Πληθωρισμός καί αὔξησις ἐπιτοκίων ἀπειλοῦν ἐπιχειρήσεις καί νοικοκυριά

Στήν δύσκολη ἐξίσωση πού πρέπει νά…

… ἐπιλύσουν οἱ κεντρικές τράπεζες, οἱ ὁποῖες ἀπό τή μία πλευρά πρέπει νά πατάξουν τόν πληθωρισμό καί ἀπό τήν ἄλλη δέν πρέπει νά πλήξουν τήν ἀνάπτυξη, ἀνεφέρθη, μεταξύ ἄλλων, ὁ διοικητής τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, κ. Γιάννης Στουρνάρας, σέ ὁμιλία του στό συνέδριο τοῦ Economist, “Sustainable Finance in uncertain times: Solid Foundations in volatile economies”. Ὁ κ. Στουρνάρας τόνισε ὅτι ἡ ἑλληνική οἰκονομία ἀκολουθεῖ πορεία καλύτερη τῆς εὐρωπαϊκῆς, ἀλλά αὐτό δέν σημαίνει ὅτι θά πρέπει νά ὑπάρξει ἐφησυχασμός ἀναφορικῶς πρός τήν δημοσιονομική σταθερότητα καί τήν ἐπίτευξη τῶν στόχων πού ἔχουν τεθεῖ. Προβλέπει αὔξηση τοῦ ΑΕΠ κατά 6% γιά ἐφέτος ἐνῶ ὁ ρυθμός ἀναπτύξεως ἀναμένεται νά ὑποχωρήσει τό 2023 στό 2,8%. Σέ κάθε περίπτωση ὅμως ἡ Ἑλληνική οἰκονομία ἐκτιμᾶται ὅτι συγκριτικά θά παραμείνει σέ καλύτερη θέση χάρη στίς αὐξημένες εἰσροές ἀπό τό RRF, ἀλλά καί στή μικρότερη ἐνεργειακή ἐξάρτηση.

Ξεκαθάρισε ὅτι ὁ συνδυασμός αὐξήσεως τῶν ἐπιτοκίων καί πληθωρισμοῦ μπορεῖ νά πλήξει τούς ἰσολογισμούς τῶν ἐπιχειρήσεων ἀλλά καί τό διαθέσιμο εἰσόδημα τῶν νοικοκυριῶν.
Ἀναφερόμενος στίς τράπεζες τόνισε ὅτι παρά τό γεγονός ὅτι εἶναι ὁ κλάδος πού ἐπωφελεῖται περισσότερο ἀπό τίς αὐξήσεις τῶν ἐπιτοκίων, θά πρέπει νά ὑπάρξει προσοχή ἀναφορικῶς πρός τό γεγονός ὅτι οἱ δυσμενεῖς οἰκονομικές συνθῆκες μπορεῖ νά ἀποβοῦν ἐπικίνδυνες γιά τήν ποιότητα τοῦ ἐνεργητικοῦ τους. Ὁ διοικητής τῆς ΤτΕ ὑπεστήριξε ὅτι ἡ ΕΚΤ θά πρέπει νά συνεχίσει τήν ὁμαλοποίηση τῆς νομισματικῆς πολιτικῆς σταδιακῶς πρός τήν εὐελιξία, μέχρι τά ἐπιτόκια νά ἐπανέλθουν στό λεγόμενο οὐδέτερο ἐπίπεδο ἤ καί ὑψηλότερο αὐτοῦ.

Ειδήσεις / Άρθρα

Παγκρήτια Τράπεζα: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας»

Εφημερίς Εστία
Η Παγκρήτια Τράπεζα ανακοινώνει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας» με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας συγχώνευσής τους με απορρόφηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας από την Παγκρήτια ή με όποιον άλλο τρόπο κριθεί κατάλληλος.

Θνῆσκε ὑπέρ Πατρίδος

Εφημερίς Εστία
110 χρόνια ἀπό τόν θάνατο τοῦ ποιητοῦ Λορέντζου Μαβίλη στό πεδίο τῆς μάχης «Ὁ πόλεμος μοῦ ἐπιφύλαξε τήν τιμή νά θυσιάσω τή ζωή μου γιά τήν Ἑλλάδα»

Δικαιοῦνται ἑλληνικό διαβατήριο οἱ μετανάστες, ἀλλά ὄχι ὁ Κωνσταντῖνος;

Μανώλης Κοττάκης
ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ θά πρέπει νά συμφιλιωθοῦμε μέ τήν ἱστορία μας

Συσκότισις στήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφανείας

Εφημερίς Εστία
Ἡ παρουσία Δημητριάδη καί τά γραπτά ὑπομνήματα

Κοινωνική δικτύωση καί σκληρή λογοκρισία

Δημήτρης Καπράνος
Τελικά, τί εἶναι τό “Facebook”; Τί σκοπούς ἐξυπηρετεῖ;