ.

Τό γεγονός αὐτό ἐπηρέασε καί τήν Ἑλλάδα, καθώς ἕνα μεγάλο μέρος τῶν ἀναγκῶν της σέ χυμούς καλύπτεται ἀπό τίς εἰσαγωγές. Παραλλήλως, ἀνατιμήσεις 8% θά ὑπάρξουν στά κατεψυγμένα λαχανικά, τά ὁποῖα τόν Νοέμβριο ἀνετιμήθησαν κατά 5%.

Ειδήσεις / Άρθρα

«Ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἤ… ζευγᾶς ζευγᾶς κ. Σακελλαροπούλου»

Εφημερίς Εστία
«Εἶναι νίκη τῶν δικαιωμάτων ἡ ἔκπτωση τοῦ ἀξιώματος τῆς Προέδρου ἀπό τόν ἑνωτικό ὑπερκομματικό χαρακτῆρα του καί ἡ συμμετοχή σέ δημόσια ἐπινίκια γιά τόν γάμο σέ οἰνοπωλεῖο;» – «Ἡ σιωπή εἶναι προδοσία τοῦ λειτουργήματος τοῦ Κλήρου» – «Οἱ δηλώσεις πού ἔκαναν βουλευτές, θά τούς ἀκολουθοῦν στό μέλλον»

Ἡ ἠθική χρεοκοπία: Συνηθίσαμε τόν βοῦρκο

Μανώλης Κοττάκης
ΣΗΜΕΡΑ θά εἶμαι ὀλίγον ἐξομολογητικός.

Πρότασις μομφῆς Τσίπρα κατά τοῦ «νάρκισσου» Κασσελάκη

Εφημερίς Εστία
ΒΟΜΒΑ μεγατόνων στήν Κουμουνδούρου ἔρριξε ὁ πρώην Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Ἀλέξης Τσίπρας, λίγες ὧρες πρίν ἀνέβει ὁ κ. Στέφανος Κασσελάκης στό βῆμα τοῦ Συνεδρίου.

Ἡ ἄλλη πλευρά τοῦ «μένουμε σπίτι»…

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι λίγες οἱ φορές πού λές «σήμερα θά κάνω αὐτό», ἀλλά δέν τό κάνεις ποτέ.

Σάββατον, 22 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΜΑΤΑΙΩΣΙΣ