ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022

Πίστη σέ Κοράνι καί Ἐρντογάν ἀπό τόν Ράμα

Στό ὄνομα τοῦ Ἀλλάχ ζητεῖ βοήθεια γιά ἀνοικοδόμηση

Κωνσταντινούπολις.– Χρηματοδοτήσεις ἀπό τήν Τουρκία ἐπιδιώκει νά ἀποκομίσει ὁ Πρωθυπουργός τῆς Ἀλβανίας Ἔντι Ράμα, ὁ ὁποῖος μετέβη πρός τοῦτο στήν Κωνσταντινούπολη προκειμένου νά συναντηθεῖ μέ τόν Ταγίπ Ἐρντογάν καί νά ἐξασφαλίσει τήν ὑποστήριξή του. Ἡ Τουρκία εἶναι ἡ πρώτη χώρα πρός τήν ὁποία στρέφεται ἡ Ἀλβανία προκειμένου νά ζητήσει βοήθεια γιά τήν ἀνοικοδόμησή της μετά τόν τελευταῖο καταστροφικό σεισμό πού τήν ἔπληξε. Εἶναι δέ χαρακτηριστικό ὅτι μιλῶντας σέ συνέδριο ὁ Ἀλβανός Πρωθυπουργός ἔκανε ἀναφορές στό Κοράνι καί τόν Ἀλλάχ.

Πάντως, στιγμιότυπα ἀπό τήν διμερῆ συνάντηση Ράμα – Ἐρντογάν δημοσιοποιήθηκαν στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως. Οἱ δύο ἡγέτες παρεχώρησαν ἐν συνεχεία συνέντευξη Τύπου κατά τήν ὁποία ὁ Ἀλβανός Πρωθυπουργός δήλωσε: «Ἡ συνάντησίς μας διήρκεσε περίπου τρεῖς ὧρες. Συζητήσαμε γιά πολλά θέματα καί γιά ὅλες τίς πτυχές τῆς ἀνοικοδομήσεως. Ἔχουμε ἐγκαταστήσει ὅλες τίς ἀπαραίτητες σκηνές, ἐνῶ ἄλλες δρομολογοῦνται σήμερα. Οἱ ἐργασίες γιά τήν στέγαση ἔχουν ἀρχίσει, καθορίζουμε τίς τοποθεσίες. Ἡ βοήθεια ἀπό τήν Τουρκία ἦταν πολύπλευρη, δέν μιλᾶμε μόνο γιά σκηνές, ἔχουν ἔλθει καί ἄνθρωποι, ὄχι μόνο ὑλικά πράγματα».

Ὁ Ταγίπ Ἐρντογάν ἀπό τήν πλευρά του εἶπε: «Θά εἴμαστε σέ ἐπαφή μέ τήν Ὑπουργό Πολιτισμοῦ στήν Ἀλβανία γιά νά συζητήσουμε τό θέμα τῆς ἀνοικοδομήσεως.Θά συζητήσουμε ξανά μέ τόν Πρωθυπουργό Ράμα σχετικῶς μέ αὐτό τό μέρος τῶν κατασκευῶν. Ὅσον ἀφορᾶ στίς κατασκευές, ἕνα μέρος τῶν κτισμάτων θά εἶναι ἀπό χάλυβα. Θεωρῶ ὅτι ἐντός ἕξι μηνῶν –ἤ κατ’ ἀνώτατο ὅριο ἐντός ἑνός ἔτους– οἱ κατασκευές θά ὁλοκληρωθοῦν.Λόγω τοῦ ὅτι ἔχουμε χειμῶνα, θά στείλουμε σκηνές εἰδικοῦ τύπου σέ ὅσους εἶναι ἄστεγοι». Ἐν συνεχεία ὁ Ράμα ἐξεφώνησε ὁμιλία, διαρκείας πλέον τῶν 10 λεπτῶν, στό διεθνές συνέδριο ὑψηλοῦ ἐπιπέδου γιά δημόσιες καί ἰδιωτικές ἐπενδύσεις, ἀπευθύνοντας ἔκκληση γιά παροχή βοηθείας στήν Ἀλβανία, προκειμένου νά ἀντιμετωπισθεῖ ἡ κατάστασις μετά τόν σεισμό. Στήν ὁμιλία του ὁ Ράμα, ἀναφερόμενος στό Κοράνι καί στόν Ἀλλάχ, δήλωσε μεταξύ ἄλλων τά ἀκόλουθα: «Τό Κοράνι μᾶς διδάσκει ὅτι οἱ ἀνθρώπινες καταστροφές εἶναι δοκιμασίες. Ἀναζητῶ τό φῶς στίς καρδιές σας. Τό πολυτιμότερο φῶς εἶναι αὐτό πού ἔρχεται στή σκοτεινότερη στιγμή. Μία ἀπό τίς ἀκτῖνες αὐτοῦ τοῦ φωτός ἦλθε ἀπό τήν Τουρκία. Ἡ Τουρκία πάσχισε καί πάλι νά ἀκολουθήσει τά ἐπιτάγματα τῆς σοφίας της καί νά μήν ἐγκαταλείψει ἕναν φίλο, καθώς, ὅπως ἀναφέρει μιά παλιά παροιμία, τό νά βαδίζεις μέ ἕναν φίλο στό σκοτάδι εἶναι προτιμότερο ἀπό τό νά βαδίζεις μόνος στό φῶς. Ἦλθα ἐδῶ γιά νά σᾶς εὐχαριστήσω γιά τίς 500 οἰκίες καί νά σᾶς ζητήσω νά εἶστε μαζί μας. Θέλω ἡ καταστροφή πού βιώνουμε νά μεταστραφεῖ σέ ἔμπνευση καί ὁ πόνος νά γίνει δύναμις. Ἡ καταστροφή ἔχει “λυγίσει” τίς σημαντικώτερες πόλεις μας. Θέλω νά πιστεύω ὅτι μέ τήν συνδρομή σας θά μπορέσουμε νά κάνουμε γιά τό Δυρράχιο καί τίς πληγεῖσες περιοχές ὅ,τι κατώρθωσε ἡ Τουρκία γιά τή Σμύρνη μετά τόν καταστροφικό σεισμό τοῦ 1999. Τά κατεδαφισμένα κτήρια εἶναι πολυώροφες κατασκευές μέ δεκάδες οἰκογένειες. Θεωροῦμε ὅτι ἡ προκληθεῖσα ζημία ὑπερβαίνει τά ἀνθρωπίνως δυνατά μέτρα γιά ἐμᾶς. Πέρα ἀπό τίς κοσμικές συζητήσεις, ἄς ἐμπιστευτοῦμε ὅτι ὁ Θεός δέχεται μόνο τό σωστό. Ζητῶ συγγνώμη γιά τήν παρέμβασή μου στό συνέδριό σας, σᾶς εὐχαριστῶ μέ ὅλη μου τήν καρδιά γιά τήν ὑπομονή σας.».

Ειδήσεις / Άρθρα

Περιοδεία πρόκλησις τοῦ Προέδρου τῆς τουρκικῆς Ἐθνοσυνελεύσεως στήν Θράκη

Εφημερίς Εστία
Ὁ Μουσταφᾶ Σεντόπ συνάντησε τόν νέο ψευδομουφτῆ συνοδευόμενος ἀπό δέκα Τούρκους βουλευτές καί τόν βουλευτή τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Ζεϊμπέκ – Ἀμφισβητεῖ τήν κυριαρχία τήν στιγμή πού περιοδεύουν στήν περιοχή ὁ ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ καί ὁ Ἀμερικανός πρέσβυς

Γιατί ἡ Ἑλλάς εἶναι ἀντίθετη μέ τά δημοψηφίσματα τοῦ Πούτιν

Μανώλης Κοττάκης
Ἀλλά καί γιατί αὐτά μπορεῖ νά εἶναι ὁ καταλύτης γιά τήν τελική ἔκβαση τοῦ πολέμου

Ἀνταλλαγή ἀξιωματικῶν τοῦ «Ἀζοφστάλ» μέ τόν Βίκτωρ Μεντβέντσουκ

Εφημερίς Εστία
Εν μέσῳ τῆς παγκοσμίας κατακραυγῆς γιά τό διάγγελμα Πούτιν…

Εἴμαστε δίπλα στίς ἡρωικές γυναῖκες τοῦ Ἰράν

Δημήτρης Καπράνος
Ἑνώνουμε τήν φωνή καί τήν ψυχή μας μέ τίς γυναῖκες τοῦ Ἰράν…

Σάββατον, 22 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ