Πληθωρισμός καί αὔξησις ἐπιτοκίων ἀπειλοῦν ἐπιχειρήσεις καί νοικοκυριά

Στήν δύσκολη ἐξίσωση πού πρέπει νά…

… ἐπιλύσουν οἱ κεντρικές τράπεζες, οἱ ὁποῖες ἀπό τή μία πλευρά πρέπει νά πατάξουν τόν πληθωρισμό καί ἀπό τήν ἄλλη δέν πρέπει νά πλήξουν τήν ἀνάπτυξη, ἀνεφέρθη, μεταξύ ἄλλων, ὁ διοικητής τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, κ. Γιάννης Στουρνάρας, σέ ὁμιλία του στό συνέδριο τοῦ Economist, “Sustainable Finance in uncertain times: Solid Foundations in volatile economies”. Ὁ κ. Στουρνάρας τόνισε ὅτι ἡ ἑλληνική οἰκονομία ἀκολουθεῖ πορεία καλύτερη τῆς εὐρωπαϊκῆς, ἀλλά αὐτό δέν σημαίνει ὅτι θά πρέπει νά ὑπάρξει ἐφησυχασμός ἀναφορικῶς πρός τήν δημοσιονομική σταθερότητα καί τήν ἐπίτευξη τῶν στόχων πού ἔχουν τεθεῖ. Προβλέπει αὔξηση τοῦ ΑΕΠ κατά 6% γιά ἐφέτος ἐνῶ ὁ ρυθμός ἀναπτύξεως ἀναμένεται νά ὑποχωρήσει τό 2023 στό 2,8%. Σέ κάθε περίπτωση ὅμως ἡ Ἑλληνική οἰκονομία ἐκτιμᾶται ὅτι συγκριτικά θά παραμείνει σέ καλύτερη θέση χάρη στίς αὐξημένες εἰσροές ἀπό τό RRF, ἀλλά καί στή μικρότερη ἐνεργειακή ἐξάρτηση.

Ξεκαθάρισε ὅτι ὁ συνδυασμός αὐξήσεως τῶν ἐπιτοκίων καί πληθωρισμοῦ μπορεῖ νά πλήξει τούς ἰσολογισμούς τῶν ἐπιχειρήσεων ἀλλά καί τό διαθέσιμο εἰσόδημα τῶν νοικοκυριῶν.
Ἀναφερόμενος στίς τράπεζες τόνισε ὅτι παρά τό γεγονός ὅτι εἶναι ὁ κλάδος πού ἐπωφελεῖται περισσότερο ἀπό τίς αὐξήσεις τῶν ἐπιτοκίων, θά πρέπει νά ὑπάρξει προσοχή ἀναφορικῶς πρός τό γεγονός ὅτι οἱ δυσμενεῖς οἰκονομικές συνθῆκες μπορεῖ νά ἀποβοῦν ἐπικίνδυνες γιά τήν ποιότητα τοῦ ἐνεργητικοῦ τους. Ὁ διοικητής τῆς ΤτΕ ὑπεστήριξε ὅτι ἡ ΕΚΤ θά πρέπει νά συνεχίσει τήν ὁμαλοποίηση τῆς νομισματικῆς πολιτικῆς σταδιακῶς πρός τήν εὐελιξία, μέχρι τά ἐπιτόκια νά ἐπανέλθουν στό λεγόμενο οὐδέτερο ἐπίπεδο ἤ καί ὑψηλότερο αὐτοῦ.

Ειδήσεις / Άρθρα

Εκτάκτως το Σάββατο 25.03 με την Εστία: Οι ιστορικές σημαίες της Επανάστασης!

Εφημερίς Εστία
Εκτάκτως το Σάββατο 25.03, η Εστία της Κυριακής τιμά την εθνική μας επέτειο με την συλλογή: Οι ιστορικές σημαίες της Επανάστασης!

Χωρίς ἔλεγχο νομιμότητος συμβάσεις γιά προμήθειες τοῦ Δημοσίου ἕως 1,7 ἑκατ. εὐρώ!

Εφημερίς Εστία
Ἡ Κυβέρνησις ἀφήρεσε ἀπό τό Ἐλεγκτικό Συνέδριο τήν ἁρμοδιότητα νά κάνει προσυμβατικό ἔλεγχο – Τά ἔργα τοῦ Ταμείου Ἀνακάμψεως, ὁ ἀναπτυξιακός νόμος καί ἡ σιωπή τῆς Ἀντιπολιτεύσεως

Πολύ χαμηλά ὁ πῆχυς!

Μανώλης Κοττάκης
ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ἀκριβά αὐτό τό «οἱ εὐθῦνες ὑπάρχουν διαχρονικά» πού ἐπαναλαμβάνει ἡ Κυβέρνηση, ἀπό τήν πρώτη βραδιά τοῦ δυστυχήματος τῶν Τεμπῶν.

Ἀστάθεια καί στήν Γαλλία

Εφημερίς Εστία
Μετά τήν παραδοχή, προχθές, ἐκ μέρους τοῦ Ἐμμανυέλ Μακρόν, ὅτι ἡ Κυβέρνησίς του δέν διαθέτει τήν πλειονοψηφία τοῦ Κοινοβουλίου νά περάσει τό ἀσφαλιστικό νομοσχέδιο, χθές ἦταν ἡ σειρά τῆς καταθέσεως προτάσεων μομφῆς.

Μέ λόγια ἁπλά, γιά μιά πολυσύνθετη ὑπόθεση

Δημήτρης Καπράνος
Μία ἄκρως ἐνδιαφέρουσα διάλεξη παρακολουθήσαμε προχθές στήν Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιῶς.