Περίθαλψις καί ἐργασία γιά τούς πρόσφυγες

n Ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ὁμιλεῖ στήν Ὁλομέλεια γιά τό νομοσχέδιο «Περί Διεθνοῦς Προστασίας καί ἄλλες διατάξεις»

Ἡ Ἑλλάς θά δώσει καταφύγιο σέ ὅσους κινδυνεύουν

«Η ΧΩΡΑ μας πρόκειται νά δώσει καταφύγιο σέ ὅσους κινδυνεύουν, ἀλλά αὐτό θά γίνει μέ κανόνες συντεταγμένα καί δομημένα» εἶπε χθές ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ἀπό τό βῆμα τῆς Βουλῆς, κατά τήν συζήτηση τοῦ νομοσχεδίου γιά τό ἄσυλο τῶν μεταναστῶν. Ὁ Πρωθυπουργός ἐπετέθη μέ δριμύτητα κατά τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί προσωπικῶς κατά τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα γιά τήν πολιτική τῶν ἀνοιχτῶν συνόρων, τῆς ἐλλιποῦς ἐπιτηρήσεως αὐτῶν, τήν καθυστέρηση στήν ἀπόδοση ἀσύλου καί τήν ἀδιαφορία ὡς πρός τόν διαχωρισμό μεταναστῶν καί προσφύγων.

Ἡ Κυβέρνησις ἑτοιμάζεται νά φιλοξενήσει γιά μεγάλο χρονικό διάστημα τούς πρόσφυγες, μέ τόν κ. Μητσοτάκη νά ἀνακοινώνει ὅτι θά ἔχουν πρόσβαση στήν Ὑγεία καί τήν ἐργασία. Ἀνεκοίνωσε ὅτι θά ἔχουν ἕναν εἰδικό ἀριθμό πού θά τούς δίδει πρόσβαση στήν περίθαλψη. Μετά ἕξι μῆνες οἱ πρόσφυγες θά ἐντάσσονται σέ εἰδικά προγράμματα ἀπασχολήσεως, ὥστε νά σταματήσει ἡ Ἑλλάς νά προσελκύει ἀλλοδαπούς οἱ ὁποῖοι μέχρι σήμερα ζητοῦσαν διεθνῆ προστασία μόνο καί μόνο γιά νά βροῦν μιά δουλειά σέ ἄλλο κράτος. Σημείωσε ὅτι ἑκατομμύρια ἄνθρωποι ἀποτελοῦν δυνητικούς αἰτοῦντες διεθνῆ προστασία, ὅμως «ἡ λύση δέν εἶναι νά ἀνοίξουμε διάπλατα τίς πύλες τῆς χώρας γιά νά τούς δεχτοῦμε. Κάτι τέτοιο θά καταδίκαζε καί τούς ἴδιους στήν διάψευση τοῦ ὀνείρου. Ἀλλά καί τούς Ἕλληνες σέ μία χειρότερη ζωή. Καί αὐτό, μέ τήν σειρά του, θά ἔκλεινε τήν ἀνοιχτόκαρδη καί φιλόξενη κοινωνία μας. Θά στρέβλωνε τίς παραδόσεις καί τά ἰδανικά μας. Καί θά ὅπλιζε τούς ὀπαδούς τῆς ξενοφοβίας καί τοῦ ρατσισμοῦ, ὅπως συμβαίνει τώρα σέ ἄλλες χῶρες». Ἐξήγησε ὅτι ἡ πολιτική τῶν ἀνοικτῶν συνόρων εἶναι λανθασμένη, ὅπως καί ἡ πολιτική τῶν κλειστῶν συνόρων.

Ὁ Πρωθυπουργός εἶπε ὅτι ἀπό τίς προϋποθέσεις εὐαλωτότητος ἀπαλείφεται τό γενικόλογο «μετατραυματικό στρές» ἐνῶ στά «εὐάλωτα» καί πρός προστασίαν ἄτομα ἐντάσσονται, πλέον, ὅλοι οἱ ἀνήλικοι –καί ὄχι μόνον οἱ ἀσυνόδευτοι. Ἐπί πλέον, μέλη τῆς οἰκογενείας τοῦ αἰτοῦντος θά θεωροῦνται ἐκτός τῶν συζύγων καί τῶν παιδιῶν, καί ὁ ἐκτός γάμου σύντροφός του, ἐνῶ τό ἴδιο θά ἰσχύει καί γιά τά ἐκτός γάμου τέκνα του καί τούς γονεῖς του, ἀλλά καί γιά ὅποιον ἐν γένει ἔχει τήν ἐπιμέλεια ἑνός ἀνηλίκου παιδιοῦ. Τό νομοσχέδιο θέτει «αὐστηρούς κανόνες, πού βάζουν τέλος σέ παρανομίες καί αὐθαιρεσίες, ἀλλά καί εὐαισθησία, πού παρέχει πρόσθετα δικαιώματα στούς ἀδικημένους» σημείωσε ὁ Πρωθυπουργός. Ἀνεκοίνωσε ὅτι εἰς τό ἑξῆς κάθε αἴτηση ἀσύλου θά ἐξετάζεται ἐντός ἑξαμήνου ἀντί τῶν ἐννέα μηνῶν καί ἡ ἀπόφασις θά ἐκδίδεται ἐντός δεκαημέρου ἀντί εἰκοσαημέρου.

Ἐπίσης μίλησε γιά τό πρόβλημα στά νησιά καί γιά τήν μεταφορά προσφύγων στήν ἐνδοχώρα «μέ τήν συνεργασία τῶν δήμων καί τῶν κατοίκων, οἱ ὁποῖοι δέν πρέπει νά αἰφνιδιάζονται». Μάλιστα τόνισε μέ ἔμφαση ὅτι «οἱ πρόθυμοι» πού βοηθοῦν στήν ἀποσυμφόρηση πρέπει νά ἐπιβραβεύονται.

Τό κλῖμα δυναμιτίσθηκε ὅταν ὁ κ. Μητσοτάκης μίλησε γιά μεγάλες ἐλλείψεις καί ἀντιφάσεις πού μέχρι τώρα ἐπέτρεπαν «λάθη, καθυστερήσεις καί εἰκόνες χάους», συμπληρώνοντας ὅτι ἡ Κυβέρνησις παρέλαβε «χιλιάδες ἀνθρώπους στοιβαγμένους στά νησιά καί διάσπαρτους στήν ἐνδοχώρα, ἐγκαταστάσεις, ὅπως τό αἶσχος τῆς Μόριας, 70.000 αἰτήσεις ἀσύλου νά παραμένουν ἐκκρεμεῖς καί, παρά τίς τεράστιες σπατάλες πού ἤδη ἐρευνᾶ ἡ OLAF, μόνο τό 22% τῶν εὐρωπαϊκῶν κονδυλίων νά ἔχει ἀξιοποιηθεῖ!».

Ἡ ὁμιλία του ὁλοκληρώθηκε ἀναφερόμενος στόν θαυμασμό πού νοιώθει γιά τά κατορθώματα τοῦ Γιάννη Ἀντετοκοῦνμπο ἀλλά καί τήν ἀριστοῦχο μαθήτρια μέ καταγωγή ἀπό τήν Ἀφρική, πού ὑπεδέχθη στό Μέγαρο Μαξίμου τήν 28η Ὀκτωβρίου καί κρατοῦσε μέ ὑπερηφάνεια τήν Γαλανόλευκη.

Ειδήσεις / Άρθρα

ΣΥΡΙΖΑ: Ἐκτός Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς δύο Χριστιανοί γιά νά εὐνοηθεῖ ὁ ἐκλεκτός τοῦ τουρκικοῦ Προξενείου

Εφημερίς Εστία
Θύελλα στήν Θράκη – Καταγγελίες καί ἐνστάσεις γιά νοθεία στό ἀποτέλεσμα γιά τήν σύνθεση τῆς Κ.Ε. Ὁ Τσίπρας τά δίνει ὅλα γιά τήν ψῆφο τῶν τουρκογενῶν

Ἀναβοσβήνουν φωτάκια στό πιλοτήριο

Μανώλης Κοττάκης
ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ εἶσαι μόνος σου

Οἱ Εὐρωπαῖοι δυσφοροῦν γιά τούς χειρισμούς στό Οὐκρανικό

Εφημερίς Εστία
Τά ὑψηλά ποσοστά σέ Ἑλλάδα, Βουλγαρία καί Κύπρο

Γιατί δέν (μᾶς) χαίρεται καί δέν χαμογελᾶ ὁ κόσμος;

Δημήτρης Καπράνος
Ἀπορῶ μέ τούς συναδέλφους μου…

Σάββατον, 19 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ